De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal Gezondheidsbeleid en Wmo Gemeente Haaren. LGB en Wmo Presentatie GGD Hart voor Brabant kernboodschappen Haaren: Samenwerking tussen preventie WCPV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal Gezondheidsbeleid en Wmo Gemeente Haaren. LGB en Wmo Presentatie GGD Hart voor Brabant kernboodschappen Haaren: Samenwerking tussen preventie WCPV."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal Gezondheidsbeleid en Wmo Gemeente Haaren

2 LGB en Wmo Presentatie GGD Hart voor Brabant kernboodschappen Haaren: Samenwerking tussen preventie WCPV = preventiewet Relatie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wmo = participatiewet

3 Raakvlakken WCPV en Wmo? WCPV Beleidsnota iedere 4 jaar – inhoud op grote lijnen Geen evaluatie-eisen in de wet wel indicatoren inspectie volksgezondheid en adviezen lokale kernboodschappen

4 Raakvlakken WCPV en Wmo? Wmo Iedere 4 jaar (beleids)plan Wmo met uitwerking van een of meer plannen Jaarlijks evalueren Horizontale verantwoording (lokaal) Verticale verantwoording (rijk)

5 Raakvlakken Wmo en WCPV! 1. Wijkgericht werken: o.a. ondersteunen tot stand brengen van structuren op wijk-en/of buurtniveau rondom thema’s als preventie eenzaamheid en depressie 2. Heel JGZ: - individueel onderzoek en vervolg - opvoedingsondersteuning - advies – spreekuren - gezondheidsbevordering jeugd - schoolgezondheidsbeleid

6 Raakvlakken Wmo en WCPV! 3. Publieksinformatie: - (digitale) sociale kaart 4. Geen specifieke taken wel… mantelzorgers zijn belangrijke risicogroep

7 Raakvlakken Wmo en WCPV! 5. Preventieprojecten gericht op: - voorkomen van depressie, eenzaamheid - allochtonen en gezondheid - vangnet en advies doelgroepen - bemoeizorg en bemoeizorgregistratie 6. Geen verstrekking voorzieningen wel verzamelen en analyseren gegevens

8 Raakvlakken Wmo en WCPV! 7-8-9 (centrumgemeenten en regio): -advies en inzet OGGZ-verpleegkundige -coördinatie en participatie netwerken -casusoverleggen -ondersteunen formuleren ketenafspraken -OGGZ-monitor -beleidsadvisering -preventieprojecten

9 Wmo-WCPV-regeerakkoord Regeerakkoord Balkenende IV Preventie: - streven naar lagere gezondheidskosten en minder grote verschillen in levensverwachting op basis van sociaal economische achtergronden - ontwikkelen van nieuwe verzekeringsvormen gericht op gezonde leefstijl en preventie

10 Wmo-WCPV-regeerakkoord - grotere rol voor scholen en Centra voor Jeugd en Gezin in preventie, zoals voorlichting over voeding en stimuleren van sport - verbod op alcoholreclame op radio en tv vòòr 21:00 uur - horeca uiterlijk 2011 rookvrij (of 2008??)

11 Wmo-WCPV-regeerakkoord Medische ethiek: betere seksuele voorlichting, in het bijzonder voor allochtone jongeren om ongewenste zwangerschappen te voorkomen

12 Combinatiemogelijkheden Wmo en WCPV Eén nota lokaal gezondheidbeleid (LGB) Wmo-(beleids)plan Wmo-(beleids)plan en nota LGB naast elkaar Wmo-(beleids)plan en beleidsbrief WCPV

13 Landelijke trends WCPV - Wmo Roep vanuit gemeenten aan VWS en VNG over afstemming 4 jarig plan LGB en 4 jarig plan Wmo Ook geluiden richting GGD-Nederland Geluid landelijk opgepakt door SGBO (onderzoeksbureau van de VNG) Stand van zaken regionale vertaling regiogemeenten ‘s-Hertogenbosch


Download ppt "Lokaal Gezondheidsbeleid en Wmo Gemeente Haaren. LGB en Wmo Presentatie GGD Hart voor Brabant kernboodschappen Haaren: Samenwerking tussen preventie WCPV."

Verwante presentaties


Ads door Google