De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop elektronisch voorschrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop elektronisch voorschrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop elektronisch voorschrijven
Gertjan Hooijman Apotheker

2 Stellingen Een E.V.S. is onmisbaar voor artsen in de huidige tijd met de huidige eisen Een E.V.S. is in strijd met de prescriptie vrijheid van artsen De zorgverzekeraar zal een formularium uiteindelijk dwingend opleggen Introductie van een E.V.S. zet de apotheker buitenspel Een E.V.S. is de doodsteek voor de innovatieve farmaceutische industrie Ik introduceer zo snel mogelijk een E.V.S. in mijn FTO groep Formularia moeten centraal worden opgesteld om regionale verschillen te voorkomen De zorgverzekeraar dient voor formulariumbeheer te betalen

3 Resultaten Voor : Ja Voor : Nee Na : Ja Na : Nee 1 2 3 4 5 6 7 8

4 Rationeel voorschrijven 3.0
De basis van het proces

5 Er was eens……

6 Zoektocht naar voorschrijfgemak
Gemaakte afspraken verwaterden Methode zoeken om afspraken vast te leggen Voorschrijfgemak voor huisartsen

7 De oplossing

8 Wat is een EVS Electronische voorschrijfsysteem is de software waarmee een formularium benaderd kan worden Tom-Tom apparaat met software Een formularium bevat de gemaakte afspraken waarmee gewerkt wordt Routekaarten (europa, nederland etc.)

9 Definitie Een EVS is een beslissings ondersteunend systeem voor voorschrijvers om gefundeerd te komen van een diagnose naar een onderbouwd therapie advies voor een patient Een EVS moet lokaal/regionaal worden opgezet omdat het gedragen moet worden door de participanten

10 Relatie EVS-HIS-AIS EVS HIS AIS

11 Opbouw van een formularium
“indicatie” database ICPC of ICD-10 codering Therapie schemata Recepten database ICA-database “clinical rules”

12 Zachte resultaten Gebruiksgemak en tijdswinst voor de voorschrijver
Bundelen van kennis arts en apotheker en dit ook vastleggen Gemaakte afspraken worden ook nagekomen Optimalisatie contacten binnen de eerste lijn (zorggroep) Toegevoegde waarde van een zorggroep voor de zorgverzekeraar

13 Harde resultaten Besparingen op medicijnkosten
Vergroten van de kwaliteit FTO dient een doel Zorggroep krijgt grip op het voorschrijfbeleid Transparant maken van de “black box” van het voorschrijven

14 KPMG rapport (2005) (P.de Braal)
Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waren de kosten per verzekerde veel lager dan in de rest van Brabant. Dit bleek deels te berusten op een lager aantal recepten per verzekerde en deels op lagere kosten per recept. Bij inwoners bespaarde Asten jaarlijks ongeveer 1 miljoen –toen nog – gulden, ruim €

15 Aanbevelingen KPMG Stel hogere eisen aan (c.q. maak afspraken over) het aantal FTObijeenkomsten ‘Beloon’ deelname hieraan. Maak (contractuele) afspraken met apothekers over verplichte frequentie en wijze van prescriptieterugkoppeling aan FTO-groepen Investeer in werkelijke implementatie van elektronisch voorschrijven Maak afspraken over regelmatige deelname (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) van vertegenwoordigers tweedelijn aan eerstelijns FTO. Stimuleer ontwikkeling en gebruik van prestatie-indicatoren voor kwaliteit van voorschrijven.

16 Geneesmiddel kosten 2013 Apotheek Asten Nederland
Kosten per verzekerde € 121,09 € 160,79 Voorschriften per verzekerde 10,14 13,52 Aandeel 65 + in voorschriften 62,4 % 58,5 % Kosten per voorschrift € 11,95 € 12,98 Bron : SFK

17 Apotheek: APOTHEEK ASTEN
IGZ indicatoren Indicator Omschrijving Waarde Norm IGZ-indicator-06 Percentage patiënten met NSAID's bij gebruik lisdiuretica en RAS-remmers 1.9 <3% IGZ-indicator-12 Aantal gebruikers van coumarinen in combinatie met co-trimoxazol of miconazol (oraal,vaginaal) <1 IGZ-indicator-21 Percentage chronische gebruikers van benzodiazepinen(>65 jaar) 59.6 <67% IGZ-indicator-36 Percentage patiënten >70 jaar dat klassieke NSAID's met gastroprotectie gebruikt 89,3 >65% IGZ-indicator-37 Percentage patiënten dat gelijktijdig nitraat en antitromboticum gebruik 89.4 >82% IGZ-indicator-38 Percentage gebruikers sterke opiaten met tevens laxantia 62.5 >38% IGZ-indicator-39 Percentage patiënten met inhalatiecorticosteroiden bij overmatig gebruik bronchusverwijders 52.6 IGZ-indicator-40 Percentage patiënten met metformine bij eerste uitgifte van orale bloedglucoseverlagende middelen 100 >92% IGZ-indicator-41 Percentage chronische gebruikers langwerkende hypnotica 2.2 <11% IGZ-indicator-42 Percentage afleveringen van derde-generatie-chinolonen 5.8 <8% Apotheek: APOTHEEK ASTEN Rapportage maand: MAR2014 Bron : Pharmo

18 Prescriptie terugkoppeling (ACE-remmers)

19 Conclusies Invoeren van een EVS leidt tot :
Verhoging van kwaliteit prescriptiebeleid Verlaging van de kosten van geneesmiddelen Stroomlijnen van prescriptiepatronen Tijdswinst tijdens consult voor de voorschrijver Afstemmen van poliklinisch voorschrijven op afspraken in de eerste lijn

20 Toekomst Vervolmaken van het rationeel voorschrijven door koppeling met clinical rules Introduceren van regionale, transmurale formularia Misschien dat de politieke en maatschappelijk barrières voor een EVS dan verdwijnen

21 Hoe ziet het eruit ?????? Simulatie van wat een arts ziet (Prescriptor) hostapp.digitalis.nl Hoe schrijf je het formularium (Wizard)

22 Nogmaals stellingen Een E.V.S. is onmisbaar voor artsen in de huidige tijd met de huidige eisen Een E.V.S. is in strijd met de prescriptie vrijheid van artsen De zorgverzekeraar zal een formularium uiteindelijk dwingend opleggen Introductie van een E.V.S. zet de apotheker buitenspel Een E.V.S. is de doodsteek voor de innovatieve farmaceutische industrie Ik introduceer zo snel mogelijk een E.V.S. in mijn FTO groep Formularia moeten centraal worden opgesteld om regionale verschillen te voorkomen Ik weet hoe een E.V.S. werkt


Download ppt "Workshop elektronisch voorschrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google