De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel."— Transcript van de presentatie:

1 De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel.

2 Het begrippenarsenaal van de arbeidsauditoraten bij het sociaal handhavingsrecht: De strijd tegen het zwartwerk.

3 ● Sociale fraude = elk misbruik inzake sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht en sociale bijstand + onttrekken aan lasten die de overheid oplegt of ongerechtigd genieten van baten die door de overheid verleend worden

4 Sluikwerk ● = arbeid die heimelijk, met miskenning van de wettelijke bepalingen, wordt verricht ● Wet 06/07/76 ● Sluikwerker + tewerksteller => strafsanctie

5 Zwartwerk ● = werk waarvan men de verdiensten niet opgeeft aan de belastingen ● Wet 23/03/94 ● Zwartwerker + tewerksteller => strafrechtelijke+adminstratieve sanctie ● Wet 16/11/72 : verhinderen van toezicht =>zwaardere sancties

6 K.B.31/05/33 ● Verklaringen afleggen i.v.m. subsidies, vergoedingen en toelagen ● Oprecht en volledig ● Bij overtredingen: zware straffen: ● - gevangenisstraf 6m-3j ● - geldboete 26-50 000 euro ● - bijzondere verbeurdverklaring

7 Mensenhandel en tewerkstelling van vreemdelingen.

8 Definitie van mensenhandel ● mensenhandel=exploitatie van mensen, waarbij één of ander dwangmiddel wordt gebruikt (bedreigingen, geweld, bedrog,...) ● Illegale immigratie=illegaal binnenkomen of verblijf op het grondgebied van een staat ● mensensmokkel=illegale grensoverschrijding tegen betaling van een vergoeding aan een smokkelaar ● Illegale tewerkstelling van vreemdelingen=> ongeacht hun verblijfsstatuut

9 De strijd tegen de mensenhandel ● Omzendbrief COL 12/99 : Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie ● Protocol 30/06/93 : samenwerking tussen sociale inspectiediensten ● 21/06/01 : oprichting expertisenetwerk 'Mensenhandel en mensensmokkel'

10 Concreet aandeel van de arbeidsauditoraten ● Niet bevoegd : ● - voor opsporing en vervolging voor overtredingen vreemdelingenwet 15/12/80 ● - pornografie of aanverwante misdrijven op seksueel vlak ● Wel bevoegd : 'gemengd' dossier : illegale tewerkstelling van vreemdelingen

11 Wetgeving inzake tewerkstelling van vreemdelingen ● Wet 30/04/99 + K.B. 09/06/99 : tewerkstelling buitenlandse werknemer ● - arbeidskaart (werknemer) ● - arbeidsvergunning (werkgever) ● K.B. 06/02/03 : aanpassing aan K.B. 09/06/99 ● - stabiel recht op verblijf

12 Sanctieregeling in buitenlandse arbeidskrachtenwet ● Strafmaat naargelang verblijfsstatuut ● Gevangenisstraf 8d - 1j ● Geldboete 1700 – 30 000 euro

13 Rechtspraak in verband met illegale tewerkstelling van vreemdelingen.

14 Voorbeeld ● Gezamenlijke strafvervolging wegens illegale tewerkstelling en mensenhandel: ● - arrest Hof van Beroep te Antwerpen dd. 18/04/02 ● - 'werkgever' brengt drie Chinezen zonder papieren binnen om werkzaamheden aan gebouwen uit te voeren ● - veroordeling: 6 maanden gevangenisstraf en geldboete van 49 330 euro

15 Statistische gegevens in verband met illegale tewerkstelling van vreemdelingen.

16 Dossiers «illegale tewerkstelling van vreemdelingen» van 1 juli 2002 tot 30 juni 2003

17 Bronnen ● Drubbel, L. (2004) De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel. Rechtskundig weekblad 2003-2004, 67, nr22, 841-863. ● http://2.bp.blogspot.com/- ns2BiaLQx2c/TqeDVz5d1gI/AAAAAAAAfkc /6DSHwK2zf3M/s1600/appelpluk1109- 01.jpg


Download ppt "De rol, bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel."

Verwante presentaties


Ads door Google