De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

2 wat is eigen leerbeheer? wat is een taalportfolio, een leerportfolio?
Inleiding ELIT wat is eigen leerbeheer? wat is een taalportfolio, een leerportfolio? hoe gebruiken? troeven en problemen. Voorbeelden taalportfolio Nederlands voor aso taalportfolio’s St.-Jozefsinstituut Oostende tso/bso, leerportfolio VTI Diksmuide tso. Oproep waarom belangrijk? hoe inpassen in taalbeleid? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 Stap 1: oplijsten van sterke en zwakke punten
Eigen Leerbeheer Portfolioleren Stap 1: oplijsten van sterke en zwakke punten NOTEER JE TAALPROBLEMEN. JE KLASGENOTEN EN LEERKRACHT HELPEN JE BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DEZE LIJST. Waarom heb ik problemen? ik begrijp de stof/de vraag niet goed; ik heb onvoldoende gestudeerd; ik heb onvoldoende geoefend; mijn schrift is niet in orde; ik was niet aandachtig in de les; ik vind het niet belangrijk genoeg; Stap 4: Leergesprek

5 Stap 2: opstellen van een actieplan
Schrijven ik schrijf in op een Forum en start een rondvraag omtrent mijn onderwerp; ik publiceer mijn mening op mijn weblog of homepage; ik stel een lijst op van woorden die ik moeilijk kan spellen; ik bestudeer de regels van –dt; ik schrijf een correcte ; ik bestudeer de volgende BIN-normen … ; ik maak …. (aantal) oefeningen op spelling; …… Grammatica ik kijk een grammaticale regel na. Welke grammatica…… Waar gevonden? ik maak … online oefeningen op … ; ik stel zelf een grammaticaal schema op; ik vraag raad aan mijn leraar omtrent deze grammaticale regel: …… ; ik vraag raad aan een medeleerling omtrent deze regel: ……………… ; ik schrijf een tekst waarin mijn grammaticaal probleem …. (aantal) keer voorkomt;

6 Stap 3: verzamelen van bewijzen
JE PORTFOLIO BEVAT EEN AANTAL DOCUMENTEN DIE JE AAN JE LEERKRACHT LAAT ZIEN ALS BEWIJS DAT JE ACTIEPLANNEN WERDEN UITGEVOERD. Schrijven een uitprint van mijn /Forum-correspondentie, een uitprint van mijn blog/homepage. Adres: … , (aantal) pagina’s uit mijn dagboek (met data), een lijst met … (aantal) woorden die moeilijk te spellen zijn, een lijst met … (aantal) synoniemen, een foutloze, zelfgeschreven tekst met de woorden/grammatica die ik geleerd heb, Woordenschat een lijst van woorden die ik niet begreep (met verklaring, voorbeeldzin), … (aantal) woordwebben, kladblaadjes bij het studeren van … een korte tekst waarin ik een aantal nuttige uitdrukkingen gebruik … Stap 4: leergesprek

7 problemen evaluatie BZL, middel om te differentiëren.
Ontstaan problemen evaluatie BZL, middel om te differentiëren. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 Troeven zelfverantwoordelijk leren en zelfreflectie,
maximale differentiatie, evalueert attitudes: zichzelf in vraag stellen vormcorrect werken proces- en productevaluatie, motiverend, maakt deel uit van lifelong learning, leren leren. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 Problemen uitleg bij portfolio, voor alle leerlingen?
bij het concept bij de doelstellingen (attitude) bij de manier van werken voor alle leerlingen? begeleiding werklast (leerling, leraar) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 Talig portfolioleren Sint-Jozefsinstituut Oostende
Ignace Dupon, 3 Kantoor remediëring op maat voor elke leerling met enige zin voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met het oog op gerichte vooruitgang van taalvaardigheid

11 overzicht presentatie
aanzet: beginsituatie ontwikkeling concept concrete organisatie portfolio evaluatie leerportfolio anderstaligen

12 aanzet: beginsituatie
instroom anderstaligen stagnatie van het niveau berusting frustratie hardnekkige fouten (bv. “Ik niet begrijp.”) subjectiviteit bij het evalueren door de vingers zien voordeel van de twijfel onvoldoende eenduidigheid

13 ontwikkeling concept portfolio
vakwerkgroep BSO: specifiëren problematiek hulp DPB: (dhr. J. Bonne en dhr. J. Delbaere): voorstel concept portfolio uitwerking concept basisprincipe: “Voor wat, hoort wat” studie modellen bepaling van de testing opstellen lijst met gunstmaatregelen implementatie op schoolniveau: (ondersteuning GOK-team) uitwerking basisopdrachten per vaardigheid (databank) afbakenen testing taalcontract

14 concrete organisatie portfolio
 taalbiografie vragenlijst eindevaluatie portfolio vorig schooljaar  taalniveau testing: 1ste graad: TAS-test 2de en 3de graad: Dialang lezen schrijven overzicht

15 structuur: catalogeren permanente evaluatie en dagelijks werk:
 taaldossier algemeen structuur: catalogeren permanente evaluatie en dagelijks werk: lezen schrijven spreken luisteren leren leren: toetsen + voorbereiding individuele remediëring opvolging persoonlijke werkpunten leerportfolio anderstaligen werkwijze: S = spellingsfout + verbeteren F = fout tegen het formuleren + verbeteren R rechtsbovenaan = individuele remediëring volgt planning leerportfolio anderstaligen

16 leerportfolio anderstaligen waarom?:
op maat … effectief vooruitgang boeken succes mogen ervaren voor wie?: A-scores Dialang beslissing klassenraad afspraken: taalcontract: afbakenen gunstmaatregelen (klassenraad) deadlines overzicht opdrachten: lezen schrijven spreken luisteren leren leren

17 specifieke ondersteuning (verrijking aanbod):
naslagwerken: Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (Van Dale) Wat is dat? (Die Keure) OLC Smartschool: weblinks beoordeling: schriftelijk en mondeling

18 evaluatie leerportfolio anderstaligen
minpunten extra druk geringe spontaniteit leerling pluspunten leering voelt zich ernstig genomen (op maat) plezier van het mogen kiezen ervaring succes gevoel van rechtvaardige hulp: gunstmaatregelen in ruil voor extra werk dynamiek opwaardering “taalego” (zelfvertrouwen)

19 testing Dialang (http://www.dialang.org/intro.htm)

20 nuttige weblinks portfolio

21 Werken met een leerportfolio
VTI DIKSMUIDE Werken met een leerportfolio

22 VTI DIKSMUIDE VOORAF  Ergernis bij klassenraden  Portfolioleren
 Dubbele bedoeling  Praktische gegevens

23 VTI DIKSMUIDE PROCEDURE  Wat voorafging…  Probleembeschrijving
 Actieplan  Bewijzen  Even nadenken  Evaluatie

24 VTI DIKSMUIDE VOORLOPIGE CONCLUSIES  Wisselende resultaten
 Problemen bij zelfreflectie  Tussentijdse evaluatie

25 waarom eigen leerbeheer/portfolioleren?
naar een algemeen taal- leerportfolio. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

26 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE


Download ppt "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google