De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar registratie Verpleegkundig specialist Alumnidag 25-1-2008 Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP, lid CSV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar registratie Verpleegkundig specialist Alumnidag 25-1-2008 Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP, lid CSV."— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar registratie Verpleegkundig specialist Alumnidag 25-1-2008 Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP, lid CSV

2 De weg naar registratie verpleegkundig specialist n Toelichting College Verpleegkundig Specialismen n Toelichting project Verpleegkundig specialist n Workshops

3 College specialismen verpleegkunde V&VN stelt in: 1. Het College Specialismen Verpleegkunde 2. Een Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde belast met: -de daadwerkelijk uitvoering registratie spec -erkenning hoofdopleiders en praktijkinstellingen -vastleggen van het bedrag voor de aanvraag tot erkenning 3 Adviescommissie bezwaarschriften

4 College specialismen verpleegkunde Belast met: 1 Aanwijzen van specialismen (toetsingskader) 2 Het algemeen besluit (opleidingregeling) Het omschrijven van de regelgeving voor de opleiding tot specialist, voor de registratie en herregistratie van specialisten 3 Het omschrijven van de eisen voor erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders

5 Samenstelling CSV Voorzitter Mr. Vandeputte Niemegeers Secretaris Drs.van Bronkhorst

6 Samenstelling CSV G ewone leden (praktiserend specialist) * LOVS verpleegkundig specialist * FVGGZ verpleegkundig specialist GGZ * V&VN Oncologie * NVSPV sociaal psychiatrisch verpleegkundigen * NVNP nurse practitioners

7 Samenstelling vervolg * Drs. van Rooijen (projectleider VBOC) Hoofdopleiders * Drs. Voogt (GGZ VS) * Drs. van Dommelen (hogescholen) * Dr. Vrijhoef (wetenschappelijk onderwijs)

8 Samenstelling vervolg Brancheorganisaties: * VGN * GGZ-Nederland * NVZ * NFU * Actiz Adviserende leden Opleidingscoördinatoren Wetenschappelijke onderwijs Mr. Rozijn (registratie commissie)

9 Besluiten CVS Het College Verpleegkundig Specialisme is onafhankelijk. Besluiten worden voorgelegd aan het bestuur van V&VN. Na behandeling van het bestuur van V&VN worden de besluiten voorgelegd aan de minister van VWS

10 Toetsingskader n deelgebied is maatschappelijk relevant n het deelgebied is zorginhoudelijk relevant n het deelgebied kent een afgebakende beschrijving van het eigen deskundigheidsgebied en een competentieprofiel n het deelgebied betreft de individuele gezondheidszorg n beroepenstructuur VBOC is richtinggevend n het deelgebied voorziet in 1 of meer duale opleidingen

11 Regeling specialismen verpleegkunde n Aanpassing van de Wet BIG (art. 36) n Zelfstandige bevoegdheid voor voorbehouden handelingen. geneesmiddelen voorschrijven, heelkundige handelingen, catherisaties, injecties, puncties, electieve cardioversie, defibrilatie n Voorlopige regeling in een experimenteerartikel voor de MANP (VWS)

12 Project Verpleegkundig Specialist Project is onderdeel van de implementatie VBOC-advies Opdrachtgever CBOG, contact minister van VWS voor beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg V&VN is opdrachtnemer van het project. Dhr van Rooijen is projectleider

13 Project verpleegkundig specialist 3 werkgroepen Capaciteits raming Competentie profiel EVC- procedure Project VS Klankbord groep

14 Competentieprofiel VS Algemeen competentieprofiel 8 deelgebieden met specifieke competenties en voorbehouden handelingen analoog aan het VBOC-advies

15 Canmed systematiekl

16 Voorstel specialismen sompsychsompsychsompsychsompsych Preventieve zorg Acute zorgIntensieve zorg Chronische zorg

17 Competentieprofielen Preventieve zorg Acute zorgIntensieve zorg Chronische zorg Klinisch handelen communicatie samenwerking organisatie Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap professionaliteit

18 Algemeen besluit CVS n NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding voorwaarde voor registratie verpleegkundig specialist. n Vooralsnog is de MANP de enige opleiding die NVAO- geaccrediteerd is. (aangeboden door 9 hogescholen) www.verpleegkundigspecialismen.nl

19 Vragen?? Workshops onder leiding van: Arno van Rooijen Saskia van Bronkshorst Jan-Alex van der Spil Tineke van de Kruk Riet van Dommelen


Download ppt "De weg naar registratie Verpleegkundig specialist Alumnidag 25-1-2008 Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP, lid CSV."

Verwante presentaties


Ads door Google