De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118"— Transcript van de presentatie:

1 SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118
Vandaag zorgen voor morgen !

2 3 pijlers F2P

3 Waarom aanvullend pensioen?
Behoud levensstandaard bij pensionering Daling inkomen bij pensionering Hogere levensverwachting Bevolkingspiramide Gunstig (para-)fiscaal regime werkgever werknemer Goede loonsomstandigheden Uitbouw Veralgemening aanvullend voordeel Arbeiders Kleine ondernemingen F2P

4 Wettelijk pensioen F2P

5 Gunstig fiscaal regime
Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhoging Investering in groepsverzekering Bruto 100 RSZ WG (42%) + 42 RSZ 8,86% Taksen 4,4% + 8,86 + 4,4 Kost werkgever 142 113,26 ( - 20 %) F2P 5

6 Gunstig fiscaal regime
Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhoging Investering in groepsverzekering Kost werkgever 142 RSZ WG (35%) - 42 RSZ 8,86% - 12,58 RSZ WN (13,07% op 100 EUR) Marginale belasting + gemeenteopcentiemen (50% + 6%) - 13,07 - 48,68 Taksen 4,4% - 5,69 Netto 41 123,7 (+ 201 %) F2P 6

7 Gunstig fiscaal regime
Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhoging Investering in groepsverzekering Netto 41 123 Netto tot eindleeftijd Beleggingsopbrengst (4,5%) 1.364 1.534 Brutokapitaal 7.313 Eindwaarde 2.898 6.275 Meerwaarde tov loon 3.377 ( +116 %) F2P 7

8 Hoeveel nu sparen ? Leeftijd : 25 jaar Leeftijd start werk: 25 jaar
Leeftijd pensioen : 65 jaar Loopbaan : jaar Geslacht : man Levensverwachting : 82 jaar Burgerlijke stand: alleenstaand F2P

9 Hoeveel nu sparen ? Loon bruto per maand: 1.800 € 2.700 €
Wettelijk pensioen Bruto per maand : € € Bruto per jaar : € € % tov inkomen : 53 % 53 % F2P

10 Hoeveel nu sparen ? Gewenst inkomen na pensioen :
Brutoloon x 70% - bruto wettelijk pensioen 1.800 € € x 70 % x 70 % = € = € € € 300 € € F2P

11 Hoeveel nu sparen ? Welk kapitaal is er nodig op 65 jaar ?
Beginkapitaal : 0 € Periode sparen: 40 jaar Jaarlijkse rente: 3,25 % 3 hypotheses : het opgebouwde kapitaal = Niet afgebouwd Volledig afgebouwd 50 % afgebouwd F2P

12 Hoeveel nu sparen ? Het opgebouwde kapitaal op 65 jaar :
Niet afgebouwd : € € Volledig afgebouwd : € € 50 % afgebouwd : € € Inflatie van 2,5% : wat kan ik er NU mee kopen? Niet afgebouwd : € € Volledig afgebouwd : € € 50 % afgebouwd : € € F2P

13 Hoeveel nu sparen ? Welk bedrag per maand te sparen ?
Niet afgebouwd : 112 € 168 € Volledig afgebouwd : 50 € 75 € 50 % afgebouwd : 70 € 104 € Welk % tov brutoloon per maand te sparen ? Niet afgebouwd : 6,2 % 6,2 % Volledig afgebouwd : 2,7 % 2,7 % 50 % afgebouwd : 3,8 % 3,8 % F2P

14 Sectoraal pensioenplan PC 118
Alle arbeiders en arbeidsters Van de voedingsnijverheid (PC118) Recht op een aanvullend pensioen (luik pensioen) Bovenop het wettelijk pensioen Vanaf april 2004 Bijdrage : % op het brutoloon x 108% Rendement : 3,25 % + evt winstdeelname Recht op bepaalde extra-prestaties (luik solidariteit) F2P

15 Wie ? Elke arbeider van de voedingsnijverheid
Niet voor uitzendkrachten in de sector PC322 Geen aanvullend pensioenplan Pensioenpremie = gelijkwaardige brutopremie Niet voor arbeiders bij werkgevers met eigen pensioenplan Buiten toepassingsgebied Opting out F2P

16 Buiten toepassing Eigen pensioenplan op 1.1.2003 of vroeger
Timing: 1 december 2003 39 ondernemingen = arbeiders Geen bijdrage aan sectoraal plan Bijdrage en administratie via onderneming Verzekeringstaks 4,4% Enveloppe % sectoraal pensioenplan ? Ofwel besteden via lokaal paritair overleg Ofwel verplichte volledige aanwending voor pensioenplan F2P

17 Opting-out Collectieve arbeidsovereenkomst Actuarieel attest
Jaarlijks attest ter controle Voorstellen van minstens 2 verzekeringsinstellingen Voorafgaand advies O.R., of C.P.B.W. of S.D. of personeel 2 ondernemingen = 671 arbeiders F2P

18 Opting-out Vrijgesteld van bijdrage luik pensioen
Voor alle arbeiders Minstens gelijk aan sectoraal plan Vrijgesteld van bijdrage luik pensioen Niet vrijgesteld van bijdrage luik solidariteit F2P

19 Inrichter? Beheersinstelling?
Inrichter van het sectoraal pensioenplan Fonds 2de Pijler PC118 Organisatie Beheerd door vakbonden en werkgeversorganisaties Help-desk F2P

20 Inrichter? Beheersinstelling?
Luik pensioen : ag insurance Pensioeninstelling Beleggingen Jaarlijkse informatie Luik solidariteit : wsf voedingsnijverheid Solidariteitsinstelling Beheer van bepaalde extra prestaties F2P

21 Wie betaalt ? Werkgever betaalt Via Rijksdienst Sociale Zekerheid
Vrijwillige stortingen WG/WN : niet mogelijk % x brutoloon 108% , loon = Alle voordelen waarop bijdragen sociale zekerheid Uurlonen, premies nachtwerk of ploegenarbeid Eindejaarspremie, … F2P

22 Wie betaalt ? Periode Pensioen Solidariteit >1/4/2004 1,44 % 0,06 %
>1/4/ ,44 % 0,06 % >1/7/ ,72 % 0,03 % >1/4/ ,13 % 0,05 % >1/1/ ,28 % 0,05 % >1/4/2010(*) 1,37 % 0,06 % >1/1/2011(**) 1,37 % 0,06 % (*) kleine bakkerijen en banketbakkerijen (**)alle sectoren voedingsindustrie F2P

23 Riziv-bijdrage (8,86%) op pensioenpremie
Kostenstructuur 2004 2006 2008 2010/2011 Bijdrage op loon x 108% 0,75 1,18 1,33 1,43 Riziv-bijdrage (8,86%) op pensioenpremie 0,06 0,09 0,10 0,111 Saldo 0,69 1,09 1,22 1,318 RSZ-vergoeding 0,003 0,0039 Door te storten 1,314 Solidariteit (4,4%) 0,03 0,05 0,057 Bruto 0,66 1,04 1,17 1,256 Beheerskosten (1%) 0,006 0,01 0,012 Individuele rekening 0,65 1,03 1,16 1,244 F2P 23

24 Belastbaar voordeel ? Belastingsvermindering ?
Voor werkgever : Aftrekbare kost Voor werknemer : Fiscaal vrijgesteld = Geen belastbaar voordeel Fiscaal niet aftrekbaar = Geen belastingsvermindering F2P

25 Aanvullend pensioen ? Som van alle stortingen (vaste bijdragen)
- kosten (ca. 1,3%) + gewaarborgd rendement (nu 3,25%) + eventuele winstdeling (na belasting 9,25%) Op individuele rekening Overdracht reserves bij verandering pensioeninstelling Paritair toezicht  Toezichtsraad F2P

26 Wanneer recht ? Tewerkstelling : Leeftijd :
132 dagen tewerkstelling als arbeider (niet als interim) in de voedingsindustrie tussen 1 april 2004 en dag van pensioen Leeftijd : Wettelijk pensioen : 65 jaar Vervroegd pensioen : tussen 60 en 65 jaar Brugpensioen : vanaf 60 jaar (sinds 1/1/2010) F2P

27 Rendement Rendementen Jaar globaal rendement bruto netto
,15 % 4,10 % ,15 % 4,10 % ,25 % 4,13 % ,25 % 4,13 % ,25 % 4,13 % F2P

28 Rendement F2P

29 Benchmark 2004 2005 2006 2007 2008 Gemiddelde inflatie 2,10% 2,79%
1,79% 1,82% 4,50% OLO 25 jaar 4,75% 3,85% 4,04% 4,53% Spaarboekje internetbank 3,46% 2,97% 3,47% 4,06% Spaarboekje grootbank 2,46% 1,88% 2,13% 3,10% Analoge ind. levensverz. tak 21 4,00% 3,84% 3,25% KB 69 F2P 118 (globaal bruto) 4,15% 4,25% 4,25 KB 69 F2P 118 (globaal netto) 4,10% 4,13% BRONNEN: OLO’s : NBB Spaarboekje: Rabobank Individuele tak 21: Fortis Bronnen : NBB, F2P 118, Rabobank en AG Insurance F2P 29

30 Hoe opvragen ? Wettelijk pensioen Vervroegd pensioen
Fonds 2e Pijler PC118  brief  aangeslotene Kopie van aanvraag voor wettelijk pensioen Kopie van EID en SIS Ten laatste op 95 jaar opvragen ! Vervroegd pensioen Formulier « aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van vervroegd pensioen» F2P

31 Hoe opvragen ? Brugpensioen
Formulier « aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van brugpensioen» Kopie van attest C4-brugpensioen Kopie van EID en SIS Ten laatste op 95 jaar opvragen ! F2P

32 Wat bij overlijden voor pensionering ?
Begunstigde(n) : opgebouwd aanvullend pensioen Rangorde  pensioenreglement Echtgeno(o)t(e), voor zover geen aanvraag tot echtscheiding / geregistreerde samenwonende partner Zoniet, kinderen Zoniet, feitelijk samenwonende partner (min 1 jaar onafgebroken op hetzelfde adres) Zoniet, ouders Zoniet, financieringsfonds Wijziging  aangetekend schrijven ! Bij overlijden : F2P  brief  adres overledene Kopie van overlijdensakte, EID en SIS Aanvraag binnen 3 jaar na overlijden F2P

33 Hoe uitbetaald ? Ofwel uitkering in kapitaal :
in één keer na afhoudingen Ofwel uitkering in levenslange lijfrente bepaald bedrag = rente tot het overlijden = levenslang jaarlijks bedrag lijfrente < 300 EUR  kapitaal eventueel indexering : tot 2% eventueel overdraagbaar : tot 80 % F2P

34 Welke afhoudingen ? Bij leven of bij overlijden :
RIZIV-bijdrage : 3,55 % op totaal bedrag Solidariteitsbijdrage : 0-2% op totaal bedrag, in functie van grootte van kapitaal. Belastingen : 16,66 % of 10,09 % op belastbaar kapitaal 10,09 % : 65 jaar en laatste drie jaar ‘effectief actief’ Gemeentebelastingen: Gemiddeld 7 % op bedrijfsvoorheffing Via jaarlijkse aangifte Fiscale fiche Globaal : 80% netto F2P

35 Welke afhoudingen ? Bij overlijden van verzekerde woonachtig in België
Uitkering aan echtgeno(o)t(e) of kinderen < 21 jaar : geen successierechten Uitkering aan iemand anders: successierechten op nettokapitaal Tarief successierechten verschillend naargelang regio (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) F2P

36 Hoe lang wachten op betaling?
Ongeveer 6 maanden na laatste kwartaal waarin gewerkt of overleden. Intussen: 3,25 % interest tot dag van betaling Geen voorschot F2P

37 Hoe evolutie opvolgen? Jaarlijks pensioenfiche
Bedrag van gestorte bijdragen Bedrag van opgebouwd aanvullend pensioen Verworven reserves van vorig jaar Verworven reserves van huidig jaar Simulatie : toekomstige reserves op leeftijd 65 jaar, zonder verdere premiebetaling F2P

38 Wat indien werkgever verandert van PC ?
Indien wijziging enkel naar toekomst : Uittreding Eventuele overdracht naar nieuwe sector Indien wijziging met terugwerkende kracht : Verlies van opgebouwde rechten Eventuele opbouw met terugwerkende kracht in nieuwe sector F2P

39 Wat indien reeds aanvullend pensioen bij andere sector ?
Mogelijkheid om reeds opgebouwd aanvullend pensioen naar F2P PC118 over te dragen Indiuen enkel werkgeversbijdragen: in huidig contract F2P PC118 Indien (ook) persoonlijke bijdragen : 2de contract bij verzekeraar ag insurance Rendement ? 3,25 % Formulier beschikbaar F2P

40 Wat doen bij verhuizen ? Binnen België : niets
Buiten België : meedelen F2P

41 Uittreding ? Uittreding = Verworven rechten ? Minstens 132 RSZ dagen !
Blijft bij werkgever, maar niet als arbeider Nieuwe werkgever : niet in voedingsindustrie Verworven rechten ? Minstens 132 RSZ dagen ! Keuzemogelijkheid : (a) laten bij pensioeninstelling (b) overdragen naar pensioeninstelling van nieuwe werkgever (c) overdragen naar pensioeninstelling (die kosten beperkt en winst volledig onder aangeslotenen verdeelt) F2P

42 Luik solidariteit Sociaal pensioenplan  solidariteit
Extra voordelen : Overlijden arbeider  EUR  begunstigde(n) 200 of meer dagen arbeidsongeschiktheid  150 EUR  éénmalig op individuele rekening van aanvullend pensioen Garantie dat ingeval van faillissement (tot 3 maanden na faillissement) : aangegeven maar niet betaalde bijdragen Economische werkloosheid: 0,50 € per dag op individuele rekening van aanvullend pensioen F2P

43 Voorbeelden Uurloon bij instap : 13 € Nettorendement : 4,00 %
Kosten: 1,3 % op premies Jaarlijkse groei loon : + 2 % Evolutie bijdragen : 2004 : 0,65 % 2006 : 1,03 % 2008 : 1,16 % >2011 : 1,24 % F2P

44 Voorbeelden leeftijd aantal jaren bruto netto
55 jaar € € 45 jaar € € 35 jaar € € 25 jaar € € F2P

45 Voorbeelden Uurloon bij instap : 13 € Nettorendement : 4,00 %
Kosten: 1,3 % op premies Jaarlijkse groei loon : + 2 % Evolutie bijdragen : 2004 : 0,65 % 2006 : 1,03 % 2008 : 1,16 % 2011 : 1,24 % >2015 : 3,00 % F2P

46 Voorbeelden leeftijd aantal jaren bruto netto
55 jaar € € 45 jaar € € 35 jaar € € 25 jaar € € F2P

47 Vragen ? Fonds 2e Pijler PC118 Grote markt 10 , 1000 Brussel
Lieven Lampo, Coördinator F2P Tel. : 02/ F2P

48 Lieven Lampo ll@viafonds.be T 02/513.41.80
Vandaag zorgen voor morgen ! FONDS 2e PIJLER Lieven Lampo T 02/ F2P


Download ppt "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118"

Verwante presentaties


Ads door Google