De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland Wouter Van den Berghe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland Wouter Van den Berghe."— Transcript van de presentatie:

1 KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland Wouter Van den Berghe

2 Overzicht  Wat is STEM?  Wat kunnen we leren van STEM?  Enkele voorbeelden van buitenlandse initiatieven

3 STEM – en wat er kunnen van leren

4 STEM Science Techno- logy Engin- eering Mathe- matics

5 Gaat dit over STEM of over ondernemend onderwijs? Jongens hebben meer zelfvertrouwen dan meisjesJongeren hebben moeite om zich het beroep voor te stellenMeisjes hebben minder intrinsieke interesse dan jongensNood aan differentiatie van jongeren om hen te sensibiliserenOm interesse te bevorderen, best zo vroeg mogelijk beginnenProblematiek stelt zich in heel EuropaSamenwerking met het bedrijfsleven is vaak cruciaalBeroepsuitoefening verschilt vaak van de gekozen studieVlaanderen scoort internationaal niet zo goed

6 Motivatie- en andere factoren

7 Interesseverschillen (ROSE) Top 5 bij jongensTop 5 bij meisjes  Explosive Chemicals  How it feels to be weightless in space  How the atom bomb functions  Biological and chemical weapons and what they do to the human body  Black holes, supernovae and other spectacular objects in outer space  Why we dream when we are sleeping and what the dreams might mean  Cancer – what we know and how we can treat it  How to perform first aid and use basic medical equipment  How to exercise the body to keep fit and strong  Sexually transmitted diseases and how to be protected against them

8 Nood aan differentiatie (BètaMentality) Concrete Bètatechnici  Mooi werk in bèta en techniek  Spectaculaire acties  Proefjes doen  Techniek Challenge  Buitenschoolse activiteiten  Meet the engineer Carrière Bèta's  Bedrijvencontactdag  Carrière coaching  Beroepentest  Businessgames  Status & trots uitstralen  Merken die tot de verbeelding spreken  Meet the boss Non Bèta's  Linken aan hobby’s  Techniek in de context van design & trends  Bètatechniek in cultuur & enter­tainment videoclips, podiumbouw & pretparken  Vrouwelijke rolmodellen & leuke mensen in de techniek  Meet the inspirerende verteller Mensgerichte Generalisten  Debatten  Maatschappelijke challenge  Focus op vertaalslag naar de gebruiker  Samenwerking met zorg & geneeskunde  Brede studies  Meet the visionary

9 Inquiry based learning  Buitenlandse vaststelling: IBL kan zorgen voor  Meer interesse in STEM-vakken en studierichtingen  Hogere kwaliteit van STEM-onderwijs  Meer betrokkenheid van jongeren bij onderwijs  Hypotheses  IBL draagt bij tot ondernemingszin  IBL in STEM draagt bij tot ondernemingszin  IBL draagt bij tot ondernemerschap  IBL in STEM draagt ook bij tot ondernemerschap

10 STEM-initiatieven in Europa

11 Enkele voorbeelden van initiatieven  Haus der kleinen forscher (Duitsland)  La main à la pâte (Frankrijk)  NTA (Zweden)  IMST (Oostenrijk)

12 Haus der kleinen Forscher (D)

13 Haus der kleinen forscher  Een programma gericht naar “kleuterleiders” en “kinderverzorgers” in de Kita’s (crèches / kleuterklassen) in Duitsland  Het program­ma brengt hen vaardigheden bij zodat zij bij kleine kinderen nieuwsgierigheid voor natuurfeno­me­nen kunnen opwekken, hen laten experimenteren en kennismaken met weten­schap en techniek.  Het doel is alle 42.000 Kita’s in Duitsland bereiken (momenteel reeds 27.000). Jaarlijks worden al meer dan 1 miljoen kleine kinderen bereikt.  Elke instel­ling dient een of meer personeelsleden af te vaardigen die bijscholing krijgen en krijgt tools (kaar­ten, checklisten…) mee om te gebruiken in het onderricht en de begeleiding.  Geën­ga­geerde Kitas kunnen een label krijgen, waarvan er reeds 3.500 werden uitgereikt.  Bijscholing gebeurt door lokale en regionale partners en netwerken  Sinds 2011 wordt de doelgroep geleidelijk aan verruimd naar kinderen tot 10 jaar  www.haus-der-kleinen-forscher.de www.haus-der-kleinen-forscher.de

14 La main à la pâte (Frankrijk)

15 La main à la pâte  Het doel van La main à la pâte is om het STEM-onderwijs in het basisonderwijs te vernieuwen.  Enkele basisprincipes :  een hands-on en inquiry-based learning benadering van het wetenschaps- onderwijs: ontwikkelen van hypothesen, experimenteren en testen, synthese – om zo de belangstelling en motivatie voor wetenschap te verhogen  leerlingen zijn de belangrijkste actoren, leerkrachten zijn coaches  stimuleren van redeneervermogen, kritisch denken en democratisch debat  verwerven van verschillende sleutelcompetenties, m.i.v. het beheersen van de moeder­taal, zowel schriftelijk als mondeling  sociale dimensies: wetenschap linken aan ontwikkelingen in de maatschappij en bevorderen van inclusie  ontwikkelen van open-source materiaal.  Actoren van buiten de school worden betrokken bij het programma.  Sinds de start in 1997 hebben meer dan 350.000 klasgroepen deelge- nomen aan La main à la pate. Het programma wordt beschouwd als een belangrijk innovatiemechanisme voor het Franse onderwijs.  www.lamap.fr www.lamap.fr

16 NTA (Zweden)

17  NTA-Naturvetenskap och Teknik för Alla is bestemd voor STEM-onderwijs aan kinderen tot 13 jaar. Het doel is om de wetenschappelijke geletterdheid te verhogen en om de interesse voor STEM-vak­ken te verhogen.  Het vond inspiratie in de Verenigde Staten en startte in 1997. Ondertussen heeft het zelf navolging gekregen in Duitsland en in andere landen. Het programma  NTA stelt aan participerende scholen tegen vergoeding grote wetenschapskoffers ter beschikking waarin ze al het nodige materiaal vinden om op een attractieve wijze onderwijs te kunnen geven over een bepaald thema.  De leerkrachten krijgen bijscholing voor ze de koffers mogen gebrui­ken.  Essentieel in de aanpak is dat de gemeenten (die het onderwijs organiseren) zich formeel moeten engageren als in ze het programma instappen: ze worden lid van de algemene vergadering van de NTA-vereniging, ze moeten een coördinator aanstellen, leerkrachten op bijscholing sturen, min­stens één van hun scholen betrekken en deelnemen aan de jaarlijkse conferentie. Het programma wordt gro­tendeels door deze ge­meen­ten gefinancierd  Momenteel participeert reeds 40% van de Zweedse gemeenten aan het NTA-programma. In 2011 gebruikten 114.000 leerlingen en 7.300 leerkrachten de koffers.  Geplan­de ontwikkelingen zijn modules voor de kleuterschool en het lager secundair onderwijs.  www.nta.kva.se www.nta.kva.se

18 IMST

19 IMST (Oostenrijk)  Het hoofddoel van IMST (Innovationen machen Schulen Top) is de verbetering van de kwaliteit van het STEM-onderwijs. Het programma bevordert inquiry based educ­ation en reflecterend denken bij leerlingen en leerkrachten in het lager en secundair onder­wijs.  Het programma helpt leerkrachten om zelf les- en leerbenaderingen te ontwikkelen. Ze kunnen een project indienen, krijgen wat finan­ciële midde­len (500 tot 1500 euro) om het project uit te voeren en zijn verplicht hierover een re­flec­tief eindrapport te schrijven.  Na een wetenschappe­lijke evaluatie wordt het rapport op een centrale website gezet die voor iedereen toegankelijk is (imst.aau.at/imst-wiki/index.php/ Hauptseite).imst.aau.at/imst-wiki/index.php/ Hauptseite  Genderas­pec­ten vormen een specifiek aandachtspunt. IMST wordt ook gezien als een mechanisme voor innovatie en schoolontwikkeling.  Bij IMST zijn momenteel zowat 7.000 leerkrachten doorheen heel Oostenrijk betrokken. Ze voe­ren projecten uit, ze nemen deel aan conferenties en ze werken samen met andere leerkrach­ten in regionale en thematische netwerken. Leer­krachten wisselen ervaringen uit over hun aanpak en hun beoordelingsmethoden.  De sterkte en duurzaamheid van de ondersteunende structuren en netwerken voor leer­ krach­ten gezien als een van de succesfactoren van het programma.  www.imst.ac.at www.imst.ac.at

20 Rapport: Kiezen voor STEM (VRWI-website) Wouter Van den Berghe Studie- en Adviesbureau Tilkon E-mail: wouter@tilkon.beTel.: +32 497 51 53 18wouter@tilkon.be Vragen?


Download ppt "KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland Wouter Van den Berghe."

Verwante presentaties


Ads door Google