De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

….een blik achter de schermen van “BedenkTV”

Verwante presentaties


Presentatie over: "….een blik achter de schermen van “BedenkTV”"— Transcript van de presentatie:

1 ….een blik achter de schermen van “BedenkTV”
Verhalend ontwerpen De onderneming ….een blik achter de schermen van “BedenkTV”

2 De kern van een ontwerp = het plot
Taalstimulering: spreken, schrijven, luisteren, lezen, taalbeschouwing Nevendoelen: drama, sociale vaardigheden, omgaan met media

3 Episode 1 – de verhaallijn (Mike en Guido verwelkomen de bedenkers)
Context en identificatie: Je rolt meteen in het verhaal : jij bent een bedenker Aanleiding en motivatie: je maakt deel uit van een onderneming, je beslist samen Identificatie : onze onderneming, onze zender

4 Episode 1 - Sleutelvragen
Wat zal de naam zijn van onze TV zender ? Wat is een goede jingle voor onze TV zender ? Welk beeld is het meest geschikt als logo ? Welke programma's kan onze zender uitzenden ?

5 Goede sleutelvragen… …volgen logisch de verhaallijn
…zetten aan tot de gewenste leeractiviteiten …zijn open vragen, maar niet vaag …zijn vragen waarop je niet meteen een antwoord hebt …bereid je als leerkracht goed voor

6 Episode 1 - leeractiviteiten
Identificatie: drama door de begeleider, gebruik maken van een attribuut (=teacher-in-role) 3 groepjes : een naam en een jingle, een logo en programma’s bedenken (kort) De groepjes stellen hun bedenksels aan elkaar voor : gezamenlijke brainstorm Start opbouw wandfries: programmabord

7 Episode 2 – de verhaallijn (Het programmabord)
De onderneming krijgt vorm… Samen beslissen : welke programma’s maken ? Individueel je job bij BedenkTV verkiezen. gewichtige beslissingen neem je samen

8 Episode 2 - Sleutelvragen
Welke programma’s gaan we zeker maken ? In welke volgorde en op welk uur worden deze uitgezonden ? Welke personeelsleden zijn noodzakelijk voor dit programma ? Welke job wil jij graag uitvoeren ?

9 Episode 2 – leeractiviteiten
Overlegmoment met de volledige groep : beslissing over programma Iedereen kan eigen job kiezen attribuut Programmabord (=wandfries) verder uitbouwen

10 Episode 3 – verhaallijn (aan de slag !)
De onderneming krijgt gestalte… Personeelsleden aan het werk. Programma’s krijgen vorm. Proefuitzending als motivatie, bijsturing, inoefening

11 Episode 3 - Sleutelvragen
Wat moeten we nog allemaal doen om ons programma te maken ? Hoe gaan we dit werk plannen ? Wat was er goed aan dit programma ? Wat kan nog verbeterd worden ?

12 Episode 3 - leeractiviteiten
Overleg in groepjes : taken oplijsten planning opmaken De leerkracht begeleidt en behoudt het overzicht : spreekvaardigheid, taalgebruik, timing, houding tov de luisteraars,… Op het einde van elke werksessie : rapporteren, feedback Hier beslissen : echte opname of voorstelling

13 Episode 4 – verhaallijn (De uitzending)
Genodigden zijn welkom bij de start van onze nieuwe zender. Na de generale repetitie gaat de TV echt van start. De genodigden genieten van onze programma’s. Achteraf praten we over hoe onze eerste uitzending verlopen is…

14 Episode 4 - Sleutelvragen
Wie gaan we uitnodigen om te komen kijken ? Hoe gaan we de genodigden uitnodigen ? Wat was er goed aan onze uitzending ? Wat zouden we de volgende keer anders doen ? Hoe verliep de samenwerking ? Wat hebben we geleerd ?

15 Episode 4 - leeractiviteiten
Affiche met oproep maken of enquêteformulier ontwikkelen Generale repetitie : eventueel met expert ? Uitzending = eigenlijk een vorm van toets “live” brengen van het programma of opnames bekijken op TV Afsluitend kringgesprek : evaluatie van de gezamenlijke onderneming : product én proces

16 Om het spannend te maken…
…kan een expert een proefuitzending bijwonen en extra tips geven : dit wordt dan een extra episode. …kan er een incident gebeuren na episode 3, om organisatorische redenen of om extra leerdoelen te bereiken. Bijvoorbeeld : Opeens moet de uitzending vroeger klaar zijn dan verwacht : help ! Er moet van de baas nog een programma bij : het weerbericht Er mogen geen mensen op onze TV komen : wat nu ?

17 Verhaal The Principle of Story
Structuur The Principle of Structure before Activity Verhaal The Principle of Story Verwachting The Principle of Anticipation Eigendom The Principle of Ownership Het touw The Principle of The Teacher’s Rope Context The Principle of Context


Download ppt "….een blik achter de schermen van “BedenkTV”"

Verwante presentaties


Ads door Google