De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Film en/als Geletterdheid Didactische meerwaarde van speelfilms voor de lerarenopleiding Door: Lieselot Leuridan (UGent)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Film en/als Geletterdheid Didactische meerwaarde van speelfilms voor de lerarenopleiding Door: Lieselot Leuridan (UGent)"— Transcript van de presentatie:

1 Film en/als Geletterdheid Didactische meerwaarde van speelfilms voor de lerarenopleiding Door: Lieselot Leuridan (UGent)

2 Instap

3 •Belangrijke rol van speelfilms in de hedendaagse (jeugd)cultuur –Als beeldvormende praktijk –Als bron van kennis, inzichten en attitudes Groeiende belangstelling voor film in onderwijs! Instap

4 •Maar… weinig onderzoek naar: –Didactische meerwaarde van speelfilms voor het onderwijs (in het bijzonder: de lerarenopleiding) –Een effectieve filmdidactiek binnen de lerarenopleiding Nood aan ‘voorbeelden van goede praktijk’! Instap

5 Project Film en/als Geletterdheid

6 •Onderzoeksvragen: -Wat kunnen we leren uit film? -Hoe kunnen we met films aan de slag binnen specifieke leeromgevingen? -Welke kennis- en betekenisconstructie komt hierbij tot stand? Film en/als Geletterdheid

7 •Praktijkgericht ontwikkelingsonderzoek –Looptijd: 2 jaar (2009 – 2011) –Focus op 2 vakgebieden: •Nederlands (onderzoekers: dr. Ive Verdoodt en Steven Vanhooren) •Geschiedenis (onderzoekers: Lieselot Leuridan) Vorming van 2 netwerkteams:  Promotor B. De Wever / copromotor R. Soetaert  1 of 2 deeltijdse onderzoeker(s)  Docenten of lectoren uit de diverse lerarenopleidingen Film en/als Geletterdheid

8 •Vakgebied Nederlands: –Focus op de ‘schoolfilm’ •Belang van ‘taal’ en ‘geletterdheid’ •Vakgebied Geschiedenis: –Focus op de ‘historische speelfilm’ •Specifieke representatie van het verleden Film en/als Geletterdheid

9 •Vervolg van deze lezing… vakgebied Geschiedenis •Meer info over vakgebied Nederlands: –Onderzoeksrapport op website ENW –Bijdrage in publicatie van ENW –Plenaire lezing van prof. R. Soetaert –Website www.schoolfilm.bewww.schoolfilm.be Film en/als Geletterdheid

10 Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

11 Fragment: Monty Python and the Holy Grail (1975) = Symbool voor problematische verhouding •Historici / (toekomstige) leerkrachten Geschiedenis •Historische film Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

12 “The greatest gap between the actual past and fictionalized accounts of it may lie in Hollywood’s marzipan-and-truffles treatment of history. Never, indeed, let historical truth get in the way of a good, two-hour blockbuster that earns $200 million domestic.” (F. Sanello) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

13 “Ik sta altijd zeer sceptisch tegenover dit soort films, en dat is bij deze film [‘Le Retour de Martin Guerre’] niet anders.” (Geschiedenisleraar-in-opleiding) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

14 “In het algemeen kan men deze film [‘Amistad’] als historisch betrouwbaar beschouwen, daar hij grotendeels gebaseerd is op waargebeurde feiten. Maar er zullen ook - net als in bijna elke film - fragmenten in zitten die bedoeld zijn om de kijker op zijn gemoed te werken.” (Geschiedenisleraar-in-opleiding) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

15 “Een zwakte vanuit historisch oogpunt is de onvermijdelijke aanwezigheid van Hollywood [in ‘Gladiator’]. Het hele gebeuren wordt geromantiseerd om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.” (Geschiedenisleraar-in-opleiding) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

16 “Hoe begaafd je ook bent als verteller, je kan nooit op tegen de kracht van het beeld.” (Geschiedenisleraar-in-opleiding) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

17 “De kracht van dit fragment [uit ‘Gladiator’] is de gigantische schaal van het gevecht. Het voelt alsof je er zelf in zit. De impact op de kijker is groot.” (Geschiedenisleraar-in-opleiding) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

18 “… film has somehow claimed the mantle of authenticity and meaningfulness with relation to the past – not necessarily of accuracy or fidelity to the record, but of meaningfulness, understood in terms of emotional and affective truth.” (R. Burgoyne) Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

19 De status, waarde en (on)mogelijkheden van populaire historische films als bron van historische kennis en als didactisch instrument binnen het onderwijs? Film & Geschiedenis: een moeizaam huwelijk

20 De historische speelfilm onder de loep

21 •Eerdere onderzoeksprojecten: –Onderzoek van P. Seixas (1993) –Presence of the Past’ project o.l.v. R. Rosenzweig en D. Thelen (1998) –Onderzoek van S. Wineburg (2001) –‘Australians and the Past’ project (2003) De historische speelfilm onder de loep

22 P. Seixas (1993): •= onderzoek m.b.t. de constructie van historische kennis bij studenten. •“television and popular culture in general provided sources for much of their thinking about the past” De historische speelfilm onder de loep

23 ‘Presence of the Past’ project (1998): •81% bekeek historische speelfilms of TV- programma’s in het voorbije jaar •Respondenten voelden zich sterker verbonden met het verleden wanneer zij historische films bekeken, dan wanneer zij geschiedenisles volgden op school. De historische speelfilm onder de loep

24 S. Wineburg (2001): •= onderzoek naar historisch begrip m.b.t. de Vietnamoorlog bij jongeren en hun ouders •Beide groepen haakten hun historische inzichten vast aan beelden uit Forrest Gump (1994) •Forrest Gump = gemeenschappelijk referentiepunt in onderlinge gesprekken De historische speelfilm onder de loep

25 •Film en/als Geletterdheid –Wat kunnen we leren uit film? •Film als bron van historische kennis, inzichten en ervaringen •Didactische (meer)waarde van historische speelfilms –Hoe kunnen we met films aan de slag binnen specifieke leeromgevingen? •Mogelijke werkwijzen –Welke kennis- en betekenisconstructie komt hierbij tot stand? •Invloed van filmische representaties van het verleden op ons beeld van de geschiedenis De historische speelfilm onder de loep

26 •Film en/als Geletterdheid: ~ inzichten uit verschillende disciplines: •Filmpraktijk •Filmtheorie •Semiotiek •Structuralisme •Narratologie •Cultural Studies •Historische kritiek •…  Focus: (historische) representatie & beeldvorming De historische speelfilm onder de loep

27 •Film en/als geletterdheid: –Fase 1: Onderzoek & ontwikkeling I •Literatuurstudie •Dataverzameling: historische films en filmfragmenten •Ontwikkeling lessenreeks over Film & Geschiedenis (zgn. didactische module) De historische speelfilm onder de loep

28 –Fase 2: Onderwijs I •Implementatie van de didactische module in verschillende lerarenopleidingen Geschiedenis –Arteveldehogeschool, HoGent en UGent –132 studenten –5x2 gastcolleges door Lieselot Leuridan + online discussiefora op Zephyr De historische speelfilm onder de loep

29 –Fase 3: Onderzoek & ontwikkeling II •Discoursanalyse van de online discussiefora •Evaluatie en bijsturing didactische module over Film & Geschiedenis De historische speelfilm onder de loep

30 –Fase 4: Onderwijs II •Implementatie van de bijgestuurde didactische module in de verschillende lerarenopleidingen Geschiedenis –Arteveldehogeschool, HoGent en UGent –136 studenten –4x3 gastcolleges + opdrachten »College 1: Inleiding  Opdracht 1: Essay: reflectie over filmfragment »College 2: Filmanalyse  Opdracht 2: Online discussiefora op Zephyr »College 3: Pro’s & contra’s van de historische speelfilm  Opdracht 3: Filmanalyse De historische speelfilm onder de loep

31 –Fase 5: Verwerking & output •Publicaties •Projectvoorstelling: 3 maart 2011 •Onderzoeksrapport op website ENW •Website: www.film-en-geschiedenis.ugent.be De historische speelfilm onder de loep

32 Conclusies

33 •Wat kunnen we leren uit film? –Film kan weldegelijk historische kennis en inzichten verschaffen MAAR: Film = taal op zich! •Eigen sterktes en zwaktes •Moet slagen binnen de eigen conventies om te slagen als film •Filmische, narratieve én symbolische niveau Belang van ‘historische filmische geletterdheid’! Conclusies

34 –Sterktes: •Geschiedenis komt tot leven  totaalpakket: econ., pol., cult., … •Betrokkenheid en inleving •Impact op de (collectieve) herinnering •Opwekken van belangstelling •Populair / toegankelijk Conclusies

35 –Zwaktes: •Feitelijke inaccuraatheden •Nadruk op sensationele of fotogenieke gebeurtenissen •Overwaardering van de individuele factor in de geschiedenis •Simplificering & nadruk op het zichtbare •Actualisering van de geschiedenis •Clichématige voorstelling van figuren, periodes, … Conclusies Braveheart (1995)

36 –Beoordeling van historische film: ‘sterk’ / ’zwak’? •~ wat je wilt doen/bereiken •~ claim van de filmmaker Monty Python and the Holy Grail ↔ “based upon a true story” •~ waarachtigheid van de film  “Spirit”  Niet de feitelijke details Conclusies

37 •Hoe kunnen we met films aan de slag binnen specifieke leeromgevingen? –Lerarenopleiding Geschiedenis •Didactische module Film en Geschiedenis (gastcolleges + opdrachten + discussiefora op Zephyr) –Secundair onderwijs •Werkwijzen ~ lesdoelstellingen (als instap, ter illustratie, historische kritiek, attitudevorming, …) –Elektronische/online leeromgevingen •Zephyr •Online lessenreeks op www.film-en-geschiedenis.ugent.bewww.film-en-geschiedenis.ugent.be Conclusies

38 •Welke kennis- en betekenisconstructie komt tot stand? –Grote invloed van films op de historische beeldvorming –Afhankelijk van meerdere factoren: •Persoonlijkheid van de kijker •Historische achtergrondkennis •Culturele bagage •Vertrouwdheid met film  ‘Historische filmische geletterdheid’ Conclusies

39 •Kortom: –Film kan de klassieke geschiedenisles niet vervangen, maar kan er een zinvolle aanvulling op vormen –Taak van de docent/leerkracht •Film aanbieden als één mogelijke representatie •Alternatieve perspectieven op verfilmde verleden –Belang van ‘historische filmische geletterdheid’! •Leerkracht (in spe) •Leerlingen Conclusies

40 Zin in meer?

41 MEER INFORMATIE: - Online lessenreeks: www.film-en-geschiedenis.ugent.bewww.film-en-geschiedenis.ugent.be •PPT-presentaties met audiocommentaren •Illustratieve filmfragmenten •Verwerkingsopdrachten •Literatuurverwijzingen - Filmbesprekingen Zin in meer?


Download ppt "Film en/als Geletterdheid Didactische meerwaarde van speelfilms voor de lerarenopleiding Door: Lieselot Leuridan (UGent)"

Verwante presentaties


Ads door Google