De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname www.surinamebusinessforum.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname www.surinamebusinessforum.org."— Transcript van de presentatie:

1 voor innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname www.surinamebusinessforum.org

2 Index  Historie  Strategie  Actieplan  Expected Results www.surinamebusinessforum.org

3

4 Korte historie  19.05.1999: Gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (ASFA, VSB, KKF)  11.09.2000: instelling SBF door min HI (missieve)  25.05.2005: RvM goedkeuring ontwerpwet SBF  18.10.2006: DNA goedkeuring wet SBF  01.06.2007: SBF operationeel  01.05.2008: SBC (werkarm SBF) operationeel www.surinamebusinessforum.org

5 Lessons learned: Geen hervormingen=stilstand=geen vooruitgang World Bank Ease of Doing Business Ranking 2011 2010 2009 2007 Belize 99 93 78 56 Guyana 100 101 105 136 Jamaica 81 79 63 50 St Lucia 53 4534 27 T’dad& Tob. 97 95 80 59 SURINAME 161 160 146122 www.surinamebusinessforum.org

6 Doel SBF  Platform voor Publiek – Private Dialoog voor de Ontwikkeling van de Lokale Private Sector (LPS) in Suriname  Scheppen van gunstige voorwaarden t.b.v. de LPS  Opstellen en uitvoeren van een Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de LPS www.surinamebusinessforum.org

7 SBF platform voor dialoog www.surinamebusinessforum.org SBF MEMBERS Business / Employers Associations Government Institutions Civil Society Organizations ASFA KKFVSBLVVJ&PFINHI WBG ADEK RAVAK SUR

8 Rol van de Publieke- en Private Sector en Bedrijfslevenorganisaties  Publieke sector: Regulator, facilitator en promotor:  stimuleren van ondernemerschap  scheppen van een gunstig investeringsklimaat  Private sector : Motor van de economie:  werkgelegenheid scheppen  duurzame economische groei  Bedrijfslevenorganisaties: V ertegenwoordigen en/of behartigen de belangen:  van bedrijven  institutionele versterking  capaciteitsvergroting www.surinamebusinessforum.org

9 IN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN 2011 – 2015:  Assertief en committed mede implementeren van acties  Effectief deelnemen aan dialoog binnen het platform  Faciliteiten scheppen en middelen beschikbaar stellen  Pro-actief stimuleren i.c. bevorderen  Onderlinge samenhangende afstemming  Eigen verantwoordelijkheid nemen en dienovereenkomstig handelen. Bijdrage van Publieke- en Private Sector organisaties

10 Prestaties SBF/SBC organisatie voor de LPS  EU project uitgevoerd van 01.01.2008 – 30.06.2010  Formulering Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de LPS 2010-2020  Opstelling Nationaal Strategisch Actie Plan 2011-2015 voor het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat  Workshops, Seminars, Trainingen e.a. werkzaamheden uitgevoerd door SBF/SBC t.b.v de LPS  Hervorming vergunningen voor Bedrijven en Beroepen  Vrijstelling invoerrechten op investeringsgoederen  Vereenvoudiging oprichting NV  Vrijstelling invoerrechten op ICT apparatuur  Initiatief voor opstelling Economic Development Plan / Business Climate Reform (Long Term Integrated Industrial Plan)  Bijdrage aan Ontwikkelingsplan 2012-2016  Bijdrage aan promotie van Suriname bij opening Surinaamse Ambassade in Parijs (2011) www.surinamebusinessforum.org

11

12 Onze Ambitie De Lokale Private Sector, hoofdzakelijk actief in duurzame groeisectoren, is in 2020 de meest competitieve in de Caricom www.surinamebusinessforum.org

13 Nationale Strategie 2010 – 2020  Geleidelijke uitbreiding van de Surinaamse economie:  richten op duurzame groeisectoren  Minstens 50% van de revenue uit de uitputtende mijnbouwsector:  beleids- en doelmatig besteden aan concrete implementatie ontwikkelingsprogramma's in duurzame groeisectoren  Export orientatie:  een combinatie in de overgangsperiode i.p.v. import vervanging www.surinamebusinessforum.org

14 Voorwaarden  Capaciteitsversterking:  publieke –en private sector en het bedrijfsleven  Een efficiënte overheid:  gericht op innovatieve ontwikkeling van de LPS  Groei en ontwikkeling van ondernemersschap  Geïntegreerde aanpak voor innovatieve economische ontwikkeling  lang termijn geïntegreerd industrie programma www.surinamebusinessforum.org

15 Nationaal Strategisch Actie Plan (NSAP) 2011- 2015  Zes Kerngebieden: totaal 88 acties KerngebiedenDoelPrioriteitIndicator/Target I. Wet- en Regelgeving voor de LPS (Totaal 24 acties) Verbeterde juridisch kader t.b.v de LPS High level Legal Steering Committee in 2012 Legal Data base in 2013 Minimaal 20 aangenomen en gepubliceerde wetten per jaar II. Directe Binnenlandse en Buitenlandse Investeringen (Totaal 18 acties) Toename binnenlandse en buitenlandse investeringen Suriname Investment Promotion and Export Agency opgericht in 2012 Toename DDI met minimaal 10% per jaar en FDI met minimaal 10% per jaar III. Concurrentievermogen van de LPS (Totaal 17 acties) Verhoogd concurrentievermogen Opzetten 2 duurzame functionerende clusters in 2012 Toename export met minimaal 10% per jaar IV. Duurzame groeisectoren (Totaal 8 acties) Ontwikkelde duurzame (groei)sectoren Formulering en uitvoering van Long Term Integrated Industrial Program in 2012 Toename productie en export van (groei)sectoren met minimaal 5% per jaar V. (Zakelijke) Dienstverlening van de LPS (Totaal 14 acties) Verbeterde (zakelijke) dienstverlening Vergemakkelijken “Doing Business” in Suriname in 2012 E-government en E- Services bij BSOs operationeel in 2012 Single Electronic Window – ESW operationeel in 2014 VI. Publieke en Private Dialoog (PPD) (Totaal 7 acties) Verbeterde dialoogVoortdurend effectieve en efficiënte dialoog initiёren, aanmoedigen en ontwikkelen Minimaal 4 doelmatige PPDs per jaar www.surinamebusinessforum.org

16 Kerngebied I:  Doel: Verbeterde juridisch kader t.b.v de LPS  Prioriteit 1: Legal Steering Committee en Legal Database  voor de overige 23 activiteiten zie het NSAP 2011-2015 ActiviteitTrekkerIndicator / target Voorbereiding en Opzet Legal Steering Committee en Legal Database SBF Legal Steering Committee operationeel en Legal Database opgestart in Q3-2013. "Ongoing process" www.surinamebusinessforum.org

17 Kerngebied II:  Doel: Toename binnenlandse en buitenlandse investeringen  Prioriteit 1: Investment en Export Promotion Agency  voor de overige 17 activiteiten zie het NSAP 2011-2015: ActiviteitTrekkerIndicator / target Het opzetten en operationaliseren van Suriname Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) Ministerie FIN / HI -SIEPA opgericht in 2012 - FINPYME programma geïmplementeerd (capaciteitversterking van exporterende bedrijven en bedrijven met export potentie) www.surinamebusinessforum.org

18 Kerngebied III:  Doel: Verhoogd concurrentievermogen  Prioriteit 1: Capaciteitsversterking van de LPS  voor de overige 16 activiteiten zie het NSAP 2011-2015 ActiviteitTrekkerIndicator / target Capaciteitsversterking relevante stakeholders Ministerie FIN / HI Minimaal 2 trainingsprogramma's per jaar gerealiseerd. www.surinamebusinessforum.org

19 Kerngebied IV:  Doel: Ontwikkelde duurzame (groei)sectoren  Prioriteit 1: Uitvoering ontwikkelings- programma’s in duurzame groeisectoren  voor de overige 7 activiteiten zie het NSAP 2011-2015 ActiviteitTrekkerIndicator / target Actieve bijdrage aan de formulering en uitvoering van strategische ontwikkelingsprogramma's voor de (groei)sectoren (Ontwikkelingsprogramma 2012- 2016) Ministerie FIN Minimaal 2 sectoraal ontwikkelingsprogramma per jaar uitgevoerd, o.b.v. Long Term Integrated Industrial Plan www.surinamebusinessforum.org

20 Kerngebied V:  Doel: Verbeterde (zakelijke) dienstverlening  Prioriteit 1: Vergemakkelijken “Doing Business” in Suriname  voor de overige 13 activiteiten zie het NSAP 2011-2015 ActiviteitTrekkerIndicator / target Voorbereiden en uitvoeren “Ease of Doing Business” project Ministerie HI Operationeel en functionerende E-government in 2012. De “Ease of Doing Business ranking" wordt tussen de 100 en 120 in 2012. In 2013 onder de 100. DDI en FDI in 2015 verhoogd met minimaal 15%. Toename van geregistreerde bedrijven bij de KKF met minimaal 10% per jaar. Single Electronic Window – SEW operationeel in 2014 www.surinamebusinessforum.org

21 Kerngebied VI:  Doel: Verbeterde dialoog  Prioriteit 1: Creatie breed draagvlak voor uitvoeren Nationale Strategie  voor de overige 6 activiteiten zie het NSAP 2011-2015 ActiviteitTrekkerIndicator / target Het opzetten van dialoog structuur tussen alle relevante partners en stimuleren van dialoog SBF Minimaal 3 PPDs opgezet en functioneel per jaar www.surinamebusinessforum.org

22

23 Expected Results  K1: Legal Steering Committee operationeel  K2: Functionerende Investment en Export Promotion Agency  K3: Capaciteit versterkt van publieke - private sector en bedrijfsleven  K4: Clusters ontwikkeld: Agrarische sector / Agro industrie – Toerisme  K4: Implementatie programma’s voor 3 duurzame groeisectoren in uitvoering  K5: Operationele E-Government en SEW  K6: Efficiënte dialoog – PPDs www.surinamebusinessforum.org

24 Randvoorwaarden KERNWAARDEN: CODE OF CONDUCT  Integriteit  Klantgerichtheid  Professionaliteit  Innovatie  Commitment  Verantwoordelijkheid  Leiderschap www.surinamebusinessforum.org

25 Target 2013  SURINAME in de top 90 van de Wereld Bank Ease of Doing Business Lijst  DUURZAME WERKGELEGENHEID aan minstens 80% van de beroepsbevolking  RELEVANTE VOEDSELSCHUUR voor de Caricom regio  MEER EXPORT dan import www.surinamebusinessforum.org

26 Missing enforcer – to date! Alleen  De Wil  De Durf  De Autorisatie www.surinamebusinessforum.org van de HOOGSTE POLITIEKE LEIDING in Suriname kan SUCCESVOLLE HERVORMINGEN garanderen

27 Slotopmerkingen  Minder woorden, Meer DADEN.  Hervormingen doorvoeren in het overheidsapparaat  Investeringen van de regering in verbetering van het ondernemingsklimaat  zijn stimulerend voor groei en innovatieve ontwikkeling van de Surinaamse economie  De Publieke – Private Sector en het Bedrijfsleven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. www.surinamebusinessforum.org

28 HET kan altijd beter ! www.surinamebusinessforum.org

29 Vragen  Voor meer info: www.surinamebusinessforum.org www.sbc.sr SBC, Executive Office SBF Hofstraat 1, 4e etage 471521 www.surinamebusinessforum.org


Download ppt "Voor innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname www.surinamebusinessforum.org."

Verwante presentaties


Ads door Google