De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisarts en Apotheker, 1 + 1 = 3 Els van Dieten, stafarts farmacie Willem van de Spijker, stafapotheker Arnold Romeijnders, medisch directeur allen werkzaam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisarts en Apotheker, 1 + 1 = 3 Els van Dieten, stafarts farmacie Willem van de Spijker, stafapotheker Arnold Romeijnders, medisch directeur allen werkzaam."— Transcript van de presentatie:

1

2 Huisarts en Apotheker, 1 + 1 = 3 Els van Dieten, stafarts farmacie Willem van de Spijker, stafapotheker Arnold Romeijnders, medisch directeur allen werkzaam bij zorggroep PoZoB

3 Wat is PoZoB?

4 Onderwerpen en leerdoelen Onderwerpen: –medicatiebeoordelingen –regionale formularia –profiel van de nieuwe apotheker Leerdoelen: –kennis van voorwaarden voor succesvolle samenwerking bij medicatiebeoordelingen en formularia –bruikbare suggesties voor verbeteringen en oplossingen

5 Medicatiebeoordelingen Scenario’s: Apotheker stelt zelf indicatie – afhankelijk van afspraken zorgverzekeraar Apotheker krijgt aanvraag van huisarts –afhankelijk van onderlinge afspraken Merkt u iets van medicatiebeoordeling door uw apotheker? Wat heeft uw voorkeur? –overleg in 3-tallen, 5 minuten –plenair 5 minuten

6 Werkwijze en knelpunten in Zuidoost Brabant Toelichting werkwijze Knelpunten –irritatie bij ongevraagde medicatiebeoordelingen door apothekers (o.a. dubbel werk, huisartsrol onduidelijk, wie beslist?) –start bij zorgprogramma’s, 10% valt daardoor nog buiten zorg –rol van POH (alleen arts, of juist met POH) –ruimte maken voor overleg met apotheker

7 Invoering medicatiebeoordeling Belangrijke punten: –heldere afspraken waar alle partijen zich in kunnen vinden –ondersteuning met ICT –samenwerking tussen zorgverleners

8 Medicatiebeoordeling PoZoB Medicatiebeoordeling voor polyfarmacie patiënten Proces –aanvraag huisarts aan apotheker –gesprek patiënt apotheker, farmaceutische anamnese –overleg huisarts en apotheker –uitleg en gesprek patiënt door huisarts, apotheker of POH

9 Keten Informatie Systeem PoZoB maakt gebruik van Care2U Hierin kunnen de verschillende zorgverleners communiceren en hun bevindingen vastleggen Hiermee wordt het proces en de kwaliteit ervan transparant

10

11 Samenwerking Nieuwe rol apotheker: - minder logistiek en bereiding - meer farmacotherapeut en medicatiebewaker Multidisciplinaire samenwerking brengt verbetering in –afstemming en overleg over medicatie –“twee weten meer dan één” –éénduidige informatie voor patiёnt Verbetert de zorg

12 Samenvatting Procesbeschrijving met duidelijke afspraken Ondersteuning door KIS: Care2U Soepele samenwerking tussen zorgverleners door inzicht in elkaars kennis en kunde

13 Uitrol PoZoB Inmiddels is de werkwijze uitgerold onder 215 huisartsen en 41 apothekers Er zijn tot op heden 234 medicatiebeoordelingen uitgevoerd (VGZ en verre zorgverzekeraars, 2014)

14 Resultaten Recente analyse van 4.574 medicatiebeoordelingen door Kempen et al. 1 gaf het volgende beeld: –Gemiddeld 2,9 farmacotherapie gerelateerde problemen/pat. –25% overbehandeling (inclusief dubbelmedicatie en ontbrekende indicatie) –16% suboptimale therapie –10% te hoge of lage dosering 42% van alle interventie onveranderd overgenomen door arts –18% in gewijzigde vorm 1 Kempen et al. Large scale implementation of clinical medicationreviews in Dutch community pharmacies. Int J Clin Pharm 2014 jun;36(3):630-

15 Raakt u gemotiveerd voor medicatiebeoordelingen? 5 minuten met 3-tallen praten over: Pluspunten? –……. Knelpunten? –…... –…….

16

17 Regionale formularia Waarom regionaal formularium ? Door wie ontwikkeld ? Voor wie bedoeld ? Ontwikkeling tot op heden: DM-CVRM astma-COPD GGZ i.o. Regionale formularia: eerst inhoud, dan kosten !

18

19 Verbetercyclus: naar ”voren” werken! Samenwerking huisarts en apotheker leidt tot: –verbetering voorschrijfpatroon (inhoud) –versterking van FTO-afspraken (niveau 4) –delen van spiegelinformatie –apotheker bewaakt formularium mee: nieuwe rol –2 e lijn is bekend met formularium én werkt mee –naast inhoud zijn kosten ook relevant

20 Verbetercyclus: naar ”voren” werken! 5 min overleg met 3-tallen over: Wat vindt u van deze nieuwe rol van de apotheker? Beter voor patiënt en arts? Wat is nodig om het succesvol te maken? Wat moet er vooral niet gebeuren? Waar wordt u blij van?

21 Wat neemt u mee naar huis over geneesmiddelbeoordelingen? –…………….

22 Onze ervaring: Zelfs na jaren diabetesprogramma veel te verbeteren Apotheker in nieuwe rol is ondersteuning beleid Zonder goede organisatie én ICT slechte opbrengst Afspraken met zorgverzekeraars essentieel Patïent waardeert het, wordt er beter van Geeft verdieping en is leuk voor de huisarts Kennis apotheker is constructief in de keten Loont de moeite!

23 Wat neemt u mee naar huis over het regionale formularium? –…………………

24 Onze ervaring: Geeft houvast, ook aan POH en specialist Versterkt ervaring met actuele aangewezen middelen Vermindert niet zinnige praktijkvariatie Continuïteit met voorschrijven door 2 e lijn Bespaart kosten Geeft apotheker een nieuwe rol Spiegelinformatie is noodzaak De patiënt wordt er beter van Loont de moeite!

25 Heeft u nog vragen? Mail: info@pozob.nl Dank u wel voor uw aandacht!info@pozob.nl


Download ppt "Huisarts en Apotheker, 1 + 1 = 3 Els van Dieten, stafarts farmacie Willem van de Spijker, stafapotheker Arnold Romeijnders, medisch directeur allen werkzaam."

Verwante presentaties


Ads door Google