De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO)"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO)
Infosessie voor scholen

2 Inhoud presentatie Voorstelling LiSO-team Algemene doelstelling Welke scholen? Wat verwacht LiSO van scholen? Wat mogen scholen van LiSO verwachten? Vragen, opmerkingen en suggesties

3 1. Voorstelling LiSO-team
Promotor: Bieke De Fraine Co-promotoren: Jan Van Damme, Karine Verschueren, Katja Petry, Sarah Gielen, Loes Vandenbroecke, Mieke Van Houtte, Jean Pierre Verhaeghe Onderzoeksmedewerkers: Eef Stevens Ine Van Droogenbroeck Ilka Fidlers Catharina Custers

4 2. Algemene doelstelling
De doelstelling van het longitudinaal onderzoek “Loopbanen in het Secundair Onderwijs” (LiSO) bestaat erin: een beschrijving te geven van de (verschillen in) schoolloopbanen en ontwikkeling van leerlingen vanaf het eerste jaar tot het einde van het secundair onderwijs, een verklaring te bieden voor de individuele verschillen in schoolloopbanen, waarbij gekeken wordt naar leerlingkenmerken en naar de invloed van gezinskenmerken enerzijds en school-, leerkracht- en klaskenmerken anderzijds.

5 3. Welke scholen?

6 3. Welke scholen? Regionale steekproef
20 gemeenten: Aarschot, Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Haacht, Heist-op-den-Berg, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kontich, Lier, Mechelen, Niel, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Puurs, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Tildonk, Vilvoorde en Willebroek Scholen van alle koepels: VSKO, GO!, OVSG, Steiner, POV Meer dan 100 scholen (op basis van instellingsnummer) Zowel scholen van het voltijds gewoon secundair onderwijs als scholen van het buitengewoon secundair onderwijs Bijna leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad

7 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
Alle leerlingen die in september 2013 in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs zitten = LiSO-proefgroep LiSO-proefgroep wordt gevolgd tot einde secundair onderwijs Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke trajecten (zittenblijven, schoolverandering, latere instroom, schoolverlaters,…) Wie wordt bevraagd: Leerlingen Leerkrachten: klastitularis, vakleerkracht, schoolteam Directie Ouders Administratie

8 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
1. Leerlingen Toets wiskunde (niet in BuSO) Toets Nederlands ‘Begrijpend lezen’ Toets Frans (niet in BuSO) Vragenlijst ‘non-cognitieve uitkomsten’: Welbevinden, academisch zelfconcept, interesses, studiekeuzeproces, engagement,… Niet alles altijd Aangepast bij BuSO Altijd op het einde van het schooljaar, behalve in het eerste LiSO-jaar (begin + einde schooljaar) Elke toets = 1 à 2 lestijden / 1 x per jaar (behalve 1ste jaar)

9 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
2. Leerkrachten Vragenlijst voor klastitularissen Leerkrachtinschatting van elke leerling 1x per jaar, 5 à 10 minuten per leerling Vragenlijst voor vakleerkrachten Nederlands, wiskunde en Frans Over klaspraktijk 1x per jaar, ca. 30 minuten Vragenlijst voor schoolteam Over schoolcultuur, samenwerking met de ouders, schoolfunctioneren,… 1x in eerste graad + 1x in bovenbouw, ca. 30 minuten

10 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
3. Directie Vragenlijst over: vorming van leerkrachten nascholingsbeleid organisatie interne werkgroepen organisatie inspraak binnen de school evaluatiebeleid personeelsbeleid 1x in eerste graad + 1x in bovenbouw, ca. 1 uur

11 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
4. Ouders Vragenlijst over: gezinskenmerken studiekeuzeproces onderwijsverwachtingen 1x voor elke leerling

12 4. Wat verwacht LiSO van scholen?
5. Administratie Informatie over de leerlingen: persoonsgegevens indeling in klassen vakkenpakketten Informatie over klastitularissen en vakleerkrachten Compatibiliteit met Informat, Broekx, WISA Voorafgaand aan bevragingen

13 5. Wat mogen scholen van LiSO verwachten?
Schoolfeedbackrapporten Vorming/Studiedagen/Onderzoeksrapporten Vertrouwelijke omgang met alle data

14 5. Wat mogen scholen van LiSO verwachten?
1. Schoolfeedbackrapporten Samenwerking met Centrum voor Schoolfeedback: Rapport over prestaties Nederlands, wiskunde en Frans Eerste rapporten → instroom Volgende rapporten → leerwinst Elke school eigen rapport (vertrouwelijk) Vergelijking met referentiegroep van gelijkaardige scholen Kort op de bal: zo snel mogelijk na toetsafname Instrument voor interne kwaliteitszorg

15 5. Wat mogen scholen van LiSO verwachten?
2. Vorming/Studiedagen/Onderzoeksrapporten Vormingsmoment om schoolfeedbackrapporten te interpreteren en te gebruiken in de eigen school Studiedagen over de resultaten van LiSO Globale verklaringsmodellen zullen ontwikkeld worden door o.m. doctoraatsstudenten: onderzoekrapporten beschikbaar LiSO-nieuwsbrief

16 5. Wat mogen scholen van LiSO verwachten?
3. Vertrouwelijke omgang met data Alle data worden vertrouwelijk behandeld: aangifte Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer toestemming deelname zal op gepaste manier worden gevraagd Resultaten van de eigen school zijn ook alleen beschikbaar voor de eigen school Onderzoekers/overheid: steeds geanonimiseerde data

17 6. Vragen, opmerkingen en suggesties

18 Contacteer ons: Loopbanen in het Secundair Onderwijs Eef Stevens
Coördinator LiSO Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie KU Leuven Dekenstraat 2 / 3773 3000 Leuven tel. +32 / of Website:


Download ppt "Loopbanen in het Secundair Onderwijs (LiSO)"

Verwante presentaties


Ads door Google