De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmigranten: lust of last 30 sep 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmigranten: lust of last 30 sep 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmigranten: lust of last 30 sep 2011

2 Hot van de pers Maandag 26-september Nieuwsuur 22:00
Moe-Landers werken als au pair voor ouderen die extra zorg nodig hebben. Zij worden onder andere betaald via de PGB. Minimaal 80 uur werken per week voor € pm. Hier gaan nog kosten af voor kost en inwoning, Donderdag 29-september Tweede kamer EINDRAPPORT ARBEIDSMIGRATIE IN GOEDE BANEN,TIJDELIJKE COMMISSIE LESSEN UIT RECENTE ARBEIDSMIGRATIE: Er is een structurele in- en uitstroom van arbeidsmigranten Onderbetaling door werkgevers en te veel betalen voor slechte huisvesting onacceptabel Malafide uitzendbureaus binnen 2 jaar tot nul reduceren Kamer dient het kabinet te vragen dat er uiterlijk voor de zomer van 2012 een huisvestingsbeleid dient te komen Structurele karakter van arbeidsmigratie vereist een verdergaande aanpak van overheden Gemeente en woningcorporaties hebben lang als uitgangspunt genomen dat de verantwoordelijkheid voor huisvesting bij de werkgever ligt, met uitzonderingen daargelaten

3 Het spinnen web waar wij ons in bevonden
Welzijn org. Interventie teams Werknemers. org Gemeente Werkgever Woningcertificering org. Politie Wooncorporaties Huisvesters Kabinet De arbeidsmigrant Arbeidsmigrant Belangen org. provincie

4 Toekomst CBS rapport “Bevolkingsprognose 2010–2060:
veronderstellingen over immigratie” welke in mei 2011 is gepubliceerd. Hier gaat men er vanuit dat de stroommigranten tot 2060 op het niveau van 2010 blijft. Met andere woorden er zal dus onder andere een permanente stroom tijdelijke arbeidsmigranten blijven komen. Verwachting % Moe-landers van Nederlandse bevolking (basis GBA) 2040 Lage scenario 2 % Hoge scenario 4.5% Bron: Nidi Rapport VROM 2010 (advies naar 2e kamer)

5 Effecten demografische ontwikkelingen op de woningvoorraad in Limburg
Toekomst Effecten demografische ontwikkelingen op de woningvoorraad in Limburg

6 Aanleiding regionale aanpak
Vanaf de jaren negentig is de regionale economie in Noord- en Midden Limburg mede afhankelijk van de inzet van Oost-Europese werknemers. Vooral Poolse werknemers zijn actief in onze regio en willen zich vestigen Er is een aantal redenenfactoren die dit dat dit helaas belemmert / belemmeren. Uit verhalen van Poolse migranten vernemen we dat men niet altijd met respect wordt behandeld. Er zijn plaatsen waar de Poolse werknemers goed worden behandeld, maar we constateren dat dit niet overal het geval is. Uit onderzoek en het resultaat van deze notitie blijkt dat er nog veel mis is. Van de ondervraagden komen veelal voorbeelden van schrijnende voorvallen. Voorvallen die we in een beschaafd land niet kunnen en willen tolereren. Wanneer we geen respect hebben voor de medemens, verwacht dan ook geen respect van die medemens.’ Hierbij zij nog opgemerkt dat de instroom van arbeidsmigranten uit ook andere landen c.q. contingenten steeds groter wordt. Dit betekent dat het zaak is niet alleen de huidige situatie adequaat en krachtig het hoofd te bieden, maar ook voor de langere termijn te komen tot oplossing van de gesignaleerde knelpunten.

7 De samenwerking die wij uiteindelijk hebben gerealiseerd

8 Aanpak regio Noord en Midden Limburg
Agenda-overleg Bestuurlijke werkgroep Diverse modules Module 1 Module 3 Etc. Module 2 Afvaardiging bestuurlijke werkgroep: De gemeenten De provincie Woningcorporatie Welzijnsorganisaties Werkgevers Vakbonden Uitzendorganisaties Doelgroep

9 Modules 1. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2. Huisvesting
3. Taal en inburgering 4. Integratie en participatie 5. Onderwijs 6. Gezondheidszorg 7. Werk 8. Veiligheid en criminaliteit 9. Onderzoek en Kennis De modules worden gezamenlijk door alle overheden en ketenpartners opgepakt, waarbij we: kennis/informatie delen kiezen voor een uniforme aanpak, met respect voor: 1. de lokale verschillen m.b.t inhoud en tijd 2. de verschillende verantwoordelijkheden

10 Draagkracht regio Totaal
Resultaat eerste en laatste vraag enquete regio Weert en Noord – Limburg respons 60% (811 reacties) Totaal 1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de aanwezigheid van arbeidsmigranten in Limburg? absoluut relatief positief 238 29% neutraal 394 49% negatief 167 21% weet niet / geen mening 12 1% totaal 811 100% Totaal 16. Hoe staat u nu het algemeen tegenover de aanwezigheid van arbeidsmigranten in Limburg? absoluut relatief positief 315 39% neutraal 348 43% negatief 136 17% weet niet / geen mening 12 1% totaal 811 100%

11 Woonurgente groepen Doelgroepen: Arbeidsmigranten;
Urgent woningzoekende: - door onverwachte persoonlijke omstandigheden; - ten tijde woningrenovatie en/of herstructurering; - ten tijde van woningverkoop; - ten tijde van echtscheidingsprocedure; - (ex)studenten; - Ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Met als doel doorstroming naar reguliere woningmarkt

12 Tijdelijke woonunits of kantoorpanden etc.
wooncarrière Tijdelijke woonunits of kantoorpanden etc. Koopwoning (vrijstaand) Huurwoning (app./rijtjes) Koopwoning (2-onder-1) Huurwoning (egw) Koopwoning (rijwoning) Koopwoning (starter/senioren)


Download ppt "Arbeidsmigranten: lust of last 30 sep 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google