De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten groepswerk studiedag INOUT 26-11-2012 Veenendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten groepswerk studiedag INOUT 26-11-2012 Veenendaal."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten groepswerk studiedag INOUT 26-11-2012 Veenendaal

2 1. CERTIFICERING Stel dat extramuraal bibliotheekwerk opgenomen wordt in de certificering, op welke 5 punten zou het dan getoetst moeten worden?

3 Groep 1 Passen in missie / visie van de bibliotheek Moet imago van de bibliotheek (NL) verhogen In samenwerking met andere partijen Medewerkers kunnen er enthousiast en positief over vertellen Dat wat we buiten de deur doen, moet van even goede kwaliteit zijn, als van binnen de bieb Groep 2 Allereerst vraag daaraan vooraf 'ja' moet ook gecertificeerd worden. Gezamenlijke visie, beleid en programma waar alle partijen zich in kunnen vinden, toegankelijkheid, meetbare resultaten, personeel, waarbij ondernemerschap, klantgericht en een actieve houding een voorwaarde zijn.

4 Groep 3 Effecten moeten meetbaar zijn. Moet een nieuwe doelgroep bedienen of bestane doelgroep uitbreiden Imagoverbetering of verhoging naamsbekendheid opleveren Het moet aan de Kwaliteitsnormen (INK) voldoen. Extra leden opleveren. Groep 4 Aantal samenwerkingspartners, concrete resultaten van samenwerking, extramuraliteit terug te zien in functiebeschrijvingen, gedaantes en verschijningen buiten het reguliere gebouw, extramurale collecties, met bibliotheek gerelateerde activiteiten in de bieb, klanten die meebeslissen over aanbod, inkomsten niet via overheden.

5 Groep 5 kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van je netwerk, samenwerkingspartners mate en vorm van cocreatie met die je partners, klanten, stakeholders realiseert planningscyclus met targets en behaalde resultaten Groep 6 professionaliteit kwaliteit gebruik ( kwantitatieve meting) gekoppeld aan kwaliteit betrokkenheid burger om bereik te vergroten toegankelijkheid

6 2. SAMENWERKEN Met welke (nieuwe!) lokale en provinciale partners kunnen bibliotheken succesvol samenwerking zoeken?

7 Groep 1 Ondernemersverenigingen Heemkundeclubs Archief Groep 2 woonzorgcentra, musea, bedrijfsbibliotheken, ggd, roc, sociale werkvoorziening Groep 3 (Lokale) ondernemers (bijvoorbeeld een MacBieb bij McDonald, maar dan een nieuwe initiatief) Wooneenheden van zelfstandig wonende senioren Bij Taalaanbieders voor laaggeletterden/inburgeraars eenTaalpunt aanbieden

8 Groep 4 Tandartsen e.a zorgverleners edoch wij schuwen de regeringsverantwoordelijkheid niet, en sluiten niemand uit… Groep 5 ZZp en Mkb ondernemersplatforms, Cjg's, Regiocolleges, Open coffees, Open universiteit, Amateurkunst, Waterschappen, Food Valley, muziekverenigingen & koren (5) Groep 6 energiemaatschappij bijv duurzaam gebouw met educatieve programma's. Gamemania natuurinstanties want dan komen ook de mannen

9 3. STREVEN Definieer wat bibliotheken nastreven met extramuraal bibliotheekwerk.

10 Groep 1 Zichtbaarheid en bereikbaarheid vergroten. Meer in de haarvaten van de samenleving functioneren. Specialistisch, dus meer kwaliteit. Dichterbij de doelgroep. Burgers maximaal van dienst zijn (in hun informatiebehoefte) Biedt medewerkers nieuwe kansen, het beroep kan daarmee inhoudelijker worden. Groep 2 door naar buiten te treden je zichtbaarheid vergroten, je horizon te verbreden, je meerwaarde aan te tonen, je imago verfrissen en je rendement verhogen.

11 Groep 3 Het streven van extramuraal bibliotheekwerk is voor ons het uitbreiden van naamsbekendheid en imagoverbetering, van huidige en nieuwe doelgroepen en uiteindelijk van de bibliothecaire dienstverlening. Groep 4 Existentieel nut van de bibliotheek staat er door buiten kijf, doordat je integraal onderdeel bent van de samenleving. M.a.w. draagvlak. (4) Groep 5 Connecten, Toekomstbestendigheid, Unescoverdrag trots en hoog in het vaandel blijven dragen, strategische partnerships ontwikkelen en onderhouden, flexibel en alert op veranderende maatschappij - passend bij je eigen missie en visie.

12 Groep 5 Connecten, Toekomstbestendigheid, Unescoverdrag trots en hoog in het vaandel blijven dragen, strategische partnerships ontwikkelen en onderhouden, flexibel en alert op veranderende maatschappij - passend bij je eigen missie en visie. Groep 6 Op een actieve manier bredere bekendheid geven aan wat de bibliotheek allemaal biedt.

13 4. FOTO Wie in jullie groep ziet er het meest representatief uit om extramuraal de boer op te gaan? Kleed hem of haar eventueel aan met de meest representatieve bril, tas en Ipad!

14 extramurale bibliotheacaris = kameleon

15

16

17 We sluiten niemand uit

18 Zo dus niet, maar: een lach, verzorgd, aangepast aan de omgeving waar je naar toe gaat. Met een open blik, juiste persoon naar de juiste plek.


Download ppt "Resultaten groepswerk studiedag INOUT 26-11-2012 Veenendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google