De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden"— Transcript van de presentatie:

1 Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

2 Leefbaarheid in de stad
Paragraaf 1.1

3 Leefbaarheid = De geschiktheid om ergens te leven
Woningsoort en kwaliteit De verzorging van de buurt De hoeveelheid en soort voorzieningen De verkeerssituatie De veiligheid en sfeer - Wat vind jij van de leefbaarheid van jouw wijk?

4 Opbouw van de stad De meeste steden hebben een oud centrum, hoe verder je naar de rand van de stad loopt hoe nieuwer de wijken worden

5 Oud centrum Vaak mooie historische panden

6 19e eeuwse arbeiderswijk
Meestal kleine huizen, met weinig ramen

7 Naoorlogse wijken Vaak saai met weinig parkeerruimte

8 Jaren 60 en 70 Vaak grote flats

9 Jaren 90 VINEX Goed bereikbaar aan de rand van de stad

10 Nieuwbouw Niet meer alles hetzelfde in de wijk

11 Achterstandswijken De oudere wijken met veel lager opgeleiden worden vaak achterstandswijken Waarom wonen veel lager opgeleiden in oude wijken? Waarom zijn er vaak meer problemen in zulke wijken?

12 Achterstandswijken Hoe kun je de leefbaarheid in de achterstand verbeteren?

13 Stadsvernieuwing Sloop of renovatie?

14 Leefbaarheid in landelijke gebieden
Paragraaf 1.2

15 Vorige les Waar hebben we het de vorige les over gehad?
Hoe is de leefbaarheid in de stad te verbeteren?

16 Leefbaarheid in landelijke gebieden
Landelijke gebieden lopen leeg Vooral jonge mensen willen niet meer in een klein dorp wonen Waarom?

17 Leegloop Door de leegloop van het platteland kunnen veel voorzieningen hun drempelwaarde niet meer halen Drempelwaarde = het minimum aantal klanten dat nodig is om te kunnen bestaan Steeds meer voorzieningen sluiten Waarom betekent dit niet per se dat de leefbaarheid in dorpen slecht is?

18 Wie willen er wel wonen? Vooral mensen met kleine kinderen en gepensioneerden gaan op het platteland wonen Waarom juist gezinnen met kleine kinderen?

19 Verschillen Sociaal-economische kenmerken van het platteland
Het inkomen gemiddeld lager Het opleidingsniveau gemiddeld lager Werken er meer mensen in de landbouw en industrie Demografische verschillen = Verschillen in bevolkingsopbouw zoals de hoeveelheid ouderen en kinderen of geboorte- en sterfte cijfers

20 Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei in procenten, gemiddeld over 7 jaar (CBS)

21 Leefbaarheid in Noord-Brabant
Paragraaf 1.3

22 Vorige les Wat is leefbaarheid ook alweer?
De geschiktheid om ergens te leven Wat zijn positieve en negatieve kanten aan de leefbaarheid op het platteland? Noem een demografisch verschil tussen steden en dorpen Noem een sociaal economisch verschil tussen steden en dorpen

23 Let op Laat je werk aftekenen in de studiewijzer
Aftekenen van het werk kan tot uiterlijk een week nadat je het hebt moeten maken (zie studiewijzer) De bladzijde van aardrijkskunde uit de studiewijzer scheur je voor de repetitie uit en lever je bij de toets in Ga nu verder met het maken van paragraaf 1.3 (maar maak eerst 1.1 en 1.2 af)

24 Hoe gezond is Nederland?
Paragraaf 1.4

25 Gezondheid Levensverwachting: hoe oud iemand naar verwachting wordt die nu geboren is Levensverwachting in Nederland in 2008 Meisjes 82,3 jaar jongens 78,3 jaar Wat is er van invloed op jouw eigen levensverwachting? Is het op het platteland of in de stad beter?

26 Levensverwachting?

27 Welvaartsziekten Een groot gezondheidsprobleem in Westerse landen zijn welvaartsziekten Deze komen nauwelijks voor in arme landen Wat zijn voorbeelden van welvaartsziekten? Hart- en vaatziekten, nierproblemen, diabetes etc.

28 Verschillen in gezondheid
Paragraaf 1.5

29 Invloed op de gezondheid
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen Denk hierbij aan leefstijl  veel sporten, goed eten, of juist veel roken of drinken Ook opleidingsniveau en de plek waar je woont heeft invloed op jouw levensverwachting

30 Wonen langs de snelweg Gelijk aan het meeroken van 17 sigaretten per dag Hogere kans om te overlijden aan hart en luchtwegen Meer stress en slaaptekort

31 Gezondheid te koop Zorgverzekering  in NL is iedereen verplicht verzekerd Waarom? Je hebt (bijna altijd) een eigen risico  je moet een deel van de kosten zelf betalen Privé-klinieken  kosten vaak extra veel geld, maar hebben vaak minder lange wachttijden

32 Bespreken opdracht 5c (bladzijde 17 van het werkboek).
Maak het eerst zelf

33 Leefbaarheid in ontwikkelingslanden
Paragraaf 1.7

34 Ontwikkelingslanden Wat zijn andere namen voor ontwikkelingslanden?
Waarom zal de leefbaarheid daar anders zijn dan hier?

35 Stad In bijna alle ontwikkelingslanden zijn krottenwijken
Deze zijn te vinden aan de rand van een grote stad Ze zijn meestal illegaal en zijn door de mensen zelf gebouwd Het is er vaak onveilig en veel basisvoorzieningen zijn niet aanwezig

36 Krottenwijken Als het er zo ongezond en onveilig is, waarom wil men er dan toch wonen?

37 Centrum In het centrum hoopt men werk te vinden
Waarom gaat men dan niet met de auto of het openbaar vervoer naar het werk?

38 Platteland Op het platteland is de situatie uitzichtloos
Men woont er al vele generaties, maar verdient steeds minder Er zijn nog minder basisvoorzieningen dan in de stad (geen school, geen stromend water, geen ziekenhuis)

39 Urbanisatie Migratie van het platteland naar de stad Meestal voor werk
Percentage mensen dat in de stad woont

40 Gezondheid in ontwikkelingslanden
Paragraaf 1.8

41 World Clock Het niveau van de gezondheidzorg is in veel landen veel slechter dan in Nederland Deze website laat zien hoeveel mensen er dit jaar zijn geboren en gestorven en waaraan ze gestorven zijn

42 Andere ziekten in ontwikkelingslanden
Weinig welvaartsziekten Wel ziekten als HIV/AIDS, tuberculose, lepra en malaria, dengue (knokkelkoorts) Vaak slechte medische zorg en weinig ziekenhuizen, weinig artsen, weinig medicijnen Een hoge zuigelingensterfte

43 Vuil drinkwater Ziekten als malaria en dengue hebben te maken met het klimaat Veel andere ziekten verspreiden zich via het drinkwater

44 Urbanisatie Waar trekken veel mensen in ontwikkelingslanden naar toe?
Vaak gaat het om een primate city, er is dan slechts één grote stad in een land Als dat ook niet werkt dan emigreert men naar het buitenland Vaak zijn dit de rijkere, hoger opgeleide mensen  gevolg = braindrain

45 Verrijkingsstof 2: Vraag en aanbod in de zorgsector
2.1: Het aanbod van zorg in Nederland en Turkije

46 Let op! De repetitie van volgende week gaat ook over deze verrijkingsstof!

47 De zorgsector Preventie  voorkomen dat je ziek wordt
Waarom is voorkomen beter dan genezen? Hoe kan de overheid mensen sturen? Wat vind je hiervan?

48 De zorgsector Nuldelijnshulp  zorg door vrienden en familie (mantelzorg) Eerstelijnshulp  alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt (bijv. huisarts of spoedeisende hulp) Tweedelijnshulp  hiervoor is een verwijzing nodig Derdelijnshulp  alle zorg waarbij de cliënt word opgenomen in een instelling (bijv. verzorgingshuis)

49 Zorg in Turkije en Nederland
Weinig verschillen Ondanks dat Turkije veel armer is dan Nederland is ook daar de zorg goed Verschil: Turkije heeft veel jongeren, Nederland veel ouderen  dit zijn demografische factoren Wat is het effect van vergrijzing op de uitgaven aan de zorgsector?

50 Regionale ongelijkheid
In het oosten van Turkije is de zorg slechter dan in het westen Er zijn veel gezondheidsposten, maar weinig ziekenhuizen In het westen is men rijker en beter geschoold In het westen zijn meer steden

51 De vraag naar zorg in Nederland en Turkije
Paragraaf 2.2

52 Wachtlijsten in de zorg
Waarom zijn er wachtlijsten in de zorg? Waarom is men zo blij met mantelzorg?

53 Zorg in het buitenland Waarom gaan steeds meer Nederlanders naar het buitenland voor een operatie? (twee redenen) Geen wachtlijsten Goedkoper

54 Samenvatting Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

55 Leefbaarheid = De geschiktheid om ergens te leven
Woningsoort en kwaliteit De verzorging van de buurt De hoeveelheid en soort voorzieningen De verkeerssituatie De veiligheid en sfeer

56 Achterstandswijken Vaak met veel mensen met een lage opleiding en vaak slecht onderhouden In welke periode zijn deze wijken vaak gebouwd? Waar in de stad kun je deze wijken vinden? Wat kun je er aan doen?

57 Verhuizen In Nederland trok met van de landelijke gebieden naar de stad (urbanisatie), maar nu trekken er veel mensen weer weg naar het verstedelijkte platteland Waarom neemt de leefbaarheid in de landelijke gebieden af? Wat heeft dit met de drempelwaarde te maken? De demografische samenstelling van de landelijke gebieden verandert. Wie willen er nog wel wonen? Welke sociaal-economische positie heeft de bevolking in landelijke gebieden?

58 Gezondheid In landelijke gebieden is de zorg in Nederland iets minder goed doordat de bereikbaarheid van ziekenhuizen (en huisartsen) slechter is Wat zijn welvaartzieken? Wat is ervaren gezondheid? Wat is een privékliniek? Hoe is de ruimtelijk omgeving van invloed op de gezondheid?

59 Ontwikkelingslanden In ontwikkelingslanden is er een heel sterke urbanisatie, vooral naar de primate cities Waarom trekt men weg van het platteland? Waarom komen veel mensen in krottenwijken te wonen? In ontwikkelingslanden is de gezondheidzorg in stede veel beter, maar dan vooral voor de rijkere mensen.

60 De zorgsector Van nuldelijnshulp tot derdelijnshulp
De poortwachterfunctie wil zeggen dat je niet meteen bij de tweede en derdelijnshulp terecht kan zonder verwijzing Waarom doet men dit? Hoe kan mantelzorg helpen? Waarom zijn er vaak wachtlijsten in de zorg?


Download ppt "Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden"

Verwante presentaties


Ads door Google