De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen en enige kritische kanttekeningen L.M.F. Dejong

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen en enige kritische kanttekeningen L.M.F. Dejong"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen en enige kritische kanttekeningen L.M.F. Dejong
Multidisciplinaire projecten als studiemiddel voor duurzame benaderingen Ervaringen en enige kritische kanttekeningen L.M.F. Dejong

2 Multidisciplinaire projecten
Voor alle studente(n)(s), van elke discipline, geldt, dat zij in staat moeten zijn : Elkaar te verstaan Een begin te maken met denken in systemen Vanuit hun eigen discipline een systeembenadering te ontwikkelen

3 Duurzame Ontwikkeling
De “CIRRUS” benadering: Een integrale aanpak van duurzaamheid in alle studieprogramma’s, door integratie van: Kennis, Inzicht & Vaardigheden In verschillende studieonderwerpen, opdrachten en projecten. Hoofddoel, creëren van: Een bewustwording t.a.v. noodzaak duurzaamheid Een visie op duurzaamheid Een duurzame systeemaanpak

4 Multidisciplinaire projecten
Doelstelling programma Multidisciplinaire projecten: Ervaring opdoen Het ontwikkelen van een geïntegreerde studiemodule Het ontwikkelen van een plan van aanpak van multidisciplinaire projecten (projectenwerkwijze) Belangrijke uitdaging: Gaan studenten van verschillende disciplines werkelijk samenwerken zonder suboptimalisatie ? Leidt multidisciplinaire aanpak tot duurzame(re) oplossingen?

5 Praktische aanpak Direct na de start van CIRRUS project, is het “ENO” MD-project uitgevoerd De resultaten van dat “ENO” MD-project dienden als input voor de te ontwikkelen MD-projectenwerkwijze. Die werkwijze is in 3 volgende projecten toegepast.

6 Protocol Opstart fase Uitvoeringsfase Beoordeling projectdoel
Verwerving medewerkers en middelen + acceptatie Uitvoeringsfase Orientatie / probleemdefinitie Analyse / ontwikkelen oplossingen Implementatie Evaluatie / afronding

7 Projects / leerervaring
“Eno” project Vaststellen informatiebehoefte over duurzame energie Belangrijkste ervaringen MD-project Duur gelijk Niveau deelnemers gelijk Beschikbare tijd gelijk Cohesie groep (Belbin / Tuckman) Interactie project <=> project group Relatie met externe partner

8 Projecten / ervaringen
“De Pettena” project Het verbeteren van de energiehuishouding van seniorenwoningen Project resultaat: zeer succesvol Belangrijkste ervaringen MD-project: MD-Projectenwerkwijze voldeed. Het begeleiden van groepsvorming van studenten te moeilijk voor bedrijfsleven

9

10

11 Projects / learning experience
“Xerox” project Ontwikkel een proces voor hergebruik onderdelen van een nieuwe generatie Gedeeltelijk succesvol Belangrijkste MD - projectervaringen: De wil en de mogelijkheid om samen te werken. Het niveau van de studenten Grote projecten moeilijk af te bakenen.

12 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen (1)
Student Werving studenten is moeilijk “Gelijkheid” vereist speciale aandacht Aandacht nodig voor groepsvormingsproces Organisatorisch Onderlinge afstemming studiemodules blijft een voortdurend probleem

13 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen (2)
Externe partners Te hoge verwachtingen Impact van toezicht op MD projecten te groot Onervarenheid externe toezichthouders met oplossen problemen in teamwerk MD-projectenwerkwijze Afstemming met studieprogramma’s Teamvorming binnenshuis Voorstel MD-projecten in hoofdfase

14 Samenvatting Voor Neutraal Contra
MD-projecten zijn verrijkend voor studenten Ondernemingen zijn zeer welwillend Studenten moeten hun vak beter beheersen Neutraal Teambuilding intern de Faculteit Contra Studenten hebben een hekel aan nivellering Studieprogramma’s van verschillende opleidingen te verschillend. Verwerving externe MD opdrachten is moeilijk.


Download ppt "Ervaringen en enige kritische kanttekeningen L.M.F. Dejong"

Verwante presentaties


Ads door Google