De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Projectmatig werken zit tussen routinematig werk, en improvisatie Projectmatig werken:

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Projectmatig werken zit tussen routinematig werk, en improvisatie Projectmatig werken:"— Transcript van de presentatie:

1

2 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Projectmatig werken zit tussen routinematig werk, en improvisatie Projectmatig werken: als het werk niet gemakkelijk te plannen is, of erg gecompliceerd is. Hoofdstuk 12 Projectmanagement

3 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Project: doel is bekend; de weg er naartoe niet precies. Een geheel van activiteiten uitgevoerd door een specialistische groep in een tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op een duidelijk geformuleerd resultaat, vastgelegd in een projectplan Definitie van een project:

4 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Eindig Kenmerken van een project: Bepaald budget Duidelijk geformuleerd resultaat Altijd evaluatie-toetsmomenten Grote diversiteit van mensen en vaardigheden Geleid door een projectleider Opgedeeld in fasen Elke fase kent een plan van aanpak en een evaluatie

5 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De Deming cirkel Plan Stel bij Voer uit Evaluatie De Deming cirkel beschrijft de methode waarmee elk werkproces steeds verbeterd kan worden

6 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Fasen in een project: Ideefase of Initiatieffase Definitiefase Ontwikkelfase Nazorgfase Het idee! Wat moet er gebeuren? Hoe moet het worden? Hoe moet het gemaakt worden? Doen! Gebruik en instandhouding

7 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Ideefase of Initiatieffase Er is een probleem dat om een oplossing vraagt... Projectopdracht opstellen. –Hoe gaan we het aanpakken? Brainstormen Bijeenkomsten organiseren Aantrekken projectleider Opstellen startdocument –Achtergronden van het project –Projectdoel –Globale resultaten –Randvoorwaarden (niet gedetailleerd) Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg

8 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Definitiefase De projectleider vormt een team Inventariseren van eisen. Samen wordt het projectplan geschreven Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg Het projectplan bevat alle onderdelen van het startdocument, nu gedetailleerd uitgewerkt. Beschrijving van het probleem De aanleiding van het project Het doel van het project (waar streven we naar ?) Het projectresultaat (wat levert het op ?) De effecten De randvoorwaarden (opleverdatum, budget, enz )

9 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Uitwerking projectplan Langste en meest gecompliceerde fase Deze fase wordt vaak verdeeld in subfasen, met mijlpalen Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg Subfasen:  Ontwerpfase  Voorbereidingfase  Realisatiefase Ontwikkelfase

10 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbereidingfase Taken verdelen. Mensen zoeken met specialistische kennis bij bepaalde taken. Materiaal verzamelen. Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg Ontwerpfase: Hoe moet het worden? Hoe moeten we gaan werken? Ontwikkelfase: deelfasen Realisatiefase Het nu echt doen: uitwerking projectplan. Oplevering van het eindproduct.

11 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Nazorgfase Implementatie Gebruiken en instandhouden van het eindproduct. Wegwerken van 'bugs'. Scholen van gebruikers. Gebruik evalueren, problemen oplossen! Bijhouden van ontwikkelingen. Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg

12 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoe houd je een project onder controle? TGKIO- factoren GeldTijd Kwaliteit Informatie Organisatie Project (fase) Deze 5 elementen spelen een rol of MOSQUITO-aspecten

13 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Tijd Een project is eindig. –Dat geldt ook voor alle fasen en subfasen van het project. Mijlpalen moeten gehaald worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van Ganttcharts, waarin met tijdbalken wordt aangegeven wanneer wat gebeurt (zie de figuur hier onder)

14 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Geld en Kwaliteit Geld Er is een bepaald budget waarmee je moet uitkomen. Het budget is nodig voor o.a.: –personeel –apparatuur/materialen –externe kennis Kwaliteit: Moeilijk te omschrijven; wat is goed ? Wordt vastgelegd in afspraken tussen opdrachtgever en projectteam.

15 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatie en Organisatie Organisatie: data wie doet wat? Taakverdeling welke kwaliteit? Er is een interne en een externe organisatiestructuur Informatie: Geformaliseerde informatiestromen  officiële afspraken, data, deadlines, specificaties Niet geformaliseerde informatielijnen  officieuze gesprekken (‘in de wandelgangen’)

16 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorzitter van de stuurgroep – opdrachtgever of een vertegenwoordiger daarvan Lid van de stuurgroep – veel kennis van het bedrijf Projectmanager – stuurt meerdere projecten Projectleider – leiding van het project, dagelijkse gang van zaken, informatie naar stuurgroep, kijkt of planning gehaald wordt. Projectmedewerker – met eigen kennis en vaardigheden Voert, samen met anderen, deelaspecten uit van het totale project Mensen betrokken bij een project:

17 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Mensen betrokken bij een project: Projectgroep Stuurgroep Projectleider Opdrachtgever Externe organisatie Lijnmanagers Projectmedewerkers Projectmanagers Interne organisatie

18 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Beslissingen Strategische beslissing Tactische beslissing Operationele beslissing Gaan over de levensvatbaarheid op de lange termijn; algemene informatie nodig. Voor de middellange termijn; algemene en detailinformatie nodig. Gaan over de dagelijkse gang van zaken op de korte termijn; gedetailleerde informatie nodig.

19 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica EINDE


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Projectmatig werken zit tussen routinematig werk, en improvisatie Projectmatig werken:"

Verwante presentaties


Ads door Google