De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding beginnende leraren: groep B doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Uitgangspunten bij begeleiding startende leraren Doorlopende leerlijn:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding beginnende leraren: groep B doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Uitgangspunten bij begeleiding startende leraren Doorlopende leerlijn:"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding beginnende leraren: groep B doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Uitgangspunten bij begeleiding startende leraren Doorlopende leerlijn: Van initiële fase tot startbekwaamheid Van post-initiële fase tot bekwaam leraar Een leven lang leren Vraag: in hoeverre dragen inductietrajecten bij aan een doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Middel: enquête uitgevoerd onder startende leraren

2 Begeleiding beginnende leraren Groep B: doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Aandachtspunten enquête: Startbekwaamheid na de opleiding Inductietraject op de school Aansluiting en doorlopende leerlijn

3 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Enquête: uitgezet onder 35 startende leraren van drie OSR scholen totaal 27 reacties: 8 starters van lerarenopleiding HR 14 starters van lerarenopleiding ICLON 5 starters van andere lerarenopleidingen

4 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête: Startbekwaamheid na de opleiding de meeste starters voelen zich voldoende startbekwaam starters met ICLON opleiding voelen zich vooral bekwaam in rollen als regisseur en vakdidacticus starters met HR opleiding voelen zich vooral bekwaam in vakinhoudelijke en didactische competentie en in reflectie en ontwikkeling

5 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Startbekwaamheid na de opleiding: Suggesties voor verbetering opleiding langer traject met meer aandacht voor pedagogisch handelen ( ICLON) meer koppeling theorie en praktijk meer aandacht praktische vaardigheden bij klassenmanagement (ICLON) meer lesbezoeken van experts van de opleiding meer aandacht voor het totale pakket van docentschap: niet-lesgevende taken als mentoraat meer aandacht voor omgaan met leerlingen met specifieke behoeften, zorgleerlingen

6 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête: Inductietraject op school De meeste starters hebben behoefte aan een inductietraject Gewenste onderdelen voor inductietraject zijn: begeleiding bij de rol als pedagoog, vakdidacticus, regisseur en bij klassenmanagement begeleiding bij omgaan met zorgleerlingen en leerlingen met specifieke behoeften begeleiding bij omgaan met grote klassen voorbereiding op het mentoraat

7 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête Inductietraject op school Bij alle respondenten is sprake van een inductietraject op de school De inductietrajecten omvatten vooral supervisie, lesbezoeken en coaching door een (vak)coach De respondenten zijn gemiddeld net tevreden over de inhoud van de inductietrajecten De respondenten zijn gemiddeld net tevreden over de kwaliteit van de begeleiders van de inductietrajecten

8 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête Inductietraject op school Suggesties voor verbetering inductietrajecten meer tijd voor de coach meer intervisie mogelijkheden/bijeenkomsten geen verplichting meer keuzemogelijkheden meer aandacht voor wat starter meebrengt meer aandacht voor taakbeleid/takenpakket

9 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête Inductietraject op school Suggesties voor verbetering inductietrajecten meer tijd voor de coach meer intervisie mogelijkheden/bijeenkomsten geen verplichting meer keuzemogelijkheden

10 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Bevindingen Enquête Aansluiting en doorlopende leerlijn de meeste starters ervaren een beperkte mate van aansluiting tussen inductietraject en initiële opleiding de meeste starters ervaren het inductietraject niet als ondersteuning voor de verdere ontwikkeling als docent de meeste starters ervaren het inductietraject vooral als een praktische ondersteuning om snel bekend te worden binnen de school

11 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Conclusies - de inductietrajecten worden door de startende leraren vooral ervaren een praktische ondersteuning - de inductietrajecten dragen in de huidige vorm nog onvoldoende bij aan doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel - de inductietrajecten dragen in huidige vorm nog onvoldoende bij aan verdere ontwikkeling van leraren tot bekwaam leraar

12 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Aanbevelingen - maatwerk ( richten op de ondersteuningsbehoefte van de leraar en zone van naaste ontwikkeling van de startende docent; aandacht voor wat de starter meebrengt) - paspoort ( startende docent is eigenaar; kan als basis dienen voor POP ’s zoals gebruikt in het kader van professionalisering leerkrachten binnen scholen ) - inhoudelijke verbreding en verdieping inductietrajecten om het leerproces van docenten te voeden - versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen: als bron literatuursuggesties voor de inductietrajecten en samen maken workshops voor verdere professionalisering - koppeling inductietrajecten aan integraal personeelsbeleid van de school

13 Begeleiding beginnende leraren: Sub-groep doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Volgende stappen: Pilot starten met invoering van het zgn. “paspoort”waarin de startende docent zijn stand van zaken ontwikkeling en leervragen omschrijft Kennisbasis: in opleidingen gebruikte literatuur toegankelijker maken voor scholen


Download ppt "Begeleiding beginnende leraren: groep B doorlopende leerlijn initieel→ post- initieel Uitgangspunten bij begeleiding startende leraren Doorlopende leerlijn:"

Verwante presentaties


Ads door Google