De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus."— Transcript van de presentatie:

1 Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus

2 Programma • Opening / terugblik op afgelopen periode • De criteria en de manier van toetsen • Overzicht ingediende ideeën • Conclusies toetsing • De opties die in de peiling worden voorgelegd • Werkwijze van de peiling • Planning en vervolg

3 Criteria 1. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers zo groot mogelijk. 2. Effect op omliggende buurten Verkeersbelasting of overlast op de omliggende buurten zo min mogelijk. 3. Duurzaam en praktisch De oplossing is duurzaam en praktisch. 4. Functioneren van de sportvelden Parkeren alleen voor bezoekende clubs, nabijheid op redelijke afstand, ook voor F-pupillen op zaterdagochtend in januari om 8.30 uur. 5. Ecologie Ecologische en natuurwaarden m zo min mogelijk schaden en de kwetsbare locaties zo veel mogelijk ontzien.

4 Vervolg criteria 6. Beheerbaarheid De oplossing dient eenvoudig te beheren en te reguleren te zijn voor het stadsdeel en/of de sportclubs. 7. Dubbelgebruik Pre als gekozen oplossing ook parkeerproblemen bij watersportbedrijven kan verminderen. 8. Kosten Kostenramingen voor varianten 1a en 4a (circa € 900.000,= als referentie). Budget maximaal € 1.000.000,=. 9. Technische haalbaarheid Voorgestelde oplossing moet technisch uitvoerbaar zijn, ook in relatie tot het bovenstaande budget.

5 Werkwijze weging SD+P • Analyse van de inzendingen – Is het oplossing voor parkeervraag? – QuickScan haalbaarheid, realiteit en budget • Selectie van te onderzoeken ideeën • Onderzoek en beschouwing oplossingen • Score op de criteria (meerdere subcriteria) • Selectie meest kansrijke alternatief voor parkeren in het park

6 Ingediende ideeën (1) 1.Drijvend parkeren op ponton 2.Twee parkeerplaatsen, één onder Nesciobrug 3.Parkeren Oeverzeggestraat (verlaagd) a)Verlaagd met lage toegansweg b)Gedeelde: Oeverzeggestraat en onder Nesciobrug 4.Alle parkeerplaatsen bij Oeverzeggestraat a)Haaks parkeren b)Kop van de Oeverzeggestraat c)Keerlus Oeverzeggestraat - parkeren elders (garage) 5.Pitch & Putt Parkeren

7 Ingediende ideeën (2) 6.Benutten bestaande parkeergarages (Y10/Winkelcentrum) 7.Verbreden brug voor parkeerplaatsen 8.Meer plekken op IJburg creëren 9.Blowboot/ponton bij blok 4 10.Parkeren op twee plekken en kiss & ride-plekken – Voetbal in parkeergarage winkelcentrum – Hockey onder brug A10, onder Nesciobrug of in ARK-zone 11.Verplaatsen van Sportpark IJburg

8 Gedeelde oplossing • Meerdere inzendingen opsplitsen parkeren – 42 : 2 = 21 – Locaties eerst apart beoordeeld – Indien locatie haalbaar en kansrijk gecombineerde oplossing beoordeeld • Ideeën met parkeergarage winkelcentrum als deeloplossing wel beoordeeld

9 Belangrijke aspecten • Doelgroep: Bezoekende sporters – Alleen op wedstrijddagen (circa 70 per jaar, bijna 300 dagen per jaar geen toegang) – Afsluitbaar – Reguleren toegang • Redelijk alternatief als parkeerplaats vol is

10 Deze ideeën vallen af • 4c: Keerlus en Kiss & Ride • 10: Deeloplossing ARK-zone • 11: Verplaatsen sportpark

11 QuickScan: Idee 6 • Benutten parkeergarages – Contact met eigenaar Y10 – Plaatsen zijn verhuurd en in gebruik – Alleen winkelcentrum is geen optie

12 QuickScan: Idee 7 • Verbreden brug met een parkeerstrook – Verbreden technisch niet mogelijk – Slopen en nieuwe bredere brug – Parallelbrug – Brug is 300 meter lang – Kosten € 2 tot 4 miljoen

13 QuickScan: 8 • Meer parkeerplekken op IJburg zelf – Oprekken parkeernorm – In strijd met beleid – Niet te reguleren

14 QuickScan: Idee 9 • Blowboot met parkeren aan boord – Afhankelijk van particulier initiatief – Ponton als idee beoordeeld

15 Deze ideeën hebben we getoetst 1.Drijvend parkeren op ponton 2.Haaks parkeren Oeverzeggestraat 3.Kop Oeverzeggestraat 4.Kop Oeverzeggestraat verlaagd (parallelweg) 5.Pitch & Putt Parkeren 6.Parkeren onder de Nesciobrug 7.Parkeren onder brug A10

16 1: Ponton

17

18 • Ponton van circa 50 x 35 meter • Drijvende autobrug (geen doorvaart) • Loopbrug van 250 meter (doorvaarbaar) • Ruimtelijke impact groot • Kosten minimaal € 2 miljoen • Voldoet niet aan budgetcriterium

19 2: Haaks parkeren Oeverzeggestraat

20 • Eenvoudig en goedkoop te realiseren • Verkeersveiligheid doorgaande fietsroute • Zicht vanuit woonblokken • Niet af te sluiten en te reguleren

21 3: Kop Oeverzeggestraat

22 • Op gelijke hoogte met weg • Afsluitbaar en toegang met in/uitrijkaartjes • Indien vol alternatief in de nabijheid • Duidelijke in/uitgang kruising fietsers • Komt in het zicht vanaf alle kanten • Invloed natuur beperkt (Rietorchis)

23 4: Kop Oeverzeggestraat (verlaagd)

24 • Verlaagd met lage parallelweg • Beperkte verbetering zicht vanuit woningen • Minder verkeersveilig door hoogte verschil • Meer impact groenstrook • Meer kosten door parallelweg

25 5: Pitch & Putt Parking

26 • Meerdere kleine parkeerplekken • Alleen locatie in het park mogelijk • Kruising fietsroute Nesciobrug • Goedkoop • Veiligheid fietsers

27 6: Nesciobrug

28

29 • Complex eigendom, erfpacht en rechten • Toezegging parkeerplaatsen jachthaven • Dubbelgebruik beperkt mogelijk • Maximaal 30 plaatsen • Alternatief indien vol niet beschikbaar

30 7: Zeeburgerbrug A10

31 • Bestaand parkeerterrein • Loopafstand 1.100 meter • Door RWS verhuurd aan WSV De Watergeuzen • Medegebruik niet mogelijk

32 Loopafstand

33 Beoordeling

34 Beste locaties • Kop Oeverzeggestraat • Nesciobrug

35 Gecombineerde oplossing • Nesciobrug: – Geen ruimte voor 42 plekken – Twee locaties minder efficiënt – Omrijden indien vol – Dubbelgebruik jachthaven maar deels mogelijk – Hogere kosten afsluiten en reguleren toegang – Combinatie met kop Oeverzeggestraat – Eigendom en gebruik complex: haalbaarheid op korte termijn onzeker

36 De drie opties A.Diemerpark met ontsluiting via de Oeverzeggestraat B.Diemerpark met ontsluiting via de Diemerzeedijk C.Kop Oeverzeggestraat

37 Voorbeeld uitwerking optie A Impressie 26-08-2013

38 Voorbeeld uitwerking optie A Impressie 26-08-2013

39 Bereikbaarheid optie A

40 Belangrijkste voor- en nadelen optie A Voordelen • Eenvoudig aan te leggen • Dicht bij de velden • Gebruik goed beheersbaar Nadelen • Auto’s in het park • Terug naar wijk indien vol • Verkeer in Oeverzeggestraat

41 Voorbeeld uitwerking optie B Impressie 26-08-2013

42 Bereikbaarheid optie B

43 Belangrijkste voor- en nadelen optie B Voordelen • Eenvoudig aan te leggen • Dicht bij de velden • Gebruik goed beheersbaar Nadelen • Lange aanrijroute Diemerzeedijk • Geen alternatief indien vol • Kruising fietsers onderaan Nesciobrug

44 Voorbeeld uitwerking optie C Impressie 26-08-2013

45 Bereikbaarheid optie C

46 Belangrijkste voor- en nadelen optie C Voordelen • Houdt het park autovrij • Gebruik goed beheersbaar • Indien vol zijn alternatieven dichtbij Nadelen • Invloed op zicht park/plas en voor omwonenden • Verkeer in Oeverzeggestraat • Grotere afstand naar de velden

47 Peiling • Alle IJburgers ontvangen brief met code • Code = één keer stem uitbrengen per IP adres • Code is strikt persoonlijk • Peiling staat online 30-8 t/m 9-9 2013 23.59 uur • Advies van O&S over manier van wegen volgen we

48 Peiling 1.Op de website heeft u drie mogelijke parkeeropties gezien. Heeft u een duidelijke voorkeur voor een van deze opties?  Ja  Nee [ ga door naar vraag 3] 2Welke optie heeft uw voorkeur?  Optie A  Optie B  Optie C 3Is er een optie die u zeer onwenselijk vindt?  Ja  Nee [ ga door naar de afsluiting] 4Welke optie vindt u zeer onwenselijk?  Optie A  Optie B  Optie C

49 Hoe nu verder? • Peiling tot en met 9 september 23.59 uur. • Wijde Blik en SD+P verwerken resultaten in advies voor stadsdeelraad Oost. • Stadsdeelraad maakt december 2013 definitieve keuze.

50 Einde


Download ppt "Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus."

Verwante presentaties


Ads door Google