De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Intensive Care kan de container in…

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Intensive Care kan de container in…"— Transcript van de presentatie:

1 De Intensive Care kan de container in…
Crisismanagement in de zorg 7 oktober 2010, Zeist

2 Inhoud Presentatie Inleiding Gebeurtenissen Bevindingen & conclusies
Medisch Spectrum Twente Voorgeschiedenis Gebeurtenissen Outbreak Acinetobacter baumaniï (ABB) Bevindingen & conclusies

3 Medisch Spectrum Twente
Bedden Opnames Dag opn Verpl.dagen Poli bezoeken Aantal/jaar 1070 32.400 32.200 Medewerkers Medisch Specialisten Budget 4000 250 ± €

4 Algemene Intensive Care MST
20 21 16 17 18 19 1 15 spoel 2 14 medic. 3 13 12 4 11 5 9 8 7 10 6

5 Voorgeschiedenis Langere periode met BRMO
2006 Onderzoek Externe commissie 2007 Eindrapport met PvA 2008 Twee IC patiënten besmet met ABB 2007 Crusiaal

6 De week van de Outbreak I
Maandag 21 januari Twee patiënten met ABB Isolatie noodzakelijk Capaciteit beperkt Woensdag 23 januari crisis een feit? Patiënt nummer 3 met ABB Afkondiging opnamestop De aanwezige patiënten blijven op de IC 3 1 2 De bacterie is niet op andere afdelingen in het ziekenhuis aangetroffen Ziekenhuis is op normale wijze operationeel Communicatie met medewerkers van de organisatie dmv Extra Spectrum Bulletin

7 De week van de Outbreak II
Woensdagavond 23 januari Overleg Intensivisten borgen van IC capaciteit Afwegen van Alternatieven Besluit tot aanvraag militaire steunverlening en sluiting IC In de regio ziekenhuizen kon geen extra capaciteit voor 19 bedden worden gevonden voor een geschatte termijn van 6 weken. Ook in Nederland bleek voor deze aantallen geen mogelijkheid tot opvang. Chirurg-Intensivist MST is ook kolonel bij het leger werkte in Irak en Afghanistan in een mobiele operatie Unit

8 Week van de Outbreak III Crisis een feit
Donderdagochtend 24 januari RvB ontvangt officier Veiligheidsregio Twente voor overleg om uur Voorafgaand al contact geweest met Medisch Staf van Defensie door Intensivist MST Grote bereidheid bij Defensie Verzoek tot militaire bijstand om uur bij de Burgemeester Intern start de communicatie over de komst van de MOGOS

9 Mobiel Geneeskundig Operatie Systeem ( MOGOS)

10 Week van de Outbreak Donderdag 24 januari
Defensie verkenners regelen met Bouw & Techniek een geschikte plaats RvB informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de omliggende ziekenhuizen, de traumacentra Zwolle, Nijmegen en Munster Thorax IC van MST vangt de acute interne patiënten op De voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente zegt steun toe voor de periode tot aan de ingebruikname MOGOS

11 Week van de Outbreak IV Crisisoverleg Informeren
Persconferenties Duoschap Defensie en MST

12 Week van de Outbreak Vrijdag,Weekend Opbouwen Inrichten

13 Weekend na de Outbreak Instructie

14 Aangescherpte Infectiemaatregelen
Scheiding team van verpleegkundigen en artsen Kledingvoorschriften Toegang beperkt tot medewerkers directe zorg Instructie hygiënebeleid Aanwezigheid hygiënist dag/avonden Lucht en waterbeheersing

15 Ingebruikname MOGOS Maandagochtend 28 januari
Eerste 2 Nieuwe IC patiënten overgenomen van Thorax Traumacentrum functie operationeel 1ste fase Borging IC capaciteit afgerond

16 8 Weken MOGOS

17 De knoop doorgehakt 20 februari Plan van Aanpak afgerond
De Algemene IC weer in gebruik nemen met overname aanbevelingen uit Rapport 2007 De Algemene IC na reiniging en desinfectie weer in gebruik nemen en semipermanente IC bouwen (Cadolto) 13 maart Besluit RvB Bouw 18 beds IC in Semipermanente huisvesting 2de fase Borging IC capaciteit afgerond 2007 Crusiaal

18 Ondertussen op de Algemene IC
25 februari laatste patiënt verlaat de IC Omgevingskweken bleken positief inclusief ventilatiefilters in de plafonds

19 Reiniging ventilatie systeem

20 Uitgassen met Waterstofperoxide

21 Terugverhuizing 3 april Plan van Aanpak afgerond
12 april Open dag voor de bevolking Augustus start de Evaluatie door projectgroep met ondersteuning van het COT Instituut voor Veilgheids- en Crisismanagement 2007 Crusiaal

22 Bevindingen/Conclusies
Microbiologische beheersing Aanpak voor waarborging IC capaciteit. Crisismanagement Ervaringen van de Alternatieve behuizing door professionals Samenwerking MST en Defensie 2007 Crusiaal

23 Microbiologische beheersing
Bouwkundige situatie en het onvoldoende (kunnen) navolgen van ziekenhuishygiëne maatregelen speelden een belangrijke rol bij het BRMO probleem De aanpak van de uitbraak was adequaat, de genomen maatregelen hebben een verdere verspreiding voorkomen Externe leveranciers bleken onvoldoende in staat vragen mbt desinfectie van apparatuur te kunnen beantwoorden 2007 Crusiaal

24 Microbiologische beheersing

25 Waarborging IC capaciteit
Aanpak was effectief Basisfunctie is gedurende de crisis zo goed als behouden gebleven ( muv Trauma en hemato/oncologie) Muv Traumancentrumfunctie na

26 Crisismanagement & Besluitvorming
Vond plaats op basis van improvisatie Het bedrijfsnoodplan was niet ingericht op dit type crisis Enkele sleutelpartijen kwam later dan wenselijk in beeld (schoonmaak en gebouwbeheer) De besluitvorming om MOGOS in te zetten is mede dankzij de bekendheid adequaat verlopen Muv Traumancentrumfunctie na BRMO = Bijzondere Resistente Micro Organismen

27 Communicatie Extern In het eerste stadium effectief vooral door de gezamenlijke inspanning van Defensie en MST Intern Na verloop van tijd nam de communicatie intensiteit af, verschillende medewerkers hebben aangegeven in die periode onvoldoende te zijn geïnformeerd Door scheiding van IC personeel over 2 locaties werd dat extra versterkt Muv Traumancentrumfunctie na BRMO = Bijzondere Resistente Micro Organismen

28 Ervaringen werken MOGOS
Sterk wisselend Medici zagen de behuizing als adequaat Verpleging als bijzonder intensief Werkcontext en de blootstelling aan de veranderde werkomstandigheden spelen een belangrijke rol Muv Traumancentrumfunctie na

29 Samenwerking Defensie
MST en het Geneeskundig bataljon 400ste hebben prima samen gewerkt De aanvraagprocedure van Militaire bijstand is zeer goed verlopen Muv Traumancentrumfunctie na

30 Ingebruikname Cadolto IC
Mei 2009

31

32

33 Take home message Werkomgeving en werkruimte op een IC zijn van grote invloed gebleken op de effectiviteit van infectiepreventie Tijdens crisis is er niet alleen behoefte aan informatie en communicatie in de eerste fase van een crisis, maar ook juist tijdens de nasleep van een crisis De inzet van civiel mobiele behandel/verpleegunits kan bij calamiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan borging van de behandelcapaciteit Dank aan Jan Bos, Annetta van Es & Marco Zannoni COT Muv Traumancentrumfunctie na

34 Vragen….


Download ppt "De Intensive Care kan de container in…"

Verwante presentaties


Ads door Google