De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. P.A.E.M. Hogenhuis, phogenhuis@brabant.nl, tel. 073-6808087 Casus workshop vrij verkeer recht op digitale dienstverlening via de berichtenbox 3 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. P.A.E.M. Hogenhuis, phogenhuis@brabant.nl, tel. 073-6808087 Casus workshop vrij verkeer recht op digitale dienstverlening via de berichtenbox 3 november."— Transcript van de presentatie:

1 Mr. P.A.E.M. Hogenhuis, phogenhuis@brabant.nl, tel. 073-6808087
Casus workshop vrij verkeer recht op digitale dienstverlening via de berichtenbox 3 november 2011, jaarcongres Kenniscentrum Europa decentraal, 'Van alle markten thuis: Decentrale kansen op de Europese interne markt' Mr. P.A.E.M. Hogenhuis, tel

2 e-overheidregime voor decentrale overheid
Programma waarom digitaliseren? e-overheidregime voor decentrale overheid casus: Kees Kras vraagt standplaatsvergunning stellingen kansen DRL en komend NL e-overheidsbeleid

3 1. Waarom digitaliseren? Redenen:
Onderdeel bestaansrecht (decentrale) overheid Maatschappij rekent op ‘digitaal contact’ met (decentrale) overheid, dus op websites en webportals met actuele, volledige en betrouwbare informatie (o.a. PDC), webformulieren en (rapport No 2011/204, p.5) Bestuurlijke afspraak (bestuursakkoord Rijk-VNG-IPO, nationaal uitvoeringsprogr. e-dienstverlening i-NUP) inspelen op toekomst: Digitale agenda.nl, breed recht op digitaal zakendoen met overheid (Ondernemerspleinen met transactie voor subsidie en vergunning, enz. en voor hergebruik van overheidsinformatie) Wettelijke plicht: DRL, Dienstenwet, Awb

4 2. e-overheidregime voor decentrale overheid
Vrij verkeer van diensten: 56 t/m 62 van het EU-Werkingsverdrag (art. 49 t/m 55 van het EG Verdrag). Rechtreeks werkend verbod van discriminatie buitenlandse dienstverlener en van maatregelen zonder onderscheid, maar met gelijke werking. Rechtstreekse toepassing van verdragsartikelen is onvoldoende voor echte onbelemmerde interne dienstenmarkt, daarom DRL en Dw: verplichting tot administratieve vereenvoudiging procedures en formaliteiten= voortdurende screening, notificatie of aanpassing vergunningstelsels verplichting tot inrichting van het Dienstenloket op decentraal niveau= productbeschrijvingen en e-formulieren conform de Dienstenwet (MVT Dw pag. 37), vindbaar via Antwoordvoorbedrijven dmv Samenwerkende catalogi en Decentrale regelgeving online, werkinstructie behandeling berichtenbox Verplichting tot administratieve samenwerking met medeoverheden via Interne Markt Informatiesysteem (IMI)

5 Decentrale uitvoering Hoofdstuk 2 DRL: adm. vereenvoudiging
Afgerond: In 2008 en 2009 invoering H 2 DRL Techn. koppeling PDC-beschrijving dienstenvergunningen aan Aansluiting op het IMI (H 6: Adm. Samenwerking) Nog niet afgerond 2011: Worden alle producten en diensten wel online aangeboden? Zijn de productbeschrijvingen conform de Dienstenwet en vindbaar via Antwoordvoorbedrijven? Structureel beheer en aanvulling van de PDC catalogus?

6 3. Kees Kras vraagt digitaal standplaatsvergunning
Deel 1 casus Kees Kras is een zzp-er uit België, die “gratis”, met verhaal namens verzekerde op zijn autoverzekering, autoruiten op de markt repareert. Hij is al jaren actief in dit vak en heeft alle diploma’s op zak. Omdat de vraag naar zijn diensten in België terugloopt onderzoekt Kees of Nederland extra inkomsten kan opleveren. Via de website komt Kees erachter dat hij in de Nederlandse gemeente Juinen de standplaatsvergunning nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan. Vraag 1 Valt de standplaatsvergunning onder de Dienstenrichtlijn? Waarom wel of niet?

7 Kees Kras leest produktbeschrijving gemeente Juinen
Deel 2 casus De beschrijving van de vergunning marktstandplaats (zie handout) in de PDC van Juinen is “technisch gekoppeld” met Dit vloeit voort uit art. 14 van de Dienstenwet. -Link naar produktbeschrijving PDC gemeente Juinen: Vergunning standplaats -Link naar Produktbeschrijving PDC gemeente Juinen: Vergunning marktstandplaats Vraag 2 Voldoet de redactie en vindbaarheid van deze produktbeschrijving(en) aan de eisen tav: a. de informatiefunctie (art. 7 DRL/ 8 jo 9 en 10 Dw); b. de bijstandfunctie (art. 7 DRL/ 12 Dw) en c. de transactiefunctie (art. 6 en 8 DRL/13, 14 en 15 Dw) ? En zo niet, op welke wijze kan de gemeente de informatie in de produktbeschrijving wél laten voldoen aan de DRL/Dienstenwet?

8 Kees vraagt een vergunning: de transactiefunctie
Deel 3 casus Kees heeft een eigen berichtenbox account aangemaakt bij . Voortaan wil hij op aanraden van zijn accountant al zijn Nederlandse (aan)vragen digitaal gaan regelen, omdat dit makkelijker, goedkoper en sneller werkt. Kees stuurt op 1 juni 2011 een concept-aanvraag in via zijn berichtenbox. Daarop wordt niet geregeerd. Na 10 weken belt Kees met de contactambtenaar van de gemeente om te informeren naar de afhandeling van zijn verzoek. De ambtenaar antwoordt dat de niet is te traceren en dat Kees een schriftelijk verzoek per post kan indienen voor volgend jaar, omdat de wachtlijst voor standplaatsen voor dit jaar inmiddels is overtekend. -

9 Kees vraagt Juinen om reparatie van zijn schade
Kees zoekt naar mogelijkheden om zijn aanvraag alsnog te laten behandelen in 2011. Is er naar uw mening juridisch een verschil tussen een ingezonden via de berichtenbox en een aanvraag ingediend per post? Kan de gemeente besluiten om ingezonden via de berichtenbox verder te beantwoorden per post? Moet Kees om de produktbeschrijving te laten aanpassen en zijn aanvraag alsnog te laten behandelen zich beroepen op de Dienstenwet of is een aanvullend beroep nodig op rechtstreekse werking van de artikelen in de richtlijn? Welke mogelijkheden heeft Kees om zijn zaak buitenrechtelijk op te lossen en de gemeente aan te sporen de informatievoorziening op orde te brengen?

10 4. Stellingen 1. PDC-produktbeschrijvingen en e-formulieren, die geen informatie bevatten over het recht op elektronisch zakendoen via berichtenbox en geen hyperlink naar Antwoordvoorbedrijven zijn in strijd met de wet (art. 8, 9 en 14 Dienstenwet).

11 4. Stellingen De DRL biedt kansen voor realiseren beleid: digitale dienstverlening; administratieve lastenverlichting en vermindering van regeldruk voor ondernemers; administratieve samenwerking met medeoverheden. Die kansen zijn bij voorbaat verkeken zonder bestuurlijke en ambtelijke focus op de redactie van productbeschrijvingen en e-formulieren. redactie van productbeschrijvingen en e-formulieren is de verantwoordelijkheid van Communicatie en ICT maar oók van Juridische Zaken. Dit dient geborgd te zijn in het werkproces.

12 V B ! B 5. kansen DRL en e-overheidsbeleid Start
Voorbeeld Noord-Brabant: Verbreding Berichtenbox (VBB) Start Bestuursopdracht: alle provinciale subsidies en vergunningen voor bedrijven via de berichtenbox te ontvangen Projectgroep VBB Uitvoering goedkeuring set procedures minister EL&I interne communicatie werkwijze GS-besluit (Dw van overeenkomstige toepassing) en publicatie Provinciaal Blad 2012 Actuele en complete PDC, deze zal als vanzelfsprekend mee ontwikkelen met provinciale en digitale ontwikkelingen. V B ! B

13 Product conform Dw en gelinkt naar Antwoordvoor bedrijven

14 Meer informatie digitale dienstverlening via de berichtenbox
Europa decentraal, dossier Dienstenrichtlijn, dienstenloket: Vergunningverlening vanaf 2010: Handreiking DRL, Dienstenloket en Antwoordvoorbedrijven BZK 2009), p Vindbaarheid van produktbeschrijvingen bij Antwoordvoorbedrijven transactiefunctie en verhouding tot het gebruik van e-formulieren: MVT Dw 31579, nr. 3 p. 37, Handreiking DRL p.59 via de berichtenbox goed ingericht: Dienstenrichtlijn: Richtlijn 2006/123/EG Dienstenwet: Dienstenwet, Memorie van Toelichting Dienstenwet. Digitale agenda.nl, recht op digitaal zakendoen p.11: Ondernemerspleinen en e-dienstverlening:


Download ppt "Mr. P.A.E.M. Hogenhuis, phogenhuis@brabant.nl, tel. 073-6808087 Casus workshop vrij verkeer recht op digitale dienstverlening via de berichtenbox 3 november."

Verwante presentaties


Ads door Google