De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Toelichting op criteria, voorwaarden, procedure en planning HFA 9 juli 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Toelichting op criteria, voorwaarden, procedure en planning HFA 9 juli 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Toelichting op criteria, voorwaarden, procedure en planning HFA 9 juli 2016

2 Waar gaat het over (1)? ERFENIS enkele honderdenduizenden euro’s Keuze HVAA: leden en niet leden de kans om een idee te ontwikkelen en met financiele hulp te realiseren. Verantwoord te besteden tbv afdeling Amsterdam Amstelland van het Humanistisch Verbond (HVAA): -Transparante procedure: een apart fonds om eea te organiseren, sturen -Onafhankelijke oordeelsvorming, wo 2 commissies -Navolgbare oordeelsvorming en keuzen, wo criteria en voorwaarden 2

3 Waar gaat het over (2)? Projectvoorstellen -Binnen het humanistisch label (www.humanistischverbond.nl), o.a.www.humanistischverbond.nl -Verbinden wereldbeelden (cultuur, religie e.d.) -Kwaliteit van leven voor ieder -Gelijke kansen voor ontwikkeling en ontplooiing individuen en groepen -Vrije meningsuiting -Eigen keuzen -Stimuleren van zelf denken, zelf denken, samen leven … -Vernieuwend -Maatschappelijk relevant -Met een impact 3

4 Criteria en voorwaarden Zie de website HFA (beoordelen & FAQ) De in de website aangegeven criteria en voorwaarden zijn richtinggevend Deelfinanciering is mogelijk, samen met andere partners Winst maken is niet de bedoeling, mag mits geinvesteerd in project Belangenconflict vermijden (o.a. commercie) Voorselectiecommissie toetst voorstellen aan criteria en voorwaarden Adviesgroep toetst o.a. aan maatschappelijke relevantie binnen het humanistisch label &kans op succes & zichtbaarheid/voelbaarheid projectresultaat voor de Amsterdamse samenleving weegt voorstellen tov elkaar Budget projectvoorstellen >20.000 euro 4

5 Procedure Zie de website HFA (beoordelen) Deadline indienen: 30 september 2016 Voordracht voorselectiecommissie aan adviesgroep: uiterlijk 2 januari 2017 Oordeel adviesgroep aan bestuur HFA: 1 maart 2017 Eind beslissing bestuur HFA: gepubliceerd eerste week april 2017 Publicatie op websuite HFA & Facebookpagina HFA Dan: per project nadere afspraken en beginnen met de realisatie! 5

6 Wat indienen? Eén document waarin: Indieningsformulier website HFA > subtabblad indienformulieren Factsheet projectvoorstel Bevat de belangrijkste kenmerken projectvoorstel (volgende slide) Basis voor samenvatting projectvoorstel op website HFA, indien voorgedragen aan de adviesgroep, te maken door de indieners Projectvoorstel: toelichting en eventuele bijlagen Hou het kort Feitelijk Realistisch Een handvat voor wat en hoe als checklist > subtabblad eisen projectplan 6

7 Factsheet projectvoorstel = PITCH Met de factsheet wek je interesse op. Begin dus met wat je wilt, waarom (doel), wat de Amsterdamse samenleving er van gaat merken (resultaat, voor wie) en aan welke criteria en voorwaarden (en waarom) het voldoet Licht toe: -Wanneer je het doel gaat bereiken en langs welke weg (planning) -Wat je nodig hebt > mensen en middelen: wanneer wat, waarvoor (begroting) -Welke risico’s je ziet en hoe je die gaat minimaliseren (risicomanagement) -Hoe je gaat communiceren over het project: voortgang en resultaat (wanneer, middelen, doelgroep), hoe je dat bekostigt. Gebruik middelen HV (communicatie & marketing) -Projectorganisatie: wie leidt, voert uit & overlegstructuren (hoe hou je zaken in greep) -Cv projectleider & beschrijving uitvoerders -Bestuur HFA = opdrachtgever -of er meerdere financiers zijn, zo ja: voor welk deel en tegenprestatie 7

8 Projectplan Hou het kort, feitelijk, overzichtelijk Nederlandse taal = nadere toelichting om te beoordelen of de opbrengst Past bij doelen HFA Haalbaar is binnen planning en begroting Voldoende effect sorteert binnen het humanistisch label Voldoende maatregelen zijn om evt belangenconflict te voorkomen 8

9 Wat gebeurt met jouw /jullie idee? Indien gekozen voor financiering: Indiener genoemd als ideehebber of anoniem indien gewenst Overige rechten gaan over naar HFA (evt icm andere financiers) Indiener vrijwaart HFA voor claims van andere partijen op intellectueel eigendom Indien niet gekozen voor financiering: Jouw idee, niet gebruikt door anderen en niet gepubliceerd (behoudens samenvatting indien voorgedragen aan adviesgroep) 9

10 Tenslotte HFA is een werkvorm met een bestuur Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen Over het humanisme: zie website HFA, Humanistisch Verbond SUCCES & PLEZIER! 10


Download ppt "Informatiebijeenkomst Toelichting op criteria, voorwaarden, procedure en planning HFA 9 juli 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google