De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011
Gemakkelijk Ondernemen Ease of doing business ”Een noodzaak voor economische groei” Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011

2 SBF structuur en taken (1)
Platform voor Publiek/Private Dialoog Breed gedragen adviezen voor verbetering ondernemingsklimaat SBF: mr. S. Burleson.

3 SBF structuur en taken (2)
Verbetering Ondernemingsklimaat Vergroten Economische groei en Werkgelegenheid Middels Dialoog Samen formuleren en Monitoren van Nationale Strategie SBF: mr. S. Burleson.

4 Beter ondernemingsklimaat
Ten behoeve van Ondernemingen als motor van onze economie Sterke ondernemingen voor de exportmarkt Verbreden productiebasis (noodzakelijk vanwege uitputtelijke natuurlijke hulpbronnen) SBF: mr. S. Burleson.

5 Waar staan we nu? Index type Organisatie/Instituut Jaar/ Ranking
Competitiveness Index (CI) World Economic Forum 2011: 112/142 Economic Freedom Index (EFI) Heritage Foundation 129/179 Doing Business Index (DBI) World Bank 2010: 161/183 Corruption Perception Index (CPI) Transparency International 2009: 75/180 Human Development Index (HDI) UNDP 96/172 SBF: mr. S. Burleson.

6 Ondernemende samenleving (1)
Formulering Nationale Strategie ( ) Geleidelijke herstructurering economie (van mijnbouw naar duurzame groeisectoren) Investeringen (50% inkomsten mijnbouw naar duurzame groeisectoren) Onder condities zoals: Ontwikkeling LPS (volgens lange termijn geïntegreerde Industrieel Programma IIP) Innovatie, groei en ondernemerschap Capaciteitsopbouw, training en onderwijs SBF: mr. S. Burleson.

7 Ondernemende samenleving (2)
Formulering Nationaal Strategisch Actieplan ( ) Kerngebied I Wettelijk raamwerk Kerngebied II: Investeringen Kerngebied III: Concurrentievermogen LPS Kerngebied IV: Duurzame groeisectoren Kerngebied V: Gemakkelijk ondernemen Kerngebied VI: Publiek-Privaat Dialoog SBF: mr. S. Burleson.

8 Ondernemende samenleving (3)
Kerngebied V Gemakkelijk ondernemen Ease of doing business Starting a business vergunning, registratie, NV Dealing with licenses Hiring and firing Registering property Getting credit Protecting investors Paying taxes Trading Enforcing contracts Closing a business SBF: mr. S. Burleson.

9 Ondernemende samenleving (2)
Verbetering ‘ease of doing business’ Gemakkelijkere start Betere toegang tot kapitaal Minder bureaucratie One Stop Window approach Faciliterende Overheid SBF: mr. S. Burleson.

10 Rol van de stakeholders
Overheid/ Instituten: faciliterend d.m.v. wet- en regelgeving, incentives, handhaving, herverdeling Maatschappelijk middenveld: vertegenwoordiger publiek BSO’s: versterking onderlinge samenwerking Ondernemingen: concurrerende productie en innovatie SBF: mr. S. Burleson.

11 Oude situatie vergunningen
Verbod te handelen tenzij vergunning 2 vergunning verlenende instanties Verlening pas na advies; bureaucratisch Advies verlenende instanties soms geen wettelijke taak en geen adequate sancties Geen systeem van voortgaande controle Lage notering op de WB Doing Business index Conclusie: Vergunningstelsel stagneert en demotiveert SBF: mr. S. Burleson.

12 Reden voor vernieuwing
Internationale trend: minder bureaucratie, negatief stelsel achterhaald, ook in buurlanden, corruptie/fraudegevoelig DC’s: onderling verschillende procedures; soms niet conform beginselen behoorlijk bestuur Vaak oneigenlijke procedures zonder wettelijke basis; ontbreken van Wet Algemene Bestuursrecht SBF: mr. S. Burleson.

13 Nieuw SB Bedrijven en Beroepen
Vergunningplicht voor 80 B+B geschrapt Slechts één vergunningverlenende instantie: HI Registratie HR veelal centrale handeling voor start Geen advies van instanties vooraf Melding en controle achteraf en continu KKF geeft info m.b.t. voorwaarden DC bevoegd voor bepaalde wetten en publieke ruimten SBF: mr. S. Burleson.

14 Doel van de wijzigingen
Snelle start en meer bedrijven Weinig bureaucratie Betere concurrentiepositie bedrijven Voortgaande controle voor MMM Beter investeringsklimaat en meer investeringen Effectieve controle Overheid faciliteert/ marktwerking SBF: mr. S. Burleson.

15 Noodzakelijke vervolgacties
Wet: Nieuwe wet Vergunningen BB; voorwaarden inbedden in wetgeving, richtlijnen en instructies; goede beroepsprocedure Uitvoering: goed controlesysteem, voortgangs- controle, sancties, goede afstemming tussen actoren Electronisch loket: OSW en netwerk SBF: mr. S. Burleson.

16 Next steps Controlerende Instanties
Adviesverlenende instanties worden controlerende instanties Controlerende taken gericht op belang MMM Goed overleg en samenwerking instanties Nu: Formulering van taken en sancties SBF: mr. S. Burleson.

17 Next step DC’s Voortgaande controle in belang van MMM Controle op ondernemingsactiviteiten in publieke ruimten Voorkomen van hinder Nu: Snellere toepassing Hinderwet, Wet openbare vermakelijkheden en Wet eet- en drinkgelagen. SBF: mr. S. Burleson.

18 Nu: Next steps SBF Formuleren taken en sancties
Voortzetting van de dialoog Coordinatie verbetering Doing Business Indicatoren Overleg met instanties Opzetten netwerk en database Nu: Formuleren taken en sancties SBF: mr. S. Burleson.

19 Bedankt ! Contact: info@surinamebusinessforum.org
T.a.v. Werkgroep Starting up a Business Telefoon: Fax: SBF: mr. S. Burleson.


Download ppt "Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google