De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."— Transcript van de presentatie:

1 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 1 Stamcellen OmschrijvingJullie hebben ondertussen al heel wat theoretisch of technische kennis over biologie, chemie, fysica opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak over zetmeel in industriële toepassingen. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over soorten zetmeel, de isolatie, mogelijkheden en toepassingen van zetmeel, over bedrijven die zetmeel verwerken, over het maken van een presentatie, enz… Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. SoftwareInternet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Tijdsduur 2 x 2 uur Vak / thema Wetenschappen, economie, marketing Leeftijdsgroep 3de graad SO Inleiding Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen. Zetmeel

2 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 2 Stamcellen Jullie vormen een onderzoeksgroep binnen een bedrijf (gespecialiseerd in graanproducten) die een kennisdossier moet aanleggen rond zetmeel en hun (commercieel) gebruik. Dit kennisdossier omvat ook een stand van zaken omtrent het huidig commercieel gebruik, een overzicht van bedrijven die actief zijn in de sector en voorstel van een nader te onderzoeken nieuwe toepassing, technische of biotechnologische ontwikkeling. Jullie team is multi- disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten. Jullie opdracht is de volgende: A. Maak een grondige en bondige stand van zaken over zetmeel in industrieel gebruik, bedrijven die in de sector actief zijn en mogelijke toepassingen. B. Doe een voorstel voor een nieuwe ontwikkeling in de sector van zetmeelgebruik, zetmeelverwerking/-isolatie of zetmeelproductie. Verantwoord je voorstel en geef te onderzoeken deelstappen aan. C. Tracht door een degelijke voorstudie het vertrouwen te winnen van de bedrijfsleiding om dit project door jouw onderzoeksgroep te laten uitwerken. Documentatie praktijk Documentatie hulpmiddelen Opdracht Ga HIER naar de takenlijst …HIER Zetmeel

3 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 3 Stamcellen In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: 1.De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team- leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. 2.Het aantal minuten geeft weer hoelang elke spreker over zijn onderdeel mag presenteren. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken. Als je eigen taak klaar is, help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Documentatie Verwerking Zetmeel

4 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 4 Stamcellen Hieronder vind je een aantal bronnen waarvan je kan vertrekken. Deze zijn echter onvoldoende voor de uitwerking van de opdracht. Ga dus ook zelf op zoek en denk ook aan engelstalige links. Algemeen Definitie op WikiPedia Definitie op WikiPedia Chemische feitelijkheden zetmeel Zetmeelchemie De presentatie Een powerpoint maken Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.comdocs.google.com; www.officelive.com; www.zoho.comwww.officelive.comwww.zoho.com Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …). Zetmeel

5 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 5 Stamcellen Beoordeling De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie + schriftelijk verslag. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal. Download HIER naar het betreffende evaluatieblad.HIER Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigt ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. Download HIER naar het betreffende evaluatieblad.HIER De evaluatie Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Zetmeel

6 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 6 Stamcellen Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je de directeur kunnen overtuigen? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die je nodig hebt als ingenieur of wetenschapper. Neem je besluit mee wanneer je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Elke leerling somt voor elke deeltaak 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt met betrekking tot de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen.elke deeltaak TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een onderzoeksgroep gespecialiseerd in stamcellen. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Sla er ook even de kranten op na, en bekijk op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen. Open vragen Zetmeel

7 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 7 Stamcellen Leerkracht Tips Beste leerkracht Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag. dewereldaanjevoeten@kviv.be Zetmeel

8 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 8 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding Opdracht Verwerking Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht Zetmeel

9 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 9 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding Zetmeel

10 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 10 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Opdracht Zetmeel

11 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 11 Stamcellen Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld  Verantwoordelijke ICT en vormgeving Verantwoordelijke ICT en vormgeving  Technisch expert Technisch expert  R&D Research and development R&D Research and development  Marktonderzoeker Marktonderzoeker  Projectmanager Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘bedrijfsleiding’. Opdracht Zetmeel

12 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 12 Stamcellen Verantwoordelijke ICT (geen presentatie tijd, tenzij troubleshooting) Zorg ervoor dat je onderzoeksgroep goed voor de dag kan komen. (Spreek consistent kleurengebruik, en lettertype af, zorg voor ondersteundend beeldmateriaal en cijfers/statistieken indien mogelijk ) Opstellen van de powerpoint presentatie en onderzoeksverslag. Aandacht aan lay-out besteden Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen Informatiebronnen weergeven (overzichtslijst achteraan en als voetnoot per slide). Stimuleren van anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds met een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document, …) Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Opdracht Naar de bronnen Zetmeel

13 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 13 Stamcellen Technisch expert (x minuten presentatie tijd) Geeft een heldere uiteenzetting over wat zetmeel is, welke soorten onderscheiden worden, hoe ze “gekweekt” worden, waar het voorkomt, uit welke producten het geïsoleerd wordt, welke vormen er zijn en welke toepassingen ze hebben. Wekt tijdens de presentatie het vertrouwen van de bedrijfsleiding dat er specialisten in het team zijn die voldoende fundamentele kennis hebben over zetmeel en de eigenschappen en mogelijkheden van dit product. Opdracht Naar de bronnen Zetmeel

14 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 14 Stamcellen R&D Research and development (x minuten presentatie tijd) In nauwe samenwerking met de technische experts en de marktonderzoekers werken jullie een voorstel rond een nieuwe ontwikkeling in de sector van zetmeelgebruik, zetmeelverwerking/- isolatie of zetmeelproductie. Verantwoord je voorstel en geef te onderzoeken deelstappen aan. Besteed in eerste instantie vooral aandacht aan de biochemische, fysische en (bio)technische aspecten en de nodige kennis. Oog hebben voor de kostprijs, duurzaamheid en ethisch ondernemen is uiteraard ook aangewezen. Tijdens de presentatie licht je het volgende toe: •Voorstel van een nieuwe ontwikkeling •Welk stappenplan volgen we om de nieuwe ontwikkeling te introduceren en waarom ? •Welke zijn eventuele partners en waarom deze keuze ? •Welke zijn de mogelijke voordelen en nog eventuele nadelen, aandachtspunten en onzekerheden ? Opdracht Naar de bronnen Zetmeel

15 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 15 Stamcellen Marktonderzoeker (x minuten presentatie tijd) Welke bedrijven en instituten isoleren en verwerken zetmeel ? Welke afgewerkte producten leveren zij af ? Welke toepassingen hebben deze producten ? Welke omzet hebben deze bedrijven ? Op welke markten zijn ze actief ? Opdracht Zetmeel

16 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 16 Stamcellen Projectmanager Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie) Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. Opdracht Zetmeel

17 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 17 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Verwerking Zetmeel

18 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 18 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen Zetmeel

19 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 19 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Beoordeling Zetmeel

20 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 20 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Afsluiting Zetmeel

21 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 21 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Leerkracht Zetmeel

22 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 22 Stamcellen Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Afsluiting Zetmeel


Download ppt "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."

Verwante presentaties


Ads door Google