De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat."— Transcript van de presentatie:

1 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 1 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele OmschrijvingIn deze webquest gaat jullie groep een product ontwikkelen dat op de Olympische Spelen in Londen 2012 gecommercialiseerd zal worden. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over productontwikkeling en over internationale handel. Je zal ook de technische haalbaarheid, de prijs en de marketing moeten in het oog houden. Kortom een complexe opdracht. Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretische of technische kennis over technologie of economie opgebouwd. Misschien heb je in jouw richting een bepaald vak ook niet of niet allemaal gehad, maar kan je nieuwsgierigheid en je interesse voor sport je ook helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. Daarom doe je deze opdracht in groep want alleen samen kan je deze taak aan. SoftwareInternet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Vak / thema Economie, Wetenschappen, Nederlands, Technologie Inleiding Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van de knoppen linksonder.

2 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 2 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Jullie zijn het managementteam van een Vlaams bedrijf dat ofwel sportartikelen produceert ofwel actief is in de media. Jullie opdracht is de volgende: Ontwikkel een product waarmee jouw firma aanwezig kan zijn op de Olympische Spelen in Londen in 2012 en ontwikkel een marketingcampagne om jullie product daar effectief te verkopen. Presenteer dit project en de campagne op een originele en overtuigende manier aan de raad van bestuur van jouw firma. Vergeet ook niet een eerste raming van de kosten en baten op te maken. Taakverdeling Opdracht Ga HIER naar de takenlijst …HIER Opdracht Situering De Olympische spelen zijn niet alleen een sportief hoogtepunt. Het is ook een economisch zeer belangrijk initiatief dat grote investeringen vraagt en voor leveranciers een belangrijke commerciële meerwaarde kan betekenen. Als jouw firma kan meewerken aan London 2012 dan zal dit jullie omzetcijfer erg positief beïnvloeden. De raad van bestuur van je bedrijf wil dan ook prominent aanwezig zijn op dit evenement en draagt het management op daarvoor te zorgen.

3 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 3 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele In een eerste overlegvergadering ga je… 1.… bepalen aan welk eindproduct of initiatief jouw team gaat werken. Zorg misschien ook al voor een (voorlopige) pakkende titel. 2.… de functies binnen het bedrijf tussen de groepsleden verdelen. 3.… de opdrachten aan elke functie verbinden. Je zet dit best in een overzichtelijk schema. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden. Maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning aan andere teamleden mag vragen. Na deze vergadering ga je aan de slag. 1.Iedereen begint aan zijn/haar opdrachten te werken. 2.Als je eigen taak klaar is help je teamleden die nog niet klaar zijn. Want de opdracht is pas af als iedereen klaar is! 3.Je overlegt geregeld met het hele team om de taken op elkaar af te stemmen. 4.Tenslotte oefen je de presentatie samen in. Aan de slag Verwerking Start

4 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 4 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek via de klassieke zoekmachines zoals Google en Wikipedia. London 2012 Peking 2008 IdemaIdema:. Decathlon LuxilonLuxilon: maakt speciale draden voor het bespannen van tennisrackets AdecsportAdecsport: inrichting sport- en turnzaal Janssen-FritsenJanssen-Fritsen: Sport- en spelmateriaal voor scholen, gemeenten en clubs. Inrichting en onderhoud van sportzalen. Specialist turnen: Pegases, Airtrack, springplanken Iris & Kreon. Leverancier Olympische Spelen Athene en Peking! KsportsupplyKsportsupply: darts, fitness, trampolines, biljart - pool - snooker - voetbaltafels, recreatieartikelen...enz. en alle accessoires BalanssportBalanssport: allerlei sportartikelen AlfacamAlfacam: het Belgisch mediabedrijf voor HDTV Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …

5 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 5 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Beoordeling Zelfevaluatie Je gaat zelf een beoordeling maken van de groepspresentatie, de groepswerking en de werking van jezelf in de groep. Op elk item geef je een score van 1 tot 5. Typ in het juiste scorevakje een ’1’. De presentatie Je beoordeelt zelf de groepspresentatie. Eerst geef je een score op de algemene indruk, vervolgens ga je wat dieper in op de vormgeving, de wetenschappelijkheid en de haalbaarheid van je eindproduct. De groepswerking Nadat je een algemene indruk van de werking in jouw groep hebt gegeven, ga je een quotering geven op de taakverdeling, op het verloop van de timing en op de geest in de groep. Je eigen werking Niet gemakkelijk maar toch ga je jezelf ook evalueren en vooral jezelf als onderdeel van een team (groep). Ook hier ga je na een algemene indruk ook een quotering geven op je taakspanning, de timing en hoe je sociaal tegenover de groep opgesteld stond. Evaluatie door de leerkracht Je bezorgt je zelfevaluatie aan je leerkracht die je werk en je inzet op dezelfde criteria zal beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online).evaluatieformulieren

6 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 6 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Afsluiting Beste teamlid Je hebt tijdens deze webquest heel wat zinvol werk verzet. Hopelijk ben je er in geslaagd de raad van bestuur te overtuigen van de kwaliteit van je product en kan je firma starten aan de ontwikkeling. We kijken alvast uit naar de Olympische Spelen in 2012 en hopen dat jullie product goed zichtbaar is. Proficiat voor je inzet! Wat hebben we geleerd?Beste leerling Heb je je goed ingeleefd in deze opdracht? Dan heb je ongetwijfeld gemerkt dat managers, wetenschappers en technici over een hele reeks competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) moeten beschikken om zo’n project succesvol uit te werken. Taak Kan je een aantal van die competenties opsommen? Leg ze per groep samen en maak een top 10 van competenties voor managers, wetenschappers en technici. Hou dat lijstje bij voor de lessen rond studiekeuze in deel 4 van de wereld aan je voeten.

7 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 7 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Leerkracht Tips Beste leerkracht Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kunnen ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Uw suggesties voor verbeteringen horen wij ook altijd graag. De evaluatie kan je zowel op papier, recto/verso afdrukken, als digitaal laten invullen en zelf verwerken. In elk geval vult de leerling eerst de zelfevaluatie in en bezorgt hij dan zijn ingevuld blad aan u. U vult uw evaluatie in en de verhouding waarin het cijfer van de leerling meetelt en u of de pc berekent het eindresultaat. Om aan te tonen dat u met de groep aan de webquest gewerkt hebt, kan u een presentatie van een groep als bewijsstuk in het verslag opnemen en aan de projectcoördinator van de wereld aan je voeten bezorgen. dewereldaanjevoeten@kviv.be

8 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 8 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding Opdracht Verwerking Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

9 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 9 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Takenlijst Om de opdracht tot een goed einde de brengen, moeten de volgende functies verdeeld worden over de groepsleden. Als je met minder dan 5 leden bent in je groep kan je 2 functies aan één persoon geven. Je groepeert dan best de sales en de projectmanager of de researcher en de engineering manager. Klik op de functie voor een gedetailleerde taakomschrijving: Projectmanager Public relations officer Researcher Engineering manager Sales manager Ieder lid van de groep heeft nu specifieke verantwoordelijkheden. Maar het succes van je project hangt in grote mate af van de samenwerking en de loyaliteit in het team. Neem je eigen taken op, maar verschuil je er niet achter! Opdracht

10 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 10 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Projectmanager De projectmanager is de eindverantwoordelijke voor het project. Hij coördineert de werkzaamheden van alle leden van het team en moet dus op de hoogte zijn van waar die teamleden mee bezig zijn. Hij weet van alle aspecten van het project voldoende, zonder specialist te zijn. Hij moet enerzijds vertrouwen op de kennis en vaardigheden van zijn medewerkers maar tegelijk zeer kritisch zijn. Hij is daarom voor de teamleden altjd bereikbaar. Hij zit de teamvergaderingen voor en zoekt naar oplossingen voor belangenconflicten tussen de leden van het team. Samen met de sales manager bewaakt hij de voortgang van de werkzaamheden. De projectmanager is ook de eindverantwoordelijke voor de presentatie aan de raad van bestuur. Hij verdeelt de taken en zogt dat alle aspecten van het project evenwaardig worden voorgesteld. Opdracht Naar de bronnen

11 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 11 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Public Relations Officer De public relations officer organiseert de marketing van het product. Hij ontwerpt een campagne om het product te promoten en houdt daarbij rekening met de doelgroep, de info over het product zowel van de engineering manager en van de researcher en de financiële middelen die de sales manager voorziet. Hij doet eventueel een enquête bij consumenten om een beter zicht te krijgen op de behoefte van de doelgroep. Hij verzorgt de ganse ‘look and feel’ van de campagne en de voorstelling aan de raad van bestuur. De inhoud van de voorstelling bepaalt hij in overleg met de projectmanager. Opdracht Naar de bronnen

12 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 12 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Researcher De researcher is verantwoordelijk voor een wetenschappelijke onderbouw van het product. De researcher zal de theoretische kennis moeten verzamelen die nodig is om een kwaliteitsvol product te ontwikkelen. Hij zal die theoretische kennis over de gebruikte materialen en de gehanteerde technologie bestuderen en die in de groep inbrengen. Hij zal de engimeering manager bijstaan in de realisatie van het product en de prototypes. Hij vertaalt die wetenschappelijke kennis samen met de public relations manager tot verstaanbare argumenten voor de verdediging van het project bij de raad van bestuur. In overleg met de projectmanager en de public relations officer stelt hij die argumentatie al dan niet ook zelf voor aan de raad van bestuur. Opdracht

13 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 13 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Engineering manager De engineering manager ontwerpt het eindproduct. Hij moet de financiële en materiële beperkingen verzoenen met de esthetische en ergonomische eisen van een kwaliteitsvol produkt. Hij tekent voorontwerpen na de eerste brainstorm, vraagt technisch advies aan de researcher en probeert tegenover de sales manager zoveel mogelijk de creativiteit, de estethiek en de gebruiksvriendelijkheid van zijn product te verdedigen. Hij maakt virtueel of op schaal een prototype of maquette van zijn ontwerp zodat dit mee in de argumentatie voor de raad van bestuur kan opgenomen worden. Opdracht

14 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 14 Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele Sales manager Winst maken met het product, dat is de verantwoordelijkheid van de sales manager. Hij stelt het projectbudget op en houdt daarbij rekening met de kosten van de productie, de kosten van de marketing, en de ideale verkoopsprijs. Die ideale verkoopprijs houdt enerzijds rekening met kosten maar ook met de prijs/kwaliteitsverhouding en natuurlijk met de winstmarge voor het bedrijf, want daar is de raad van bestuur bijzonder in geïnteresseerd. Hij probeert vanuit zijn commerciële functie de engineering manager aan te zetten tot de ontwikkeling van een realistisch project. De sales manager moet ook rekening houden met de specifieke eisen die vanuit de organisatoren van de Spelen gesteld worden en een planning maken van de administratieve verplichtingen. Hij houdt ook de planning en de timing van het ganse project bij en signaleert problemen aan de projectmanager. Opdracht


Download ppt "Webquest Londen 2012 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat."

Verwante presentaties


Ads door Google