De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universele preventie van middelengebruik onder jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universele preventie van middelengebruik onder jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Universele preventie van middelengebruik onder jongeren
Marloes Kleinjan & Rutger C.M.E. Engels

2 Inleiding Experimenteren met alcohol, softdrugs en roken
Hoog gebruik en misbruik Ernstige gezondheidsproblemen => preventie is belangrijk 3 soorten preventie Universele preventie ( gericht op algemene bevolking) Selectieve preventie (gericht op groepen met verhoogd risico) Geïndiceerde preventie (gericht op mensen die problematisch gebruiken) In dit artikel : universele preventie

3 Overheidsmaatregelen
Maatregelen zijn gericht op: Productie Promotie Toegankelijkheid Verkoop van alcohol, tabak en cannabis Meeste onderzoeken naar effecten van maatregelen vonden plaats in het buitenland

4 overheidsmaatregelen
prijsmaatregelen leeftijdsgrenzen Prijs- accijnsverhoging Effectieve maatregel jeugdige rokers en drinkers Alcohol: > invloed frequente drinkers < invloed matige drinkers > invloed jonge drinkers < invloed oudere drinkers Tabak: Vanaf +20%: reductie jonge rokers Verhoging leeftijdsgrens Minder alcohol/tabak gebruik Strikte navolging: sterke daling verkoop In werkelijkheid: zeer lakse handhaving

5 overheidsmaatregelen
Beperking van verkoop en nuttigen reclamerestricties aankoop via: Supermarkten Horeca Slijterijen Vrienden/ouders Hoe dichtheid verkooppunten, hoe overmatig gebruik Rookverbod helpt niet, tenzij rookverbod op school Coffeeshops zijn een makkelijke manier om aan cannabis te komen Beïnvloeden keuze van merk en product Verhogen alcohol experimenten op jonge leeftijd Verhoogt leeftijd 1ste sigaret

6 Voorlichting en educatie
massamediaal Schoolprogramma’s Gericht op jongeren Er wordt gebruik gemaakt van: Televisiespotjes Radio Geprint materiaal Effect op korte termijn Bewustwording Kennisvermeerdering Attitudeverandering Gedragsverandering Lesprogramma’s Weerbaarheidtrainingen Normbeïnvloeding Uitstel 1ste consumptie Sociale-invloedsinterventies : remmend effect (additionele interventies zijn nodig) Enkel geven van info = niet effectief In Nederland: weinig bekend over resultaten schoolprogramma’s

7 Voorlichting en educatie
Ouders Belangrijke invloed Zowel risicofactor als beschermingsfactor Ouders = intermediair

8 Discussie Gecombineerde aanpak Integrale aanpak
Het drink en rookgedrag hangt samen met het gebruik van cannabis (overkoepelende factor: experimenteergedrag) => gecombineerde preventie Bescheiden invloed op gedrag Wet-en regelgeving = effectiefst Zowel jongeren als ouders betrekken

9 Discussie Seriële benadering conclusie
Preventie van het basis tot het middelbaar onderwijs Korte termijn= niet effectief Lange termijn = duidelijk minder rook en drinkgedrag (niet bekend of dit fenomeen ook standhoud) Interventies gericht op jongeren en omgeving Experimenteren is kenmerkend voor jongeren Wordt vaak doorgetrokken in de volwassenleeftijd Negatieve gezondheidsgevolgen Vaak dezelfde jongeren die drinken roken en cannabis gebruiken => afgestemde aanpak

10 Bronnen fotomateriaal
6


Download ppt "Universele preventie van middelengebruik onder jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google