De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE."— Transcript van de presentatie:

1 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

2 Inleiding • ELIT • wat is eigen leerbeheer? • wat is een taalportfolio, een leerportfolio? • hoe gebruiken? • troeven en problemen. Voorbeelden • taalportfolio Nederlands voor aso • taalportfolio’s St.-Jozefsinstituut Oostende tso/bso, • leerportfolio VTI Diksmuide tso. Oproep • waarom belangrijk? • hoe inpassen in taalbeleid?

3 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 Eigen Leerbeheer Portfolioleren Stap 1: oplijsten van sterke en zwakke punten Stap 4: Leergesprek NOTEER JE TAALPROBLEMEN. JE KLASGENOTEN EN LEERKRACHT HELPEN JE BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DEZE LIJST. Waarom heb ik problemen? o ik begrijp de stof/de vraag niet goed; o ik heb onvoldoende gestudeerd; o ik heb onvoldoende geoefend; o mijn schrift is niet in orde; o ik was niet aandachtig in de les; o ik vind het niet belangrijk genoeg; o …

5 Stap 2: opstellen van een actieplan Schrijven • ik schrijf in op een Forum en start een rondvraag omtrent mijn onderwerp; • ik publiceer mijn mening op mijn weblog of homepage; • ik stel een lijst op van woorden die ik moeilijk kan spellen; • ik bestudeer de regels van –dt; • ik schrijf een correcte e-mail; • ik bestudeer de volgende BIN-normen … ; • ik maak …. (aantal) oefeningen op spelling; • …… Grammatica • ik kijk een grammaticale regel na. Welke grammatica…… Waar gevonden? • ik maak … online oefeningen op … ; • ik stel zelf een grammaticaal schema op; • ik vraag raad aan mijn leraar omtrent deze grammaticale regel: …… ; • ik vraag raad aan een medeleerling omtrent deze regel: ……………… ; • ik schrijf een tekst waarin mijn grammaticaal probleem …. (aantal) keer voorkomt; • …

6 JE PORTFOLIO BEVAT EEN AANTAL DOCUMENTEN DIE JE AAN JE LEERKRACHT LAAT ZIEN ALS BEWIJS DAT JE ACTIEPLANNEN WERDEN UITGEVOERD. Schrijven o een uitprint van mijn e-mail/Forum-correspondentie, o een uitprint van mijn blog/homepage. Adres: …, o (aantal) pagina’s uit mijn dagboek (met data), o een lijst met … (aantal) woorden die moeilijk te spellen zijn, o een lijst met … (aantal) synoniemen, o een foutloze, zelfgeschreven tekst met de woorden/grammatica die ik geleerd heb, o … Woordenschat o een lijst van woorden die ik niet begreep (met verklaring, voorbeeldzin), o … (aantal) woordwebben, o kladblaadjes bij het studeren van … o een korte tekst waarin ik een aantal nuttige uitdrukkingen gebruik … Stap 3: verzamelen van bewijzen Stap 4: leergesprek

7 Ontstaan • problemen evaluatie BZL, • middel om te differentiëren. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 Troeven • zelfverantwoordelijk leren en zelfreflectie, • maximale differentiatie, • evalueert attitudes: o zichzelf in vraag stellen o vormcorrect werken • proces- en productevaluatie, • motiverend, • maakt deel uit van lifelong learning, • leren leren. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 Problemen • uitleg bij portfolio, o bij het concept o bij de doelstellingen (attitude) o bij de manier van werken • voor alle leerlingen? o begeleiding • werklast (leerling, leraar) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 Talig portfolioleren Sint-Jozefsinstituut Oostende 3 Kantoor remediëring op maat voor elke leerling met enige zin voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met het oog op gerichte vooruitgang van taalvaardigheid Ignace Dupon, ignace.dupon@skynet.be

11 overzicht presentatie 1.aanzet: beginsituatie 2.ontwikkeling concept 3.concrete organisatie portfolio 4.evaluatie leerportfolio anderstaligen

12 1.aanzet: beginsituatie  stagnatie van het niveau  berusting  frustratie  hardnekkige fouten (bv. “Ik niet begrijp.”)  subjectiviteit bij het evalueren  door de vingers zien  voordeel van de twijfel  onvoldoende eenduidigheid instroom anderstaligen

13 2.ontwikkeling concept portfolio  vakwerkgroep BSO: specifiëren problematiek  hulp DPB: (dhr. J. Bonne en dhr. J. Delbaere):  voorstel concept portfolio  uitwerking concept •basisprincipe: “Voor wat, hoort wat” •studie modellen •bepaling van de testing •opstellen lijst met gunstmaatregelen  implementatie op schoolniveau: (ondersteuning GOK-team)  uitwerking basisopdrachten per vaardigheid (databank)  afbakenen testing  taalcontract

14 3.concrete organisatie portfolio  vragenlijst  eindevaluatie portfolio vorig schooljaar  taalbiografie  testing:  1ste graad: TAS-test  2de en 3de graad: Dialang •lezen •schrijven  overzicht  taalniveau

15  taaldossier 1)algemeen  structuur: catalogeren permanente evaluatie en dagelijks werk:  lezen  schrijven  spreken  luisteren  leren leren: •toetsen + voorbereiding •individuele remediëring •opvolging persoonlijke werkpunten •leerportfolio anderstaligen  werkwijze:  S = spellingsfout + verbeteren  F = fout tegen het formuleren + verbeteren  R rechtsbovenaan = individuele remediëring volgt  planning leerportfolio anderstaligen

16 2)leerportfolio anderstaligen  waarom?:  op maat … effectief vooruitgang boeken  succes mogen ervaren  voor wie?:  A-scores Dialang  beslissing klassenraad  afspraken:  taalcontract: afbakenen gunstmaatregelen (klassenraad)  deadlines  overzicht opdrachten:  lezen  schrijven  spreken  luisteren  leren leren

17  specifieke ondersteuning (verrijking aanbod):  naslagwerken: •Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (Van Dale) •Wat is dat? (Die Keure)  OLC  Smartschool: weblinks  beoordeling: schriftelijk en mondeling

18 4.evaluatie leerportfolio anderstaligen minpunten  extra druk  geringe spontaniteit leerling pluspunten  leering voelt zich ernstig genomen (op maat)  plezier van het mogen kiezen  ervaring succes  gevoel van rechtvaardige hulp: gunstmaatregelen in ruil voor extra werk  dynamiek opwaardering “taalego” (zelfvertrouwen)

19 testing Dialang (http://www.dialang.org/intro.htm)

20 nuttige weblinks portfolio  http://www.taalportfolio.nl/main.php http://www.taalportfolio.nl/main.php  http://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve http://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve

21 VTI DIKSMUIDE Werken met een leerportfolio

22 VTI DIKSMUIDE VOORAF  Ergernis bij klassenraden  Portfolioleren  Dubbele bedoeling  Praktische gegevens

23 VTI DIKSMUIDE PROCEDURE  Wat voorafging…  Probleembeschrijving  Actieplan  Bewijzen  Even nadenken  Evaluatie

24 VTI DIKSMUIDE VOORLOPIGE CONCLUSIES  Wisselende resultaten  Problemen bij zelfreflectie  Tussentijdse evaluatie

25 • waarom eigen leerbeheer/portfolioleren? • naar een algemeen taal- leerportfolio. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

26


Download ppt "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE."

Verwante presentaties


Ads door Google