De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 19 februari 2014. Welkom… Werken aan: Interlevensbeschouwelijkheid Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 19 februari 2014. Welkom… Werken aan: Interlevensbeschouwelijkheid Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet-"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 19 februari 2014

2 Welkom… Werken aan: Interlevensbeschouwelijkheid Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet- confessionele zedenleer. Uitdrukken dat dialoog constructief kan zijn!

3 Toren van Babel/babbel…  Opdracht tijdens middagpauze Van Babel naar Babbel  Blokje bij binnenkomen  Kleuren en vormen  Samen bouwen tot één toren… waar symbolisch de eigenheid en het verschil worden samen gelegd tot een toren van ontmoeting en babbel…

4 Merk op: 14.00 u. – 15.30 u.

5 interlevenbeschouwelijke competenties  ontstaan / voorgeschiedenis  waarom?  inhoudelijk  en straks?

6 voorgeschiedenis ILBC  Onderwijsspiegel 2004-2005  ruime bevraging bij leerlingen  resultaat: kennis leidt tot tolerantie  respect voor levensbeschouwelijke identiteit  vanuit eigen identiteit anderen ontmoeten  Visietekst september 2006  leraren LBV worden gevraagd schoolprojecten rond respect voor anderen te ontwikkelen

7 voorgeschiedenis ILBC  Memorandum Vlaamse regering 2009: minister Smet: "Met het oog op de realisatie van een gezamenlijk aanbod 'levensbeschouwing' naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs, maken we de samenwerking mogelijk tussen de aanbieders van de verschillende levensbeschouwelijke vakken.“  Erkende instanties en vereniging LBV: voorstel tot project aan de Minister van Onderwijs en uitwerking van competenties voor interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking op school.

8 en daarnaast…  vele bedenkingen vanuit de maatschappij…  mensen liggen niet meer wakker van godsdienst  jongeren vragen er niet naar  ‘shoppen’ is de boodschap  iedereen moet zich verantwoorden… LBV niet…  Patrick Loobuyck LBV (godsdiensten/niet-confessionele zedenleer) vervangen door vak LEF (levensbeschouwing – ethiek – filosofie) zeker in de 3 de graad.

9 en daarnaast…  GO! wil in de derde graad 1u LBV en 1 u LEF… sinds de competenties… 1u inter- levensbeschouwelijke module  Jean-Jacques De Gucht wetsvoorstel om LBV te reduceren tot 1u LBV en 1u vergelijkende godsdienstwetenschap  Groen! een eenheidsvak ‘levensbeschouwing, burgerschap en filosofie’ & ‘facultatief voor lessen in een specifieke godsdienst of levensbeschouwing kunnen kiezen’.

10 en daarnaast…  Open VLD… blijft vragen stellen in het parlement over de kostprijs van LBV in het onderwijs.  Caroline Gennez… kinderen blijven langer op school en er komen keuzevakken: sport – LBV – cultuur – muziek,…  overzicht op THOMAS http://www.kuleuven.be/thomas/page/poli tieke-standpunten/

11 competenties  uitgewerkt door de commissie levensbeschouwelijke vakken  goedgekeurd door erkende instanties & vereniging (inrichtende machten van de levensbeschouwelijke vakken)  plechtige ondertekening van het engagement in het Vlaams Parlement met Smet en Peumans

12 voorstel - uitgangspunten  Start vanuit eigen levensbeschouwelijke identiteit of het vak waarin men les volgt… voor ons r.-k. godsdienst  Respect voor identiteit maakt dialoog mogelijk  Tolerantie onmogelijk door wegduwen verschillen  Maatschappelijke taak van de school: school als oefenplaats voor de maatschappij

13

14

15 Inleidend  Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven  Competentie  24 competenties op 12 jaar (LO en SO)  = bril ≠ thema  Kennis – vaardigheden en attitudes  ILB-dialoog: open – gezonde interesse & nieuwsgierigheid – ontmoeting – realisme – geen relativisme  ILB-samenleven: maatschappelijke relevantie

16 Inleidend Twee kolommen – Drie terreinen Kennis – vaardigheden & attitudes Ik en mijn LB Ik, mijn LB en de LB van de ander Ik, mijn LB en de samenleving Te onderscheiden, niet te scheiden

17 vandaag: insteek vanuit de pluraliteit

18 Ik en mijn levensbeschouwing

19 K ENNIS - De ll ontdekt en verwoordt… Nieuwsgierigheid - verwondering – taal 1. De LB kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit. ~ leeftijdsfase - respecteren diffuse - waarderen zoekende 2. De eigenheid van de LB waarin hij/zij les volgt. Aanbieden referentiepunt, ‘wrijfpaal’ 3. De interne pluraliteit van de LB waarin zij/hij les volgt Belangrijke opstap

20 V AARDIGHEDEN EN ATTITUDES – De leerling… 4. Verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen, normen en waarden vanuit de eigen LB. 5. Gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen LB. 6. Gaat respectvol en open om met de diversiteit binnen de eigen LB. 7. Ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op de beleving van de eigen LB.

21 Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander

22 K ENNIS - De ll ontdekt en verwoordt… 8. De eigenheid van andere LB. Ontmoeting - realisme 9. De eigenheid van een LB zoals een bevoorrechte getuige of een relevante vertegenwoordiger van een LB ze voorstelt. 10. Gelijkenissen en verschillen tussen LB. ↔ on-verschil-ligheid 11. De interne pluraliteit in verschillende LB. Openstaan voor betekenis van verschillen

23 V AARDIGHEDEN EN ATTITUDES – de leerling… 12. Herkent en benoemt de LB kleuring van gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en de anderen. 13. Respecteert het bestaan van LB. 14. Luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere LB. 15. Verplaatst zich in het LB perspectief van anderen. 16. Is constructief kritisch over eigen en andere LB. 17. Gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere LB.

24 Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving

25 K ENNIS - De ll ontdekt en verwoordt… 18. De verschillen tussen stereotyperingen over een LB en de binnenkant van een LB 19. Moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS 20. De rol van LB voor zichzelf en de samenleving

26 V AARDIGHEDEN EN ATTITUDES – de leerling… 21. Onderscheidt levensbeschouwelijke stereotypering van levensbeschouwelijke identiteit. 22. Gaat constructief om met moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS 23. Oefent ILS en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving 24. Herkent afspraken en regels nodig voor het interlevensbeschouwelijke samenleven en past deze toe.

27 Doel  werken aan een tolerantere maatschappij  één element oplichten (dialoog) als maatschappelijk relevant gegeven  erkennen van de waarde van de pluraliteit  dialoog met de ander, laat ook nadenken over zichzelf

28 toekomst  officieel onderwijs: info vorig schooljaar voor leerkrachten en dit jaar experimenteren en info aan directies  katholiek onderwijs: info aan directies en aan leerkrachten per scholengemeenschap in de komende maanden  ‘van de orde van het leerplan’ – komt in de nieuwe uitgave van het leerplan  dubbel doel:  een bril om naar de eigen lessen te kijken  een project uitwerken van maximaal 6 uren

29 http://ilbc-op-school.weebly.com/

30 dialoog in evenwaardigheid Dr. Pat Patfoort - a ntropologe (geboren in 1949) moeder van twee zoons  geeft voordrachten en vormingen op het gebied van conflict transformatie en geweldloze conflicthantering, verzorgt ook bemiddelingen  auteur van verscheidene boeken en heel wat artikels, die vertaald zijn in verschillende talen  medeoprichtster en voorzitster van De Vuurbloem vzw (Centrum voor Geweldloosheid in Omgang en Conflicthantering) in Brugge (België)  gastdocent in universiteiten in België, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, de VS, Rusland  werkt met een grote verscheidenheid van groepen : o rond opvoeding (met kinderen, adolescenten, ouders, leerkrachten, opvoeders) o op het niveau van volwassenen onder elkaar (relaties in het gezin, collega’s op het werk, met gedetineerden, met politieagenten)  werkt ook rond conflicten op het inter-etnisch niveau, zoals in de Kaukasus, in Kosovo, in Rwanda, in Oost-Congo, in Senegal  werkt regelmatig samen met de Quakers, Pax Christi en Caritas, de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), de Raad van Europa en de VN

31 Dr. Pat Patfoort - antropologe - eerder geneigd tot discussie dan tot dialoog… - wortel en mechanismen van geweld – ook in dialoog met anderen - model van geweld geweldloosheid - model van evenwaardigheid dialoog in evenwaardigheid

32 informeel… maaltijd tot 13u30 bouwproject ‘toren van babbel’ 13u30 dessert 14u00 terug in de grote zaal

33 pluraliteit in alle levensbeschouwingen Doel van deze middag… • visie op kwaad en vergeving • mini-referaten • 4 x 20 minuten • proeven van de interne pluraliteit van elke levensbeschouwing

34 we verwelkomen Ahmed Azzouz Islamitische godsdienst Sonja Eggerickx Niet-confessionele zedenleer Dick Wursten Protestants- evangelische godsdienst Nebosja Hinic Orthodoxe godsdienst

35 pluraliteit – kwaad/vergeving  oproepen van kwaad… vijf jaar geleden  we gaan niet in op het fragment… Alleen kwaad ‘op zijn scherpst’ stellen om dan te luisteren naar ‘vergeving’ in zijn meest plurale betekenis.

36 we luisteren naar… Ahmed Azzouz Islamitische godsdienst Sonja Eggerickx Niet-confessionele zedenleer Dick Wursten Protestants- evangelische godsdienst Nebosja Hinic Orthodoxe godsdienst


Download ppt "Welkom 19 februari 2014. Welkom… Werken aan: Interlevensbeschouwelijkheid Hoe de dialoog aangaan met andere levensbeschouwingen: godsdiensten en niet-"

Verwante presentaties


Ads door Google