De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus"— Transcript van de presentatie:

1 Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus

2 Programma Opening / terugblik op afgelopen periode
De criteria en de manier van toetsen Overzicht ingediende ideeën Conclusies toetsing De opties die in de peiling worden voorgelegd Werkwijze van de peiling Planning en vervolg

3 Criteria 1.   Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers zo groot mogelijk. 2.  Effect op omliggende buurten Verkeersbelasting of overlast op de omliggende buurten zo min mogelijk. 3.  Duurzaam en praktisch De oplossing is duurzaam en praktisch. 4.   Functioneren van de sportvelden Parkeren alleen voor bezoekende clubs, nabijheid op redelijke afstand, ook voor F-pupillen op zaterdagochtend in januari om 8.30 uur. 5.   Ecologie Ecologische en natuurwaarden m zo min mogelijk schaden en de kwetsbare locaties zo veel mogelijk ontzien.

4 Vervolg criteria 6.  Beheerbaarheid De oplossing dient eenvoudig te beheren en te reguleren te zijn voor het stadsdeel en/of de sportclubs. 7.  Dubbelgebruik Pre als gekozen oplossing ook parkeerproblemen bij watersportbedrijven kan verminderen. 8.  Kosten Kostenramingen voor varianten 1a en 4a (circa €  ,= als referentie). Budget maximaal € ,=. 9.  Technische haalbaarheid Voorgestelde oplossing moet technisch uitvoerbaar zijn, ook in relatie tot het bovenstaande budget.

5 Werkwijze weging SD+P Analyse van de inzendingen
Is het oplossing voor parkeervraag? QuickScan haalbaarheid, realiteit en budget Selectie van te onderzoeken ideeën Onderzoek en beschouwing oplossingen Score op de criteria (meerdere subcriteria) Selectie meest kansrijke alternatief voor parkeren in het park

6 Ingediende ideeën (1) Drijvend parkeren op ponton
Twee parkeerplaatsen, één onder Nesciobrug   Parkeren Oeverzeggestraat (verlaagd) a) Verlaagd met lage toegansweg b) Gedeelde: Oeverzeggestraat en onder Nesciobrug Alle parkeerplaatsen bij Oeverzeggestraat a) Haaks parkeren b) Kop van de Oeverzeggestraat c) Keerlus Oeverzeggestraat - parkeren elders (garage) Pitch & Putt Parkeren

7 Ingediende ideeën (2) Benutten bestaande parkeergarages (Y10/Winkelcentrum) Verbreden brug voor parkeerplaatsen Meer plekken op IJburg creëren Blowboot/ponton bij blok 4 Parkeren op twee plekken en kiss & ride-plekken Voetbal in parkeergarage winkelcentrum Hockey onder brug A10, onder Nesciobrug of in ARK-zone Verplaatsen van Sportpark IJburg

8 Gedeelde oplossing Meerdere inzendingen opsplitsen parkeren
42 : 2 = 21 Locaties eerst apart beoordeeld Indien locatie haalbaar en kansrijk gecombineerde oplossing beoordeeld Ideeën met parkeergarage winkelcentrum als deeloplossing wel beoordeeld

9 Belangrijke aspecten Doelgroep: Bezoekende sporters
Alleen op wedstrijddagen (circa 70 per jaar, bijna 300 dagen per jaar geen toegang) Afsluitbaar Reguleren toegang Redelijk alternatief als parkeerplaats vol is

10 Deze ideeën vallen af 4c: Keerlus en Kiss & Ride
10: Deeloplossing ARK-zone 11: Verplaatsen sportpark

11 QuickScan: Idee 6 Benutten parkeergarages Contact met eigenaar Y10
Plaatsen zijn verhuurd en in gebruik Alleen winkelcentrum is geen optie

12 QuickScan: Idee 7 Verbreden brug met een parkeerstrook
Verbreden technisch niet mogelijk Slopen en nieuwe bredere brug Parallelbrug Brug is 300 meter lang Kosten € 2 tot 4 miljoen

13 QuickScan: 8 Meer parkeerplekken op IJburg zelf Oprekken parkeernorm
In strijd met beleid Niet te reguleren

14 QuickScan: Idee 9 Blowboot met parkeren aan boord
Afhankelijk van particulier initiatief Ponton als idee beoordeeld

15 Deze ideeën hebben we getoetst
Drijvend parkeren op ponton Haaks parkeren Oeverzeggestraat Kop Oeverzeggestraat Kop Oeverzeggestraat verlaagd (parallelweg) Pitch & Putt Parkeren Parkeren onder de Nesciobrug Parkeren onder brug A10

16 1: Ponton

17 1: Ponton

18 1: Ponton Ponton van circa 50 x 35 meter
Drijvende autobrug (geen doorvaart) Loopbrug van 250 meter (doorvaarbaar) Ruimtelijke impact groot Kosten minimaal € 2 miljoen Voldoet niet aan budgetcriterium

19 2: Haaks parkeren Oeverzeggestraat

20 2: Haaks parkeren Oeverzeggestraat
Eenvoudig en goedkoop te realiseren Verkeersveiligheid doorgaande fietsroute Zicht vanuit woonblokken Niet af te sluiten en te reguleren

21 3: Kop Oeverzeggestraat

22 3: Kop Oeverzeggestraat
Op gelijke hoogte met weg Afsluitbaar en toegang met in/uitrijkaartjes Indien vol alternatief in de nabijheid Duidelijke in/uitgang kruising fietsers Komt in het zicht vanaf alle kanten Invloed natuur beperkt (Rietorchis)

23 4: Kop Oeverzeggestraat (verlaagd)

24 4: Kop Oeverzeggestraat (verlaagd)
Verlaagd met lage parallelweg Beperkte verbetering zicht vanuit woningen Minder verkeersveilig door hoogte verschil Meer impact groenstrook Meer kosten door parallelweg

25 5: Pitch & Putt Parking

26 5: Pitch & Putt Parking Meerdere kleine parkeerplekken
Alleen locatie in het park mogelijk Kruising fietsroute Nesciobrug Goedkoop Veiligheid fietsers

27 6: Nesciobrug

28 6: Nesciobrug

29 6: Nesciobrug Complex eigendom, erfpacht en rechten
Toezegging parkeerplaatsen jachthaven Dubbelgebruik beperkt mogelijk Maximaal 30 plaatsen Alternatief indien vol niet beschikbaar

30 7: Zeeburgerbrug A10

31 7: Zeeburgerbrug A10 Bestaand parkeerterrein Loopafstand 1.100 meter
Door RWS verhuurd aan WSV De Watergeuzen Medegebruik niet mogelijk

32 Loopafstand

33 Beoordeling

34 Beste locaties Kop Oeverzeggestraat Nesciobrug

35 Gecombineerde oplossing
Nesciobrug: Geen ruimte voor 42 plekken Twee locaties minder efficiënt Omrijden indien vol Dubbelgebruik jachthaven maar deels mogelijk Hogere kosten afsluiten en reguleren toegang Combinatie met kop Oeverzeggestraat Eigendom en gebruik complex: haalbaarheid op korte termijn onzeker

36 De drie opties Diemerpark met ontsluiting via de Oeverzeggestraat
Diemerpark met ontsluiting via de Diemerzeedijk Kop Oeverzeggestraat

37 Voorbeeld uitwerking optie A
Impressie

38 Voorbeeld uitwerking optie A
Impressie

39 Bereikbaarheid optie A

40 Belangrijkste voor- en nadelen optie A
Voordelen Eenvoudig aan te leggen Dicht bij de velden Gebruik goed beheersbaar Nadelen Auto’s in het park Terug naar wijk indien vol Verkeer in Oeverzeggestraat

41 Voorbeeld uitwerking optie B
Impressie

42 Bereikbaarheid optie B

43 Belangrijkste voor- en nadelen optie B
Voordelen Eenvoudig aan te leggen Dicht bij de velden Gebruik goed beheersbaar Nadelen Lange aanrijroute Diemerzeedijk Geen alternatief indien vol Kruising fietsers onderaan Nesciobrug

44 Voorbeeld uitwerking optie C
Impressie

45 Bereikbaarheid optie C

46 Belangrijkste voor- en nadelen optie C
Voordelen Houdt het park autovrij Gebruik goed beheersbaar Indien vol zijn alternatieven dichtbij Nadelen Invloed op zicht park/plas en voor omwonenden Verkeer in Oeverzeggestraat Grotere afstand naar de velden

47 Peiling Alle IJburgers ontvangen brief met code
Code = één keer stem uitbrengen per IP adres Code is strikt persoonlijk Peiling staat online 30-8 t/m uur Advies van O&S over manier van wegen volgen we

48 Peiling 1. Op de website heeft u drie mogelijke parkeeropties gezien. Heeft u een duidelijke voorkeur voor een van deze opties? Ja Nee [ ga door naar vraag 3] 2 Welke optie heeft uw voorkeur? Optie A Optie B Optie C 3 Is er een optie die u zeer onwenselijk vindt? Nee [ ga door naar de afsluiting] 4 Welke optie vindt u zeer onwenselijk?

49 Hoe nu verder? Peiling tot en met 9 september 23.59 uur.
Wijde Blik en SD+P verwerken resultaten in advies voor stadsdeelraad Oost. Stadsdeelraad maakt december 2013 definitieve keuze.

50 Einde


Download ppt "Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus"

Verwante presentaties


Ads door Google