De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feesten van de Joden. Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feesten van de Joden. Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen."— Transcript van de presentatie:

1 Feesten van de Joden. Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: * Rustdag Sabbat *Bevrijdingsfeest Pesach *Feest der ongezuurde broden Matzot *Eerstelingen Jom Habikkoerim *Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe' ot *Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana *Grote verzoendag Jom Kippoer *Loofhutten Soekot

2 Wat ging er mis? * De eerste gemeente. Messiaanse Joden. * Gelovigen uit de heidenen. Waar moeten zij zich aan houden? Mattheus 5: 18 Handelingen 15 (Let op ver 21 waarin de heidenen wordt verteld, dat er meer lering te vinden is voor wie wil. ) visioen Petrus * Vervolging en verwijdering. Joden vervolgen de gelovigen. Het probleem van hand. 15 in de praktijk. (Let op de aanpassing zit in de angst voor vervolging. Vraag: ging het om een gebod uit Torah of mondelinge overlevering?) Handelingen 16:3 Galatenbrief Romeinenbrief Bar Kochba/ 18 gebed. Bar Kochba werd uitgeroepen tot Messias, daar konden de volgelingen van Yeshua zich niet bij aansluiten. Het 18 gebed kreeg een 19 de vers waarin afvalligen werden vervloekt. Twee belemmeringen voor de gelovigen in Yeshua om de aansluiting bij de synagogen te behouden.

3 Staatsvervolging- staatsgodsdienst. • Romeinse keizers/ “augustus”. • Constantijn de Grote : bekering/ politiek? • De slag bij de brug Milvius tegen Maxentuis. • Zonaanbidding, Mithra cultus.

4 Welke staatsgodsdienst ? • Tammuz en Mithras en Saturnus, Apollon en vele anderen. http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/kerst.html • http://www.youtube.com/user/aroodawakening?ob=0&feature=results_main#p/c/3ECA71264ED4AA82/0 /5GF5iRgYWpo http://www.youtube.com/user/aroodawakening?ob=0&feature=results_main#p/c/3ECA71264ED4AA82/0 /5GF5iRgYWpo • Maria verering - Moeder van Tammuz, Mithra, Zonnegoden • Zondag - Aanbidding van de zon. • Instelling kerst - 25 dec. Geboordedag, Tammuz, Mithra, de zon • Instelling pasen - Istar/Astarte die werd wedergeboren in een ei aan de eufraat. Ze verandert als dank een vogel in een eierleggende haas. Onze paasdatum is aangepast aan deze mytologische gebeurtenis! (kleuren paaseieren) • Zonnekalender - Onze kalender is een zonnekalender. • sinterklaas, kerstboom, oud en nieuw, vaste tijden enz. • Ezech 8:14/

5 Feesten van de Joden. Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: * Rustdag Sabbat *Bevrijdingsfeest Pesach *Feest der ongezuurde broden Matzot *Eerstelingen Jom Habikkoerim *Wekenfeest(Pinksteren) Sjavoe' ot *Dag van de bazuin Jom haSjofar - Rosh Hasjana *Grote verzoendag Jom Kippoer *Loofhutten Soekot

6 De uitnodiging! Deut.6:20-25 Jozua 4:1-8 Jes. 56:3-7 Hand. 15:20-21 http://www.bijbelsefeesten.nl/index_2.htmlhttp://www.bijbelsefeesten.nl/index_2.html

7 Wat we al kennen: voorjaarsfeesten • Shabbat <> zondag = rustdag • Pesach <> goede vrijdag = bevrijding • Ongezuurde broden = heiliging • Eerstelingen <> pasen = eerste vruchten • Shuvaot <> pinksteren = begin oogst/ vernieuwing verbond.

8 Shabbat /Zondag • Terugkijken: • Genesis 2:1-3, Leviticus 23:3 : schepping • Deut 5:14,15: verlossing uit slavernij. • Nu: Ex. 31:16: De sabbat is in de joodse religie één van de tekens van het verbond tussen God en het Joodse volk • Straks: Hebreeën 4:9-11, Jes. 66: 22,23 toekomstige rust. • Jes. 56 uitnodiging voor de vreemdeling!

9 Pesach / Goede Vrijdag • Terugkijken: • Exodus 12:3-13: herinnering voorbijhinkelen v.d. Engel des doods bij de uittocht uit Egypte. Bevrijding uit slavernij! • Offer van Yeshua, Bevrijding van de zonde. • Nu: De vrijheid om uit vrije wil God te dienen, door zijn Torah te doen. • Gal 2:20 Door het offer van Yeshua kunnen we kinderen van God worden en zijn we niet meer slaven van de zonden maar leven voor Hem! • Straks: • Vooruitzien naar de komst van de Messias. (stoel v. Elia) • Hebr. 4 Vooruitzien naar het ontkomen aan het oordeel door het bloed van Yeshua.

10 Yeshua vervulde dit feest zeer nauwkeurig. Als vanaf de keuze van het lam op de 10 de Nissan tot en met het slachten van het lam op de 14 de Nissan het eind! De dicipelen hebben die 15 de Nissan een bijzondere maaltijd gehad waarbij zij vast hebben gedacht aan de laatste maaltijd met Yeshua!

11 Matzot/Ongezuurde broden • Valt samen met Pesach en duurt 7 dagen. • Terugkijken: • De grote haast waarmee men uit Egypte weg moest. • Nu: I Kor. 5:6-8 levensheiliging • Straks: een wereld zonder zonde.

12 Jom Habikkoerim eerstelingen / pasen • terugkijken: Lev. 23:10 en Jozua 5:9 – 12 afwenden (Gilgal) van de smaad van Egypte. Lev. 23: 11 offeren van de eerste oogst, op de eerste dag van de week! En het beginnen van het tellen (tellen v.d. Omer) 7 weken tot Pinksteren • 1 kor. 15: 20-24 in Yeshua’’s opstanding is Hij een eersteling. En mogelijk ook de mensen die met Hem opstonden. Heeft hij die gepresenteerd in de hemel als eerstelingen?! • Deze tijd van omer tellen waren de dicipelen in gebed in Jeruzalem wachtend op de belofte van de Heilige Geest. • Nu: in ongebruik geraakt als feest, maar de tijd van het tellen van de Omer doet men wel en is een sobere tijd waarin men bijv. niet niet trouwt (op 1 dag na). • Straks: We zien uit naar de grote dag der opstanding! Want een eersteling betekend dat er meer volgen!

13 Kent u deze? EX 32: 5,9 Deut 12:30,31 EX.24:23 Neem hun gebruiken niet over, kniel niet neer voor hun goden en vereer ze niet; haal hun godenbeelden omver en verbrijzel hun gewijde stenen. http://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/oors prong-van-pasen.htm http://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/19 /de-heidense-oorsprong-van-pasen/

14 Sjavoe' ot / Pinksteren • Shuvaot: Vanaf Pesach is met gaan tellen 7x7 + 1 = 50. Men noemt het het tellen van de Omer (een inhoudsmaat). Terugkijken: Oogstfeest. De grote tarwe oogst begon. Volgens de traditie werd met Shuvaot de wet Thora gegeven. (huwelijkscontract) Met Pinksteren krijgen we de Heilige Geest die Zijn Thora in onze harten schrijft! (huwelijkscontract, plaats bereiden) Nu: Studie Thora, zelfs een nacht door studeren. Wij zijn uitgezonden om te oogsten in de kracht van de Heilige Geest die Gods wet in onze harten schrijft. Straks: Dit feest ziet uit naar Sukkot als de volheid der heidenen vol zal zijn als ook Israël Hem kent en de volle oogst binnen is.

15 Wat missen we nog? • Dag van de bazuin(het geschreeuw) • Grote verzoendag • Loofhutten Waarom deze feesten vieren? • Nog te komen! • Wederkomst! • Openbaringen!

16 Dag van de bazuin /Jom haSjofar - Rosh Hasjana

17 Grote verzoendag/ Jom Kippoer

18 Loofhutten/ Soekot


Download ppt "Feesten van de Joden. Lev. 23:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen."

Verwante presentaties


Ads door Google