De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SKEPPING EN SONDEVAL Les 1 vir 6 Oktober 2018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SKEPPING EN SONDEVAL Les 1 vir 6 Oktober 2018."— Transcript van de presentatie:

1 SKEPPING EN SONDEVAL Les 1 vir 6 Oktober 2018

2 Die eenheid en harmonie wat God vir die mensdom beplan het, is deur sonde ontwrig. God het egter Sy liefde vir ons gewys deur 'n plan te ontwerp om eenheid te herstel. Die finale herstel sou deur die werk van Christus kom, maar God het mense gekies om Sy liefde en genade vir die wêreld te wys. Die oorspronklike eenheid Gemaak om lief te hê Eenheid is verbreek Van Adam tot die Vloed Die toring van Babel Herstel eenheid God roep Abraham Israel is gekies

3 GEMAAK OM LIEF TE HÊ “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape” (Genesis 1:27) God het alles "baie goed" geskape (Genesis 1:31). Die Aarde, die diere en mense was in harmonie met mekaar. Die mens, in teenstelling met diere, is geskape na die beeld van God. Hulle is as rentmeesters van die skepping gemaak. God is liefde (1 Johannes 4: 8), so die beeld van God sluit die vermoë om lief te hê in. Die beeld van God is gemaak uit twee mense, man en vrou. Hulle is saam geskep na die beeld van God. Dit is eenheid met liefde as grondslag.

4 VAN ADAM TOT DIE VLOED “En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan.” (Genesis 4:8) Die sonde van Adam en Eva het die harmonie, eenheid en liefde tussen man en vrou, die mens en die skepping, die mens en God ontwrig. Die man het die vrou geblameer (Genesis 3:12) Natuur geword verderf (Genesis 3:17-18) Kain vermoor Abel (Genesis 4:8) Die mensdom word heeltemal verderf (Genesis 6:5) Die vloed maak 'n einde aan die mens se geskiedenis (Genesis 6:7) God het egter 'n oorblyfsel (Noag en sy familie) gekies en die mensdom 'n tweede kans gegee. Die reënboog help ons herinner dat God steeds sy oorspronklike plan vir ons wil vervul.

5 “Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.” (Genesis 11:9) DIE TORING VAN BABEL Mense het probeer om eenheid sonder God te bereik. Dit het gelei tot aanbidding van afgode en selfverheffing. God moes daardie vals eenheid stop deur 'n verskeidenheid tale te skep. Sonde het gelei tot die onenigheid tussen die mensdom en die ontwrigting van God se oorspronklike plan. Sonde veroorsaak: Verwarring oor aanbidding. Die wêreldwye verspreiding van boosheid en bandeloosheid. Die versplintering van die mensdom in ’n magdom uiteenlopende kulture, tale en rasse.

6 GOD ROEP ABRAHAM Hy was gehoorsaam.
“En die Skrif is vervul wat sê: ‘En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken,’ en hy is ‘n vriend van God genoem.” (Jakobus 2:23) Hy was gehoorsaam. Sy hoop was gesetel in God se beloftes. Hy het geglo dat God sy belofte sou vervul; 'n nageslag soos die sterre van die hemel. Hy het God se verlossingsplan vertrou. God probeer vir die derde keer om eenheid te herstel deur Abraham te roep. Abraham is die vader van alle gelowiges. Ons kan 'n paar basiese begrippe oor eenheid onder Christene leer uit sy voorbeeld:

7 ISRAEL IS GEKIES “Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het …” (Deuteronomium 7:7-8) God het Israel as sy volk gekies omdat Hy hulle liefgehad het. Hulle het niks gedoen om hulle te kwalifiseer om gekies te word nie. God wou Sy boodskap aan die wêreld oordra en die mensdom verlos deur Israel te gebruik. Hy het vir hulle die geestelike gereedskap gegee wat hulle nodig gehad het om hul doel te bereik. Die Christelike Kerk is die nuwe Israel. Ons moet weet dat ons niks het om op te roem nie. God het ons gekies om een met Hom te wees, net omdat Hy ons liefhet (Galasiërs 3:28)

8 “Die mees oortuigenste argument van Christus se sending, wat ons kan gee aan die wêreld, is om in 'n perfekte eenheid bevind te word. ‘n Eenheid soos wat tussen die Vader en die Seun bestaan, moet duidelik sigbaar wees onder almal wat die waarheid glo. Diegene wat verenig word deur hul algehele gehoorsaamheid aan die Woord van God sal met krag gevul word. As almal hulself heeltemal aan die Here sou toewy, en deur die heiligmaking van die waarheid lewe in volmaakte eenheid, wat 'n oortuigende krag sou die verklaring van die waarheid nie demonstreer! Hoe hartseer dat so baie kerke die heiligmakende invloed van die waarheid verdraai, omdat hulle nie die reddende genade, wat hulle een met Christus maak, net soos Christus een is met die Vader, openbaar nie! As almal die eenheid en liefde wat onder broers moet bestaan, openbaar, sou die krag van die Heilige Gees manifesteer as ‘n reddende invloed. Proporsioneel tot ons eenheid met Christus sal ons krag wees om siele te red.” E.G.W. (Manuscript 88, 1905, “One, Even as We Are One”)


Download ppt "SKEPPING EN SONDEVAL Les 1 vir 6 Oktober 2018."

Verwante presentaties


Ads door Google