De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertebroplastiek bij osteoporotische wervelfracturen Caroline Klazen en Relinde Schepers-Bok The Aging Spine symposium 6 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertebroplastiek bij osteoporotische wervelfracturen Caroline Klazen en Relinde Schepers-Bok The Aging Spine symposium 6 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vertebroplastiek bij osteoporotische wervelfracturen Caroline Klazen en Relinde Schepers-Bok The Aging Spine symposium 6 december 2011

2 Hoe houden we de oudjes op het ijs?

3 Inhoud •The Aging Spine •Percutane vertebroplastiek •Patiënten selectie in de praktijk •Literatuur •Vertos II studie

4 Natuurlijk beloop bij osteoporose

5 B/L 10YR20YR Vertebral Fracture Cascade

6 21/10/2000 24/11/2OOO

7 Osteoporose Lage botmassa + verlies microarchitektuur bot →botsterkte↓,→ risico op frakturen↑

8

9 Conservatieve therapie •“conservatief” klinkt als “veilig”, niets is minder waar •bedrust, brace en sterke analgetica, vaak ook morfinomimetica, botversterkende middelen (calcitonine) •Immobilisatie leidt tot: –↓ botdichtheid (2% per week); meest dramatische afname in 1 e 12 weken –↓ spiersterkte; ↓ uithoudingsvermogen –Kans op doorliggen en infecties –Cardiovasculaire effecten –↑ kans op DVT –Kyfosering leidt tot minder adequate O2 wisseling •Bijwerking van gebruikte pijnstillers (> 10%)

10 Inhoud •The Aging Spine •Percutane vertebroplastiek •Patiënten selectie in de praktijk •Literatuur •Vertos II studie

11 Definitie Percutane Vertebroplastiek = door huid heen verstevigen van de wervel

12 Doel van vertebroplastiek •Directe pijnreductie •Verbetering of behouden van functie •Voorkomen van verdere collaps van de wervel •Verkrijgen van lange-termijn stabiliteit.

13 Percutane Vertebroplastiek - minimaal invasieve techniek - locale anesthesie (geen narcose) - aangedane / gebroken wervellichaam percutaan met cement vullen doel: pijnbestrijding

14

15 AP en laterale doorlichting

16 Cementering •Biplane controle •‘Tandpasta’ consistentie •Stoppen injectie bij lekkage, m.n. posterieur •Totale hoeveelheid van 1 tot 9 ml cement

17 Welk mechanisme geeft succes ? - mechanisch / stabiliserend effect: lijmen van microfracturen - thermisch effect

18 Inhoud •The Aging Spine •Percutane vertebroplastiek •Patiënten selectie in de praktijk •Literatuur •Vertos II studie

19 Indicaties voor vertebroplastiek osteoporose benigne werveltumoren haemangioom maligne werveltumoren M Kahler osteolytische metastasen posttrauma

20 Patiënten selectie in de praktijk •Rugpijn complex •Heeft patiënt daadwerkelijk pijn van de wervelfractuur? •Belangrijk voor de klinische uitkomst na vertebroplastiek

21 Trias •Wervelfractuur (op röntgen opname) •Lokale rugpijn ter plaatse (clinicus) •Botoedeem op MRI

22 L1 L1 L1 L2 L3 L2 L3 L2 L3 MRI scan T1STIRX-LWKvertebro L3 L2 L1 L1/L3 oedeem L2 niet!! L1/L2 fractuur ook L3 op MRI blijvend pijnvrij

23 Inhoud •Percutane vertebroplastiek •Patiënten selectie in de praktijk •Literatuur •Vertos II studie

24 Literatuur •Review artikelen –pijn afname: 87%, gemiddeld VAS : 5.7 –verbetering van functie –korte en lange termijn –incidentie nieuwe fracturen gelijk aan de osteoporotische populatie echter, geen RCT’s in review artikelen Hulme PA, Krebs J, Ferguson SJ, Berlemann U. Vertebroplasty and kyphoplasty: a systematic review of 69 clinical studies. Spine 2006. Eck JC, Comparison of vertebroplasty and balloon kyphoplasty for treatment of vertebral compression fractures: a meta analysis of the literature. Spine J 2007.

25 Literatuur 2 ‘sham’ studies NEJM Geblindeerde gerandomiseerde studies PV versus placebo interventie (Marcaïne injectie) -afname van pijn is gelijk in beide groepen -suggestie placebo-effect Kallmes DF, Comstock BA, Heagerty PJ et al. A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med 2009; 361(6):569-579. Buchbinder R, Osborne RH, Ebeling PR et al. A randomized trial of vertebroplasty for painful osteoporotic vertebral fractures. N Engl J Med 2009; 361(6):557-568.

26 KallmesBuchbinder Eindpunt: RMD, VAS-score 1 dag, 1 maand Eindpunt: VAS-score 3 mnd Nprotocol=250 Refusal rate=70% N=131 Nprotocol=200 Refusal rate=64% N=78 11 ziekenhuizen4 ziekenhuizen:-2 terug getrokken -1 voor studie geen PV Follow-up: 1 mnd > 40% cross-over Follow-up: 6 mnd Inclusie: pijn 4 weken -1 jaarInclusie: pijn ≤1 jaar Inclusie: VAS≥3? Inclusie: alleen als datum # onduidelijk MRI of botscan Inclusie: MRI, maar botoedeem geen inclusie criterium Inclusie: geen lichamelijk onderzoek Resultaat: afname VAS score 3.0Resultaat: afname VAS score 2.3

27 Trias Patiënten in de sham studies voldoen niet aan 2 van de 3 punten van de Trias die we in Nederland aanhouden!! -botoedeem MRI was geen inclusie criterium -geen lichamelijk onderzoek Dit resulteert in een zeer geringe afname VAS-scores van slechts 2-3 punten na vertebroplastiek Kallmes DF, Comstock BA, Heagerty PJ et al. A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med 2009; 361(6):569-579. Buchbinder R, Osborne RH, Ebeling PR et al. A randomized trial of vertebroplasty for painful osteoporotic vertebral fractures. N Engl J Med 2009; 361(6):557-568.

28 Vertos II: Randomized Controlled Trial •Multicenter trial –UMC Utrecht –St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg –Catharina-Ziekenhuis Eindhoven –Diakonessenhuis Utrecht/Zeist –Albert-Schweizer Ziekenhuis Dordrecht –AZ St. Lucas Gent •November 2005 – Juni 2008

29 Vertos II RCT 202 patiënten 101 101 Percutane Vertebroplastiek (PV) Conservatieve therapie (CT) Alle patiënten kregen bisphosphonaten, vit D en calcium

30 Inclusie criteria • Wervelfractuur • Lokale rugpijn • ≤ 6 weken • VAS ≥ 5 • Botoedeem op MRI • Osteopenie of osteoporose • Leeftijd  50 jaar

31 Eindpunt •Primaire eindpunt –VAS-score 1 maand en 1 jaar •Secundaire eindpunt – kosteneffectiviteit 1 jaar –secundaire wervelfracturen 1 jaar

32 Baseline

33 Primaire eindpunt: pijnafname

34 VAS-score Significant betere pijnafname na PV.

35 Secundaire eindpunt: kosten-effectiviteit

36 Totale kosten PV vs. CT Berekening: •ziekenhuis (evt verpleeghuis) opname •pijnmedicatie •huisarts of specialist consult •fysiotherapie Verschil in totale kosten gemiddeld PV vs. conservatieve therapie - 1 maand € 2,474 - 1 jaar € 2,450 PV procedurekosten (inclusief MRI en CT) € 2,463 de kosten van de PV procedure is niet terug verdiend PV is duurder dan conservatief

37 Kosteneffectiviteit en QALY •QALY: quality adjusted life year •Significant verschil in QALYs, PV vs. CT 1 maand0.010 QALY 1 jaar 0.108 QALY •Kosteneffectiviteit ratio 1 jaar PV kost €22.685 per gewonnen QALY acceptabel acceptabel in voordeel van PV

38 Kosten-effectiviteit pijn vrije dagen •PV resulteert in 120.3 extra pijn vrije dagen, gedurende het 1e jaar •€ 20 per gewonnen pijn vrije dag

39 Secundaire eindpunt: secundaire wervelfracturen

40 Secundaire wervelfracturen PVConservatieve therapie P-value 1 jaar18 15/91 pt 30 21/85 pt 0.44

41 Verder hoogteverlies van behandelde wervel PVConservatieve therapie P-value 1 jaar11 11/91 pt 39 35/85 pt ≤ 0.001

42 Verder hoogteverlies behandelde wervel •PV beschermt tegen verdere inzakking van de behandelde wervel –houding –longfunctie –klinische uitkomst op lange termijn

43 Complicaties PV groep •1 cement embolie asymptomatisch • 1 urineweg infectie antibiotica

44 Cement embolie

45 Discussie 1.Twee recente sham studies concluderen dat het effect van PV een placebo effect is. Maar, verkeerde groep patiënten geselecteerd. Echter level 1 a evidence. 2.Vertos II concludeerd: significant betere pijnafname na PV, bescherming tegen verdere inzakking. Kosten-effectief. Echter, level 1b evidence.

46 Conclusie •Zorgverzekeraars vergoeden niet meer •Vertos IV Gerandomiseerde geblindeerde placebo gecontroleerde studie •Maar dan met inclusie criteria van de Vertos II

47 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Vertebroplastiek bij osteoporotische wervelfracturen Caroline Klazen en Relinde Schepers-Bok The Aging Spine symposium 6 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google