De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen Hanna van Dijk MSc Prof. dr. Anna Nieboer Dr. Jane Cramm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen Hanna van Dijk MSc Prof. dr. Anna Nieboer Dr. Jane Cramm."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen Hanna van Dijk MSc (hanna.vandijk@bmg.eur.nl) Prof. dr. Anna Nieboer Dr. Jane Cramm Dr. Job van Exel Dr. Freek Lotters

2 Presentatie •Evaluatieonderzoek naar Even Buurten •Informele zorg in de buurt •Wat vraagt het van professionals en de lokale overheid?

3 Even Buurten •Aanleiding: beleid van extramuralisering •Integrale wijkaanpak gericht op versterking wijknetwerk ten behoeve van welzijn van zelfstandigwonende ouderen •Onderdeel van NPO •Samenwerking tussen gemeente Rotterdam, de EUR (iBMG), Hogeschool Rotterdam, GENERO en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties •Mei 2011 van start gegaan

4 Versterken wijknetwerk

5 Werkwijze Even Buurten

6 Evaluatieonderzoek Even Buurten •Inzicht in effecten, processen en kosten Even Buurten •Kwalitatief en kwantitatief onderzoek (mixed methods) •Onderzoek onder ouderen •Experiment- en controlegroep (T0, T1, T2) •Wijkfoto •Onderzoek onder professionals •Vragenlijstonderzoek •Observaties •Interviews •Onderzoek onder andere betrokkenen (n=26) •Actieve wijkbewoners •Vrijwilligers

7 Informele zorg •3,5 miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg •(Schoon)dochter/zoon en partner leveren belangrijk aandeel •Druk op mantelzorg vanuit familie door geografische mobiliteit & arbeidsmarktparticipatie •Zorg dichtbij huis organiseren •Burenhulp •In dit onderzoek specifiek gericht op burenhulp onder ouderen

8 Informele zorg in de buurt: bereidheid onder ouderen (70+) •Mijn buren zijn bereid me te helpen als dat nodig is Mee eens : 82% •Ik kan bij iemand terecht in mijn buurt als ik me geen raad weet Mee eens : 74% •De mensen in deze buurt letten er op dat het schoon blijft op straat Mee eens : 58% •De mensen in deze buurt zijn bereid om problemen samen op te lossen Mee eens : 48%

9 Welke ouderen zijn zelf actief? •16% doet aan formeel vrijwilligerswerk •30% aan informeel vrijwilligerswerk •19% helpt buren regelmatig (meer dan 1 keer per maand) •In onze studie verlenen ouderen met een Nederlandse achtergrond en een hogere opleiding vooral vrijwilligerswerk en burenhulp

10 Burenhulp •Verschillende vormen van burenhulp: •‘Oogje in het zeil’ •Gordijnen, postvak, telefooncirkel •Instrumentele ondersteuning •Hulp bij boodschappen, post ophalen, lift geven •Emotionele ondersteuning •Praatjes maken, koffie drinken, vrijetijdsactiviteiten •Belang van burenhulp: “We belden elkaar elke ochtend en avond om te kijken of alles goed was (..). Op een moment belde ik haar in de avond en nam ze niet op. De volgende ochtend belde ik weer en nam ze nog steeds niet op. Toen besloot ik de politie te bellen. Die hebben haar deur opengebroken en vonden haar op het toilet, helemaal vervuild, maar nog wel in leven.”

11 Barrières burenhulp •Risico op overbelasting: •Buren die ondersteuning geven zijn zelf ook vaak ouder •Burenhulp neemt toe na verloop van tijd: “ Die buurvrouw kan niet meer naar beneden komen, dus ik haal haar post en krant elke dag op en doe haar boodschappen twee keer per week, en als er iets aan de hand is kan ze me altijd bellen –zelfs ‘s nachts (..). Gedurende de tijd ben ik steeds meer gaan doen. Uit het niets werd het heel veel”. •Ouderen gaan zich soms gedragen als ‘klant’ “Ze wordt steeds moeilijker. Als ik een verkeerde boodschap meebreng.. Nou, dan scheldt ze me uit (..). Ik denk dat ze me ziet als haar hulpje”. •Professionele ondersteuning vereist

12 Barrières burenhulp; vanuit perspectief van hulpbehoevenden •Maatschappelijke omwenteling; ‘recht hebben op’ “Daarvoor heb je toch maatschappelijk werk? Heeft het iets te maken met je woning, daar heb je corporatie voor, inspecteur voor, huismeester voor. Daar heb je niet de buren voor.. nee”. •Negatieve vorm van sociale controle •Vraagverlegenheid

13 Perspectief professionals op informele zorg •Draagvlak voor inzetten van informele netwerk •Een aantal barrières: •Vage grens: hulpbehoevende/hulpverlener? •Deskundigheid •Loyaliteit •Aansprakelijkheid •Concurrentiegevoelens •Noodzaak professionele ondersteuning

14 De ‘nieuwe’ professional •Combinatie van verschillende werkzaamheden: •Opsporen van (kwetsbare) groepen •Inzetten en versterken van informele netwerk •Samenwerking met professionals vanuit verschillende disciplines •Balanceren tussen vertrouwen winnen en loslaten •‘Niet leunen, maar steunen’ & ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’ •Daarnaast samenwerking binnen het formele netwerk •(Financiële) schotten staan samenwerking in de weg

15 Wat hebben ‘nieuwe’ professionals nodig? •(Uren)inzet •Bekendheid in de wijk •Interactie tussen professionals (huisvesting, overleggen) •Ondernemerschap •Gedeelde coördinatie •Aandacht voor informele zorg in opleiding: erkennen, benutten en ondersteunen •Steun vanuit het management

16 Lokale overheid •Communiceren; maatschappelijke omwenteling •Financiering: sectoroverstijgend en wijkgericht •Monitoren

17 Conclusies •Grote mate van hulpbereidheid onder ouderen •Burenhulp van aanvullende waarde •Barrières burenhulp; behoefte aan ruggensteun van professionals •Barrières in samenwerking formeel en informeel netwerk •Belang van monitoring voor leren en beïnvloeden •Nader onderzoek: •Condities waaronder burenhulp ontstaat  benutting hulpbereidheid (ook van mensen <70) •Inzicht in samenwerking informeel en formeel netwerk; ook vanuit het perspectief van hulpbehoevenden •Aandacht voor etnische groepen

18 Onderzoeksresultaten die volgen •Tussentijdse resultaten zijn te vinden op onze website: http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/secties/smw/onderzoeks rapporten_smw/ http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/secties/smw/onderzoeks rapporten_smw/ •Medio 2014 verschijnt de eindrapportage •Meer informatie: hanna.vandijk@bmg.eur.nl of projectleider Evaluatie: nieboer@bmg.eur.nlhanna.vandijk@bmg.eur.nlnieboer@bmg.eur.nl


Download ppt "Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen Hanna van Dijk MSc Prof. dr. Anna Nieboer Dr. Jane Cramm."

Verwante presentaties


Ads door Google