De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118 Vandaag zorgen voor morgen ! Vandaag zorgen voor morgen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118 Vandaag zorgen voor morgen ! Vandaag zorgen voor morgen !"— Transcript van de presentatie:

1 SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118 Vandaag zorgen voor morgen ! Vandaag zorgen voor morgen !

2 F2P 118 - 201004162 3 pijlers

3 F2P 118 - 201004163 Waarom aanvullend pensioen?  Behoud levensstandaard bij pensionering  Daling inkomen bij pensionering  Hogere levensverwachting  Bevolkingspiramide  Gunstig (para-)fiscaal regime  werkgever  werknemer  Goede loonsomstandigheden  Uitbouw  Veralgemening aanvullend voordeel  Arbeiders  Kleine ondernemingen

4 F2P 118 - 201004164 Wettelijk pensioen

5 F2P 118 - 201004165 Gunstig fiscaal regime  Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhogingInvestering in groepsverzekering Bruto100Bruto100 RSZ WG (42%)+ 42RSZ 8,86% Taksen 4,4% + 8,86 + 4,4 Kost werkgever142Kost werkgever113,26 ( - 20 %)

6 F2P 118 - 201004166 Gunstig fiscaal regime  Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhogingInvestering in groepsverzekering Kost werkgever142Kost werkgever142 RSZ WG (35%)- 42RSZ 8,86%- 12,58 RSZ WN (13,07% op 100 EUR) Marginale belasting + gemeenteopcentiemen (50% + 6%) - 13,07 - 48,68 Taksen 4,4%- 5,69 Netto41Netto123,7 (+ 201 %)

7 F2P 118 - 201004167 Gunstig fiscaal regime  Loonsverhoging of aanvullend pensioen ? Investering in loonsverhogingInvestering in groepsverzekering Netto41Netto123 Netto tot eindleeftijd Beleggingsopbrengst (4,5%) 1.364 1.534 Brutokapitaal7.313 Eindwaarde2.898Eindwaarde6.275 Meerwaarde tov loon3.377 ( +116 %)

8 F2P 118 - 201004168 Hoeveel nu sparen ?  Leeftijd : 25 jaar  Leeftijd start werk: 25 jaar  Leeftijd pensioen : 65 jaar  Loopbaan : 40 jaar  Geslacht : man  Levensverwachting : 82 jaar  Burgerlijke stand: alleenstaand

9 F2P 118 - 201004169 Hoeveel nu sparen ?  Loon bruto per maand: 1.800 €2.700 €  Wettelijk pensioen  Bruto per maand : 962 €1443 €  Bruto per jaar : 11.545 €17.318 €  % tov inkomen : 53 %53 %

10 F2P 118 - 2010041610 Hoeveel nu sparen ?  Gewenst inkomen na pensioen :  Brutoloon x 70% - bruto wettelijk pensioen  1.800 €2.700 €  x 70 %x 70 %  = 1.260 €= 1.443 €  - 962 €- 1.443 €  300 € 450 €

11 F2P 118 - 2010041611 Hoeveel nu sparen ?  Welk kapitaal is er nodig op 65 jaar ?  Beginkapitaal : 0 €  Periode sparen: 40 jaar  Jaarlijkse rente: 3,25 %  3 hypotheses : het opgebouwde kapitaal =  Niet afgebouwd  Volledig afgebouwd  50 % afgebouwd

12 F2P 118 - 2010041612 Hoeveel nu sparen ?  Het opgebouwde kapitaal op 65 jaar :  Niet afgebouwd :110.769 €166.154 €  Volledig afgebouwd : 49.142 €73.714 €  50 % afgebouwd :68.138 €102.207 €  Inflatie van 2,5% : wat kan ik er NU mee kopen?  Niet afgebouwd :41.254 €61.881 €  Volledig afgebouwd : 18.301 €27.453 €  50 % afgebouwd :25.376 €38.065 €

13 F2P 118 - 2010041613 Hoeveel nu sparen ?  Welk bedrag per maand te sparen ?  Niet afgebouwd :112 €168 €  Volledig afgebouwd : 50 €75 €  50 % afgebouwd :70 €104 €  Welk % tov brutoloon per maand te sparen ?  Niet afgebouwd :6,2 %6,2 %  Volledig afgebouwd : 2,7 %2,7 %  50 % afgebouwd :3,8 %3,8 %

14 F2P 118 - 2010041614 Sectoraal pensioenplan PC 118  Alle arbeiders en arbeidsters  Van de voedingsnijverheid (PC118)  Recht op een aanvullend pensioen (luik pensioen)  Bovenop het wettelijk pensioen  Vanaf april 2004  Bijdrage : % op het brutoloon x 108%  Rendement : 3,25 % + evt winstdeelname  Recht op bepaalde extra-prestaties (luik solidariteit)

15 F2P 118 - 2010041615 Wie ?  Elke arbeider van de voedingsnijverheid  Niet voor uitzendkrachten in de sector  PC322  Geen aanvullend pensioenplan  Pensioenpremie = gelijkwaardige brutopremie  Niet voor arbeiders bij werkgevers met eigen pensioenplan  Buiten toepassingsgebied  Opting out

16 F2P 118 - 2010041616 Buiten toepassing  Eigen pensioenplan op 1.1.2003 of vroeger  Timing: 1 december 2003  39 ondernemingen = 10.109 arbeiders  Geen bijdrage aan sectoraal plan  Bijdrage en administratie via onderneming  Verzekeringstaks 4,4%  Enveloppe % sectoraal pensioenplan ?  Ofwel besteden via lokaal paritair overleg  Ofwel verplichte volledige aanwending voor pensioenplan

17 F2P 118 - 2010041617 Opting-out  Collectieve arbeidsovereenkomst  Actuarieel attest  Jaarlijks attest ter controle  Voorstellen van minstens 2 verzekeringsinstellingen  Voorafgaand advies O.R., of C.P.B.W. of S.D. of personeel  2 ondernemingen = 671 arbeiders

18 F2P 118 - 2010041618  Voor alle arbeiders  Minstens gelijk aan sectoraal plan  Vrijgesteld van bijdrage luik pensioen  Niet vrijgesteld van bijdrage luik solidariteit Opting-out

19 F2P 118 - 2010041619 Inrichter? Beheersinstelling?  Inrichter van het sectoraal pensioenplan  Fonds 2de Pijler PC118  Organisatie  Beheerd door vakbonden en werkgeversorganisaties  Help-desk

20 F2P 118 - 2010041620 Inrichter? Beheersinstelling?  Beheersinstelling :  Luik pensioen : ag insurance  Pensioeninstelling  Beleggingen  Jaarlijkse informatie  Luik solidariteit : wsf voedingsnijverheid  Solidariteitsinstelling  Beheer van bepaalde extra prestaties

21 F2P 118 - 2010041621 Wie betaalt ?  Werkgever betaalt  Via Rijksdienst Sociale Zekerheid  Vrijwillige stortingen WG/WN : niet mogelijk  % x brutoloon 108%, loon =  Alle voordelen waarop bijdragen sociale zekerheid  Uurlonen, premies nachtwerk of ploegenarbeid  Eindejaarspremie, …

22 F2P 118 - 2010041622 Wie betaalt ? PeriodePensioenSolidariteit  >1/4/20041,44 %0,06 %  >1/7/20040,72 %0,03 %  >1/4/20061,13 %0,05 %  >1/1/20081,28 %0,05 %  >1/4/2010(*)1,37 %0,06 %  >1/1/2011(**)1,37 %0,06 % (*) kleine bakkerijen en banketbakkerijen (**)alle sectoren voedingsindustrie

23 F2P 118 - 2010041623 Kostenstructuur 2004200620082010/2011 Bijdrage op loon x 108%0,751,181,331,43 Riziv-bijdrage (8,86%) op pensioenpremie 0,060,090,100,111 Saldo0,691,091,221,318 RSZ-vergoeding0,003 0,0039 Door te storten0,691,091,221,314 Solidariteit (4,4%)0,030,05 0,057 Bruto0,661,041,171,256 Beheerskosten (1%)0,0060,01 0,012 Individuele rekening0,651,031,161,244

24 F2P 118 - 2010041624 Belastbaar voordeel ? Belastingsvermindering ?  Voor werkgever :  Aftrekbare kost  Voor werknemer :  Fiscaal vrijgesteld  = Geen belastbaar voordeel  Fiscaal niet aftrekbaar  = Geen belastingsvermindering

25 F2P 118 - 2010041625 Aanvullend pensioen ?  Som van alle stortingen (vaste bijdragen)  - kosten (ca. 1,3%)  + gewaarborgd rendement (nu 3,25%)  + eventuele winstdeling (na belasting 9,25%)  Op individuele rekening  Overdracht reserves bij verandering pensioeninstelling  Paritair toezicht  Toezichtsraad

26 F2P 118 - 2010041626 Wanneer recht ?  Tewerkstelling :  132 dagen tewerkstelling als arbeider (niet als interim)  in de voedingsindustrie  tussen 1 april 2004 en dag van pensioen  Leeftijd :  Wettelijk pensioen : 65 jaar  Vervroegd pensioen : tussen 60 en 65 jaar  Brugpensioen : vanaf 60 jaar (sinds 1/1/2010)

27 F2P 118 - 2010041627 Rendement  Rendementen Jaarglobaal rendement brutonetto  20044,15 %4,10 %  20054,15 % 4,10 %  2006 4,25 %4,13 %  20074,25 %4,13 %  2008 4,25 % 4,13 %

28 F2P 118 - 2010041628 Rendement

29 F2P 118 - 2010041629 Benchmark 20042005200620072008 Gemiddelde inflatie 2,10%2,79%1,79%1,82%4,50% OLO 25 jaar 4,75%3,85%4,04%4,53%4,75% Spaarboekje internetbank 3,46%2,97%3,47%4,06% Spaarboekje grootbank 2,46%1,88%2,13%3,10% Analoge ind. levensverz. tak 21 4,00% 3,84%3,85%3,25% KB 69 F2P 118 (globaal bruto) 4,15% 4,25%4,254,25% KB 69 F2P 118 (globaal netto) 4,10% 4,13% Bronnen : NBB, F2P 118, Rabobank en AG Insurance

30 F2P 118 - 2010041630 Hoe opvragen ?  Wettelijk pensioen  Fonds 2 e Pijler PC118  brief  aangeslotene  Kopie van aanvraag voor wettelijk pensioen  Kopie van EID en SIS  Ten laatste op 95 jaar opvragen !  Vervroegd pensioen  Formulier « aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van vervroegd pensioen»  Kopie van aanvraag voor wettelijk pensioen  Kopie van EID en SIS  Ten laatste op 95 jaar opvragen !

31 F2P 118 - 2010041631 Hoe opvragen ?  Brugpensioen  Formulier « aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval van brugpensioen»  Kopie van attest C4-brugpensioen  Kopie van EID en SIS  Ten laatste op 95 jaar opvragen !

32 F2P 118 - 2010041632 Wat bij overlijden voor pensionering ?  Begunstigde(n) : opgebouwd aanvullend pensioen  Rangorde  pensioenreglement  Echtgeno(o)t(e), voor zover geen aanvraag tot echtscheiding / geregistreerde samenwonende partner  Zoniet, kinderen  Zoniet, feitelijk samenwonende partner (min 1 jaar onafgebroken op hetzelfde adres)  Zoniet, ouders  Zoniet, financieringsfonds  Wijziging  aangetekend schrijven !  Bij overlijden : F2P  brief  adres overledene  Kopie van overlijdensakte, EID en SIS  Aanvraag binnen 3 jaar na overlijden

33 F2P 118 - 2010041633  Ofwel uitkering in kapitaal :  in één keer  na afhoudingen  Ofwel uitkering in levenslange lijfrente  bepaald bedrag = rente  tot het overlijden = levenslang  jaarlijks bedrag lijfrente < 300 EUR  kapitaal  eventueel indexering : tot 2%  eventueel overdraagbaar : tot 80 % Hoe uitbetaald ?

34 F2P 118 - 2010041634 Welke afhoudingen ?  Bij leven of bij overlijden :  RIZIV-bijdrage : 3,55 % op totaal bedrag  Solidariteitsbijdrage : 0-2% op totaal bedrag, in functie van grootte van kapitaal.  Belastingen :  16,66 % of 10,09 % op belastbaar kapitaal  10,09 % : 65 jaar en laatste drie jaar ‘effectief actief’  Gemeentebelastingen:  Gemiddeld 7 % op bedrijfsvoorheffing  Via jaarlijkse aangifte  Fiscale fiche  Globaal : 80% netto

35 F2P 118 - 2010041635 Welke afhoudingen ?  Bij overlijden van verzekerde woonachtig in België  Uitkering aan echtgeno(o)t(e) of kinderen < 21 jaar : geen successierechten  Uitkering aan iemand anders: successierechten op nettokapitaal  Tarief successierechten verschillend naargelang regio (Vlaanderen, Wallonië of Brussel)

36 F2P 118 - 2010041636 Hoe lang wachten op betaling?  Ongeveer 6 maanden na laatste kwartaal waarin gewerkt of overleden.  Intussen: 3,25 % interest tot dag van betaling  Geen voorschot

37 F2P 118 - 2010041637 Hoe evolutie opvolgen?  Jaarlijks pensioenfiche  Bedrag van gestorte bijdragen  Bedrag van opgebouwd aanvullend pensioen  Verworven reserves van vorig jaar  Verworven reserves van huidig jaar  Simulatie : toekomstige reserves op leeftijd 65 jaar, zonder verdere premiebetaling

38 F2P 118 - 2010041638 Wat indien werkgever verandert van PC ?  Indien wijziging enkel naar toekomst :  Uittreding  Eventuele overdracht naar nieuwe sector  Indien wijziging met terugwerkende kracht :  Verlies van opgebouwde rechten  Eventuele opbouw met terugwerkende kracht in nieuwe sector

39 F2P 118 - 2010041639 Wat indien reeds aanvullend pensioen bij andere sector ?  Mogelijkheid om reeds opgebouwd aanvullend pensioen naar F2P PC118 over te dragen  Indiuen enkel werkgeversbijdragen: in huidig contract F2P PC118  Indien (ook) persoonlijke bijdragen : 2 de contract bij verzekeraar ag insurance  Rendement ? 3,25 %  Formulier beschikbaar

40 F2P 118 - 2010041640 Wat doen bij verhuizen ?  Binnen België : niets  Buiten België : meedelen

41 F2P 118 - 2010041641 Uittreding ?  Uittreding =  Blijft bij werkgever, maar niet als arbeider  Nieuwe werkgever : niet in voedingsindustrie  Verworven rechten ? Minstens 132 RSZ dagen !  Keuzemogelijkheid :  (a) laten bij pensioeninstelling  (b) overdragen naar pensioeninstelling van nieuwe werkgever  (c) overdragen naar pensioeninstelling (die kosten beperkt en winst volledig onder aangeslotenen verdeelt)

42 F2P 118 - 2010041642 Luik solidariteit  Sociaal pensioenplan  solidariteit  Extra voordelen :  Overlijden arbeider  + 1.250 EUR  begunstigde(n)  200 of meer dagen arbeidsongeschiktheid  150 EUR  éénmalig op individuele rekening van aanvullend pensioen  Garantie dat ingeval van faillissement (tot 3 maanden na faillissement) : aangegeven maar niet betaalde bijdragen  Economische werkloosheid: 0,50 € per dag op individuele rekening van aanvullend pensioen

43 F2P 118 - 2010041643 Voorbeelden  Uurloon bij instap : 13 €  Nettorendement : 4,00 %  Kosten: 1,3 % op premies  Jaarlijkse groei loon : + 2 %  Evolutie bijdragen :  2004 :0,65 %  2006 : 1,03 %  2008 : 1,16 %  >2011 :1,24 %

44 F2P 118 - 2010041644 Voorbeelden  leeftijd aantal jarenbruto netto  55 jaar103.715 €3.146 €  45 jaar2011.158 €9.489 €  35 jaar3023.414 €19.999 €  25 jaar4043.066 €36.946 €

45 F2P 118 - 2010041645 Voorbeelden  Uurloon bij instap : 13 €  Nettorendement : 4,00 %  Kosten: 1,3 % op premies  Jaarlijkse groei loon : + 2 %  Evolutie bijdragen :  2004 :0,65 %  2006 : 1,03 %  2008 : 1,16 %  2011 :1,24 %  >2015 : 3,00 %

46 F2P 118 - 2010041646 Voorbeelden  leeftijd aantal jarenbruto netto  55 jaar103.715 €3.146 €  45 jaar2018.314 €15.550 €  35 jaar3043.797 €37.337 €  25 jaar4085.173 €72.921 €

47 F2P 118 - 2010041647 Vragen ?  Fonds 2 e Pijler PC118  Grote markt 10, 1000 Brussel  Lieven Lampo, Coördinator F2P  Tel. : 02/513.41.80  Email : F2P@viafonds.beF2P@viafonds.be  www.viafonds.be www.viafonds.be

48 F2P 118 - 2010041648 Lieven Lampo ll@viafonds.be T 02/513.41.80 ll@viafonds.be FONDS 2 e PIJLER Vandaag zorgen voor morgen ! Vandaag zorgen voor morgen !


Download ppt "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118 Vandaag zorgen voor morgen ! Vandaag zorgen voor morgen !"

Verwante presentaties


Ads door Google