De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingsgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingsgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingsgericht werken
ACT too Oplossingsgericht werken Dag 2 30 mei 2013 Welkom Baas zoekt jou

2 Wat gaat er al beter? Doorvragen: Wat nog meer? 30-05-2013
OGW - NW Fryslan

3 Programma Even opfrissen.. Uitgangspunten (bespreken van cases)
ACT too Programma Even opfrissen.. Uitgangspunten (bespreken van cases) Model van motiverende gespreksvoering / OGW (7 fasen en de 8 stappendans) Sturen ipv coachen film “Classroom Solutions” De oplossingsgerichte organisatie OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

4 Wordcloud van deze Powerpoint
ACT too Wordcloud van deze Powerpoint Doorpraat zinnen, wat ik mooi vind aan OGW… wat ik leerzaam vindt aan OGW… een voordeel is…. Een kenmerkende manier van vragen stellen is…. Wat je nooit doet bij OGW is…. OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

5 Uitgangspunten Cases

6 We gaan er vanuit dat cliënten:
ACT too We gaan er vanuit dat cliënten: Onder zeer moeilijke omstandigheden hun uiterste best doen Zich hechten aan de ideeën die ze krijgen Zich moreel juist, welgemanierd, beleefd en eerlijk willen gedragen en hun leven willen verbeteren Goed willen kunnen opschieten met anderen Geaccepteerd willen worden en deel willen uitmaken van een groep Hun leven en dan van hun naasten willen verbeteren Willen zorgen voor mensen die belangrijk voor hen zijn en door hen verzorgd willen worden Een waardevolle erfenis willen achterlaten en een positieve bijdrage aan de wereld willen geven Door anderen gerespecteerd willen worden en anderen willen respecteren. Bijzonder positief mensbeeld. Humanistische manier. Cliënt is expert. Coach is vol vertrouwen dat het gaat lukken. OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

7 1. In de trein Je hoort een bekende stem vertellen dat ze haar coach mooi voor de gek houdt door te zeggen dat ze zoveel leert van de gesprekken. “Ze tuint er mooi in”, zegt ze. Bij het uitstappen zie je dat het inderdaad jouw cliënt is…... OGW - NW Fryslan

8 2. Voortgang evalueren Samen met je cliënt heb je een plan van aanpak gemaakt. Nu is je cliënt terug om te vertellen hoe het gegaan is. Al na één minuut is het je duidelijk: de cliënt heeft niets van het plan ten uitvoer gebracht. Wat zeg je? OGW - NW Fryslan

9 3. Vreemdgaan Je cliënt vertelt je dat hij op zoek is naar een manier om met zijn beste vriend om te gaan nu hij een geheime relatie heeft met diens vrouw…. Ga je akkoord met dit doel? OGW - NW Fryslan

10 4. Time-management Je cliënte vertelt erg veel tijd kwijt te zijn met het huishouden, de zorg voor de kinderen en allerlei klusjes in huis. Daardoor komt ze er maar niet aan toe om actief naar werk te zoeken. Haar leerdoel is “meer structuur aan te brengen in haar dag”. De situatie komt je bekend voor: moeders besteden veel te veel tijd aan de kinderen en het huishouden. De beste oplossing is dat haar partner ook een deel van de zorg van de kinderen op zich neemt. Hoe ga je haar dat vertellen? OGW - NW Fryslan

11 5. Verslag Je hebt een verslag van een coachingsgesprek gestuurd aan je cliënt. Die wil graag dat een alinea over haar onzekerheid uit het verslag gaat: andere mensen zouden dat niet begrijpen en haar daar mee pesten. Wat doe je? OGW - NW Fryslan

12 ACT too 6. Pestkop Een cliënt vertelt tijdens jullie tweede gesprek dat zijn vrouw erg negatief is. Akelige opmerkingen waar anderen bij zijn, pijnlijke grappen over werkloos zijn, het wordt al erger… Opeens vraagt je cliënt: “Wil jij niet eens met haar gaan praten, dan kan je haar zelf vragen waarom zij dat doet want ik weet het niet meer”. OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

13 Verschil met ‘traditionele’ benadering?
OGW - NW Fryslan

14 Traditionele (defectgerichte) benadering Oplossingsgerichte benadering
ACT too Traditionele (defectgerichte) benadering Oplossingsgerichte benadering 1. Analyseren van problemen (symptomen en oorzaken) 2. Diagnose stellen (bepalen type probleem) 3. Aanpak voorschrijven (op basis van algemene kennis) 4. Aanpak uitvoeren 5. Evalueren: zijn de symptomen en oorzaken al verdwenen? OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

15 Van probleemdenken naar oplossingsgericht denken
ACT too Van probleemdenken naar oplossingsgericht denken Wanneer is er al eens een hoger punt op de schaal bereikt? De huidige situatie Hoe is dat bruikbaar? De gewenste toestand Begin probleem Wat wil je in plaats van het probleem? Wat is het volgende stapje? De gevreesde toekomst Begin gewenste situatie Wat is er al bereikt en hoe? Coert Visser, gebaseerd op het Albert model van Mark McKergow OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

16 Traditionele (defectgerichte) benadering Oplossingsgerichte benadering
ACT too Traditionele (defectgerichte) benadering Oplossingsgerichte benadering 1. Analyseren van problemen (symptomen en oorzaken) 1. Probleemdefinitie en verhelderen van de veranderbehoefte 2. Diagnose stellen (bepalen type probleem) 2. Gewenste toestand definiëren 3. Aanpak voorschrijven (op basis van algemene kennis) 3. Eerder succes analyseren 4. Aanpak uitvoeren 4. Volgende stap(je) vooruit 5. Evalueren: zijn de symptomen en oorzaken al verdwenen? 5. Evalueren: wat gaat er beter? OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

17 De 7-stappen methode Verhelderen van de veranderbehoefte
ACT too De 7-stappen methode Verhelderen van de veranderbehoefte Definiëren van gewenste doel Vaststellen van het platform Analyseren van eerder succes, uitzonderingen Eén stapje vooruit zetten Vooruitgang monitoren Vaststellen van de verdere veranderbehoefte OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

18 ACT too Oplossingsgericht werken Team TP Hanzehogeschool De 8 stappendans ( Complimenteren Context verhelderen 1. Contact leggen Doelen stellen Sterke punten zoeken Uitzonde-ringen Schalen Toekomst gericht-heid OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou Jinke van der Laan en Agnes Schilder 18

19 Classroom solutions, de WOWW-approach
Bron: OGW - NW Fryslan

20 Drie soorten reacties Type relatie Kenmerken Interventies coaching
Bezoekerstypisch De ander ziet geen nut van het gesprek Aard en aanleiding verhelderen Zoeken naar het nut voor de ander Rollen verhelderen Klaagtypisch De ander ziet wel nut, maar gedraagt zich hulpeloos en klaagt Begrip en acceptatie van het perspectief en de perceptie van de ander Verder verhelderen nut voor de ander en de rollen Begin met de eerste stappen van oplossingsgericht coachen Klanttypisch De ander ziet het nut, staat open voor hulp en is bereid tot actie Volg de stappen van oplossingsgericht coachen Bron: OGW - NW Fryslan

21 OGW - NW Fryslan

22 Transtheoretisch model: fasen van verandering
ACT too Transtheoretisch model: fasen van verandering OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

23 Helpen bij veranderen OGW - NW Fryslan

24 Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
ACT too Oplossingsgericht werken Team TP Hanzehogeschool Vier oplossingsgerichte invalshoeken: Lees meer OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou Jinke van der Laan en Agnes Schilder 24

25 Instrueren Wat is er anders dan bij coaching? Voorbeelden? 30-05-2013
OGW - NW Fryslan

26 Hersenen kunnen niet ‘negatief’ denken
ACT too Hersenen kunnen niet ‘negatief’ denken Experimentje En ‘afleren’ bestaat niet! Blauwe paarden.. Geen gummetje. Roddels zijn funest! Hoe kunnen we dan toch veranderen? Omleren! OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

27 Nadoen: BN-ers, tv-series en reclame
ACT too Nadoen: BN-ers, tv-series en reclame We willen erbij horen, identificatie Autoriteit, voorbeelden zien, erbij horen en je onderscheiden… OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

28 Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
ACT too Oplossingsgericht werken Team TP Hanzehogeschool Vier oplossingsgerichte invalshoeken: Lees meer OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou Jinke van der Laan en Agnes Schilder 28

29 Sturen ipv helpen De leidinggevende bepaalt het doel (WAT), de
ACT too Sturen ipv helpen De leidinggevende bepaalt het doel (WAT), de medewerker de realisatie (HOE) Stuur acroniem: S = Start: Ik wil even met je praten over… T = Toestand: Ik heb gemerkt dat… U = Uiten prestatieverwachting: Hoe kun jij.. U = Uiten van waardering: Wat je al hebt… R = Resultaat: We spreken dus af… OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

30 Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
ACT too Oplossingsgericht werken Team TP Hanzehogeschool Vier oplossingsgerichte invalshoeken: Lees meer OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou Jinke van der Laan en Agnes Schilder 30

31 oplossingsgerichte training

32 Twee voorbeelden van oefeningen voor trainingen
ACT too Twee voorbeelden van oefeningen voor trainingen Cirkeltechniek Bron: OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

33 2. Reünie in de toekomst Ga uiteen in drie- of viertallen.
Stel, we maken een sprong in de tijd. Het is nu 2 jaar na afloop van deze training en jullie komen elkaar voor het eerst weer tegen. Vertel elkaar hoe je in de tussentijd de oplossingsgerichte methode in je werk en je leven hebt kunnen gebruiken en wat dat je heeft opgeleverd. Vertel hoe het je gelukt is om het voor elkaar te krijgen om voordeel te hebben van deze oplossingsgerichte aanpak. Moedig elkaar aan om levendige en concrete voorbeelden te geven. Tijd: 30 minuten OGW - NW Fryslan

34 Opdracht Wissel uit welke ideeën jullie hebben over het toepassen van oplossingsgericht werken in jullie organisatie. Zet de schaalvraag in om te onderzoeken waar jullie staan en waar je/jullie naar toe zouden willen. Wat is er anders dan vroeger? Hoe merkt een bezoeker dat jullie werken volgens de oplossingsgerichte aanpak? OGW - NW Fryslan

35 ACT too Een stapje vooruit…. Wat is het eerste kleine stapje dat jij gaat zetten? OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

36 Evalueren OGW - NW Fryslan

37 ACT too Meer lezen G.L. Schlundt Bodien, C. Visser, Oplossingsgericht aan de slag: Grondhouding en techniek, 2008, IJsselstein: Crystallise Books I.K. Berg, P. Szabó, Oplossingsgericht coachen, 2008, Zaltbommel: uitgeverij Thema L. Cauffman, Simpel, oplossingsgerichte positieve psychologie in actie, 2010, Den Haag: Uitgeverij Lemma H. Bannink, Oplossingsgerichte vragen, 2008, Amsterdam: Pearson Assessment and Information Meer boeken op OGW - NW Fryslan Baas zoekt jou

38 Graag tot ziens! OGW - NW Fryslan


Download ppt "Oplossingsgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google