De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 1 OmschrijvingJullie hebben ondertussen al heel wat theoretische of technische kennis over wiskunde, fysica, elektriciteit of economie opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierigheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in jouw groep verscheidene leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak over Industriële Symbiose. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over ecologie en de voor- en nadelen, noodzaak van vernieuwend denken, over het maken van een presentatie, enz… Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. SoftwareInternet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Tijdsduur 4 x 2 uur [kan aangepast worden] Vak / thema Wetenschappen, Economie, Engels / Ecologie, Techniek Leeftijdsgroep 3de graad SO Inleiding Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

2 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 2 Opdracht: Wat zijn industriële ecosystemen / symbiose ? Bekijk eerst volgende video’s: •Symbiose: http://www.youtube.com/watch?v=sBjn9-Fy2zU •LCA – Life Cycle Assessment: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=mB1RgArrXAg http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=mB1RgArrXAg •Industriële ecosystemen: http://www.youtube.com/watch?v=nSKjY9yhFjI http://www.youtube.com/watch?v=cGsu73UwHfE - Omschrijf adhv de video's de volgende begrippen -Industriële ecosystemen -Industriële symbiose - Zijn er verschillen tussen beide begrippen? Opdracht

3 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 3 Opdracht: Verbeter jouw omschrijving adhv volgende wiki-bronnen http://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Eco-industrial_Park http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-industrial_park http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_minimisation Vergelijk jouw omschrijving met volgende praktische voorbeelden http://symindustry.virkpaanettet.dk/en/video http://www.youtube.com/watch?v=bYs9DFGQxHg http://symcenter.virkpaanettet.dk/en http://indigodev.com/Kal.html Extra Bronnen (online)… Opdracht

4 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 4 Jullie opdracht is de volgende: Richt een ingenieursbureau op dat een eco-industrieel park wil uitbouwen. Je beschikt hiervoor over een multidisciplinair team, waarbinnen iedereen een specifieke rol op zich zal nemen. Start vanuit een basisbedrijf (zie ook de video's). Adhv de specifieke productiestromen (benodigde grondstoffen en afvalstromen) van dit basisbedrijf, ga je op zoek naar partnerbedrijven die ofwel leverancier of afnemer worden van en voor deze productiestromen. Integreer deze partnerbedrijven in jouw concept. Hou steeds rekening met de doelstellingen van een industrieel ecosysteem of industriële symbiose. Werk eventueel op basis van bestaande bedrijven uit jouw buurt of regio. Jullie bureau vertegenwoordigt het startbedrijf en wil geïnteresseerde bedrijven warm maken om in te tekenen voor jullie concept. Doe dit aan de hand van een presentatie voor een jury. Voorbeelden: -http://www.ecoindustrial.ca/http://www.ecoindustrial.ca/ -http://www.taiganova.com/http://www.taiganova.com/ Opdracht

5 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 5 Benodigde gegevens: •Locatie: Hou rekening met de omgeving (rivieren, bergen, enz), bereikbaarheid, grootte van het terrein. •Productieprocessen (door meer informatie op te zoeken), en de resultaten te beredeneren, fictieve (gebaseerd op …) Tip: • Stel gevonden hoeveelheden steeds aannemelijk voor door adhv gekende elementen te werken: vb. 30.000 ton stro, 458.000 ton gist komt steeds overeen met... ( opgestapeld tot 5 meter hoogte bedekt X maal de school, of in vgl. met voetbalvelden, de inhoud van zwembaden, volume van..., gewicht van..., enz...) • Hou rekening met afstand versus transportkost: http://www.wrap.org.uk/industrial_symbiosis/ http://www.wrap.org.uk/industrial_symbiosis/ Ga naar de Takenlijst…Takenlijst… Opdracht

6 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 6 In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: 1.De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team- leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. 2.Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. 3.Bepaal reeds de deelaspecten die je wil uitwerken, en hoeveel tijd deze elk zullen vragen. Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken. Als je eigen taak klaar is, help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Documentatie Verwerking

7 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 7 Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. De presentatie Een powerpoint maken Je presentatie online zetten Live omgevingen docs.google.comdocs.google.com; www.officelive.com; www.zoho.comwww.officelive.comwww.zoho.com Extra informatie MilieurapportMilieurapport (Informatie over milieu-aspecten, productiestromen). Encyclopedia of EarthEncyclopedia of Earth (Industrial Symbiosis) List of waste TypesList of waste Types (Wikipedia) Eco-Industrial Parks Eco-Industrial Parks (Development) Eco-Industrial Park Handbook for Asian Developing Countries Zerowaste Alliance Urban Ecology AustraliaUrban Ecology Australia (Industrial ecology) The Science of Industrial Symbiosis Sustainable Cities Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …).

8 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 8 Beoordeling De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal. Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigt ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. De evaluatie Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online).evaluatieformulieren

9 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 9 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige vaardigheden (zoeken, presenteren, …) geoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die je nodig hebt als ingenieur of wetenschapper. Neem je besluit mee wanneer je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Elke leerling somt voor elke deeltaak 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt met betrekking tot de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen.elke deeltaak TAAK 2: ontwerp max. 1 bladzijde. (bvb in Word of Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in zonne-energie. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Sla er ook even de kranten op na, en bekijk op welke manier (grote) bedrijven zulke berichten opstellen. Open vragen

10 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 10 Leerkracht Tips Beste leerkracht Deze webquest werd in Powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van jouw leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag. dewereldaanjevoeten@kviv.be

11 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 11 Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld  Verantwoordelijke marketing Verantwoordelijke marketing  Technisch expert Technisch expert  Socioloog Socioloog  Investeringsspecialist / Salesmanager InvesteringsspecialistSalesmanager  Projectmanager Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’. Opdracht

12 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 12 Verantwoordelijke marketing (geen presentatie tijd) Zorg ervoor dat jouw ingenieursbedrijf goed voor de dag kan komen. (Maak bvb een logo, spreek consistent kleurengebruik en lettertype af, …) Opstellen van de presentatie (je bent niet verplicht om powerpoint te gebruiken). Er zijn nog vele andere manieren en tools om een presentatie te ontwerpen. Aandacht aan lay-out besteden Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen In het notitievenster van elke slide een bronvermelding opnemen (bvb url van de geraadpleegde website) Stimuleren van anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds met een template, in een worddocument, per mail, in een lege presentatie, …) Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Opdracht

13 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 13 Technisch expert (x minuten presentatie tijd) Is verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van het project. Hij / zij onderzoekt de productiestromen: • Welke afvalproduct kan gebruikt worden als grondstof voor een ander proces • Welke afvalproducten van andere processen kunnen dienen als grondstof voor het eigen productieproces. • Probeert grote hoeveelheden aanneembaar te maken door deze te vergelijken met “bekende” hoeveelheden. • Gaat op zoek naar specifieke eisen ivm. de vestigingslocatie. • Werkt nauw samen met de socioloog en de investeringsspecialist / salesmanager om de voordelen ifv. milieuwinst te benadrukken. Opdracht

14 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 14 Socioloog (x minuten presentatie tijd) • Beschrijf heel concreet hoe je dit specifiek project naar de publieke opinie zal aanbrengen. • Hoe ga je om met weerstanden? • Hoe probeer je de “lokale bevolking” in dit project te betrekken? • Wat is de meerwaarde voor de “omwonenden”? • Werkt nauw samen met de technische expert en de investeringsspecialist / salesmanager om de voordelen ifv. milieuwinst te benadrukken. Opdracht

15 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 15 Investeringsspecialist Salesmanager (x minuten presentatie tijd) •Opbouwen van een gefundeerde argumentatie voor het investeren •Verzamelen van de voordelen van investering en neem deze in de presentatie op. •Verzamelen van nadelen van de investering. Bereid hiervoor een gefundeerde tegen-argumentatie voor. Je hoeft deze natuurlijk niet (allemaal) in de presentatie zelf op te nemen maar je moet wel voorbereid zijn om vragen over de nadelen op te vangen. • Werkt nauw samen met de technische expert en de socioloog om de voordelen ifv. milieuwinst te benadrukken. Opdracht

16 INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. 16 Projectmanager Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. Opdracht


Download ppt "INLEIDING OPDRACHT VERWERKING INFO-BRONNEN BEOORDELING AFSLUITING LEERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google