De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014
IVN waterdag Nieuwegein 29 november 2013 Sylvia Spierts

2

3 Kennismaking: Hoe heet je? Van welke organisatie ben je?
Wat deed je gisteren denken aan ‘watereducatie’?

4 IVN Slootjesdagen AANLEIDING IVN Meerjarenplan Kind en Natuur het centrale thema (sinds 2011 label Scharrelkids voor jeugdactiviteiten IVN) Wens om lokale kracht IVN meer landelijke uitstraling te geven en naamsbekendheid IVN vergroten Nieuwe doelgroep (gezinnen) betrekken bij IVN

5 IVN Slootjesdagen THEMATIEK Wat leeft er aan waterdiertjes in sloten, poelen en beken van Nederland? Wat zegt dat over de waterkwaliteit? Beleving staat centraal en op een speelse manier leren deelnemers iets over waterleven.

6 IVN Slootjesdagen DOELSTELLING
Op ruim 75 plaatsen in Nederland vindt een IVN wateractiviteit plaats 5000 jeugdigen en (groot)ouders maken kennis met ‘leven in zoetwater’

7 IVN Slootjesdagen Kracht van afdelingen vormt de basis
RANDVOORWAARDEN Kracht van afdelingen vormt de basis Primaire doelgroep = jeugd in basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders Concentratie van lokale activiteiten op 21 en 22 juni 2014 Samenwerking met waterschappen en terreinbeheerders Interne communicatie tussen lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk Externe communicatie op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau

8 IVN Slootjesdagen FACILITATIE Landelijke werkgroep zorgt voor landelijke publiciteit Landelijke werkgroep ontwikkelt herkenningskaart zoetwaterdiertjes (gedrukt A4 formaat) en levert inspirerende ideeën ( /onsivn) Samenwerking met waterschappen vindt plaats middels regionaal c.q. provinciaal afstemming Provinciaal vindt uitwisseling van educatieve activiteiten plaats

9 Voorbeelden / mogelijkheden watereducatie
Organiseren slootjesdag (met o.a. inventarisatie zoetwaterdiertjes) Watermarkt / Blauwe Doedag (met diverse wateractiviteiten) Duikvereniging toont onderwaterleven Fotowedstrijd Big jump (zwemmen in oppervlaktewater) Opschonen oevers van sloten, meren, rivieren Integreren in wandelingen/excursies Jeugdwerkorganisatie of school betrekken in aanloop naar 21 en 22 juni In het afdelingsblad regelmatig aandacht besteden aan zoetwaterleven Deskundigheidsbevordering IVN leden Houden van een lezing Serie artikelen over zoetwaterleven in lokale media

10 HKW-vraag Hoe kunnen we uw lokale werk stimuleren, ondersteunen, verbeteren of vereenvoudigen?

11 Partnerorganisaties Met welke groepen zou je moeten of kunnen samenwerken? Geef ook aan op welk niveau dit zou zijn (lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk)

12 Toegift: De kunst van het vangen
Goede spullen; schepnet, cuvet, plastic bakjes e.d. Het waarnemen van zoetwatervissen; Herkenning van zoetwatervissen (uitgaven RAVON) Historische atlas, oude kaarten Kleinere, niet al te diepe wateren

13 Kansrijke vangplaatsen in sloten
Periode april t/m oktober Sloten met zachte oevers en waterplanten Kansrijke plekken: vegetatierijke oevers, bij duikers, stuwen en bruggetjes, bij gemalen en water-inlaatpunten, inhammen, kruispunten van wateren, doodlopende sloten

14 Kansrijke plekken in beken
Kuilen en slibrijke binnenbochten Langzaam stromende delen Bij in het water liggende bomen Water-inlaatpunten met enige stroming Onder holle oevers Bij duikers, stuwen, gemalen en bruggen Bij oevervegetatie, onder struiken en bomen

15 Welke hulpmiddelen kun je gebruiken?
Bij RAVON professionele schepnetten en cuvetten Van IVN waterdiertjes herkenningskaart Oude IVN uitgaven m.b.t. water ( bv. dossier Water Natuurlijk ) Bij de veldwerkwinkel : zoekkaarten, katern veldwerk biologie over thema water, leskist waterkwaliteitsonderzoek, loupepotjes, aquaria, petrischaaltjes ,onderzoeksbakken, schepnetjes en emmers Ledenwerffolders

16


Download ppt "Workshop IVN Slootjesdagen 21 en 22 juni 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google