De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

inZ is dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "inZ is dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 www.inz.nl inZ is dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail inZ is dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam inZ wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties helpen. inZ wil ondersteunen, adviseren, begeleiden, stimuleren en waarderen. inZ wil laten zien dat er verschillende steunorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn. Dat er allerlei kennis ontwikkeld is die vrijwilligerswerk makkelijker of beter kan maken - zodat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich nog efficiënter, beter en plezieriger kunnen inzetten. Bel PROXY

2 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail BSW Adres: Sportlaan 77, 3078 WR Rotterdam  Tel.: Website: Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam, of kortweg gezegd BSW Rotterdam, is een organisatie die begeleiding en ondersteuning biedt aan Rotterdamse buurt- en speeltuinverenigingen. Daarnaast maken zo'n 600 servicepashouders gebruik van de mogelijkheden die BSW Rotterdam hen biedt. BSW ondersteunt (en initieert zonodig) het pedagogisch verantwoord en georganiseerd veilig buiten spelen van de Rotterdamse jeugd en ondersteunt daarbij de vrijwilligers en hun organisaties die daar op buurtniveau aan meewerken. De visie daarbij is: Alle Rotterdamse kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. PROXY

3 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail COSBO Rotterdam Adres: Schiekade 830 Rotterdam (Bouwcentrum) 2e etage, kamer 2.6  Tel.: Website: COSBO Rotterdam behartigt de belangen van alle Rotterdamse senioren en is als aanjager actief bezig veranderingen en verbeteringen teweeg te brengen. Als overkoepelend orgaan van de Bonden voor Ouderen is COSBO Rotterdam hét aanspreekpunt voor beleidsmakers en politici voor alles wat ouderen aangaat. Om zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van plannen en regelingen te worden betrokken treedt COSBO Rotterdam op als gesprekspartner en neemt zitting in voor ouderen relevante commissies, overlegorganen, besturen en projecten. PROXY

4 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail CVD STAP Adres: Glashaven 42, 3011 XJ Rotterdam Tel.: Website: CVD STAP is het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Rotterdam. Met een innovatieve kijk op en gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving, richt STAP zich op het verbeteren van de kwaliteit van vrijwillige inzet. STAP staat voor maatwerk en biedt u een totaalaanbod van diensten. Het aanbod richt zich op organisaties en (nieuwe) vrijwilligers. CVD STAP informeert over en bemiddelt naar vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages; adviseert en biedt ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties; stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet in de zorg; biedt scholing en training aan vrijwilligers en beroepskrachten. PROXY

5 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail De Heuvel Adviesbureau voor jeugd- en jongerenwerk  Adres: Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam Tel.: Website: De Heuvel werkt voor vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd en jongeren in Rotterdam. Zij krijgen advies, cursussen en ondersteuning, zodat zij op een inspirerende en vakkundige manier vorm kunnen geven aan hun jeugdwerk. De cursussen volgen zoveel mogelijk de actuele ontwikkelingen en gaan bijvoorbeeld over sociale vaardigheden trainen, islamitisch jeugdwerk of jongeren en justitie. Vooral het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s is de specialiteit van de Heuvel. Daarnaast zet de Heuvel zich in voor projecten op het gebied van internationale uitwisselingen, maatschappelijke stages, de Dag van de Dialoog en interreligieuze ontmoetingen. In Gebouw de Heuvel zijn drie zalen te huur, er is een jeugdwerkbibliotheek en de Heuvel geeft het blad Link uit. Waardering voor de eigenheid van vrijwilligersorganisaties staat voorop. PROXY

6 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail PBR Adres: Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam  Tel.: Website: Het Platform Buitenlanders Rijnmond is een onafhankelijke koepelorganisatie van migrantenzelforganisaties. Het PBR ziet de multiculturele samenleving als een dynamische samenleving waarin bewoners van verschillende culturele, religieuze en etnische achtergrond in gelijke mate de kans krijgen hun mogelijkheden te benutten en zowel aan de maatschappij kunnen bijdragen als van de maatschappij kunnen ontvangen. Taken zijn: ondersteuning en begeleiding van het kader van migrantenzelforganisaties; belangenbehartiging; beïnvloeden van beleid van overheid en instellingen; bevorderen van maatschappelijke participatie van migranten. PROXY

7 PROXY is onderdeel van het SBAW.
dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam Meer weten? Bel of mail PROXY Adres: Mariniersweg 151, 3011 NK Rotterdam  Tel.: Website: PROXY wil bijdragen aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Rotterdam. PROXY richt zich hierbij op individuele vrijwilligersorganisaties, gemeentelijke diensten, deelgemeenten, de inZ Branche Vrijwilligerswerk en het Rotterdamse vrijwilligerswerk in het algemeen. Dit doet PROXY door vrijwilligersorganisaties te helpen bij het gebruik van computers en internet; evenementen te organiseren voor het vrijwilligerswerk; als registratiepunt voor de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering; door het uitbrengen van de inZ Vrijwilligerskrant, digitale nieuwsbrief inZicht en door het ontwikkelen van de inZ Branche Vrijwilligerswerk in Rotterdam en de ontwikkeling van instrumenten om als branche beter samen te werken. PROXY is onderdeel van het SBAW. PROXY

8 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Stichting Rotterdam Sportsupport Adres: Grand Stand, Olympiaweg 4-14 (begane grond), 3077 AL Rotterdam Tel.: Website: Een sportvereniging draaiende houden lijkt steeds meer op het runnen van een bedrijf: zorgen voor een goede organisatiestructuur, de weg weten naar subsidies en werving van leden en vrijwilligers. Verenigingen met problemen of vragen moeten gemakkelijk ondersteuning kunnen krijgen, vindt gemeente Rotterdam. Rotterdam heeft daarom een gespecialiseerde organisatie voor verenigingsondersteuning: Rotterdam Sportsupport. Rotterdam Sportsupport is hét servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen. Verenigingen kunnen er terecht voor vragen op het gebied van jeugdbeleid, werving en opleiding van vrijwilligers of andere bestuurlijke of organisatorische zaken. Sportsupport kan een vereniging helpen middels het geven van advies, de tijdelijke inzet van adviseurs of financiële bijdragen. PROXY

9 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail SBAW Adres: Mariniersweg 151, 3011 NK Rotterdam  Tel.: Website: Het SBAW ondersteunt projecten en (vrijwilligers)organisaties met een maatschappelijk of sociaal-cultureel doel. Het SBAW ondersteunt deze projecten onder andere bij het maken van projectplannen, begrotingen, het leggen van contacten met gemeentelijke diensten, het vinden van vrijwilligers en andere medewerkers, huisvesting, en geld. Naast projectontwikkeling adviseert het SBAW (vrijwilligers)organisaties over kwaliteitsontwikkeling naar INK-model, fondsenwerving, communicatie en ICT. Het SBAW ondersteunt circa 130 projecten per jaar. PROXY

10 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Steunpunt Scouting Rotterdam Adres: Heemraadssingel 129, 3022 CD Rotterdam Tel.: Website: Wekelijks zetten honderden vrijwilligers zich in om de (jeugd)leden van de scouting een plezierige, zinvolle en veelzijdige vrijetijdsbesteding te bieden. In de regio Rijnmond wordt dit gedaan in 85 lokale scoutinggroepen. Die groepen hebben gezamenlijk ruim jeugdleden en ongeveer 900 leidinggevenden en bestuursleden. Het Steunpunt Scouting Rotterdam geeft professionele ondersteuning aan het werk van scoutinggroepen in de regio Rijnmond, zodat zij op een optimale wijze een plezierige vrijetijdsbesteding kunnen bieden aan de leden van Scouting. PROXY

11 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Stichting GCW Adres: Heemraadssingel 112, 3021 DH Rotterdam Tel.: Website: Stichting GCW is een organisatie voor mensen die gezamenlijk maatschappelijk actief willen zijn en richt zich op vrijwilligers. GCW heeft een christelijke signatuur en staat midden in de samenleving. Dat wil zeggen dat GCW zijn werk verricht ten behoeve van iedereen die zich door de uitgangspunten voelt aangesproken. Die uitgangspunten laten zich het beste weergeven als een hedendaagse vertaling van de werken van barmhartigheid. GCW houdt zich bezig met: het mobiliseren van vrijwilligers, het verzorgen van trainingen en het begeleiden van trajecten. De drie stichtingen GCW, KSA en Mara werken nauw samen onder de naam Stichting Samenwerking. U kunt contact met de Stichting Samenwerking opnemen via PROXY

12 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Stichting Mara Adres: Hang 14, 3011 GG Rotterdam Tel.: Website: Stichting Mara is een katholieke organisatie voor maatschappelijk activeringswerk. Vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die door maatschappelijke ontwikkelingen buiten de boot vallen, kunnen een beroep doen op Mara. Mara biedt ondersteuning in de vorm van informatie, advies, begeleiding bij projecten en helpt bij het vinden van financiële middelen. Samen met vrijwilligers probeert Mara de creativiteit en de zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities aan te spreken en te versterken, vanuit de visie dat ieder mens de moeite waard is. De drie stichtingen Mara, GCW en KSA werken nauw samen onder de naam Stichting Samenwerking. U kunt contact met de Stichting Samenwerking opnemen via PROXY

13 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Stichting KSA Adres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam Tel.: Website: De Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid (KSA) is een organisatie voor maatschappelijk activeringswerk. Dat wil zeggen dat de KSA probeert haar (kerkelijke) achterban te betrekken bij maatschappelijke problemen zoals armoede, huiselijk geweld, vluchtelingen, mantelzorg en gebrek aan dialoog. KSA ondersteunt vrijwilligersorganisaties die zich met deze problemen bezighouden, ondermeer bij het werven van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en het zoeken van fondsen. De drie stichtingen KSA, Mara en GCW werken nauw samen onder de naam Stichting Samenwerking. U kunt contact met de Stichting Samenwerking opnemen via PROXY

14 PROXY dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam Adres: Sportlaan 75, 3078 WR Rotterdam Tel.: Website: De Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam (SVR) ondersteunt Rotterdamse vrijwilligersorganisaties die zelf geen professionele ondersteuning in huis hebben. SVR-adviseurs hebben kennis over en ervaring met allerlei aspecten van het vrijwilligerswerk en ondersteunt en adviseert de organisatie tijdens de bestuursvergaderingen. Rotterdammers die een vrijwilligersinitiatief willen ontwikkelen kunnen ook door een adviseur ondersteund worden. De ondersteuning loopt uiteen van een projectidee tot het daadwerkelijk oprichten van een vrijwilligersorganisatie. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties professioneel materiaal, zoals audio- en videoapparatuur, podiumdelen en verlichting bij SVR lenen. Ook is er speciaal spelmateriaal voor ouderen te leen. Ook onderdeel van SVR zijn: LETS ruilwinkels  DUS: Duurzame Uitleen Service  Boodschappenplusbus  PROXY

15 PROXY dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail UVV Rotterdam Adres: Oostzeedijk 60, 3063 BE Rotterdam Tel.: Website: Wilt u zich inzetten voor iemand die hulp nodig heeft? Dan is Stichting Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) op zoek naar u. UVV heeft een groot aanbod vrijwilligersvacatures en bemiddelt u graag naar een vrijwilligersplek. Bij UVV zijn 600 vrijwilligers actief. Zij werken bij instellingen (o.a. ziekenhuizen, verpleeg- en verzorginghuizen) of helpen mensen thuis (o.a. huisbezoek). Zij zijn bijvoorbeeld gastvrouw/-heer, vrijwilliger bij een dagcentrum of assistent-kok bij een woongroep voor verstandelijk gehandicapten. PROXY

16 de Rotterdamse Vrijwilligersprijs het Rotterdams Vrijwilligersfeest
dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam Meer weten? Bel of mail Ik ga naar inZ voor? de Rotterdamse Vrijwilligersprijs het Rotterdams Vrijwilligersfeest het Rotterdams Vrijwilligersontbijt de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering de inZ Vrijwilligerskrant / inZicht het inZ Vrijwilligerscafé cursussen voor vrijwilligers Cursusfolder

17 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail De Rotterdamse Vrijwilligersprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie die inspireert, bijdraagt aan de Rotterdamse samenleving en op een goede manier omgaat met de - vaak beperkte - middelen die de organisatie heeft. Deze prijs is in 1989 ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders, omdat de gemeente niet alleen de juiste omstandigheden wil scheppen voor vrijwilligerswerk, maar zelf ook een stimulerende rol wil spelen. Vrijwilligersorganisaties moeten zichzelf inschrijven om in aanmerking te komen voor de prijs. Dit kan elk jaar van 1 mei tot en met 31 juli. Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en draagt na twee juryrondes een winnaar voor aan het College van Burgemeester & Wethouders. De wethouder met vrijwilligerswerk in zijn/haar portefeuille reikt de Rotterdamse Vrijwilligersprijs uit op of rond 7 december. Cursusfolder

18 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail In het kielzog van de uitreiking van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs, is de laatste jaren een nieuw fenomeen ontstaan: het Rotterdams Vrijwilligersfeest. Na afloop van de plechtigheden in het Rotterdamse stadhuis, gaan de winnaars naar een feestlocatie ergens in de stad, om daar met een paar honderd mede-vrijwilligers de waardering op een bijzondere manier te vieren. In de afgelopen jaren zijn er feesten georganiseerd in onder andere Nighttown, de Cruise Terminal en het Maasgebouw van de Kuip. Het feest wordt georganiseerd door PROXY, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het is bedoeld om Rotterdamse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet als vrijwilliger en voor de bijdrage die zij hiermee leveren aan de Rotterdamse samenleving. Cursusfolder

19 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail In de Burgerzaal van het stadhuis wordt elk jaar voor zo’n 130 vrijwilligers het Rotterdams Vrijwilligersontbijt georganiseerd. Dit ontbijt is ontstaan op initiatief van de stedelijke politiek in het stadhuis, om de waardering voor en de verbondenheid met het vrijwilligerswerk in de stad uit te drukken. Op de dag van het ontbijt komen de vrijwilligers vroeg in de ochtend samen om onder het genot van bijvoorbeeld een croissantje en een cappuccino de waardering vanuit het stadhuis te ervaren. Bij dit ontbijt is ook een aanzienlijk aantal politici uit zowel de stad als de verschillende deelgemeenten aanwezig, om hun trots op het vrijwilligerswerk te tonen. De wethouder welzijn, die ook vrijwilligerswerk in zijn of haar portefeuille heeft, houdt altijd een toespraak om de waardering een extra glans te geven. Cursusfolder

20 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom bestaat de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering: een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) en ongevallenverzekering die Rotterdamse organisaties gratis kunnen afsluiten voor hun vrijwilligers. Een vrijwilliger is volgens de definitie in de algemene voorwaarden van de verzekering iemand die aan de volgende eisen voldoet: iemand die in georganiseerd verband, niet in loondienst zijnde, diensten verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Een vrijwilligersorganisatie is volgens de definitie uit de algemene voorwaarden: een organisatie waarvan de meerderheid van de activiteiten door vrijwilligers wordt verricht. In de praktijk wordt met "meerderheid van de activiteiten" pragmatisch omgegaan, één en ander altijd ter beoordeling van het Gemeentelijk Assurantie Fonds. Cursusfolder

21 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail De inZ Vrijwilligerskrant is in 2008 voor het eerst verschenen om het vrijwilligerswerk in Rotterdam blijvend onder de aandacht te houden. De inZ Vrijwilligerskrant is er in het bijzonder voor de vrijwilligers in Rotterdam, maar ook voor alle andere Rotterdammers. De krant is er voor iedereen die vrijwilligerswerk doet én voor iedereen die - misschien - vrijwilligerswerk wil gaan doen. Maar ook voor iedereen die in Vrijwilligerswerk in Rotterdam geïnteresseerd is. Hij verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van exemplaren. Cursusfolder

22 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Collega’s ontmoeten, ideeën uitwisselen, inspiratie opdoen, ervaringen delen, samenwerking aangaan, het kan allemaal tijdens de inZ vrijwilligerscafés. Want het inZ vrijwilligerscafé is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk in Rotterdam en daarover van gedachten wil wisselen met anderen. Dus voor vrijwilligers én betaalde krachten, politici en ambtenaren, adviseurs, etc. Ieder jaar worden weer verschillende inZ vrijwilligerscafés gehouden. Het inZ vrijwilligerscafé reist door de stad en zal meerdere deelgemeenten aandoen. De inZ Vrijwilligerscafés worden georganiseerd door CVD STAP en PROXY. Op de hoogte gehouden worden? Stuur een aan of bel naar inZ, Cursusfolder

23 dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam
Meer weten? Bel of mail Cursussen vergroten de deskundigheid binnen een organisatie, zodat de organisatie in ontwikkeling blijft. Investeren in cursussen geeft bovendien de mensen in de organisatie de kans zichzelf te ontwikkelen én het is een blijk van waardering voor hun inzet. In Rotterdam zijn meerdere organisaties die cursussen voor vrijwilligers aanbieden. inZ brengt de cursussen voor vrijwilligers en beroepskrachten samen in de inZ cursusfolder. Cursusfolder


Download ppt "inZ is dé ingang voor vrijwilligerswerk in Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google