De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en fysica Leeftijdsgroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en fysica Leeftijdsgroep"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en fysica Leeftijdsgroep
3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Omschrijving Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretisch of technische kennis over wiskunde, fysica, elektriciteit of economie opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak betreffende draadloze besturing. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over draadloze besturing en de voor- en nadelen, …, over de kostprijs, over het maken van een presentatie enzoverder. Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 8 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

2 Draadloze besturing komt in veel meer verschillende vormen voor dan je alvast denkt. Tevens kent het een enorme waaier van mogelijke toepassingen. Een voorbeeld: Internationaal is de Belgische defensie bekent omwille van zijn ondersteunende taken. Een belangrijke taak omvat zelf een belangrijke sociale rol, nl. het verwijderen van anti-personeelsmijnen, … In volgende hypothetische situatie zal de Belgische defensie zich tot doel stellen om het mijnengebruik van alle (ex-)oorlogsgebieden in kaart te brengen. Die informatie laat defensie toe om de interessante gebieden op te zoeken om hier uiteindelijke een team ontmijners naartoe te sturen. We dienen dus te zoeken naar een draadloos te besturen systeem (AM) dat tot volgende mogelijkheden in staat is: de draadloze besturing moet over afstand mogelijk zijn, visueel contact houden vereenvoudigt echter de opdracht. een 1 op veel-verhouding behoort tot de mogelijkheden dwz 1 besturingseenheid is in staat om meerdere “verkennende robots” individueel aan te sturen. Je kan dit proces ook automatiseren vb. bij coïncidentie kan je 1 robot laten wachten. Eventueel kunnen feedbackmogelijkheden ingebouwd worden ( camera, sensor (t°, straling, metaaldetectie, geografisch, gps, …) Let op: bij besturing van een robot via radiogolven op lange afstand krijg je een ‘delay’. Bij de bronnen krijg je een aantal websites met nuttige informatie. Bekijk die bronnen aandachtig. Zij kunnen je een indicatie van mogelijkheden geven. Bedenk ook dat jouw systeem commercieel interessant moet zijn. (Optioneel) Deel 2: Zou jij het aandurven om zelf een draadloze besturing te bouwen? Inleiding

3 Opdracht Jullie vormen een ingenieursbureau gespecialiseerd in draadloze besturing. Jullie team is multi-disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten. Jullie opdracht is de volgende: “Richt een ingenieursbureau op dat in staat is om een “robot” draadloos te besturen.” Hou rekening met de voorwaarden, zoals vermeld bij de inleiding. Jullie bureau krijgt de opdracht om de voorbereiding van dit project uit te werken. Overtuig in een presentatie van 20 minuten dat jullie bureau de ideale partner is om dit project te realiseren. “ Concreet betekent dit dat jullie een ingenieursbureau oprichten die bovenstaande opdracht kan uitvoeren. Hou rekening met het feit dat de presentatie, naast het toewijzen van de opdracht aan jullie bureau, ook doorslaggevend is om investeerders aan te trekken. Hou wel rekening met de tijdsbesteding. Wat kan je als bureau binnen de gekregen tijd conceptueel vormgeven? Zorg ervoor dat jullie concept verifieerbaar is, dwz dat het product, na de presentatie, volledig zelf te bouwen valt. Ga HIER naar de takenlijst …

4 Mogelijke werkwijze: Van concept naar een (theoretisch) prototype (maar nog niet in productie): Te nemen stappen: Theoretische achtergronden Concept Verificatie Documenteren adhv schema Specificatie: stuklijst (wat te bestellen) Tips: Welke vragen moet ik mij stellen om te kijken indien het voorstel haalbaar is? Met welke problemen kan je geconfronteerd worden? Denk goed op voorhand na over bovenstaande vragen zodat je later minder problemen zal ondervinden.

5 Verwerking In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere teamleden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. Maak zelf een elementaire planning op. Bedenk welke deelaspecten aan bod dienen te komen, en hoeveel tijd je hieraan wil investeren. Daarna begint iedereen individueel zijn/haar taak uit te werken. Als je eigen taak klaar is help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Documentatie

6 Bronnen Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperkt je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. Draadloze besturing Definitie op WikiPedia (Definitie) De presentatie Een powerpoint maken in Word Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.com;

7 Draadloze besturing specifiek:
info) Belangrijke sleutelwoorden: Radiozender, radio-ontvanger, afstandsbediening, frequenties, EM-draaggolf, AM/FM MODULATIE, Synchrone detectie, Afstand en vermogen, Motorsturing beperkingen: batterijen (hoe groot, vermogen, gebruiksduur, reikwijdte) Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …)

8 Beoordeling Tussentijdse evaluatie
Na de 1ste theoretische ronde kunnen de verschillende mogelijkheden naast elkaar geplaatst worden. Hier kan een klassikaal cijfer aan de verschillende projecten gegeven worden. De evaluatie Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigd ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal.

9 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling
Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je de doelgroep kunnen overtuigen? Ben je eigenlijk met je resultaat tot bij hen geweest? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die voor de ingenieur gelden. Neem je besluit mee als je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Elke leerling van de groep somt voor alle taken (die binnen de groep voorkomen) 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt voor de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen. TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in windenergie. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Kijk ook even in de pers op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen.

10 Leerkracht Tips Beste leerkracht
Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag.

11 Opdracht Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld Verantwoordelijke marketing Wetenschappelijk & technisch expert R&D Research and development Investeringsspecialist Salesmanager Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’.

12 Opdracht Verantwoordelijke marketing (geen presentatie tijd)
Zorg ervoor dat je ingenieursbedrijf goed voor de dag kan komen. (Maak bvb een logo, spreek consistent kleurengebruik, en lettertype af, …). Opstellen van een de powerpoint presentatie. Aandacht aan lay-out besteden. Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen. In het notitievenster van elke slide een bronvermelding opnemen. (bvb url van de geraadpleegde website). Stimuleren van anderen om input aan tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds in een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document , …). Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Vraag dit eventueel aan de leerkracht, mogelijks maakt je school reeds gebruik van een digitale leeromgeving die dit toelaat. Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw presentatie beter oogt dan de “concurrenten” (originaliteit, audio-visueel, …). Naar de bronnen

13 Opdracht Wetenschappelijk & technisch expert
(x minuten presentatie tijd) Toelichten hoe de gekozen draadloze communicatie vanuit een theoretische basis werkt. Tijdens de presentatie het vertrouwen wekken bij de klant dat er een specialist(en) in het team is die voor de technische uitwerking garant zullen kunnen staan. Bestaan er verschillende soorten draadloze communicatie ? Welke voor- & nadelen zijn hieraan verbonden? Wat zijn mogelijke voor- & nadelen betreffende de benodigde onderdelen? Welke frequenties zijn er beschikbaar? Zijn er stoorzenders aanwezig? Hoe zorg je voor de codering van de aansturing? Met pulsen, berichten, tonen? Hou rekening met ethische en maatschappelijke aspecten ! Wat met gezondheidsaspecten van straling? Welke vermogens worden er geacht veilig te zijn? Welke normen zijn er hieromtrent beschikbaar? Naar de bronnen

14 Opdracht R&D Research and development (x minuten presentatie tijd)
Je bouwt zelf een voertuig waarin volgende onderdelen aanwezig zijn: Draadloze besturing optioneel: 1  veel-verhouding dwz 1 besturingseenheid is in staat om meerdere “verkennende robots” individueel aan te sturen. Tijdens de presentatie licht je het volgende toe: Hoe werkt jouw ontwerp? Wat zijn de grootste struikelblokken die je tijdens deze realisatie hebt moeten overwinnen? Kan ik materiaal vinden (te vinden, betaalbaar, levertermijn) om dit project bouwen? (verificatie) Naar de bronnen

15 Opdracht Investeringsspecialist (x minuten presentatie tijd)
Wat kosten de verschillende onderdelen van dit product? Wat zijn de de jaarlijkse onderhoudskosten van dit verbruik? Wat is het benodigde vermogen dat je nodig hebt om je robot te laten werken (denk hierbij aan vermogen om te rijden, maar ook om te zenden)? Welke onderdelen? Naar de bronnen

16 Opdracht Salesmanager (x minuten presentatie tijd)
Opbouwen van een gefundeerde argumentatie voor het investeren in draadloos bestuurbare voertuigen Verzamelen van de voordelen van deze toepassing en deze in de presentatie opnemen. Verzamelen van de nadelen en vooroordelen betreffende deze toepassing en deze in de presentatie weerleggen. Verzamelen van nadelen van de investering en hiervoor een gefundeerde contra-argumentatie voorbereiden. Je hoeft deze natuurlijk niet (allemaal) in de presentatie zelf op te nemen maar je moet wel voorbereid zijn om vragen over de nadelen te pareren. Naar de bronnen

17 Opdracht Projectmanager
Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie. Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. 

18 Bouw je eigen draadloze besturing.

19 Maak je bouwresultaten zeker bekend !
Veel succes ! Maak je bouwresultaten zeker bekend !


Download ppt "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en fysica Leeftijdsgroep"

Verwante presentaties


Ads door Google