De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven in het land van de vijand EEN DUBBELPRESENTATIE VAN: ABDUL ELSHIWY & HANS VAN DE SANDE De eerste sheets bevatten de bevindingen van Abdul Elshiwy,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven in het land van de vijand EEN DUBBELPRESENTATIE VAN: ABDUL ELSHIWY & HANS VAN DE SANDE De eerste sheets bevatten de bevindingen van Abdul Elshiwy,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Leven in het land van de vijand EEN DUBBELPRESENTATIE VAN: ABDUL ELSHIWY & HANS VAN DE SANDE De eerste sheets bevatten de bevindingen van Abdul Elshiwy, wijkagent in Hoofddorp. Daarna volgt de presentatie van de sociaal psycholoog Hans van de Sande, die de practijk vanuit een meer theoretisch standpunt bekijkt.

3 Projectbureau District Haarlem Omgaan met Marokkaanse jongeren in Graan voor Visch Hoofddorp. U kunt de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen staan… …bepaalt u zelf

4 Projectbureau District Haarlem Waar gaan we het over hebben 1.Beschrijving van de buurt GVV 2.Beeld van de politie in GVV medio 2005 3.Ernstige overlast Marokkaanse jeugd GVV 4.Incidenten in buurt 5.Voor welke aanpak is gekozen 6.Het resultaat 7.Hoe kun je omgaan met de straatcultuur

5 Projectbureau District Haarlem Beschrijving van de buurt GVV • Eerste nieuwbouwwijk van Hoofddorp in de jaren zeventig. • Graan voor Visch is de wijk-en tevens straatnaam. • GVV telt per ingang van 1 januari 2009 in totaal 3951 • Ongeveer 38 % allochtonen (80% Marokkaans) • Klein winkelcentrum en weinige voorzieningen • GVV 2/3 uit rijenwoningen en voor 1/3 uit middelhoge flats. • Ar-Rahman moskee • De sociale cohesie is erg slecht.

6 Projectbureau District Haarlem Beeld van de politie in GVV • Een beeld van de politie als “de vijand” en in sommige delen van de buurt niet welkom. • Het traditionele politieoptreden in GVV meer repressief dan in andere buurten • Autochtone bewoners lossen het liefst zelf hun zaakjes op zonder politie. • Allochtone bewoners zien de politie als een lange arm van de overheid, een onderdrukkende macht • Allochtone bewoners vinden het Nederlandse politieoptreden vaak te slap • Het verwachtingspatroon van allochtonen komt niet overeen met de Nederlandse politietaak • Allochtone burgers schamen zich voor het feit dat de politie bij ze aan de deur komt • Autochtone bewoners hebben geen vertrouwen in de politie. • Vinden dat de politie harder mag optreden tegen de jeugd. • Vinden dat hun wijk is overgenomen door allochtonen • Ervaren de meeste • Van alle bewoners zijn zij het bangst van overlast en onveiligheid, ook als de cijfers daar geen aanleiding voorgeven

7 Projectbureau District Haarlem Ernstige overlast Marokkaanse jeugd in GVV • Confrontatiezoekend en uitdagend gedrag naar politie en veiligheidsfunctionarissen • Agressief gedrag naar een ieder die de groep benaderd, aanspreekt of aankijkt • Beledigen, lastig vallen en bedreigen van winkeliers, klanten en passanten • Verkeersgevaarlijk en hinderlijk gedrag (met de scooters) • Hinderlijk ophouden in en rond de flats in de buurt • Geluidsoverlast (schreeuwen, muziek uit auto’s en scooters) • Intimidatie van (buurt)bewoners • Criminele activiteiten (vernieling, brandstichting en diefstallen van brommers en diefstallen uit auto’s en woningen, drugsdealen)

8 Projectbureau District Haarlem Incidenten in GVV • Jaarwisseling 2004/2005 • Openlijke geweldpleging zomer 2005 • Bedreiging buschauffeur juni 2006 en omsingeling van politiebureau. • Vechtpartijen bij SV Overbos oktober 2006 en volksoploop naar politiebureau Hoofddorp.

9 Projectbureau District Haarlem Voor welke aanpak is gekozen • Repressief aanpak: 1.Het beperken van de gelegenheid tot het plegen van overlastgevend / crimineel gedrag 2.De buurt heroveren 3.Brandjes blussen 4.Confrontatie tussen politie en de jeugd / burgers 5.Strafrechtelijke onderzoek harde kern (vechtpartijen en diefstal scooters)

10 Projectbureau District Haarlem Voor welke aanpak is gekozen • PreventieVE aanpak: 1.Het bevorderen van integratie van allochtone bewoners 2.Kennen en gekend worden 3.Bemiddeling / dialoog aangaan 4.Bejegeningsprofiel Marokkaanse jongeren 5.Het bevorderen van de sociale zelfredzaamheid van autochtone bewoners (ouders) 6.Voorlichting geven (Politie Cursus voor Burgers) 7.Integraal aanpak (signaleren, analyseren en adviseren) 8.Samenwerking met interne en externe partners (gemeente, Ymere, Meerwaard, moskee en Marokkaanse stichting “Merhaba” 9.Een feest tijdens de jaarwisseling ( onder toezicht van buurtvader)

11 Projectbureau District Haarlem Het resultaat • Duurzame rust en vrede in de buurt • De overlast van de jeugd en criminaliteit zichtbaar afgenomen • De subjectieve veiligheid toegenomen • Beter contact en samenwerking met Marokkaanse gemeenschap • Minder escalaties met Marokkaanse jeugd • Betere samenwerking met netwerkpartners met name de moskee • De politie is het gezag in de buurt en niet de jongeren • Beter informatiepositie voor wijkagent en wijkteam.

12 Projectbureau District Haarlem Hoe kun je omgaan met jongeren uit de straatcultuur I • Een blauwdruk voor een succesvolle aanpak kan ik niet geven. • Investeer in jongeren in je wijk. In feite werk je voor hun. • Zorg dat zij weten wie je bent en dat je weet wie zij zijn. • Zorg dat je weet dat hun ouders zijn. • Zoek naar de juiste balans tussen sociaal zijn en repressie. • Het befaamde “zacht als het kan, hard als het moet.” • Zoek gemeend contact op het moment dat er geen probleem is • Laat je niet te veel door je emotie leiden. Je bent een professional. • Neem het allemaal niet persoonlijk op. • Laat je niet uit je tent lokken. Daar zijn jongeren goed in. • Er wordt niet geduwd, niet gescholden, geen fysiek geweld. • Denk aan je veiligheid • Toon oprecht respect en werk de-escalerend

13 Projectbureau District Haarlem Hoe kun je beter omgaan met jongeren uit de straatcultuur II • Uit de anonimiteit halen. • In de anonimiteit halen jongeren makkelijker rottigheid uit. • Contact maken. Contact met deze jongeren kun je bete maken op momenten dat er niets aan de hand is. • “kennen en gekend worden”. Jongeren nemen van een bekende makkelijker iets aan dan van een onbekende. • Interesse tonen, ook al is die interesse niet wederzijds. Weten wat de jongeren boeit. • Jongeren niet afwijzen. Belangrijk is hun gedrag af te wijzen maar niet de jongeren zelf. • Het is belangrijk om duidelijk en consequent te zijn in het aangeven van grenzen. Vaak beseffen de jongeren niet dat hun gedrag verkeerd is of wat de gevolgen ervan zijn. • Het vertrouwen van de jongeren winnen.

14 Projectbureau District Haarlem Dank jullie voor de aandacht • Abdul Elshiwy Abdul.elshiwy@kennemerland.politie.nl 06 - 51337418

15 Leven in het land van de vijand Magrheb jongeren in West Europa www.vandesandeinlezingen.nl

16 Een selectie uit 30 jaar rellen

17 Hoe ontstaat WIJ-ZIJ tegenstelling? • Mensen denken van nature in termen van WIJ-ZIJ • Overheid is ideale ZIJ, andere culturen ook • Wie WIJ is en wie ZIJ hangt af van situatie • Deze tweedeling wordt versterkt door: – Geen communicatie met publiek, geen uitleg – Professionalisering – Technologisering – Protocollair werken – Preventieve benaderingen – ‘Klonteren’ – Bij ramp: Of slachtoffer, óf hulpverlener – Op afstand houden van publiek

18 Wij-Zij en de politie • De politie is geen afspiegeling van de bevolking • Daardoor kunnen misverstanden ontstaan • Als er misverstand is, ontstaat snel WIJ/ZIJ gevoel • Dit gevoel is belangrijke basis voor conflicten • Wat is een conflict? – Er zijn drie dingen nodig: – Competitie: je wilt allebei hetzelfde – Negatieve Machtstactieken: je gebruikt L&B en geweld – Categorisatie: De wereld valt uiteen in WIJ en ZIJ • Dat heeft voorspelbare gevolgen

19 © 2006 JP van de Sande RuG Escalatie van WIJ – ZIJ conflict COMPETITIE MACHTS TACTIEKEN CATEGORISATIE CONFLICTCONFLICT EXT.ATTRIBUTIE MISPERCEPTIE INGr- OUTGr BIAS STEREOTYPEN MOREEL (DIABOLISERING) VIRIEL COMMITMENT RECIPROCITEIT AROUSAL CONFLICTCONFLICT COHE SIE INGr-COOPERATIE

20 © 2006 JP van de Sande RuG Intergroepsconflict: In-Out-group Bias VRIEND VIJAND MENS ROBOT VERZETSSTRIJDER TERRORIST HELD GEK of ROEKELOZE goed slecht dapper laf sterk zwak taai koppig WIJZIJ

21 © 2006 JP van de Sande RuG De mens reist langs twee sporen NATUUR Voortplanting Kinderzorg Erbij horen Verkennen Status Agressie Communicatie Eten/Drinken Voorraad maken Territorium maken Jagen Bouwen Ruilen Lichaamsverzorging Uitrusten Migratie Spel CULTUUR RELATIES EN OPVOEDING MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Organisatietypen of Stad vs platteland) IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE WETENSCHAP, GODSDIENST, FILOSOFIE OORLOGVOERING, VESTINGBOUW TAAL, POËZIE, ROMANS ETEN, DRINKEN, GENIETEN, FESTIVALS TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN HANDEL, BANKWEZEN KLEDING, COSMETICA, BADEN VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN, VACANTIE SPELLETJES,SCHAKEN, GAMING, SPORT

22 © 2006 JP van de Sande RuG De samenleving kent ook twee sporen NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Hedonisme Langzame ontwikkeling Natuurlijke verbanden Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op crisis Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie KT:Strijd zoeken met vijand LT:Acceptatie van lot CULTUUR Ratio beïnvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Baten analyse Snelle planning Georganiseerde verbanden Samenleving: Gesellschaft Behoefte aan vrijheid Individualistische doelen Vrijheid; Geld; Vernieuwing Progressief; (schijn) verandering Ideologie; Techniek Weak ties Specifieke reacties op crisis Steun professional zoeken Toename isolement KT:Zoeken rationele oplossing LT:Verzet tegen lot

23 Cultuur bepaalt de vorm • Allochthonen hebben groepsgewijs eigen culturen • Autochthonen hebben groepsgewijs subculturen • Al die (sub) culturen verschillen sterk • Verschillen in: Taal, Idealen, Helden, Normen, Wereldbeeld, Broodwinning, Esthetiek etc. • Hoe minder contact tussen culturen, hoe minder begrip • Hoe groter spanning tussen culturen, hoe meer men zich naar binnen richt • Verschillen lopen deels parallel met Gemeinschaft vs Gesellschaft

24 Cultuur en identificatie •Hoe verloopt enculturatie? •Kinderen hebben bij opgroeien rolmodellen nodig •Die vinden ze belangrijk, doen ze na •Maar ze doen niet het complete assortiment na •Ze kiezen er subjectief aspecten uit •Jongens kiezen meestal status aspecten •Rolmodellen: Ouders, familieleden, peers, leraren •Ook abstracte rolmodellen bestaan: media!!

25 Politie en verzoening • Geweld en escalatie is altijd van beperkte duur • Wanneer men aan het slot of achteraf een gebaar maakt, kan dat een zinvolle afsluiting zijn • Men moet tenslotte samen weer verder

26 En tenslotte We hadden graag nog uren doorgegaan Maar helaas is de dag te kort


Download ppt "Leven in het land van de vijand EEN DUBBELPRESENTATIE VAN: ABDUL ELSHIWY & HANS VAN DE SANDE De eerste sheets bevatten de bevindingen van Abdul Elshiwy,"

Verwante presentaties


Ads door Google