De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UNIVERSELE PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK ONDER JONGEREN MARLOES KLEINJAN & RUTGER C.M.E. ENGELS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UNIVERSELE PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK ONDER JONGEREN MARLOES KLEINJAN & RUTGER C.M.E. ENGELS."— Transcript van de presentatie:

1 UNIVERSELE PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK ONDER JONGEREN MARLOES KLEINJAN & RUTGER C.M.E. ENGELS

2 INLEIDING • Experimenteren met alcohol, softdrugs en roken • Hoog gebruik en misbruik • Ernstige gezondheidsproblemen => preventie is belangrijk • 3 soorten preventie • Universele preventie ( gericht op algemene bevolking) • Selectieve preventie (gericht op groepen met verhoogd risico) • Geïndiceerde preventie (gericht op mensen die problematisch gebruiken) • In dit artikel : universele preventie

3 OVERHEIDSMAATREGELEN • Maatregelen zijn gericht op: • Productie • Promotie • Toegankelijkheid • Verkoop van alcohol, tabak en cannabis • Meeste onderzoeken naar effecten van maatregelen vonden plaats in het buitenland

4 OVERHEIDSMAATREGELEN PRIJSMAATREGELEN • Prijs- accijnsverhoging • Effectieve maatregel jeugdige rokers en drinkers • Alcohol: • > invloed frequente drinkers • < invloed matige drinkers • > invloed jonge drinkers • < invloed oudere drinkers • Tabak: • Vanaf +20%: reductie jonge rokers LEEFTIJDSGRENZEN • Verhoging leeftijdsgrens • Minder alcohol/tabak gebruik • Strikte navolging: sterke daling verkoop  In werkelijkheid: zeer lakse handhaving

5 OVERHEIDSMAATREGELEN BEPERKING VAN VERKOOP EN NUTTIGEN • aankoop via: • Supermarkten • Horeca • Slijterijen • Vrienden/ouders • Hoe dichtheid verkooppunten, hoe overmatig gebruik • Rookverbod helpt niet, tenzij rookverbod op school • Coffeeshops zijn een makkelijke manier om aan cannabis te komen RECLAMERESTRICTIES • Beïnvloeden keuze van merk en product • Verhogen alcohol experimenten op jonge leeftijd • Verhoogt leeftijd 1 ste sigaret

6 VOORLICHTING EN EDUCATIE MASSAMEDIAAL • Gericht op jongeren • Er wordt gebruik gemaakt van: • Televisiespotjes • Radio • Geprint materiaal • Effect op korte termijn • Bewustwording • Kennisvermeerdering • Attitudeverandering • Gedragsverandering SCHOOLPROGRAMMA’S • Lesprogramma’s • Weerbaarheidtrainingen • Normbeïnvloeding • Uitstel 1 ste consumptie • Sociale-invloedsinterventies : remmend effect (additionele interventies zijn nodig) • Enkel geven van info = niet effectief • In Nederland: weinig bekend over resultaten schoolprogramma’s

7 VOORLICHTING EN EDUCATIE OUDERS • Belangrijke invloed • Zowel risicofactor als beschermingsfactor • Ouders = intermediair

8 DISCUSSIE GECOMBINEERDE AANPAK • Het drink en rookgedrag hangt samen met het gebruik van cannabis (overkoepelende factor: experimenteergedrag) => gecombineerde preventie INTEGRALE AANPAK • Bescheiden invloed op gedrag • Wet-en regelgeving = effectiefst • Zowel jongeren als ouders betrekken

9 DISCUSSIE SERIËLE BENADERING • Preventie van het basis tot het middelbaar onderwijs • Korte termijn= niet effectief • Lange termijn = duidelijk minder rook en drinkgedrag (niet bekend of dit fenomeen ook standhoud) • Interventies gericht op jongeren en omgeving CONCLUSIE • Experimenteren is kenmerkend voor jongeren • Wordt vaak doorgetrokken in de volwassenleeftijd • Negatieve gezondheidsgevolgen • Vaak dezelfde jongeren die drinken roken en cannabis gebruiken => afgestemde aanpak

10 BRONNEN FOTOMATERIAAL • • • • • • • •


Download ppt "UNIVERSELE PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK ONDER JONGEREN MARLOES KLEINJAN & RUTGER C.M.E. ENGELS."

Verwante presentaties


Ads door Google