De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM-praktijkmonitor Ontwikkelingen in de activiteiten en competenties van de HR- professional resultaten 2013-2014 22 januari 2015 Dr. Leni Beukema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM-praktijkmonitor Ontwikkelingen in de activiteiten en competenties van de HR- professional resultaten 2013-2014 22 januari 2015 Dr. Leni Beukema."— Transcript van de presentatie:

1 HRM-praktijkmonitor Ontwikkelingen in de activiteiten en competenties van de HR- professional resultaten 2013-2014 22 januari 2015 Dr. Leni Beukema

2 1.HRM: een veld in beweging 2.HRM-praktijkmonitor 3.Resultaten 2013-2014 4.De toekomst van HRM: samenwerking tussen werkveld, opleiding en onderzoek Opzet

3 HRM-veld in beweging Diversiteit in arbeidsrelaties Heftige ontwikkelingen arbeidsmarkt (crisis, demografie, ICT, overheidsbeleid) en dus ook in arbeidsorganisaties Uitbesteden HRM-taken Uitbreiding eHRM (ESS en MSS)

4 Lectoraat Duurzaam HRM onderdeel Kenniscentrum Arbeid In onderwijs: Innovatiewerkplaats Arbeid&Healthy Ageing HRM-praktijkmonitor Helpen ontwikkelen onderzoeksleerlijn Overige projecten Toekomstvisies inclusieve arbeidsmarkt Precarisering van arbeid

5 Hogescholen zoeken naar inzicht in praktijk Avans-hogeschool (Breda/Den Bosch) gestart Inmiddels vijf hogescholen, volgend jaar minimaal acht Hanzehogeschool eerst pilot (8 studenten), nu volop meedoen en in maart evalueren

6 Wat willen we weten? Met welke werkzaamheden houden HR-professionals zich bezig? Hoe is de taakverdeling tussen HR en lijn? Wat is de rol / positie van de HR functie? Welke competenties zijn daarvoor vereist (nu en in de toekomst)? Hoe wordt HR binnen de organisatie beoordeeld? Slaagt het lijnmanagement erin om HR-activiteiten adequaat uit te voeren?

7 Waarom willen we dit weten? Studenten: - Systematisch zicht op praktijk van HRM - Leren kijken naar verschillende perspectieven Bedrijven: -Terugrapportage van student -Landelijk overzicht trends in HRM Opleiding en lectoraten: - Inzicht in de rol van de HR functie (afdeling P&O en lijn) - Meerjarig trendonderzoek - Inzicht in benodigde competenties - Doorwerking in HBO onderwijs

8 Uitvoering onderzoek 2013-2014 (door stagiaires) Enquête HR professional (n=234) Interview HR professional (n=206) Interview leidinggevende HRM’er (directeur/hoofd HRM) (n=159) Interview lijnmanager (‘de klant’) (n=180) AbsoluutProcentueel Profit16670,9 Not for profit 6829,1

9 ClustersHR-activiteiten A Bemensen/Beschikbaarheid van medewerkers Personeelsbegroting en -planning, werving & selectie, ontslagprocedures en sociaal plan B Ontwikkeling/inzetbaarheid Van medewerkers Invoeren en toepassen competentiemanagement, adviseren over HRM-gesprekkencyclus, loopbaan− en opleidingsgesprekken voeren, Management Development C Organisatieontwikkeling Reorganisaties begeleiden, cultuurveranderingsprocessen begeleiden, teamontwikkeling begeleiden, mede vormgeven organisatiestrategie D Arbeidsvoorwaarden Opstellen arbeidsvoorwaardenregelingen, arbeidsvoorwaarden toepassen en hierover adviseren, adviseren belonings- vraagstukken E Arbo, Verzuim en Vitaliteit Adviseren over arbo−zaken, faciliteren bij verzuimbegeleiding, opstellen en faciliteren Risicoinventarisatie− en Evaluatie (RI&E) FArbeidsverhoudingen Overleg met (leden) OR, werkoverleg faciliteren, bemiddeling en advisering bij conflicten, interne communicatie GPersoneelsbeheer Beheer personeelsinformatiesysteem, uitvoeren personeelsadministratie, uitvoeren salarisadministratie, opstellen van en rapporteren over personeelsinformatie Clusters van HR-activiteiten in praktijkmonitor

10 Tijdsbesteding HR-activiteiten

11 Competenties Persoonlijke integriteit/ geloofwaardigheid Management van veranderingen Business kennis Vermogen om te beïnvloeden Vakdeskundigheid HRM

12 Beroep gedaan op competenties

13 Zichtbaarheid

14 Toekomstig belang van HR-competenties

15 HR-activiteiten lijnmanagement

16 Voorlopige conclusies Uitvoerende, operationele rol HR sterk Strategische en veranderkundige rol meningen meer verdeeld Breed profiel HRM-professional Meer aandacht voor ontwikkeling van de organisatie Omgang met integriteit/ geloofwaardigheid

17 Vragen aan werkveld Herkenbaar? Compleet? Nuttig? Andere opmerkingen?

18


Download ppt "HRM-praktijkmonitor Ontwikkelingen in de activiteiten en competenties van de HR- professional resultaten 2013-2014 22 januari 2015 Dr. Leni Beukema."

Verwante presentaties


Ads door Google