De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014 IVN waterdag Nieuwegein 29 november 2013 Sylvia Spierts 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014 IVN waterdag Nieuwegein 29 november 2013 Sylvia Spierts 1."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014 IVN waterdag Nieuwegein 29 november 2013 Sylvia Spierts 1

2 2

3 Kennismaking : 1.Hoe heet je? 1.Van welke organisatie ben je? 2.Wat deed je gisteren denken aan ‘watereducatie’? 3

4 • IVN Meerjarenplan 2014-2016 Kind en Natuur het centrale thema (sinds 2011 label Scharrelkids voor jeugdactiviteiten IVN) • Wens om lokale kracht IVN meer landelijke uitstraling te geven en naamsbekendheid IVN vergroten • Nieuwe doelgroep (gezinnen) betrekken bij IVN IVN Slootjesdagen 4 van 10 AANLEIDING

5 • Wat leeft er aan waterdiertjes in sloten, poelen en beken van Nederland? • Wat zegt dat over de waterkwaliteit? • Beleving staat centraal en op een speelse manier leren deelnemers iets over waterleven. IVN Slootjesdagen 5 van 10 THEMATIEK

6 • Op ruim 75 plaatsen in Nederland vindt een IVN wateractiviteit plaats • 5000 jeugdigen en (groot)ouders maken kennis met ‘leven in zoetwater’ 6 IVN Slootjesdagen DOELSTELLING

7 • Kracht van afdelingen vormt de basis • Primaire doelgroep = jeugd in basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders • Concentratie van lokale activiteiten op 21 en 22 juni 2014 • Samenwerking met waterschappen en terreinbeheerders • Interne communicatie tussen lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk • Externe communicatie op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau IVN Slootjesdagen 7 van 10 RANDVOORWAARDEN

8 • Landelijke werkgroep zorgt voor landelijke publiciteit • Landelijke werkgroep ontwikkelt herkenningskaart zoetwaterdiertjes (gedrukt A4 formaat) en levert inspirerende ideeën (www.ivn.nl /onsivn)www.ivn.nl • Samenwerking met waterschappen vindt plaats middels regionaal c.q. provinciaal afstemming • Provinciaal vindt uitwisseling van educatieve activiteiten plaats IVN Slootjesdagen 8 van 10 FACILITATIE

9 • Organiseren slootjesdag (met o.a. inventarisatie zoetwaterdiertjes) • Watermarkt / Blauwe Doedag (met diverse wateractiviteiten) • Duikvereniging toont onderwaterleven • Fotowedstrijd • Big jump (zwemmen in oppervlaktewater) • Opschonen oevers van sloten, meren, rivieren • Integreren in wandelingen/excursies • Jeugdwerkorganisatie of school betrekken in aanloop naar 21 en 22 juni • In het afdelingsblad regelmatig aandacht besteden aan zoetwaterleven • Deskundigheidsbevordering IVN leden • Houden van een lezing • Serie artikelen over zoetwaterleven in lokale media Voorbeelden / mogelijkheden watereducatie 9 van 10

10 • Hoe kunnen we uw lokale werk stimuleren, ondersteunen, verbeteren of vereenvoudigen? 10 HKW-vraag

11 Partnerorganisaties 11 van 10 Met welke groepen zou je moeten of kunnen samenwerken? Geef ook aan op welk niveau dit zou zijn (lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk)

12 • Goede spullen; schepnet, cuvet, plastic bakjes e.d. • Het waarnemen van zoetwatervissen; Herkenning van zoetwatervissen (uitgaven RAVON) • Historische atlas, oude kaarten • Kleinere, niet al te diepe wateren Toegift: De kunst van het vangen 12 van 10

13 • Periode april t/m oktober • Sloten met zachte oevers en waterplanten • Kansrijke plekken: vegetatierijke oevers, bij duikers, stuwen en bruggetjes, bij gemalen en water-inlaatpunten, inhammen, kruispunten van wateren, doodlopende sloten Kansrijke vangplaatsen in sloten 13 van 10

14 • Kuilen en slibrijke binnenbochten • Langzaam stromende delen • Bij in het water liggende bomen • Water-inlaatpunten met enige stroming • Onder holle oevers • Bij duikers, stuwen, gemalen en bruggen • Bij oevervegetatie, onder struiken en bomen Kansrijke plekken in beken 14 van 10

15 • Bij RAVON professionele schepnetten en cuvetten • Van IVN waterdiertjes herkenningskaart • Oude IVN uitgaven m.b.t. water ( bv. dossier Water Natuurlijk 1998-2000) • Bij de veldwerkwinkel : zoekkaarten, katern veldwerk biologie over thema water, leskist waterkwaliteitsonderzoek, loupepotjes, aquaria, petrischaaltjes,onderzoeksbakken, schepnetjes en emmers • Ledenwerffolders Welke hulpmiddelen kun je gebruiken? 15 van 10

16 16


Download ppt "Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014 IVN waterdag Nieuwegein 29 november 2013 Sylvia Spierts 1."

Verwante presentaties


Ads door Google