De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verstaanbaarheid in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verstaanbaarheid in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Verstaanbaarheid in de praktijk
Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. Everaerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters

2 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed. A. Algemene aspecten B
Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed? A. Algemene aspecten B. klanken C. prosodie

3 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed?
A. Algemene aspecten stemvolume spreektempo non-verbale communicatie

4 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed?
B. Klanken lichamelijke problemen problemen bij de klankplaatsing; fouten in de productie door foutieve perceptie

5 Waardoor wordt verstaanbaarheid beïnvloed?
C. Prosodie op woordniveau: de klemtoon de sjwa op zinsniveau: het zinsaccent de intonatie het ritme

6 Auditieve discriminatie
Wat? = het ‘horen’ van verschillen tussen spraakklanken in de Nederlandse taal

7 Auditieve discriminatie
Waarom? 1/ verbeteren verstaanbaarheid 2/ noodzakelijke aanvulling op communicatieve methode 3/ basisvoorwaarde voor lezen en schrijven

8 Auditieve discriminatie
Belang van auditieve discriminatie Verstavaardigheid / verstaanbaarheid receptief voor productief controle eigen spraakproduct

9 Auditieve discriminatie
Belang van auditieve discriminatie Communicatieve methode Nt2 context vangt fouten op onterechte homoniemen

10 Auditieve discriminatie
Belang van auditieve discriminatie Basisvoorwaarde lees en schrijfvaardigheid onterechte onthoudwoorden schrijven: fouten foneem- grafeemkoppeling problemen bij regelwoorden lezen: fouten grafeem- foneemkoppeling problemen bij tekstbegrip Voorwaarde: geen problemen binnen de eigen taal

11 Auditieve discriminatie
Problematiek in het NT2-onderwijs komt vaak amper aan bod in de NT2 lessen kan een aanslepend probleem worden ook voor cursisten uit hogere modules

12 Auditieve discriminatie
Onze aanpak rond auditieve discriminatie eerst kennen… dan kunnen - klassikaal (grote doelgroep, praktisch haalbaar) - eerst receptief later productief - integreren in elke les vanaf module 1.1 ! Geen articulatietherapie! ( = individuele logopedie)

13 Opbouw lessenpakket Handleiding Oefenboek uitgewerkte lessen (tips)
klankplaten grafeemkaartjes ( Oefenboek Luisteroefeningen (o.a. invuloefeningen) spreekoefeningen (luidop lezen, duo-dictee) cd + neerslag (thuis oefenen)

14 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen
Kan gecombineerd worden met elke methode; aanvulling en ondersteuning Steeds een verwijzing naar het niveau van de doelgroep

15 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen
Onderverdeling: 1. Discriminatie korte en lange vocalen 2. Discriminatie vocalen en tweeklanken 3. Discriminatie van tweeklanken 4. Specifieke discriminatie- en articulatieproblemen 5. Discriminatie stemloze/ stemhebbende consonanten 6. Individuele problemen

16 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen
Voor alle cursisten NT2: 1. Discriminatie korte en lange vocalen 2. Discriminatie vocalen en tweeklanken 3. Discriminatie van tweeklanken Naargelang de behoefte van de groep: 4. Specifieke discriminatie- en articulatieproblemen 5. Discriminatie stemloze/ stemhebbende consonanten 6. Individuele problemen

17 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen
Om goede resultaten te behalen: elke les ± 15 min. Introductie van de klanken bij voorkeur afwerken binnen richtgraad 1( = voor B1)

18 Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen
Bij elke les wordt vermeld: - minimumniveau cursisten - doelstellingen - nodige klankplaten - verschillende werkvormen + tips - opbouw van receptief naar productief - stijgende moeilijkheidsgraad

19 De praktijk Algemeen Verschillende werkvormen Thuiswerk

20 De praktijk Algemeen - vermelde doelen en niveaubepaling
- van receptief naar productief - opbouw moeilijkheidsgraad: nonsens/eenlettergrepige woorden, zonder/met consonantverbindingen, meerlettergrepige woorden, zinnen

21 De praktijk B. Verschillende werkvormen 1. receptief 2. productief

22 De praktijk B. Verschillende werkvormen 1. receptief:
- voorstellen van klankplaten (woord – klank – verschil in betekenis) - introductie handgebaar - grafeemkaartjes - aankruisen - omcirkelen (nonsenssyllabe, woordparen en woordreeksen)

23 De praktijk B. Verschillende werkvormen 2. productief
- grafeem schrijven - woorden schrijven - woorden lezen - duo-dictee

24 De praktijk C. Thuiswerk CD + neerslag

25 Integratie in de cursus
Aanbreng in functie van behoefte cursisten aansluitend bij behandelde thema Integratie in cursus CVO Antwerpen- Zuid per thema in docentenhandleiding drempelverlagend voor collega’s

26 Examen CVO A-Zuid onderdelen RG 1 = 20 punten/ 120 16% horen schrijven
spreken resultaat evaluatie naast andere vaardigheden evolutie opvolgen doorverwijzing

27 en de logopediste? Praktijkboek: Taken logopediste:
handig voor logopedisten noodzakelijke leidraad voor Nt2 lesgevers Taken logopediste: 1/ informeren en begeleiden collega’s 2/ extra oefeningen uitwerken 3/ doorverwijzing: groepjes verstaanbaarheid 4/ specifieke cursisten:individuele therapie ! Geen perfectionisten

28 Verstaanbaarheid in de praktijk
Lessenpakket auditieve discriminatie voor anderstaligen E. veraerts, S. Janssens, M. Lobelle, S. Peeters Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Acco 2007 Handleiding : 24 € ISBN Oefenboek: 12 € ISBN Contactadres:


Download ppt "Verstaanbaarheid in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google