De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011

2 Structuur Platform voor Publiek/Private Dialoog  Breed gedragen adviezen voor verbetering ondernemingsklimaat SBF: mr. S. Burleson.2

3 Taken  Verbetering Ondernemingsklimaat  Vergroten Economische groei en Werkgelegenheid Middels  Dialoog  Samen formuleren en Monitoren van Nationale Strategie SBF: mr. S. Burleson.3

4 Ten behoeve van  Ondernemingen als motor van onze economie  Sterke ondernemingen voor de exportmarkt  Verbreden productiebasis (noodzakelijk vanwege uitputtelijke natuurlijke hulpbronnen) SBF: mr. S. Burleson.4

5 5 Index typeOrganisatie/InstituutJaar/ Ranking Competitiveness Index (CI)World Economic Forum2011: 112/142 Economic Freedom Index (EFI)Heritage Foundation2011: 129/179 Doing Business Index (DBI)World Bank2010: 161/183 Corruption Perception Index (CPI)Transparency International2009: 75/180 Human Development Index (HDI)UNDP2010: 96/172

6 Formulering Nationale Strategie (2011-2020)  Geleidelijke herstructurering economie (van mijnbouw naar duurzame groeisectoren)  Investeringen (50% inkomsten mijnbouw naar duurzame groeisectoren) Onder condities zoals:  Ontwikkeling LPS (volgens lange termijn geïntegreerde Industrieel Programma IIP)  Innovatie, groei en ondernemerschap  Capaciteitsopbouw, training en onderwijs SBF: mr. S. Burleson.6

7 Formulering Nationaal Strategisch Actieplan (2011-2015) SBF: mr. S. Burleson.7 Kerngebied I Wettelijk raamwerk Kerngebied II: Investeringen Kerngebied III: Concurrentievermogen LPS Kerngebied IV: Duurzame groeisectoren Kerngebied VI: Publiek-Privaat Dialoog Kerngebied V: Gemakkelijk ondernemen

8 Kerngebied V Gemakkelijk ondernemen Ease of doing business  Starting a business vergunning, registratie, NV  Dealing with licenses  Hiring and firing  Registering property  Getting credit  Protecting investors  Paying taxes  Trading  Enforcing contracts  Closing a business SBF: mr. S. Burleson.8

9  Verbetering ‘ease of doing business’  Gemakkelijkere start  Betere toegang tot kapitaal  Minder bureaucratie  One Stop Window approach  Faciliterende Overheid SBF: mr. S. Burleson.9

10  Overheid/ Instituten: faciliterend d.m.v. wet- en regelgeving, incentives, handhaving, herverdeling  Maatschappelijk middenveld: vertegenwoordiger publiek  BSO’s: versterking onderlinge samenwerking  Ondernemingen: concurrerende productie en innovatie SBF: mr. S. Burleson.10

11  Verbod te handelen tenzij vergunning  2 vergunning verlenende instanties  Verlening pas na advies; bureaucratisch  Advies verlenende instanties soms geen wettelijke taak en geen adequate sancties  Geen systeem van voortgaande controle  Lage notering op de WB Doing Business index Conclusie: Vergunningstelsel stagneert en demotiveert SBF: mr. S. Burleson.11

12 1. Internationale trend: minder bureaucratie, negatief stelsel achterhaald, ook in buurlanden, corruptie/fraudegevoelig 2. DC’s: onderling verschillende procedures; soms niet conform beginselen behoorlijk bestuur 3. Vaak oneigenlijke procedures zonder wettelijke basis; ontbreken van Wet Algemene Bestuursrecht SBF: mr. S. Burleson.12

13  Vergunningplicht voor 80 B+B geschrapt  Slechts één vergunningverlenende instantie: HI  Registratie HR veelal centrale handeling voor start  Geen advies van instanties vooraf  Melding en controle achteraf en continu  KKF geeft info m.b.t. voorwaarden  DC bevoegd voor bepaalde wetten en publieke ruimten SBF: mr. S. Burleson.13

14  Snelle start en meer bedrijven  Weinig bureaucratie  Betere concurrentiepositie bedrijven  Voortgaande controle voor MMM  Beter investeringsklimaat en meer investeringen  Effectieve controle  Overheid faciliteert/ marktwerking SBF: mr. S. Burleson.14

15  Wet: Nieuwe wet Vergunningen BB; voorwaarden inbedden in wetgeving, richtlijnen en instructies; goede beroepsprocedure  Uitvoering: goed controlesysteem, voortgangs- controle, sancties, goede afstemming tussen actoren  Electronisch loket: OSW en netwerk SBF: mr. S. Burleson.15

16  Adviesverlenende instanties worden controlerende instanties  Controlerende taken gericht op belang MMM  Goed overleg en samenwerking instanties Nu: Formulering van taken en sancties SBF: mr. S. Burleson.16

17  Voortgaande controle in belang van MMM  Controle op ondernemingsactiviteiten in publieke ruimten  Voorkomen van hinder Nu : Snellere toepassing Hinderwet, Wet openbare vermakelijkheden en Wet eet- en drinkgelagen. SBF: mr. S. Burleson.17

18  Voortzetting van de dialoog  Coordinatie verbetering Doing Business Indicatoren  Overleg met instanties  Opzetten netwerk en database Nu: Formuleren taken en sancties SBF: mr. S. Burleson.18

19  Contact: info@surinamebusinessforum.orginfo@surinamebusinessforum.org  T.a.v. Werkgroep Starting up a Business  Telefoon: 471521  Fax: 471579  www.surinamebusinessforum.org www.surinamebusinessforum.org SBF: mr. S. Burleson.19


Download ppt "Suriname Business Forum Mr. Sieglien Burleson september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google