De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop elektronisch voorschrijven Gertjan Hooijman Apotheker 05-11-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop elektronisch voorschrijven Gertjan Hooijman Apotheker 05-11-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop elektronisch voorschrijven Gertjan Hooijman Apotheker 05-11-2014

2 Stellingen 1.Een E.V.S. is onmisbaar voor artsen in de huidige tijd met de huidige eisen 2.Een E.V.S. is in strijd met de prescriptie vrijheid van artsen 3.De zorgverzekeraar zal een formularium uiteindelijk dwingend opleggen 4.Introductie van een E.V.S. zet de apotheker buitenspel 5.Een E.V.S. is de doodsteek voor de innovatieve farmaceutische industrie 6.Ik introduceer zo snel mogelijk een E.V.S. in mijn FTO groep 7.Formularia moeten centraal worden opgesteld om regionale verschillen te voorkomen 8.De zorgverzekeraar dient voor formulariumbeheer te betalen

3 Resultaten Voor : JaVoor : NeeNa : JaNa : Nee 1 2 3 4 5 6 7 8

4 Rationeel voorschrijven 3.0 De basis van het proces 05-11-2014

5 Er was eens……

6 Zoektocht naar voorschrijfgemak Gemaakte afspraken verwaterden Methode zoeken om afspraken vast te leggen Voorschrijfgemak voor huisartsen

7 De oplossing

8 Wat is een EVS Electronische voorschrijfsysteem is de software waarmee een formularium benaderd kan worden –Tom-Tom apparaat met software Een formularium bevat de gemaakte afspraken waarmee gewerkt wordt –Routekaarten (europa, nederland etc.)

9 Definitie Een EVS is een beslissings ondersteunend systeem voor voorschrijvers om gefundeerd te komen van een diagnose naar een onderbouwd therapie advies voor een patient Een EVS moet lokaal/regionaal worden opgezet omdat het gedragen moet worden door de participanten

10 Relatie EVS-HIS-AIS HIS EVS AIS

11 Opbouw van een formularium “indicatie” database ICPC of ICD-10 codering Therapie schemata Recepten database ICA-database “clinical rules”

12 Zachte resultaten Gebruiksgemak en tijdswinst voor de voorschrijver Bundelen van kennis arts en apotheker en dit ook vastleggen Gemaakte afspraken worden ook nagekomen Optimalisatie contacten binnen de eerste lijn (zorggroep) Toegevoegde waarde van een zorggroep voor de zorgverzekeraar

13 Harde resultaten Besparingen op medicijnkosten Vergroten van de kwaliteit FTO dient een doel Zorggroep krijgt grip op het voorschrijfbeleid Transparant maken van de “black box” van het voorschrijven

14 KPMG rapport (2005) (P.de Braal) Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waren de kosten per verzekerde veel lager dan in de rest van Brabant. Dit bleek deels te berusten op een lager aantal recepten per verzekerde en deels op lagere kosten per recept. Bij 16.000 inwoners bespaarde Asten jaarlijks ongeveer 1 miljoen –toen nog – gulden, ruim € 450.000.

15 Aanbevelingen KPMG Stel hogere eisen aan (c.q. maak afspraken over) het aantal FTObijeenkomsten ‘Beloon’ deelname hieraan. Maak (contractuele) afspraken met apothekers over verplichte frequentie en wijze van prescriptieterugkoppeling aan FTO-groepen Investeer in werkelijke implementatie van elektronisch voorschrijven Maak afspraken over regelmatige deelname (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) van vertegenwoordigers tweedelijn aan eerstelijns FTO. Stimuleer ontwikkeling en gebruik van prestatie-indicatoren voor kwaliteit van voorschrijven.

16 Geneesmiddel kosten 2013 Apotheek AstenNederland Kosten per verzekerde€ 121,09€ 160,79 Voorschriften per verzekerde10,1413,52 Aandeel 65 + in voorschriften62,4 %58,5 % Kosten per voorschrift€ 11,95€ 12,98 Bron : SFK

17 IGZ indicatoren Apotheek: APOTHEEK ASTEN Rapportage maand: MAR2014 IndicatorOmschrijvingWaardeNorm IGZ-indicator-06Percentage patiënten met NSAID's bij gebruik lisdiuretica en RAS-remmers 1.9<3% IGZ-indicator-12Aantal gebruikers van coumarinen in combinatie met co-trimoxazol of miconazol (oraal,vaginaal) 0<1 IGZ-indicator-21Percentage chronische gebruikers van benzodiazepinen(>65 jaar) 59.6<67% IGZ-indicator-36Percentage patiënten >70 jaar dat klassieke NSAID's met gastroprotectie gebruikt 89,3>65% IGZ-indicator-37Percentage patiënten dat gelijktijdig nitraat en antitromboticum gebruik 89.4>82% IGZ-indicator-38Percentage gebruikers sterke opiaten met tevens laxantia 62.5>38% IGZ-indicator-39Percentage patiënten met inhalatiecorticosteroiden bij overmatig gebruik bronchusverwijders 52.6>82% IGZ-indicator-40Percentage patiënten met metformine bij eerste uitgifte van orale bloedglucoseverlagende middelen 100>92% IGZ-indicator-41Percentage chronische gebruikers langwerkende hypnotica 2.2<11% IGZ-indicator-42Percentage afleveringen van derde- generatie-chinolonen 5.8<8% Bron : Pharmo

18 Prescriptie terugkoppeling (ACE-remmers)

19 Conclusies Invoeren van een EVS leidt tot : –Verhoging van kwaliteit prescriptiebeleid –Verlaging van de kosten van geneesmiddelen –Stroomlijnen van prescriptiepatronen –Tijdswinst tijdens consult voor de voorschrijver –Afstemmen van poliklinisch voorschrijven op afspraken in de eerste lijn

20 Toekomst Vervolmaken van het rationeel voorschrijven door koppeling met clinical rules Introduceren van regionale, transmurale formularia Misschien dat de politieke en maatschappelijk barrières voor een EVS dan verdwijnen

21 Hoe ziet het eruit ?????? Simulatie van wat een arts ziet (Prescriptor) –hostapp.digitalis.nlhostapp.digitalis.nl Hoe schrijf je het formularium (Wizard) –http://rc.wizard.formularium.nl/ http://rc.wizard.formularium.nl/

22 Nogmaals stellingen 1.Een E.V.S. is onmisbaar voor artsen in de huidige tijd met de huidige eisen 2.Een E.V.S. is in strijd met de prescriptie vrijheid van artsen 3.De zorgverzekeraar zal een formularium uiteindelijk dwingend opleggen 4.Introductie van een E.V.S. zet de apotheker buitenspel 5.Een E.V.S. is de doodsteek voor de innovatieve farmaceutische industrie 6.Ik introduceer zo snel mogelijk een E.V.S. in mijn FTO groep 7.Formularia moeten centraal worden opgesteld om regionale verschillen te voorkomen 8.Ik weet hoe een E.V.S. werkt


Download ppt "Workshop elektronisch voorschrijven Gertjan Hooijman Apotheker 05-11-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google