De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."— Transcript van de presentatie:

1 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 1 OmschrijvingJullie hebben ondertussen al heel wat theoretische of technische kennis op verschillende wetenschappelijke gebieden opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak over cosmetica. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over cosmetica, over de werking van cosmetica en de bereiding, enz… Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit het overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. SoftwareInternet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Tijdsduur 1u inleiding, 3x2u werken, 3u presentaties Gantt project Vak / thema Wetenschappen Leeftijdsgroep 6de jaar SO Inleiding Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

2 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 2 Jullie vormen een ingenieursbureau, gespecialiseerd in cosmetische producten. Jullie team is multi-disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten. Jullie opdracht is de volgende: Het moederbedrijf Johnson & Johnson overweegt om een productielijn op te starten in de regio Vorselaar voor een cosmetisch product (shampoo, verzorgende crème, tandpasta). Jullie team moet … A.Een productielijn opstarten : Start met je groep een bedrijf op met als doel de opdracht te krijgen om die productielijn voor het moederbedrijf te realiseren. Je kiest voor één product dat je wilt produceren: shampoo, crème of tandpasta. B. Strategie bedenken : Bedenk een strategie/argumenten waarmee jouw bedrijf zou kunnen scoren bij J&J. C. Product etaleren/presenteren aan een jury : Jullie zullen als team het gekozen (en geproduceerde) product moeten promoten voor een jury. De planning van deze presentatie vinden jullie HIER.HIER Opdracht Ga HIER naar de takenlijst …HIER

3 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 3 Tijdens de eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!): 1.Worden de taken tussen de groepsleden verdeeld. 2.Wordt overlegd over de toegewezen taken: In welke mate zijn die taken met elkaar verweven, en in welke mate zijn jullie van elkaars werk afhankelijk? In welke volgorde moeten de taken gerealiseerd worden? Ken prioriteiten toe. Maak een overzicht van de taken; wie ze zal uitvoeren; in welke fase van het project. Dit overzicht ligt bij de projectmanager; en hij volgt op of iedereen werkt en vordert volgens schema. 3.Na het overleg rapporteert de projectmanager; de anderen starten met hun opdracht. Bepaal reeds de deelaspecten die je wil uitwerken, en hoeveel tijd deze elk zullen vragen. Verwerking

4 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 4 Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. Algemeen Elov Groep Gantt Planningssoftware Gantt Planningssoftware De presentatie Een powerpoint maken Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.comdocs.google.com; www.officelive.com; www.zoho.comwww.officelive.comwww.zoho.com Cosmetica specifiek http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfa re/l21191_en.htm www.nvcc.nl http://amschoen.home.xs4all.nl/PAC/PAC%202010.pdf http://www.vmbolab.nl/ http://www.drogisterijdelang.nl/page/1 Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …).

5 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 5 Beoordeling De presentatie Elk team zal de presentatie van andere teams bijwonen en evalueren. Zij zullen het team beoordelen als groep op basis van de presentatie. Deze score zal voor 25% meetellen Ook de jury zal een score toekennen. Dit is zowel een groepsscore (45%) als een individuele score (30%). De leerkrachten Nederlands uit de jury zullen elk teamlid beoordelen op taal. Deze punten tellen mee voor het vak Nederlands. Organisatie en aanpak Er zal naar de aanpak van de opdracht worden gekeken. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieformulier ingevuld. De groepspunten worden normaal evenredig verdeeld tenzij uit bovenstaande peerevaluatie blijkt dat één of meerdere personen binnen het team uitblonken of juist slecht presteerden. De algemene planning zal beoordeeld worden tijdens de presentatie. De evaluatie Er wordt op twee niveaus geëvalueerd voor chemie. Je zal een score krijgen als groep en individueel. Zie ook: evaluatieformulieren evaluatieformulieren

6 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 6 Plaatsen in OLC: GROEP 1: Computers A1 – A5 GROEP 2: Computers A10 – A14 GROEP 3: Computers B1 – B5 GROEP 4: Computers: B10 – B14 GROEP 5: Computers: C1, C2, C18, C19, C20 GROEP 6: Computers: A6, A7, A8, B7, B8 GROEP 7: Computers: A15 – A19 GROEP 8: Computers: D1, D2, D3, C15, C16 GROEP 9: Computers: D6, D7, D8, C11, C12 Groepsindeling:

7 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 7 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je Johnson & Johnson kunnen overtuigen? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die je nodig hebt als ingenieur of wetenschapper. Neem je besluit mee wanneer je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. Reflectie

8 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 8 Ter info : Hierna volgen detailpagina’s. Elke detailpagina hoort bij één rolmodel van de webquest. Rolmodellen

9 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 9 Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld  Verantwoordelijke marketing & projectmanager Afgekort “PM”Verantwoordelijke marketing  Technisch expert “TE” Technisch expert  R&D Research and development “RD” R&D Research and development  Investeringsspecialist “IS” Investeringsspecialist  Salesmanager “SM” Salesmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor Johnson & Johnson. Rolmodellen

10 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 10 Verantwoordelijke marketing& project manager PM (4 minuten presentatie tijd)  Zorgt ervoor dat je product goed en professioneel voor de dag kan komen (bvb spreek consistent kleurengebruik en lettertype af, …)  Stelt de PowerPoint presentatie op met aandacht voor lay-out  Stimuleert anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze door te geven  Bewaakt de voorbereiding en de tijd, en rapporteert aan de leraar.  Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving ? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Er is op elov een groep voorzien.  Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid, en behoudt het algemene overzicht.  Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen.  Hij/zij zorgt dat elk lid evenwaardig voorkomt in de presentatie  Hij/zij stelt tijdens de eerste werksessie (di 13/03) de planning voor en evalueert deze planning voortdurend. Opdracht

11 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 11 Technisch expert TE (4 minuten presentatie tijd)  Organiseert een onderdeel van kwaliteitscontrole; dwz een eigenschap van het cosmetisch product, of de samenstelling ervan controleren  Licht de algemene werking van jouw cosmetisch product toe.  Wekt tijdens de presentatie het vertrouwen bij de klant dat er een specialist(en) in het team is die voor de kwaliteit van het product garant kan staan.  Moet tijdens de presentatie niet de chemische eigenschappen uitleggen, maar moet hier uiteraard wel kennis van hebben! Opdracht

12 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 12 R&D Research and development RD (4 minuten presentatie tijd)  Maakt zelf één cosmetisch product; keuze uit  Crème  Shampoo  Tandpasta  Licht tijdens de presentatie het volgende toe:  Chemische bestanddelen, waarom deze bestanddelen nodig zijn/toegevoegd worden en wat hun werking is.  Hoe de realisatie verliep van het cosmetisch product Opdracht

13 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 13 Investeringsspecialist IS (4 minuten presentatie tijd)  Stelt een kostentabel op met benodigdheden en hun prijs  Grondstoffen en aankoopprijs (evt bij verschillende firma’s)  Verpakkingsmaterialen en aankoopprijs  Zoekt de kostprijs van de productie van cosmetica (grondstoffen en materialen), maakt hiervoor gebruik van de kostentabel  Zoekt de kostprijs van advertising  Bepaalt de prijs voor jullie product. Bepaalt de winst die jullie willen realiseren  Kan de gekozen prijs verantwoorden?  Vergelijkt kritische de eigen prijs met concurrenten (die reeds bestaan; L’Oréal, …) TIP: hierbij hoef je geen werkuren en geen apparatuur te verrekenen. Opdracht

14 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 14 Salesmanager SM (4 minuten presentatie tijd)  Heeft als doel de opdracht binnen te halen van Johnson & Johnson  Ontwerpt een logo en verpakking, bedenkt een klinkende naam en campagne, denkt hierbij na over het publiek dat je wilt bereiken, via welke verkooppunten/ kanalen Deze moet nog niet helemaal af zijn.  Bouwt een gefundeerde argumentatie op voor het kopen van jouw cosmetica  Bereidt zich voor op vragen over nadelen van het cosmetisch product (zoals allergie, milieubelasting,… ) Opdracht

15 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 15 We wensen ieder van jullie veel succes met deze opdracht !


Download ppt "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING R OLMODELLEN De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."

Verwante presentaties


Ads door Google