De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brengt Organisaties in Beweging. IJsbergmodel Freud Kennis Vaardigheden Opvattingen Normen/ Waarden Wat doe je? Wat wil je? Wat vind je? Eigenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brengt Organisaties in Beweging. IJsbergmodel Freud Kennis Vaardigheden Opvattingen Normen/ Waarden Wat doe je? Wat wil je? Wat vind je? Eigenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Brengt Organisaties in Beweging

2 IJsbergmodel Freud Kennis Vaardigheden Opvattingen Normen/ Waarden Wat doe je? Wat wil je? Wat vind je? Eigenschappen Motieven / Drijfveren

3 Bewust Onbewust Stelling Als mensen elkaar ontmoeten, vindt primair beïnvloeding op een niet-bewust niveau plaats. Er is altijd interactie.

4 Bewust Onbewust Stelling We kunnen bewust sturen op het onbewuste van de ander om actie in een gewenste richting te krijgen. actie

5 CULTUUR ASPECTEN DRIJFVEREN Gedrag Motivatie Communicatie Samenwerking Waarneming Blinde vlekken Besluitvormingsstijl Managementstijl Energie Veranderbereidheid PERFORMANCE IMAGO Analyse Beïnvloeding en management Resultaat

6 Dr. Clarence W. Graves •Psychologische gezondheid –Express-self –Deny-self •Ieder mens draagt meerdere (tegenstrijdige) waardensystemen in zich •In verschillende omstandigheden hanteren mensen verschillende waardensystemen •Life conditions versus Mind Conditions

7 Graves’ waardentheorie Paars Blauw Rood Oranje Groen Geel Turkoois Veiligheid en geborgenheid Orde en structuur, betrouwbaarheid Daadkracht, macht, snelheid Competitie, winnen, doelgericht Vrijheid, creativiteit, vernieuwing Harmonie, sociaal, groepsgevoel Holistisch, relativerend ‘Het materiële voorbij’

8 Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). binding en veiligheid creëren argwaan, wantrouwen gaan voor resultaat en uitdaging zelfbescherming, duikgedrag tempo maken, beslissen positie verdedigen ideeën ontwikkelen, meedenken kritiseren, compliceren anderen betrekken communiceren protesteren, zwart maken organiseren, structuur brengen terugvallen op eigen taak relevante dingen doen alles zinloos vinden Positief Negatief

9 PAARS loyaliteit eer trouw Vertrouwen Veiligheid traditie rituelen Opofferings gezind Individu ondergeschikt Groepsgevoel

10 Bijvoorbeeld… “you're proud to be a member of that club.”

11 ROOD snel besluitvaardig energiek Macht Daadkracht Direct confronterend assertief Krijgt respect Leiderschap

12 Bijvoorbeeld… Mugabe SamoeraiMachiavelli

13 BLAUW eerlijk zuinig betrouwbaar Precies nauwgezet discipline zelfkritisch Regelt het uitvoerder Orde en structuur

14 Bijvoorbeeld…

15 ORANJE efficiënt ondernemend Gedreven doelgericht Presteert status Valt op Ziet kansen Oog voor kwaliteit Succes en waardering

16

17 GROEN hulpvaardig tolerant vriendelijk zorgzaam humanistisch toegankelijk bescheiden Communicatief Zoekt consensus De mens centraal

18

19 GEEL conceptueel Lange termijn analytisch creatief innovatief autonoom kritisch Brede visie Abstractie vermogen Vrijheid door inzicht

20 Voltaire Einstein Galileï

21 TURKOOIS eenvoud tevredenheid gewoon holistisch Mondiaal bewust onafhankelijk Aanvaardt complexiteit onbaatzuchtig Denkt over grenzen “het materiële voorbij”

22 Jane Goodall

23 Het persoonlijke profiel Expressie Weerstand

24 Energiebalans

25 communicerend sociaal meelevend strategisch conceptueel innovatief scherp op positie resultaatgericht conflictbereid besluitvaardig structurerend Expressie (totaal) relativerend veiligheid vertrouwen Groepsprofiel

26 Bedrijfsprofiel

27 Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). Spanningen in het systeem subjectiefobjectief persoonlijk onpersoonlijk rationeel traditioneel angst zekerheid

28 Onderlinge percepties PaarsRoodBlauwOranjeGroenGeelTurkoois Paars vindt….normaalVerstorend voor het evenwicht Machinaal, ziet de natuur en de mens niet Uitbuitend: sloopt de natuur voor eigen gewin Langdradig: moet altijd praten waar stilte meer zegt Blasfemisch, ontkent het goddelijke, wil alles analyseren Vreemd, lijkt van een andere wereld Rood vindt….Kinderlijk, kan niet voor zichzelf zorgen normaalNaïef, ziet niet dat hij gebruikt wordt Onbetrouwbaar, laat je zo vallen Neerbuigend door ‘begrijpende’ houding Warrig en onpraktisch met al die theorieën Vreemd, komt niet voor zichzelf op Blauw vindt….Magisch, werkt volgens onbegrijpelijke orde Agressief, neigt ertoe regels te overtreden normaalOnberekenbaar, egoïstisch, gaat steeds voor eigen doelen Ongeorganiseerd, naïef over misbruik Chaotisch, ziet voor iedere oplossing een probleem Vreemd, hecht zich aan geen enkel systeem Oranje vindt….Doelloos: hier bereik je niets mee Niet strategisch, te impulsief Rigide, snapt doelen niet normaalOnrealistisch en soft: ontkent ongelijkheid; traag door overleg Theoretisch, complicerend, komt niet tot actie Vreemd, vergeet eigen belang Groen vindt….Kleingeestig, te zeer op kleine groep gericht Egocentrisch, verpest de sfeer Onpersoonlijk, stelt regels boven mensen Arrogant, stelt zich boven anderen, statusgevoelig normaalVrijblijvend, wil zich niet conformeren Vreemd, is wel sociaal maar bindt zich niet aan de groep Geel vindt….Onwetend: wil geloven,niet analyseren Ondoordacht, ziet complexiteit niet Belemmerend, wil orde waar leuk en vrij uitdagend is Geen diepgang, gebruikt kennis alleen instrumenteel Bedillerig, sociale politie, niet open voor kritiek normaalWeinig geconcentreerd, kan concept niet uitleggen Turkoois vindt….Oorspronkelijk, maar onwetend Geobsedeerd met respect en pikordenaar Geestig, te zeer gericht op zekerheid Consumentistisch, ijdel Kleinzielig door ideologie en gelijkheid Individualistisch, niet effectief voor mondiale problemen normaal

29 Wrijvingen tussen kleuren (1) Ik vind die regels belemmerend voor de vrijheid en creativiteit Er is daar geen structuur en elke keer moet het anders. Zo is niet te werken

30 Wrijvingen tussen kleuren (2) Jij gaat voorbij aan het menselijke aspect. We moeten eerst iedereen meekrijgen Al dat gepraat houdt alleen maar op. Zo komen we nooit ergens.

31 Wrijvingen tussen kleuren (3) Conflicten zijn bedreigend en niet goed voor de mensen en de sfeer. Al dat lieve en softe gedoe. Af en toe orde op zaken zetten is gewoon nodig.

32 Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). Blijken van ontevredenheid •Van deze leiding neem ik niets aan, wie zijn ze eigenlijk? •Ze laten je zó vallen als het er op aankomt •Je kunt hier zómaar op je donder krijgen, of zómaar een beloning •Je wordt niet als mens gerespecteerd •Ze komen hier afspraken niet na •Er is geen waardering voor wie zich echt inzet •Het is hier een chaos •Ze nemen me niet serieus •Ik krijg geen kansen •Niemand mag boven de middelmaat uit steken •Ze hebben hier geen strategie •Ze hebben hier geen visie, geen zelfreflectie •We hebben hier niets met elkaar •Alles gaat hier onpersoonlijk •Regels gaan boven mensen •Hier wordt veel te weinig gecommuniceerd

33 Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). Intuïtieve reactie op weerstand •Mythe creëren •Legitimiteit opbouwen •Symbolen en rituelen instellen •Eer hanteren •Historiseren •Straffen en belonen •Onveiligheid creëren •Een voorbeeld stellen •Onzekerheid creëren •Reguleren, structureren •‘Afrekenen’ •Loyaliteit eisen •Depersonaliseren •Succes halen buiten de regels •Status verwerven •Resultaten vergroten •Scoren! •Level skipping •Innoveren •Inspireren •Rationaliseren •Anderen goed/fout stempelen •Collectief protest •Communiceren •Informaliseren •Personaliseren

34 Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). Creëren van tevredenheid •Creëer mythe •Bouw aan legitimiteit •Toon beschermende rol •Beheers emoties •Sanctioneer (straf en beloon) •Creëer orde en zekerheid •Geef het voorbeeld •Wees duidelijk •Waardeer inzet •Bied kansen voor verbetering •Neem serieus •Geef status •Bied vrijheid •Kies een concept •Sta open voor innovatie •Hou de menselijke maat •Creëer gemeenschappelijk- heid •Geef de organisatie een ideaal

35 Dank voor uw aandacht www.profiledynamics.nl


Download ppt "Brengt Organisaties in Beweging. IJsbergmodel Freud Kennis Vaardigheden Opvattingen Normen/ Waarden Wat doe je? Wat wil je? Wat vind je? Eigenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google