De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De psychologie maakt een positieve wending! Coert Visser, 9 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De psychologie maakt een positieve wending! Coert Visser, 9 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 De psychologie maakt een positieve wending! Coert Visser, 9 november 2005

2 Even voorstellen….  Coert Visser (1963): getrouwd 2 kinderen, wonend te Driebergen (Ut) Meer informatie over mijn activiteiten  Geboren in Groningen, Gymnasium ß, Arbeids- & Organisatiepsychologie, nevenrichting Klinische Psychologie  Werkervaring: (Philips), SHL Psychotechniek, Pricewaterhouse-Coopers, Management & Career Consultancy (eigen bureau)  Werkzaamheden: coaching, advisering, training, lesgeven, schrijven, onderzoek doen

3 Waar ga ik het over hebben? Voor de pauze Positieve Psychologie Martin Seligman Steve De Shazer & Insoo Kim Berg Na de pauze Oplossingsgericht werken

4 Positieve Psychologie Een beweging binnen de psychologie die benadrukt en onderzoek wat er deugt aan mensen in plaats van wat er aan hen schort. Website over Positieve Psychologie

5 Psychologie was te eenzijdig negatief  Negatief mensbeeld. De mens is gedreven door het negatieve. Het rotten-to-the-core” paradigma: achter iedere goede bedoeling of gedraging moet een slechte drift zitten.  Dominantie van het ziekte- model: de psychologie is te eenzijdig gericht geweest op het bestrijden van het negatieve, het repareren van schade.

6

7

8 “De mens is in wezen slecht” “I have found little that is good about human beings. In my experience, most of them are trash”. Sigmund Freud

9 Dominantie van het ziektemodel  Medisch model: Psychologie was sterk geïnspireerd door de geneeskunde  ‘Negatief’ onderzoek: Meeste wetenschappelijk onderzoek was gericht op het begrijpen van het ontstaan van gedragsstoornissen  Defectgerichtheid: De assumptie was dat het wegnemen van de probleemoorzaak zou leiden tot de gewenste situatie  Negatieve taal: Psychologie heeft vooral negatieve termen toegevoegd aan de taal

10 Martin Seligman Grondlegger van de Positieve Psychologie beweging  Er is geen greintje bewijs voor de rotten-to-the-core hypothese Martin Seligman  We hebben een psychologie van rising to the occasion nodig  Het repareren van schade ≠ het bouwen van sterktes en deugden

11 Geleid door de overtuiging dat het goede het tegenover-gestelde is van het slechte heeft de mensheid voor eeuwen een fixatie gevolgd met fouten en falen. Deze fixatie op zwakte is diep verankerd in onze educatie en opvoeding. - Marcus Buckingham & Donald O. Clifton Niet alleen de psychologie was defectgericht! Zie artikel: effectieve managers letten op sterktes

12 Missie positieve psychologie Het opbouwen van kennis via onderzoek over positieve emoties, gedragingen en instituties

13 Authentic Happiness  Het bouwen en toepassen van sterktes is de sleutel tot authentiek geluk Samenvatting en bespreking van seligmans boek Authentic Happiness  Seligman geeft aanwijzingen om gelukkiger over verleden, heden en toekomst te zijn Formule: H= S +C+ V •S= Set range •C= Circumstances •V= Voluntary control

14 Verwant aan de Positieve Psychologie Positive organizational Scholarship Kim Cameron, Robert Quinn & Jane Dutton Donald O’Clifton & Marcus Buckingham David Cooperrider Gallup benadering van management Appreciative inquiry

15 Oplossingsgericht werken Eenvoudig, realistisch, pragmatisch, effectief. Ontstaan in de psychotherapie, nu toegepast op tal van terreinen.

16 1. De beginjaren van de psychotherapie (ca. 1900 – 1950)  Centrale vraag: Wat heeft het probleem veroorzaakt?  Overtuiging: oorzaak ligt diep in de persoon en diep in het verleden! De aanpak: het medische model 1.Analyse: symptomen en oorzaken vinden 2.Diagnose: probleem in categorie plaatsen 3.Voorschrift: zeggen wat de patient moet doen 4.Behandeling: nauwgezet volgen voorschrift 5.Evaluatie: is het probleem er nog?

17 2. Een vereenvoudiging: de jaren 50/60/70  Centrale vraag was: wat houdt het probleem hier en nu in stand?  Overtuiging: oorzaak van het probleem ligt in het huidige gedrag Mental Research InstituteMental Research Institute: 1.If it ain’t broke, don’t fix it 2.Stop doing what doesn’t work and do something different 3.Once you know what works, do more of it Don jackson, John Weakland, Paul Watzlawick

18 3. Nóg eenvoudiger: Oplossingsgericht werken (ca. 1980 – heden)  Centrale vraag: hoe bereiken we wat we willen bereiken?  Overtuiging: probleemanalyse en diagnose kunnen worden overgeslagen, neem de kortste weg naar het doel! Aanpak: 1.If it ain’t broke, don’t fix it 2.Find out what works and do more of it 3.Stop doing what doesn’t work and do something different Steve De Shazer & Insoo Kim Berg Interview met Insoo Kim Berg

19 Oplossingsgerichte therapie: wat is er anders? Anders dan de meeste therapieën is de oplossingsgerichte aanpak niet defectgericht (gericht op het vinden van de oorzaken van problemen) maar succesgericht (gericht op het analyseren van situaties die al relatief goed gingen). De oplossingsgerichte aanpak is er niet op gericht om het negatieve te bestrijden maar om het positieve te versterken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de cliënt zelf in staat is om doelen te stellen en beschikt over de hulpbronnen en competenties om deze te bereiken.

20 Van probleem denken naar oplossingsgericht denken Begin probleem De gevreesde toekomst Begin gewenste situatie De gewenste toestand 1 stapje vooruit! Wat is er al bereikt en hoe? Naar: het Albert model van Mark McKergow

21 Wat levert het op? Onderzoek levert (voorzichtige) steun voor de volgende beweringen 1. Oplossingsgericht werken is minstens even effectief als andere benaderingen 2. Oplossingsgericht werken is even effectief bij verschillende soorten problemen 3. Oplossingsgericht werken leidt sneller tot resultaat dan andere methoden en is om die reden goedkoper dan andere benaderingen 4. Cliënten zijn tevredener over de behandeling dan bij andere methoden 5. Behandelaars hebben een grotere arbeidssatisfactie en rapporteren minder vaak overspannenheidsverschijnselen Pagina met research verwijzingen

22 Nieuwe toepassing van de oplossingsgerichte methode  Coaching  Organisatieadvisering  Leidinggeven  Teambuilding  Conflicthantering  Loopbaanbegeleiding  Personeelsmanagement  Organisatieverandering  Commercie

23 De zeven-stappen aanpak 1. Verhelderen van de veranderbehoefte 2. Definiëren van de gewenste toestand 3. Vaststellen van het platform 4. Analyseren van eerder succes 5. Eén stapje vooruit zetten 6. Vooruitgang monitoren 7. Vaststellen van de verdere veranderbehoefte Artikel over de zeven stappen

24 Verandering realiseren via bereikbare doelen

25 Meer informatie  NOAM (gratis nieuwsbrief) NOAM (gratis nieuwsbrief)  Solutions-Centre Solutions-Centre  SOL netwerk SOL netwerk  EBTA EBTA  Cases Cases  Boek: Doen wat werkt Boek: Doen wat werkt

26 Bedankt en tot ziens!


Download ppt "De psychologie maakt een positieve wending! Coert Visser, 9 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google