De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOD OF MAMMON? Les 3 vir 20 Januarie 2018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOD OF MAMMON? Les 3 vir 20 Januarie 2018."— Transcript van de presentatie:

1 GOD OF MAMMON? Les 3 vir 20 Januarie 2018

2 Wie is God? Hy het ons geskape. Hy het mens geword. Hy het ons verlos.
“Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” (Mattëus 6:24) Jesus is ons Skepper en Verlosser. Hy spoor ons aan om tussen God en geld (mammon) te kies. Ons moet ons twee moontlike meesters en die gevolge om hulle te dien ken, alvorens ons besluit. Wie is God? Hy het ons geskape. Hy het mens geword. Hy het ons verlos. Om God te dien. Om geld te dien.

3 ONS SKEPPER “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (Kolossense 1:16) Die hele Drie-eenheid was betrokke by die skepping (Genesis 1:1; Jesaja 45:11-12; Johannes 1:3); en deur Jesus het alles ontstaan. Hy het al die rykdom op aarde geskape sodat ons dit kan geniet (Genesis 1: 28-29; 2: 8-13), selfs nadat die sonde na die aarde gekom het (Deuteronomium 26:15). Maar ons het die natuurlike rykdom beskadig—omdat dit nie inherent sleg is nie —deur dit vir boosheid te gebruik in plaas daarvan om God daarmee te verheerlik (Prediker 7:29; 1 Kronieke 29:14).

4 GOD HET VLEES GEWORD “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Johannes 3:16) God het sy goddelike natuur met die menslike natuur laat saamgesmelt in die persoon van die Seun—Jesus. Dit is die grootste voorbeeld van God se liefde. Hy is as kind gebore. Hy het soos ons grootgeword. Hy het die ware karakter van ons hemelse Vader, met Sy voorbeeld en Sy leer aan ons getoon. God het alles moontlik gemaak om ons te help verstaan hoe Hy vir ons omgee en liefhet. Nietemin laat Hy ons vryelik kies om saam met Hom te lewe of om die liefde vir materiële dinge toe te laat om ons van Hom te skei soos die jong ryk man gedoen het. (Mattheus 19:16-22).

5 ONS VERLOSSER “tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade.” (Efesiërs 1:6-7) Ons het geneem wat ons nie moes nie–die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad–,sodat ons 'n skuld aangegaan het wat ons nie kon betaal nie (Psalm 49:7-8). Jesus het ons verlos deur die skuld aan die kruis te betaal (Joh. 19:30). Hy het ons ook vrygestel van… Die vloek van die wet (Galasiërs 3:13). Die krag van die duisternis (Kolossense 1:13). Die toorn wat kom (1 Tessalonisense 1:10). Die duiwel (Hebreërs 2:14). Die krag van die dood (Hebreërs 2:14). Ons ydele lewenswandel (1 Petrus 1:18). Ons sondes (Openbaring 1:5).

6 ONS VERLOSSER “tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,” (Efesiërs 1:6-7) Jesus het Sy missie vervul toe Hy aan die kruis gesterf het. Ons skuld is ten volle betaal. Die goddelike geregtigheid was bereik, en Hy wag vir ons reaksie op sy offer. “By diegene wat in die skaduwee van die kruis van Golgota wandel, sal daar geen selfverheffing en geen aanspraak op sondeloosheid wees nie. Hulle voel dat dit hulle sonde was wat die lyding veroorsaak het wat die hart van die Seun van God gebreek het, en hierdie gedagte maak hulle ootmoedig. Diegene wat die naaste aan Jesus lewe, sien die swakheid en sondigheid van die mens die duidelikste, en hulle enigste hoop is op die verdienste van ‘n gekruisigde en verrese Heiland.” E.G.W. (The Great Controversy, cp. 27, p. 471)

7 OM GOD TE DIEN “daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die HERE God is, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.” (Deuteronomium 4:39) “God is geen man” (Numeri 23:19). Ons kan nie Sy karakter en gedagtes verstaan nie (Jesaja 55: 9). Hy is die Skepper en ons is Sy skepsels (Psalm 100: 3). Hy is 'n “jaloerse God” (Deuteronomium 4:24) en Hy verdra nie enige mededinger nie. Hy sê vir ons: “My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ‘n welgevalle hê in my weë.” (Spreuke 23:26). Hy wil nie 'n verdeelde hart of net 'n gedeelte daarvan hê nie, Hy wil ‘n liefdesreaksie en ‘n volle oorgawe hê en niks minder nie. Hoekom? Omdat Hy ons geskape het en ons lewens en alle lewes wat Hy geskape het onderhou. Hy wil ook net die beste vir ons hê, en daar is niks beter as om te leef tot Sy diens nie.

8 OM GELD TE DIEN “Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” (Mattëus 6:24) Voordat jy jou aan jou besittings wy, vra jouself af: Besit ek hulle regtig? “Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.” (Deuteronomium 10:14) “want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.” (Psalm 50:10) “Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne.” (Esegiël 18:4) “‘Aan My behoort die silwer en aan My die goud,’ spreek die HERE van die leërskare.” (Haggai 2:8) Ons besit niks, selfs nie onsself nie (1 Korintiërs 6:20). Wat kan ons doen om te voorkom om rykdom lief te hê op dieselfde manier as ons God liefhet?

9 “In ons oorgawe aan God moet ons noodwendig alles prysgee wat ons van Hom kan skei. Daarom sê die Heiland: “So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, My dissipel wees nie.” Luk. 14:33. Alles wat ons toewyding aan God kan verhinder moet afgelê word. Mammon is die afgod van baie mense. Liefde vir geld, die hunkering na rykdom, is die goue ketting wat hulle aan Satan bind. Reputasie en wêreldse eer word weer deur 'n ander klas aanbid. 'n Lewe van selfsugtige gemak sonder verantwoordelikheid is die afgod van ander. Maar al hierdie slaafse bande moet verbreek word. Ons kan nie aan God en ook aan die wêreld behoort nie. As ons nie aan God behoort nie, is ons nie Sy kinders nie.” E.G.W. (Steps to Christ, cp. 5, p. 44)


Download ppt "GOD OF MAMMON? Les 3 vir 20 Januarie 2018."

Verwante presentaties


Ads door Google