De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verstaanbaarheid in de praktijk Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. Everaerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verstaanbaarheid in de praktijk Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. Everaerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters."— Transcript van de presentatie:

1 Verstaanbaarheid in de praktijk Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. Everaerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters

2 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed? A. Algemene aspecten B. klanken C. prosodie

3 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed? A. Algemene aspecten –stemvolume –spreektempo –non-verbale communicatie

4 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed? B. Klanken –lichamelijke problemen –problemen bij de klankplaatsing; fouten in de productie door foutieve perceptie

5 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed? C. Prosodie –op woordniveau:de klemtoon de sjwa –op zinsniveau: het zinsaccent de intonatie het ritme

6 Auditieve discriminatie Wat? = het ‘horen’ van verschillen tussen spraakklanken in de Nederlandse taal

7 Auditieve discriminatie Waarom? 1/ verbeteren verstaanbaarheid 2/ noodzakelijke aanvulling op communicatieve methode 3/ basisvoorwaarde voor lezen en schrijven

8 Auditieve discriminatie Belang van auditieve discriminatie Verstavaardigheid / verstaanbaarheid receptief voor productief controle eigen spraakproduct

9 Auditieve discriminatie Belang van auditieve discriminatie Communicatieve methode Nt2 context vangt fouten op onterechte homoniemen

10 Auditieve discriminatie Belang van auditieve discriminatie Basisvoorwaarde lees en schrijfvaardigheid onterechte onthoudwoorden schrijven: fouten foneem- grafeemkoppeling problemen bij regelwoorden lezen: fouten grafeem- foneemkoppeling problemen bij tekstbegrip Voorwaarde: geen problemen binnen de eigen taal

11 Auditieve discriminatie Problematiek in het NT2-onderwijs –komt vaak amper aan bod in de NT2 lessen –kan een aanslepend probleem worden ook voor cursisten uit hogere modules

12 Auditieve discriminatie Onze aanpak rond auditieve discriminatie eerst kennen… dan kunnen - klassikaal (grote doelgroep, praktisch haalbaar) - eerst receptief later productief - integreren in elke les vanaf module 1.1 ! Geen articulatietherapie! ( = individuele logopedie)

13 Opbouw lessenpakket •Handleiding –uitgewerkte lessen (tips) –klankplaten –grafeemkaartjes (www.acco.be) •Oefenboek –Luisteroefeningen (o.a. invuloefeningen) –spreekoefeningen (luidop lezen, duo-dictee) –cd + neerslag (thuis oefenen)

14 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen •Kan gecombineerd worden met elke methode; aanvulling en ondersteuning •Steeds een verwijzing naar het niveau van de doelgroep

15 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen Onderverdeling: 1. Discriminatie korte en lange vocalen 2. Discriminatie vocalen en tweeklanken 3. Discriminatie van tweeklanken 4. Specifieke discriminatie- en articulatieproblemen 5. Discriminatie stemloze/ stemhebbende consonanten 6. Individuele problemen

16 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen Voor alle cursisten NT2: 1. Discriminatie korte en lange vocalen 2. Discriminatie vocalen en tweeklanken 3. Discriminatie van tweeklanken Naargelang de behoefte van de groep: 4. Specifieke discriminatie- en articulatieproblemen 5. Discriminatie stemloze/ stemhebbende consonanten 6. Individuele problemen

17 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen Om goede resultaten te behalen: –elke les –± 15 min. –Introductie van de klanken bij voorkeur afwerken binnen richtgraad 1( = voor B1)

18 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen Bij elke les wordt vermeld: - minimumniveau cursisten - doelstellingen - nodige klankplaten - verschillende werkvormen + tips - opbouw van receptief naar productief - stijgende moeilijkheidsgraad

19 De praktijk A.Algemeen B.Verschillende werkvormen C.Thuiswerk

20 De praktijk A.Algemeen - vermelde doelen en niveaubepaling - van receptief naar productief - opbouw moeilijkheidsgraad: nonsens/eenlettergrepige woorden, zonder/met consonantverbindingen, meerlettergrepige woorden, zinnen

21 De praktijk B. Verschillende werkvormen 1. receptief 2. productief

22 De praktijk B. Verschillende werkvormen 1. receptief: - voorstellen van klankplaten (woord – klank – verschil in betekenis) - introductie handgebaar - grafeemkaartjes - aankruisen - omcirkelen (nonsenssyllabe, woordparen en woordreeksen)

23 De praktijk B. Verschillende werkvormen 2. productief - grafeem schrijven - woorden schrijven - woorden lezen - duo-dictee

24 De praktijk C. Thuiswerk CD + neerslag

25 Integratie in de cursus •Aanbreng in functie van behoefte cursisten aansluitend bij behandelde thema •Integratie in cursus CVO Antwerpen- Zuid per thema in docentenhandleiding drempelverlagend voor collega’s

26 Examen CVO A-Zuid •RG 1 = 20 punten/ 12016% onderdelen horen schrijven spreken resultaat evaluatie naast andere vaardigheden evolutie opvolgen doorverwijzing

27 en de logopediste? Praktijkboek: handig voor logopedisten noodzakelijke leidraad voor Nt2 lesgevers Taken logopediste: 1/ informeren en begeleiden collega’s 2/ extra oefeningen uitwerken 3/ doorverwijzing: groepjes verstaanbaarheid 4/ specifieke cursisten:individuele therapie ! Geen perfectionisten

28 Verstaanbaarheid in de praktijk Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. veraerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Acco 2007 Handleiding : 24 € ISBN 978-90-334-6630-4 Oefenboek: 12 € ISBN 978-90-334-6631-1 Contactadres: saskiajanssens@skynet.besaskiajanssens@skynet.be Elske.Everaerts@telenet.be


Download ppt "Verstaanbaarheid in de praktijk Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. Everaerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google