De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Spreekrecht. I.Doelgroep II.Beschrijving van het materiaal III.Gehanteerde methodes en didactische principes IV.Opbouw van het materiaal V.Plus-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Spreekrecht. I.Doelgroep II.Beschrijving van het materiaal III.Gehanteerde methodes en didactische principes IV.Opbouw van het materiaal V.Plus-"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Spreekrecht

2 I.Doelgroep II.Beschrijving van het materiaal III.Gehanteerde methodes en didactische principes IV.Opbouw van het materiaal V.Plus- en minpunten VI.Eigen indrukken VII.Ervaringen van docenten en cursisten Inhoudstafel

3 Voor :- laaggeschoolde, anderstalige volwassenen -in de basiseducatie, richtgraad 1 I.Doelgroep

4 Samengesteld door CBE Brusseleer 2 beschikbare uitgaven :-Nieuwe Spreekrecht 1, richtgraad 1.1 -Nieuwe Spreekrecht 2, richtgraad 1.2 Totaalpakket bestaat uit : 1.handleiding lesgevers 2.leerwerkschrift cursisten 3.online-gedeelte lesgevers en cursisten via www.knooppunt.netwww.knooppunt.net 4.cd’s met luisterfragmenten (lesgevers en cursisten) Daarnaast : extra downloadbare documenten via www.vanin.bewww.vanin.be II.Beschrijving materiaal

5 III.Gehanteerde methodes en didactische principes 1.Taakgericht werken  taken/situaties uit dagelijks leven (bijv. bij de VDAB)  taalelementen  cyclische opbouw contexten

6 III.Gehanteerde methodes en didactische principes 2.Werken met basiscompetenties  duidelijke beschrijving gedrag versus inhoud  handelingswerkwoorden  kennis, inzicht vaardigheid of attitude  cyclische opbouw  groepering op basis van 4 vaardigheidsdomeinen : spreken, schrijven, luisteren en lezen  per competentie => 6 deelaspecten of bouwstenen taaltaak, tekst, publiek, verwerkingswijze, tekstkenmerken, context

7 III.Gehanteerde methodes en didactische principes 3.Ondersteunende elementen  kennis-, leer-en communicatiestrategieën  taalbeschouwing  attitudes

8 III.Gehanteerde methodes en didactische principes 4.Sleutelcompetenties  basisvaardigheden tot succesvol handelen in leer- of werksituaties in dagelijks leven

9 IV.Opbouw van het materiaal 1.Handleiding lesgevers a)inleidende lessen : zonder scenario, voor absolute beginners b)scenario : soapserie over lotgevallen van bewoners flat Floris in Oostende  realistische luisterfragmenten  verwerving beoogde vaardigheden via functionele taaltaken c)doelenkaders  voor elk hoofdstuk  cyclische opbouw

10 IV.Opbouw van het materiaal d) pictogrammen  weergave verwachtingen bij bepaalde opdracht  in LWS en handleiding leerkrachten e) buitenschoolse opdrachten doel : stimuleren buiten lesuren f) bouwstenen  aanreiking tips m.b.t. woordenschat en grammatica g) Kan jij dit ?  uitgevoerde taken => vooropgestelde lesdoelen bereikt ? h) leerstrategie  doel : hulp in taalcursus en dagelijks leven

11 IV.Opbouw van het materiaal 2.Leerwerkschrift (LWS) a)opdrachten schriftelijke neerslag lesinhouden in klas b)En jij ? toepassing op eigen situatie c)leestekst einde elk hoofdstuk : leestekst over hoofdpersonage d)opzoekboekje bestaat uit : -eenvoudig overzicht taalkenniselementen uit LWS -fletchers (= tekeningen waarin cursist veelheid aan voorwerpen situaties en acties kan herkennen uit LWS)

12 IV.Opbouw van het materiaal 3.online gedeelte www.knooppunt.net a)kopieerbladen  keuze : bewerkbaar (.doc) en vaste vorm (.pfd) b) permanent materiaal  kopieerbladen c) verbetersleutels van de fletchers d) overzicht taalsystematiek  grammaticafiches

13 IV.Opbouw van het materiaal e)zelfstudie-oefeningen f)scenariofoto’s g)verstaanbaar spreken en uitspraak  tips in klasverband  oefeningen rond lange, korte klanken + moeilijke medeklinkers h)twee audio cd’s  voor leerkracht en cursisten

14 V.Plus- en minpunten 1.Pluspunten  totaalpakket bevat noodzakelijk materiaal voor lesgevers  weinig voorbereidingswerk  veel ondersteunend materiaal  verschillende niveaus  taakgerichte aanpak  cyclische aanpak  materiaal is visueel sterk, aantrekkelijk en realistisch

15 V.Plus- en minpunten 2.Minpunten  valkuil : vooropgestelde voorbereiding => verlies kritische ingesteldheid leerkracht  vrij realistische luisterfragmenten => snel gesproken => behoorlijk moeilijk  vrij duur geheel door o.a. kleurendruk

16 VI.Eigen indrukken  handleiding doorploeteren vraagt tijd  iets te beknopt versus ganse methodiek erachter  wel handig hulpmiddel

17 VII.Ervaringen van docenten en cursisten 1.OKAN-klassen in PM Gent en Leerpunt Gent : veelvuldig gebruik en grote tevredenheid 2.Sint-Rafaël Gent : niet mee vertrouwd => voorkeur voor Zo gezegd


Download ppt "Nieuwe Spreekrecht. I.Doelgroep II.Beschrijving van het materiaal III.Gehanteerde methodes en didactische principes IV.Opbouw van het materiaal V.Plus-"

Verwante presentaties


Ads door Google