De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brengt Organisaties in Beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brengt Organisaties in Beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Brengt Organisaties in Beweging

2 IJsbergmodel Freud Kennis Vaardigheden Wat doe je? Opvattingen
Normen/ Waarden Wat vind je? Eigenschappen Motieven / Drijfveren Wat wil je?

3 Stelling Bewust Onbewust
Als mensen elkaar ontmoeten, vindt primair beïnvloeding op een niet-bewust niveau plaats. Er is altijd interactie.

4 actie Stelling Bewust Onbewust
We kunnen bewust sturen op het onbewuste van de ander om actie in een gewenste richting te krijgen.

5 Beïnvloeding en management
PERFORMANCE IMAGO Resultaat Gedrag Motivatie Communicatie Samenwerking Waarneming Blinde vlekken Besluitvormingsstijl Managementstijl Energie Veranderbereidheid Beïnvloeding en management CULTUUR ASPECTEN Analyse DRIJFVEREN

6 Dr. Clarence W. Graves Psychologische gezondheid
Express-self Deny-self Ieder mens draagt meerdere (tegenstrijdige) waardensystemen in zich In verschillende omstandigheden hanteren mensen verschillende waardensystemen Life conditions versus Mind Conditions

7 Graves’ waardentheorie
Holistisch, relativerend ‘Het materiële voorbij’ Turkoois Vrijheid, creativiteit, vernieuwing Geel Groen Harmonie, sociaal, groepsgevoel Competitie, winnen, doelgericht Oranje Blauw Orde en structuur, betrouwbaarheid Rood Daadkracht, macht, snelheid Paars Veiligheid en geborgenheid

8 Positief Negatief anderen betrekken communiceren protesteren,
zwart maken binding en veiligheid creëren argwaan, wantrouwen tempo maken, beslissen positie verdedigen organiseren, structuur brengen terugvallen op eigen taak gaan voor resultaat en uitdaging zelfbescherming, duikgedrag ideeën ontwikkelen, meedenken kritiseren, compliceren relevante dingen doen alles zinloos vinden Elk waardensysteem heeft uitgesproken positieve uitingen en ook (doorgeschoten) negatief gedrag. Op frustratie van de eigen waarden reageren de kleuren ieder op hun eigen manier. Negatief Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).

9 Individu ondergeschikt
loyaliteit eer trouw Vertrouwen Veiligheid PAARS Groepsgevoel Credo van Paars: “Met elkaar houden we ons staande” Hecht aan ‘het oude vertrouwde’ Verbondenheid met het team is belangrijk Houdt van ‘vaste momenten’ en rituelen Eer en traditie staan hoog in het vaandel Trots op hetgeen bereikt in vanuit het verleden Loyaal en opofferingsgezind Geringe behoefte zich als individu te doen gelden traditie rituelen Opofferings gezind Individu ondergeschikt

10 “you're proud to be a member of that club.”
Bijvoorbeeld…

11 ROOD snel Macht energiek Daadkracht Direct confronterend Leiderschap
besluitvaardig energiek Macht Daadkracht ROOD Leiderschap Credo rood: “Ik moet mijn plaats bevechten…” Daadkrachtig, snel en direct Denkt en handelt NU Is alert op gevaar Reageert intuïtief en impulsief Wil respect van anderen Waardeert kracht Wantrouwt gezagshebbers Is trouw aan vrienden Direct confronterend assertief Krijgt respect

12 Mugabe Bijvoorbeeld… Samoerai Machiavelli

13 BLAUW eerlijk Precies nauwgezet betrouwbaar zuinig Orde en structuur
Credo blauw: “Met orde en regelmaat kunnen we chaos beteugelen” Hecht aan orde, discipline, regelmaat Is loyaal aan ‘het systeem’ Regels zijn regels Straf is nodig bij overtreding Het werk moet goed en het moet àf Krijgt graag waardering voor inzet Houdt van duidelijkheid en helderheid Stipt Rechtvaardig en zuinig discipline zelfkritisch Regelt het uitvoerder

14 Bijvoorbeeld…

15 ORANJE efficiënt doelgericht Gedreven Presteert ondernemend
Succes en waardering Credo oranje: “Succes is een keuze: ik ga ervoor” Wil winnen Ziet kansen en wil die benutten Gaat de uitdaging aan Competitief en statusgericht Doelgericht Willen is belangrijker dan kunnen Wordt graag serieus genomen Etaleert succes status Valt op Ziet kansen Oog voor kwaliteit

16

17 GROEN hulpvaardig zorgzaam vriendelijk humanistisch tolerant
De mens centraal Credo van Groen: “Alle mensen zijn gelijk en in wezen goedaardig” Zoekt harmonie Is mensgericht Behulpzaam en sociaal Hecht aan warmte en betrokkenheid Gericht op praten en consensus Niemand is meer dan een ander - egalitair Niet gericht op geld of status Wars van arrogantie toegankelijk bescheiden Communicatief Zoekt consensus

18

19 GEEL conceptueel creatief analytisch innovatief Vrijheid door inzicht
Lange termijn analytisch creatief innovatief GEEL Vrijheid door inzicht Credo van Geel: “Kennis en inzicht brengen vrijheid en autonomie” Wil begrijpen en doordringen tot de kern Zoekt vrijheid in denken en doen Houdt van een intellectuele uitdaging Het moet leuk zijn Vernieuwend Denkt buiten gestelde kaders (‘out of the box’) Theoretisch en modelmatig Is kritisch naar ideeën van anderen autonoom kritisch Brede visie Abstractie vermogen

20 Galileï Voltaire Einstein

21 “het materiële voorbij”
eenvoud tevredenheid gewoon holistisch Mondiaal bewust TURKOOIS “het materiële voorbij” Credo van turquoise: “Alles hangt met elkaar samen, niets staat op zich” Tevreden Holistisch Ziet verbondenheid van al het levende Aanvaardt complexiteit als gegeven Relativeert dagelijkse problemen ‘Doe het goede’ Niet gehecht aan het materiële Wil positief bijdragen aan het geheel onbaatzuchtig Denkt over grenzen onafhankelijk Aanvaardt complexiteit

22 Jane Goodall

23 Het persoonlijke profiel
Weerstand Expressie

24 Energiebalans

25 Groepsprofiel Expressie (totaal) strategisch conceptueel innovatief
scherp op positie resultaatgericht communicerend sociaal meelevend conflictbereid besluitvaardig veiligheid vertrouwen structurerend relativerend Expressie (totaal)

26 Bedrijfsprofiel

27 Spanningen in het systeem
subjectief objectief persoonlijk rationeel onpersoonlijk traditioneel zekerheid angst Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).

28 Onderlinge percepties
Paars Rood Blauw Oranje Groen Geel Turkoois Paars vindt…. normaal Verstorend voor het evenwicht Machinaal, ziet de natuur en de mens niet Uitbuitend: sloopt de natuur voor eigen gewin Langdradig: moet altijd praten waar stilte meer zegt Blasfemisch, ontkent het goddelijke, wil alles analyseren Vreemd, lijkt van een andere wereld Rood vindt…. Kinderlijk, kan niet voor zichzelf zorgen Naïef, ziet niet dat hij gebruikt wordt Onbetrouwbaar, laat je zo vallen Neerbuigend door ‘begrijpende’ houding Warrig en onpraktisch met al die theorieën Vreemd, komt niet voor zichzelf op Blauw vindt…. Magisch, werkt volgens onbegrijpelijke orde Agressief, neigt ertoe regels te overtreden Onberekenbaar, egoïstisch, gaat steeds voor eigen doelen Ongeorganiseerd, naïef over misbruik Chaotisch, ziet voor iedere oplossing een probleem Vreemd, hecht zich aan geen enkel systeem Oranje vindt…. Doelloos: hier bereik je niets mee Niet strategisch, te impulsief Rigide, snapt doelen niet Onrealistisch en soft: ontkent ongelijkheid; traag door overleg Theoretisch, complicerend, komt niet tot actie Vreemd, vergeet eigen belang Groen vindt…. Kleingeestig, te zeer op kleine groep gericht Egocentrisch, verpest de sfeer Onpersoonlijk, stelt regels boven mensen Arrogant, stelt zich boven anderen, statusgevoelig Vrijblijvend, wil zich niet conformeren Vreemd, is wel sociaal maar bindt zich niet aan de groep Geel vindt…. Onwetend: wil geloven,niet analyseren Ondoordacht, ziet complexiteit niet Belemmerend, wil orde waar leuk en vrij uitdagend is Geen diepgang, gebruikt kennis alleen instrumenteel Bedillerig, sociale politie, niet open voor kritiek Weinig geconcentreerd, kan concept niet uitleggen Turkoois vindt…. Oorspronkelijk, maar onwetend Geobsedeerd met respect en pikordenaar Geestig, te zeer gericht op zekerheid Consumentistisch, ijdel Kleinzielig door ideologie en gelijkheid Individualistisch, niet effectief voor mondiale problemen

29 Wrijvingen tussen kleuren (1)
Ik vind die regels belemmerend voor de vrijheid en creativiteit Er is daar geen structuur en elke keer moet het anders. Zo is niet te werken

30 Wrijvingen tussen kleuren (2)
Jij gaat voorbij aan het menselijke aspect. We moeten eerst iedereen meekrijgen Al dat gepraat houdt alleen maar op. Zo komen we nooit ergens.

31 Wrijvingen tussen kleuren (3)
Conflicten zijn bedreigend en niet goed voor de mensen en de sfeer. Al dat lieve en softe gedoe. Af en toe orde op zaken zetten is gewoon nodig.

32 Blijken van ontevredenheid
We hebben hier niets met elkaar Alles gaat hier onpersoonlijk Regels gaan boven mensen Hier wordt veel te weinig gecommuniceerd Ze nemen me niet serieus Ik krijg geen kansen Niemand mag boven de middelmaat uit steken Ze hebben hier geen strategie Ze hebben hier geen visie, geen zelfreflectie Ze komen hier afspraken niet na Er is geen waardering voor wie zich echt inzet Het is hier een chaos Je kunt hier zómaar op je donder krijgen, of zómaar een beloning Je wordt niet als mens gerespecteerd Van deze leiding neem ik niets aan, wie zijn ze eigenlijk? Ze laten je zó vallen als het er op aankomt Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).

33 Intuïtieve reactie op weerstand
Anderen goed/fout stempelen Collectief protest Communiceren Informaliseren Personaliseren Succes halen buiten de regels Status verwerven Resultaten vergroten Scoren! Level skipping Innoveren Inspireren Rationaliseren Reguleren, structureren ‘Afrekenen’ Loyaliteit eisen Depersonaliseren Straffen en belonen Onveiligheid creëren Een voorbeeld stellen Onzekerheid creëren Mythe creëren Legitimiteit opbouwen Symbolen en rituelen instellen Eer hanteren Historiseren De automatische reactie op frustratie van de eigen waarden is om deze te benadrukken door… Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).

34 Creëren van tevredenheid
Hou de menselijke maat Creëer gemeenschappelijk-heid Geef de organisatie een ideaal Bied kansen voor verbetering Neem serieus Geef status Bied vrijheid Kies een concept Sta open voor innovatie Creëer orde en zekerheid Geef het voorbeeld Wees duidelijk Waardeer inzet Beheers emoties Sanctioneer (straf en beloon) Creëer mythe Bouw aan legitimiteit Toon beschermende rol tevredenheid kan worden gecreëerd door aan te sluiten op de waarden van de ander Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004).

35 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Brengt Organisaties in Beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google