De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RADIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE 29 september 2011 2e Regionale symposium palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RADIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE 29 september 2011 2e Regionale symposium palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch."— Transcript van de presentatie:

1 RADIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE 29 september 2011 2e Regionale symposium palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch

2 mogelijkheden met kortdurende radiotherapie in de palliatieve fase DOE MEER MET MINDER …….,

3 Tilburg radiotherapeut radiotherapeut Bing Oei Bing Oei introduceren

4 Sinds 2010 ``Verbeeten Breda’’ naast het introduceren

5 Sedert5/9/2011Verbeeten Den Bosch introduceren

6 boodschap vooraf: onthouden !! : palliatieve zorg: overweegradiotherapie overweeg altijd radiotherapie voor overleg 013-5947777 013-5947777 (centraal nummer hoofdlocatie )

7 U wordt in contact gebracht met: Karin De Winter Daniëlle Eekers Antoine Engelen Friederike Koppe Jan Metsaars Bing Oei Robert Poorter Philip Poortmans Tom Rozema Luc Scheijmans Theo Veninga Vanaf 1 november: Stefan Franken

8 radiotherapie: rol bij pijnbestrijding…

9 Radiotherapie •doel en voorwaarden bij antalgische bestraling •logistieke werkwijze bij antalgische bestraling •antalgische bestraling hoe doe je dat •op welke termijn effect? •wat te doen bij onvoldoende effect? •bijwerkingen

10 doel radiotherapie bij antalgische XRT: •verminderen pijn •verminderen afgeleide klachten •verbeteren conditie van patient

11 doel radiotherapie bij een antalgische XRT: •in een minimale tijdsspanne: •een maximaal effect (palliatief) bereiken •= hypofractionering

12 bij antalgische bestraling: geen onderscheid in de behandeling van: •neuropatische pijn (druk op of beschadiging van zenuwweefsel) •nociceptieve pijn (door weefselbeschadiging)

13 voorwaarden • balans: positief effect op de kwaliteit van leven • belasting voor de patiënt: zo gering mogelijk • resultaat op korte termijn voorwaarden palliatieve radiotherapie:

14 logistieke werkwijze werkwijze bij palliatieve bestraling: • uitvoering op het bestralingstoestel Tilburg/Breda/ Den Bosch Tilburg/Breda/ Den Bosch • consult Tilburg/Breda / Den Bosch Tilburg/Breda / Den Bosch • voorbereiding CT scan Tilburg (binnen 24 uur) Tilburg (binnen 24 uur) (30 - 45 min.) (30 min. scan + 45 min. planning) (20 min.)

15 uitstapje: wat kan er nog meer ? radiotherapie in de palliatieve fase: • behalve pijnbestrijding • wat kan er nog meer?

16 indicaties: • obstructie • botmetastasen • dreigende dwarslaesie • hersenmetastase(n) • vena cava syndroom • pijn of oedeem • bloedingen uitstapje: wat kan er nog meer ? • hypersalivatie

17 uitstapje: wat kan er nog meer ? pijn t.g.v. huidulceratie door tumoringroei: Voorbeeld: angiosarcoom na combinatie RT en hyperthermie

18 de uitvoering van de bestraling, hoe doe je dat? een antalgische bestraling, hoe doe je dat? • uitwendige bestraling (teletherapie) • inwendige bestraling (brachytherapie)

19 • behandeling met radio-isotopen (i.v. Sr 89, Sm 153,I 131 ) = nucleaire geneeskunde inwendige bestraling inwendige bestraling • niet te bestralen met een beperkt aantal velden velden de uitvoering van de bestraling, hoe doe je dat?

20 wanneer merkt de patiënt het effect? botmetastasen

21

22 Botmetastasen frequent bij: - mammaca, - prostaatca. - bronchusca. - niercelca. wanneer merkt de patiënt het effect? Pijn  verminderde mobiliteit  complicaties

23 • bottrial: single dose ≈ gefractioneerd • eenmalige bestraling (single dose) → na 3 - 4 wkn pijnreductie bij 70 - 80% patiënten → 3 - 4 dgn geringe pijntoename (flare up) behandeling: wat merkt de patient ervan… wanneer merkt de patiënt het effect?

24 • goedkoper voordelen single dose: • patiënt hoeft maar 1 x te komen hoeveel fracties? • gelijkwaardig effect i.v.m. met gefractioneerde bestraling i.v.m. met gefractioneerde bestraling

25 pijnbestrijding → zorg voor adequate pijnstilling wat te doen aan deze kortdurende pijn toename (flare-up) ? → paracetamol → NSAID’s, (cave maagklachten/bloedingen) → combinatie → morfine, (cave obstipatie: laxans!) → dexamethason, (cave maagklachten) wanneer merkt de patiënt het effect?

26 hoeveel fracties? effectiviteit radiotherapie  hoeveel fracties zijn er nodig? •12 x 2.5 Gy •10 x 3 Gy •5 x 4 Gy •1 x 8 Gy aantal fracties afhankelijk van: palliatieve schema’s kunnen herhaald worden ! (indien nodig) conditie en levensverwachting patient

27 • indien na 6 – 8 weken geen/onvoldoende effect: re-irradiatie: 1 x 8 Gy of 5 x 4 Gy re-irradiatie: 1 x 8 Gy of 5 x 4 Gy wanneer opnieuw bestralen? wat te doen bij onvoldoende effect?

28 indicatie: pijn of oedeem • oedeem door stuwing, door uitgebreide lymfklierpakketten doel: verkleinen van de tumormassa → afname druk → afname pijn • pijn door druk op zenuwweefsel • pijn door infiltratie in omringende weefsels andere oorzaken van pijn

29 bijwerkingen

30 indicatie: dreigende dwarslaesie.compressie van het ruggemerg •spoedindicatie binnen 24 uur nadat de neurologische klachten zijn ontstaan → XRT

31 • mictie- en defaecatieproblemen symptomen indicatie: dreigende dwarslaesie • pijn in de rug • radiculaire pijn • spierzwakte • sensibiliteitsstoornissen

32 • interventie neurochirurg • XRT i.c.m. corticosteroiden • indien de neurologische uitval al aanzienlijk is → kans op herstel ↓ • vroege onderkenning belangrijk indicatie: dreigende dwarslaesie

33 selecteren op conditie van patiënt indicatie: hersenmetastasen •goede conditie, goede reactie op corticosteroïden → XRT - 60-90%: klachten ↓ - 75-85%: effect houdt aan tot moment van overlijden - 5 x 4 Gy: mediane levensverwachting ½ jr.

34 indicatie: hersenmetastasen stereotactische radiotherapie voor hersenmetastasen met linac of gammaknife indicatie 3 of minder meta’s

35 Stereotactische bestraling voor hersenmetastasen met lineaire versneller Niet invasief Geen frame

36 Stereotactische hersenbestraling 3 sessies geen toxiciteit, geen haaruitval Gelijkwaardig aan “gammaknife”

37 Stereotactische hersenbestraling Indicaties: •Tot 3 hersenmetastasen(www.oncoline.nl)www.oncoline.nl •Maximale diameter 4 cm •Aangetoonde solide maligniteit m.u.v. kiemceltumor, kleincellig bronchuscarcinoom •K.I. > 70 •Geen leptomeningeale metastasen

38 ≤ 3 hersenmetastasen stereotactische radiotherapie Vanaf november ook in Verbeeten Den Bosch Meer informatie: Daniëlle Eekers Theo Veninga Jan Metsaars

39 • slechte conditie:- alleen corticosteroïden - analgetica - geen XRT indicatie: hersenmetastasen

40 indicatie: VCSS of VCIS •venentekening op thorax en rug •door druk vd tumor op het vat compressie van VCS of VCI •hoofdpijn •gestuwd gelaat •benauwdheid •niet plat kunnen liggen

41 • XRT: binnen 1 – 4 wkn vermindering van klachten • als 1 e uiting en snel optreden gewenst: stent plaatsen indicatie: VCSS of VCIS

42 Bij kleincellig bronchuscarcinoom: eerst chemotherapie doel: verkleinen van de tumormassa → afname druk indicatie: VCSS of VCIS

43 indicatie: obstructie oesophagus (passageklachten) tumorgroei in holle organen → obstructie → klachten trachea (benauwdheid, prikkelhoest)

44 kwaliteitsverbetering van palliatief terminale zorg door huis / verpleeghuisarts, Heeze 22 maart 2007 (Luc Scheijmans, radiotherapeut) - bij 80% vd patiënten goede controle indicatie: bloeding longbloeding (bij longca) - 40-70% patiënten haemoptoë in de palliatieve fase - bij persisterende haemoptoë: 1 x 8 Gy, of bij grote tumormassa 2 x 8 Gy

45 • haematurie - blaasca - doorgroei van rectum- of cervixca - niercelca - doorgroei van prostaatca indicatie: bloeding

46 • bloeding tr. digestivus - 1 x 6 Gy maag / rectum - 5 x 4 Gy maag / rectum indicatie: bloeding

47 • huidbloeding: - 1 x 6 Gy - 5 x 4 Gy - haemostase - ↓ foetor - ↓ pijn indicatie: bloeding

48 PET-scan CT-scan Waarom moet de patient toch naar Tilburg?

49

50

51 “stralend” werken in de palliatieve zorg

52 www.verbeeten.nl 013 – 594 77 77

53 www.verbeeten.nl

54 bij twijfel of vragen: bel ons om te overleggen onthouden !! :


Download ppt "RADIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE 29 september 2011 2e Regionale symposium palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch."

Verwante presentaties


Ads door Google