De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa."— Transcript van de presentatie:

1 Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa

2 Groepsbijeenkomsten

3 Uitzondering? n Dit soort groepsbijeenkomsten is nog altijd praktijk bij veel projectcommunicatie bij overheden n Ervaring projectmanager bij Betuweroute: ‘op een gegeven moment stond de politie achter in de zaal’ n Opvallend recent voorbeeld: CO2-opslag Barendrecht

4 Hoe pakken jullie zelf projectcommunicatie aan? n 10 jaar praktijkervaring met communicatie over grote infraprojecten onderzocht

5 Onderzoek KING n Onderzoek lectoraat in opdracht van KING: n Kennis in het groot n Samenwerkingsprogramma ProRail en Rijkswaterstaat n Kennisvastlegging en –deling over grote infraprojecten n Onder andere op vlak van communicatie

6 Waarom dit onderzoek? n Leren n Verbeteren

7 Doelstelling fase 1 n Onderzoek naar het proces van communicatie bij GIP’en afgelopen 10 jaar n Onderzoek communicatiestrategie n Selectie kansrijke interventies op basis van actuele wetenschappelijke inzichten over beïnvloeding gedrag, kennis, attitude

8 Fase 2 n In de praktijk van projecten nieuwe wijzen van communiceren testen, op basis van solide n experimenteel onderzoek n diverse labexperimenten n en veldexperiment(en), aantal afhankelijk van beschikbare fondsen n Uitmondend in handboek (evidence based) communicatie bij Grote Infrastructurele Projecten

9 Overall conclusie onderzoek communicatie n Nog veel winst te halen n Belangrijke bijdragen mogelijk aan snel verloop van proces GIP’en

10 Onderzoek communicatiestrategie projecten n Strategie: uitleggen waarom het gewenste effect met de voorgestelde aanpak zal bereikt zal worden n Waarom zal bijv. precies het tegenovergestelde niet het gewenste effect sorteren n en misschien zelfs teweeg brengen van wat je nu juist niet wilde, zoals bij de bijeenkomsten met grote groepen

11 Uitkomsten onderzoek communicatiestrategie projecten n Eigenlijk nergens een op toetsbare feiten strategie aangetroffen n Vaak niets over strategie, maar over uitgangspunten en middelen n Interviews: veel op gevoel en/of ervaring gedaan

12 Onderzoek communicatiestrategie projecten n Veel algemene waarden en normen als uitgangspunt voor een ‘strategie’: n ‘open en eerlijk communiceren’ n ‘betrouwbaar n ‘stelselmatig en consequent’ n Maar waarom zou dit werken? Geen enkele onderbouwing

13 Opgevoerde verwachtingen van de communicatiestrategie van projecten n Percentages van te bereiken effecten: vaak 2/3 moet na afloop … n Maar waarop gebaseerd? n Op niets anders dan hoop dat het zo uitpakt n Geen evidentie voor

14 Onderzoek communicatiestrategie projecten n Conclusie: n Niet evidence based n Maar op basis van ‘intuïtie, onderbuikgevoel en introspectie n Wel ervaringen uitgewisseld, gezocht naar best practices

15 Maar introspectie is uitermate slechte raadgever voor strategieontwikkeling n Vraag aan mensen wat we moeten doen om hen van drankmisbruik en drugs af te houden n En ze zeggen: maak ons maar lekker bang! n Fear appeals n Slachtoffers / bekeerden in de klas n Werkt het? n Nee, blijkt uit overvloedig onderzoek?

16 Fear appeals

17 Onderzoek communicatiestrategie projecten n Risico van de gangbare praktijk : n Jarenlang op eenzelfde, verkeerde of suboptimale manier doorwerken n En dat gebeurt ook

18 Evaluaties van de communicatie n Wat is de aard van de evaluaties die men vaak maakt? n Meer persoonlijke impressies dan systematische evaluaties n Criteria in geval van evaluatie van middelen leiden vaak niet tot zinvolle informatie: ’72% van de bewoners heeft de projectkrant ontvangen’ Wat zegt dat nu eigenlijk?

19 Evaluaties (2) n Pre- en post test onderzoek: n Vaak onnatuurlijke setting n Testbias n Focusgroepen: groepsprocessen n Hoe moet het dan wel?

20 Aan bureaus verleende onderzoeksopdrachten n Onderzoeksstrategieën niet aangetroffen: n waarom nu dit type onderzoek: bijv. een vragenlijst in plaats van een laboratoriumexperiment n of een focusgroep in plaats van een laboratorium- of veldexperiment n waarom überhaupt nooit een experiment?

21 Hoe dan? n Waar en hoe is winst te boeken?

22 Cruciale vraag: welke soort gedrag? n Gepland gedrag n Automatisch gedrag

23 Communicatie bij gepland gedrag n Keiharde argumenten geven: inhoudelijke info n Don’t beat around the bush n Creatieve grapjes in plaats van inhoudelijke boodschap is contraproductief n Verliesframing vaak effectief

24 Automatisch gedrag n Maar ………… minimaal 95% van ons gedrag is automatisch! n Zowel bij burgers als bestuurders n Beïnvloeding attitudes en kennis heeft daar geen zin n Heel andere beïnvloedingstechnieken nodig dan bij gepland gedrag

25 Waarom belangrijk voor communicatie? n Argumenten dringen niet door n Sterk inhoudelijk gerichte informatie wordt door meerderheid niet opgepikt n Communicatie gaat vaak nog uit van rationeel handelende mensen die beslissen op basis van argumenten, al dan niet in combinatie met emotie

26 Gebruik subtiele beïnvloedingstechnieken n Toepassing nieuwe inzichten leidt tot effectievere interventies bij automatisch gedrag (wat het meeste gedrag is) n Primes: gebruik van stimuli (woorden of beelden) die gedrag beïnvloeden zonder dat we dat in de gaten hebben n Pas op voor (onbedoeld) foute primes!

27

28

29 Gebruik inzichten uit studie naar sociale invloed n Zoals voorbeeldgedrag: sociale validatie n We doen wat veel andere mensen doen n Bruikbaar: de meeste mensen zijn voor de aanleg van die weg

30 Gebruik inzichten uit studie naar sociale invloed (2) n Heel vaak precies fout toegepast (overigens met de beste bedoelingen) n ‘we maken er met ons allen een puinhoop van’: dan maakt het ook niet zoveel uit wat ik doe

31 Voorbeeld: Probleemfocus

32 Goede toepassing n De meeste mensen in deze regio / stad zijn voorstander van die weg (meerderheid) n Vanwege de voordelen voor de welvaart (sociale norm)

33 Kan het anders? n Jawel n Evidence based! n Dat wil zeggen: gebaseerd op wat in analoge situaties bewezen heeft te werken n Bewezen: op een wetenschappelijk controleerbare wijze

34 WerkwijzeTabula Rasa in opdracht Stadsregio Amsterdam 1. Eerst onderzoek naar aard van het gedrag  Voor belangrijk deel geautomatiseerd.  Veel fietsers negeren rood 2. Selectie interventies: wat is meest kansrijk 3. Pretest verschillende alternatieven (lab en op straat) 4. Test op straat gedurende 2 weken

35 Tests op straat (onderzoek loopt nog) n Resultaten pretest zijn significant (800 fietsers) n Wit bord: 35% door rood n Met interventie: 17,5% door rood

36 Aanpak afval n Evidence based aanpak

37 Interventie bijplaatsing

38

39

40 Conclusie n Nog veel winst te halen op vlak van communicatie bij projecten n Resulteert in versnelling van projecten … n … door bijdrage communicatie aan voorkomen en reduceren van weerstand n Toepassing van actuele sociaalwetenschappelijke inzichten n De goede dingen doen, niet alleen de dingen goed doen

41 Een paar voorbeelden van foute strategieën n Iemand heeft de volgende communicatieaanpak ooit geadviseerd … n Maar waarom, op grond waarvan? n Kennis? n Een gevoel? n “Intuïtie”?


Download ppt "Evidence based communicatie in grote projecten: waarom eigenlijk? Dr. Bert Pol Lector Overheidscommunicatie HU Vennoot Tabula Rasa."

Verwante presentaties


Ads door Google