De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus 2.01 – 2600 Berchem Tel.: 03 205 74 80 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus 2.01 – 2600 Berchem Tel.: 03 205 74 80 -"— Transcript van de presentatie:

1 Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus 2.01 – 2600 Berchem Tel.: 03 205 74 80 - info@rondpunt.be www.rondpunt.be

2 naam presentatie Module : Kinderen en Jongeren, slachtoffer van een verkeersongeval

3 Getuigenis van een huisarts Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 3

4 De verhalen Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be Yannick en Lennert 4

5 Nabespreking Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be Kinderen & Jongeren vormen een kwetsbare groep, een zwaar verkeersongeval betekent voor hen dan ook een breuk in het leven. Het ganse gezin van het jonge verkeersslachtoffer ondergaat de impact van het ongeval. Slachtoffers zeggen behoefte te hebben aan steun en begeleiding op de korte en langere termijn. 5

6 Nabespreking Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be De breuklijn van het ongeval is diep omdat: Kinderen en jongeren hun weg nog moeten zoeken De keuzemogelijkheden voor hen drastisch verminderd zijn Het soms moeilijk te aanvaarden is wat niet meer kan Kinderen en jongeren snel in een isolement terecht komen 6

7 Nabespreking Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be De impact op het gezinsleven: Er treedt veel zorg in het gezin binnen Er ontstaat zorgafhankelijkheid De gezinsdynamiek verandert Niet enkel de ouders zijn verder bepalend voor de opvoeding van hun kind Toekomstperspectieven veranderen zeer plots 7

8 Nabespreking Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be Sleutelmomenten in het traject van het gezin: Bij de overgang van algemeen ziekenhuis naar revalidatie Na terugkeer (naar huis) uit een revalidatieziekenhuis Als blijkt dat het kind niet kan terugkeren naar de oude school Als duidelijk wordt dat er van de vriendengroep niet veel overblijft Als de zorg zo groot en omvangrijk wordt dat het gezin in een isolement terecht komt 8

9 Praktijkcasus Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be Op haar twaalfde is Kathleen het slachtoffer geworden van een zwaar verkeersongeval. Ze belandde met haar fiets onder een vrachtwagen. De spoeddiensten hebben onmiddellijk de ouders en de huisarts verwittigd. De mama van Kathleen, een huismoeder, was snel ter plekke en reed mee in de ziekenhuiswagen naar het ziekenhuis. Tijdens de rit kreeg ze reeds telefoon van de vertrouwde huisarts. Hij had het nieuws vernomen en kwam zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. De situatie van Kathleen was op dat moment zeer kritiek. Niet veel later dan de mama kwam ook de papa van Kathleen het ziekenhuis binnen. Mama kon het niet appreciëren dat hij Tom, de jongere broer van Kathleen, thuis alleen had achtergelaten. De huisarts probeerde op dat moment om hun focus bij de situatie van Kathleen te houden. Hij richtte zich ook op als tussenpersoon, contactpersoon tussen ouders en het medisch team. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Uitspraken van ouders … Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 14 ‘De huisarts zou minstens moeten beseffen dat je in het begin alle steun kunt gebruiken en dat slachtoffers zodanig van slag kunnen zijn dat zij er zelf niet eens aan denken om hulp te vragen of zoeken.’ Ouders van Anton, 13 jaar Het ongeval gebeurde 3 jaar geleden

15 Uitspraken van ouders … Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 15 ‘De huisarts heeft ons opgebeld om te vragen of hij ons geen ziekteverlof moest voorschrijven omdat hij vond dat wij in de gegeven omstandigheden niet konden gaan werken.’ Ouders van Annelies, 23 jaar Het ongeval gebeurde 13 jaar geleden

16 Uitspraken van ouders … Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 16 ‘Bij het voorschrijven van medicatie dient er aandacht te zijn voor eventuele bijwerkingen die vaak bij hersenletsel sterker tot uiting komen.’ Ouders van Laurent, 21 jaar Het ongeval gebeurde 17 jaar geleden

17 Uitspraken van ouders … Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 17 ‘Wijs de gezinsleden van een jong verkeersslachtoffer er vanaf het begin op dat je ook aandacht moet blijven hebben voor elkaar en de andere kinderen in het gezin. De valkuil om enkel nog met het slachtoffer bezig te zijn lonkt en is diep.’ Ouders van Hanne, 17 jaar Het ongeval gebeurde 5 jaar geleden

18 Tot slot … enkele tips Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 18 Ga actief op zoek naar informatie als je het vermoeden hebt dat een patiënt betrokken is in een ongeval. Bekijk de situaties van de patiënt vanuit zijn/haar perspectief en handel in de situatie van jouw patiënt zoals je zelf behandeld zou willen worden. Bepaal voor jezelf tot waar je wil/kan gaan met je patiënt en creëer hieromtrent duidelijkheid. Hou het voor jezelf haalbaar. Toets af of je aanbod beantwoordt aan de verwachtingen. Maak afspraken over beschikbaarheid en bereikbaarheid (vast moment in de week?).

19 Tot slot … enkele tips Module Kinderen en Jongeren voor de Lokale Kwaliteitskringen www.rondpunt.be 19 Als je weet dat een belangrijk onderzoek plaatsvond, informeer dan spontaan naar de resultaten. Denk mee over de gevolgen op de lange termijn en begeleid de patiënt in de procedure van medische expertise. Speel een actieve rol in het vertalen en verduidelijken van medische termen en expertiseverslagen. … Realistisch en haalbaar?


Download ppt "Rondpunt vzw Uitbreidingstraat 518 bus 2.01 – 2600 Berchem Tel.: 03 205 74 80 -"

Verwante presentaties


Ads door Google