De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NATIONAAL STRATEGISCH ACTIE PLAN 2011 – 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "NATIONAAL STRATEGISCH ACTIE PLAN 2011 – 2015"— Transcript van de presentatie:

1 NATIONAAL STRATEGISCH ACTIE PLAN 2011 – 2015
voor innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname

2 Index Historie Strategie Actieplan Expected Results

3 HISTORIE

4 Korte historie : Gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (ASFA, VSB, KKF) : instelling SBF door min HI (missieve) : RvM goedkeuring ontwerpwet SBF : DNA goedkeuring wet SBF : SBF operationeel : SBC (werkarm SBF) operationeel

5 Lessons learned: Geen hervormingen=stilstand=geen vooruitgang World Bank Ease of Doing Business Ranking Belize Guyana Jamaica St Lucia T’dad& Tob SURINAME

6 Doel SBF Platform voor Publiek – Private Dialoog voor de Ontwikkeling van de Lokale Private Sector (LPS) in Suriname Scheppen van gunstige voorwaarden t.b.v. de LPS Opstellen en uitvoeren van een Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de LPS

7 SBF platform voor dialoog
SBF MEMBERS Business / Employers Associations Government Institutions Civil Society Organizations VSB ASFA KKF HI FIN J&P LVV WBG ADEK RAVAKSUR

8 Rol van de Publieke- en Private Sector en Bedrijfslevenorganisaties
Publieke sector: Regulator, facilitator en promotor: stimuleren van ondernemerschap scheppen van een gunstig investeringsklimaat Private sector: Motor van de economie: werkgelegenheid scheppen duurzame economische groei Bedrijfslevenorganisaties: Vertegenwoordigen en/of behartigen de belangen: van bedrijven institutionele versterking capaciteitsvergroting

9 Bijdrage van Publieke- en Private Sector organisaties
IN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN 2011 – 2015: Assertief en committed mede implementeren van acties Effectief deelnemen aan dialoog binnen het platform Faciliteiten scheppen en middelen beschikbaar stellen Pro-actief stimuleren i.c. bevorderen Onderlinge samenhangende afstemming Eigen verantwoordelijkheid nemen en dienovereenkomstig handelen.

10 Prestaties SBF/SBC organisatie voor de LPS
EU project uitgevoerd van – Formulering Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de LPS Opstelling Nationaal Strategisch Actie Plan voor het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat Workshops, Seminars, Trainingen e.a. werkzaamheden uitgevoerd door SBF/SBC t.b.v de LPS Hervorming vergunningen voor Bedrijven en Beroepen Vrijstelling invoerrechten op investeringsgoederen Vereenvoudiging oprichting NV Vrijstelling invoerrechten op ICT apparatuur Initiatief voor opstelling Economic Development Plan / Business Climate Reform (Long Term Integrated Industrial Plan) Bijdrage aan Ontwikkelingsplan Bijdrage aan promotie van Suriname bij opening Surinaamse Ambassade in Parijs (2011)

11 STRATEGIE

12 Onze Ambitie De Lokale Private Sector, hoofdzakelijk actief in duurzame groeisectoren, is in 2020 de meest competitieve in de Caricom

13 Nationale Strategie 2010 – 2020 Geleidelijke uitbreiding van de Surinaamse economie: richten op duurzame groeisectoren Minstens 50% van de revenue uit de uitputtende mijnbouwsector: beleids- en doelmatig besteden aan concrete implementatie ontwikkelingsprogramma's in duurzame groeisectoren Export orientatie: een combinatie in de overgangsperiode i.p.v. import vervanging

14 Voorwaarden Capaciteitsversterking: Een efficiënte overheid:
publieke –en private sector en het bedrijfsleven Een efficiënte overheid: gericht op innovatieve ontwikkeling van de LPS Groei en ontwikkeling van ondernemersschap Geïntegreerde aanpak voor innovatieve economische ontwikkeling lang termijn geïntegreerd industrie programma

15 Nationaal Strategisch Actie Plan (NSAP) 2011-2015
Zes Kerngebieden: totaal 88 acties Kerngebieden Doel Prioriteit Indicator/Target I. Wet- en Regelgeving voor de LPS (Totaal 24 acties) Verbeterde juridisch kader t.b.v de LPS High level Legal Steering Committee in 2012 Legal Data base in 2013 Minimaal 20 aangenomen en gepubliceerde wetten per jaar II. Directe Binnenlandse en Buitenlandse Investeringen (Totaal 18 acties) Toename binnenlandse en buitenlandse investeringen Suriname Investment Promotion and Export Agency opgericht in 2012 Toename DDI met minimaal 10% per jaar en FDI met minimaal 10% per jaar III. Concurrentievermogen van de LPS (Totaal 17 acties) Verhoogd concurrentievermogen Opzetten 2 duurzame functionerende clusters in 2012 Toename export met minimaal 10% per jaar IV. Duurzame groeisectoren (Totaal 8 acties) Ontwikkelde duurzame (groei)sectoren Formulering en uitvoering van Long Term Integrated Industrial Program in 2012 Toename productie en export van (groei)sectoren met minimaal 5% per jaar V. (Zakelijke) Dienstverlening van de LPS (Totaal 14 acties) Verbeterde (zakelijke) dienstverlening Vergemakkelijken “Doing Business” in Suriname in 2012 E-government en E-Services bij BSOs operationeel in 2012 Single Electronic Window – ESW operationeel in 2014 VI. Publieke en Private Dialoog (PPD) (Totaal 7 acties) Verbeterde dialoog Voortdurend effectieve en efficiënte dialoog initiёren, aanmoedigen en ontwikkelen Minimaal 4 doelmatige PPDs per jaar

16 Kerngebied I: Doel: Verbeterde juridisch kader t.b.v de LPS
Prioriteit 1: Legal Steering Committee en Legal Database voor de overige 23 activiteiten zie het NSAP Activiteit Trekker Indicator / target Voorbereiding en Opzet Legal Steering Committee en Legal Database SBF Legal Steering Committee operationeel en Legal Database opgestart in Q "Ongoing process"

17 Kerngebied II: Doel: Toename binnenlandse en buitenlandse investeringen Prioriteit 1: Investment en Export Promotion Agency voor de overige 17 activiteiten zie het NSAP : Activiteit Trekker Indicator / target Het opzetten en operationaliseren van Suriname Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) Ministerie FIN / HI SIEPA opgericht in 2012 FINPYME programma geïmplementeerd (capaciteitversterking van exporterende bedrijven en bedrijven met export potentie)

18 Kerngebied III: Doel: Verhoogd concurrentievermogen
Prioriteit 1: Capaciteitsversterking van de LPS voor de overige 16 activiteiten zie het NSAP Activiteit Trekker Indicator / target Capaciteitsversterking relevante stakeholders Ministerie FIN / HI Minimaal 2 trainingsprogramma's per jaar gerealiseerd.

19 Kerngebied IV: Doel: Ontwikkelde duurzame (groei)sectoren
Prioriteit 1: Uitvoering ontwikkelings-programma’s in duurzame groeisectoren voor de overige 7 activiteiten zie het NSAP Activiteit Trekker Indicator / target Actieve bijdrage aan de formulering en uitvoering van strategische ontwikkelingsprogramma's voor de (groei)sectoren (Ontwikkelingsprogramma ) Ministerie FIN Minimaal 2 sectoraal ontwikkelingsprogramma per jaar uitgevoerd, o.b.v. Long Term Integrated Industrial Plan

20 Kerngebied V: Doel: Verbeterde (zakelijke) dienstverlening
Prioriteit 1: Vergemakkelijken “Doing Business” in Suriname voor de overige 13 activiteiten zie het NSAP Activiteit Trekker Indicator / target Voorbereiden en uitvoeren “Ease of Doing Business” project Ministerie HI Operationeel en functionerende E-government in De “Ease of Doing Business ranking" wordt tussen de 100 en 120 in In 2013 onder de 100. DDI en FDI in 2015 verhoogd met minimaal 15%. Toename van geregistreerde bedrijven bij de KKF met minimaal 10% per jaar. Single Electronic Window – SEW operationeel in 2014

21 Kerngebied VI: Doel: Verbeterde dialoog
Prioriteit 1: Creatie breed draagvlak voor uitvoeren Nationale Strategie voor de overige 6 activiteiten zie het NSAP Activiteit Trekker Indicator / target Het opzetten van dialoog structuur tussen alle relevante partners en stimuleren van dialoog SBF Minimaal 3 PPDs opgezet en functioneel per jaar

22 EXPECTED RESULTS

23 Expected Results K1: Legal Steering Committee operationeel
K2: Functionerende Investment en Export Promotion Agency K3: Capaciteit versterkt van publieke private sector en bedrijfsleven K4: Clusters ontwikkeld: Agrarische sector / Agro industrie – Toerisme K4: Implementatie programma’s voor duurzame groeisectoren in uitvoering K5: Operationele E-Government en SEW K6: Efficiënte dialoog – PPDs

24 Randvoorwaarden Integriteit Klantgerichtheid Professionaliteit
KERNWAARDEN: CODE OF CONDUCT Integriteit Klantgerichtheid Professionaliteit Innovatie Commitment Verantwoordelijkheid Leiderschap

25 Target 2013 SURINAME in de top 90 van de Wereld Bank Ease of Doing Business Lijst DUURZAME WERKGELEGENHEID aan minstens 80% van de beroepsbevolking RELEVANTE VOEDSELSCHUUR voor de Caricom regio MEER EXPORT dan import

26 Missing enforcer – to date!
Alleen De Wil De Durf De Autorisatie van de HOOGSTE POLITIEKE LEIDING in Suriname kan SUCCESVOLLE HERVORMINGEN garanderen

27 Slotopmerkingen Minder woorden, Meer DADEN.
Hervormingen doorvoeren in het overheidsapparaat Investeringen van de regering in verbetering van het ondernemingsklimaat zijn stimulerend voor groei en innovatieve ontwikkeling van de Surinaamse economie De Publieke – Private Sector en het Bedrijfsleven moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

28 HET kan altijd beter !

29 Vragen Voor meer info: www.surinamebusinessforum.org www.sbc.sr
SBC, Executive Office SBF Hofstraat 1, 4e etage 471521


Download ppt "NATIONAAL STRATEGISCH ACTIE PLAN 2011 – 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google