De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 september 2014 Vinden en binden Behoefteschatting bijzondere jongerenhuisvesting Rotterdam, 2008-2010 Alex Hekelaar Onderzoeker Sociaal-Wetenschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 september 2014 Vinden en binden Behoefteschatting bijzondere jongerenhuisvesting Rotterdam, 2008-2010 Alex Hekelaar Onderzoeker Sociaal-Wetenschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 24 september 2014 Vinden en binden Behoefteschatting bijzondere jongerenhuisvesting Rotterdam, 2008-2010 Alex Hekelaar Onderzoeker Sociaal-Wetenschappelijke Afdeling

2 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Inhoud presentatie. Aanleiding. Doel van het onderzoek. Onderzoeksdefinities. Resultaten. Conclusies en aanbevelingen

3 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Aanleiding. Meer en bredere aandacht huisvestingsproblematiek jongeren. Resultaten onderzoek 2006  tekort aan opvangplekken  verwachte toename tekort 2006-2007  dichtslibben van voorzieningen  problemen aansluiting jeugdzorg, maatschappelijke opvang en zorginstelling. Maatregelen 2006-2007  inkoop 545 extra opvangplekken  oprichting Centraal Onthaal Jongeren. Beleid succesvol, maatregelen nodig?

4 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Doel van het onderzoek.i.in kwantitatieve en kwalitatieve zin inzicht bieden in de behoefte aan bijzondere jongerenhuisvesting in Rotterdam;.h.het schatten van de behoefte-ontwikkeling voor de periode 2008-2010.

5 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Onderzoeksdefinities. Bijzondere jongerenhuisvesting:  onzelfstandige woonruimte waarbij  tijdelijke zorg en begeleiding  op het gebied van wonen, werken, rondkomen en leren wordt geboden (Hekelaar 2006).. Doelgroep bijzondere jongerenhuisvesting:  jongeren van 18 t/m 22 jaar die door één of meer problemen  niet (langer) thuis kunnen wonen, waarvoor  geen voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn en  die (nog) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving  (gebaseerd op COJ-convenant 2007)

6 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Resultaten Tabel 1Omvang doelgroep en wachtlijst op 1/1/2008, prognose aantal benodigde opvangplekken 2008-2010. Soort opvang JongerenBenodigde extra plekken TotaalWachtlijst 1/1/2008 200820092010 Licht19624-19-12-8 Midden24870123148168 Zwaar1134481114 Crisis164222 Geen passend aanbod 40 384447 Totaal613182152193223  Omvang behoefte

7 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Resultaten  Aard behoefte vraagzijde (jongeren)  kortere wachtlijsten, meer opvangplekken  meer praktische ondersteuning (o.a. schulden)  meer empatische houding hulpverlener  veilige woonomgeving (o.a. opvoeding kinderen)  minder strenge regels, meer dialoog  ander imago opvang en hulpverlening  meer outreachende hulpverlening  meer betaalbare woonruimte  zelfstandige woonruimte met praktische begeleiding

8 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Resultaten  Aard behoefte aanbodzijde (verwijzers en opvanginstellingen)  kortere wachtlijsten, meer opvangplekken  meer aanbod voor zware doelgroepen  meer overzicht sociale kaart  deskundigheidsbevordering en – samenwerking  meer nadruk preventie  meer betrokkenheid Jeugdzorg  snellere diagnose en indicatiestelling  voorkomen van schulden  niet afwijzen, maar zoeken naar oplossingen  zelfstandige woonruimte met begeleiding

9 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Conclusies. Toename capaciteitsproblemen. Teruglopende resultaten  hoog percentage afwijzingen en voortijdige uitval  hoog percentage terugval na uitstroom. Aansluitingsproblemen vraag en aanbod  aanbod sluit onvoldoende aan bij de stijgende omvang en problematiek van de doelgroep  onvoldoende regie op aanbod en ketendienstverlening  gebrek aan duurzame uitstroommogelijkheden  instrumenteel, aanbodgerichte werkwijze

10 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Aanbevelingen. Meer (differentiatie) aanbod. Intensievering regievoering en ketensamenwerking  resultaatsturing  verder ontwikkelen en verbreden COJ. Kwaliteitverbetering. Vinden, binden en zelfstandig maken  aansluiten bij leefgebied en beleving jongeren  vertrouwensband  integrale aanpak en casemanagement  flexibele doelen  emancipatie. Meer zicht op verloop huisvestings- en hulpverleningscarrières

11 24 september 2014 Onderzoek behoefte bijzondere jongerenhuisvesting Tot slot ‘Het niet oppakken van jongeren heeft ook te maken met hoe de bestaande hulpverlening is georganiseerd. Een ieder werkt vanuit een bepaalde definitie van het hulpaanbod en de doelgroep. Jongeren waar veel mee aan de hand is, multiproblematiek, passen niet op dit bestaande aanbod.” (Mw. S, ambulante hulpverlener)) ’.


Download ppt "24 september 2014 Vinden en binden Behoefteschatting bijzondere jongerenhuisvesting Rotterdam, 2008-2010 Alex Hekelaar Onderzoeker Sociaal-Wetenschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google