De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in de Tweede Fase 4 havo Functies mentor, ILB’er, teamvertegenwoordiger, teamleider Resonansgroep Bijzonderheden Tweede Fase Maatschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in de Tweede Fase 4 havo Functies mentor, ILB’er, teamvertegenwoordiger, teamleider Resonansgroep Bijzonderheden Tweede Fase Maatschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in de Tweede Fase 4 havo Functies mentor, ILB’er, teamvertegenwoordiger, teamleider Resonansgroep Bijzonderheden Tweede Fase Maatschappelijke stage Een schone school Exameneisen Profielwerkstuk FLiTS Vragen? ouderavond 4h 1415

2 Functie mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders Verder besproken door de mentor ouderavond 4h 1415

3 Functie zorgdocent/ ILB’er ouderavond 4h 1415 Contact met zorgteam Regelen (externe) hulp in samenwerking met zorgteam, mentor en teamvertegenwoordiger Voor 4 en 5 havo: Lian Schers (SCL)

4 Functie teamvertegenwoordiger Coördinatie controle op presentie/ absentie leerlingen; schakel tussen medewerkers receptie en mentoren Coördinatie disciplinaire maatregelen in samenspraak met mentoren, receptie en teamleider Ondersteuning en vervanging teamleider ouderavond 4h 1415

5 Functie teamleider Coördineren van de begeleiding door de mentoren Aansturing mentoren (begeleiding van leerlingen) en secties (kwaliteit onderwijs) Bewaken studieresultaten en veiligheid Afhandelen verlofaanvragen ouderavond 4h 1415

6 Resonansgroep Een groep leerlingen uit 4 havo Samengesteld vanuit ‘verschillende achtergronden’ Doel: op constructieve wijze praten over onderwijs (wij moeten er wat van kunnen leren) Thema’s vorig jaar: planning, motivatie, toetsing

7 Tweede Fase 2014-2015 Tweede Fase 2014-2015 (zie ook zakboek tweede fase) Periodeindeling 5 periodes – 5 cijferstaten Leertoetsen in toetsweek Beperkt aantal extra leertoetsen tussentijds (bij talen wat vaker) Niet- leertoetsen meestal niet in toetsweek Toetsing Diagnostische toetsen Voortgangstoetsen (voor overgang) PTA-toetsen (direct voor examen, voornamelijk in 5H) Praktische opdrachten ouderavond 4h 1415

8 Inhalen en herkansen Na periode 5 volgen inhaaldagen voor rechtmatig gemiste toetsen. Max. 1 toets per vak. Alleen indien leerling op die dag door ouders is ziek gemeld of verlof heeft gekregen. Daarnaast kan ná toetsweek 5 voor elk vak een herkansing worden gemaakt, indien geen toetsen zijn gemist en ….. Bij fraude geen mogelijkheid tot herkansing bij het betreffende vak. Praktische opdrachten en werkstukken kunnen niet worden herkanst. ouderavond 4h 1415

9 Bevorderingsnorm 2014 – 2015 (1) Bevorderingsnorm 2014 – 2015 (1) Bevorderingsnorm 2014 – 2015 (1) Geen cijfer lager dan een 4 Maximaal één 5 bij Lo en Ckv Maximaal 1 tekort voor Ne, En, Wa of Wb Vakken in het geheel vrije deel (extra vakken) tellen niet mee ouderavond 4h 1415 Daarnaast Maximaal 1 tekort (dus 1 x 5), geen compensatie nodig, of….. Maximaal 3 onvoldoende cijfers, waarbij maximaal 4 tekorten. Het gemiddelde van alle eindcijfers moet minimaal 6,0 zijn.

10 Bevorderingsnorm 2014 – 2015 Bevorderingsnorm 2014 – 2015 (2) In praktijk: 2x5 of 2x5+1x4 of 3x5, volledige compensatie bij andere vakken nodig. Bij een aantal vakken: voortschrijdend overgangsgemiddelde (zonder p.o.) vormt eerste pta- cijfer examen. Maatschappijleer wordt alleen in 4 havo aangeboden. Eindcijfer in 4 havo is dus eindcijfer voor examen (combinatiecijfer) ouderavond 4h 1415

11 Maatschappelijke stage Periode dit schooljaar: oktober-november Aantal uren: 20 Organisatie algemeen: dhr. Mark Janssen Organisatie 4 havo: mevr. Daphne Teeuwen en de heer Mike Schoolmeester (beiden mentor in 4 havo) ouderavond 4h 1415

12 Een schone, veilige, leefbare school ouderavond 4h 1415

13 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Vorig schooljaar een proef met ‘schoolstewards’ (onder begeleiding van medewerkers hielden leerlingen toezicht in de pauze en spraken ze, waar nodig, andere leerlingen aan op hun gedrag) De komende tijd wordt dit project samen met de leerlingenraad geëvalueerd. Onderzoeken op welke manier(en) we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schone en veilige school in de toekomst het beste kunnen realiseren. ouderavond 5h september 2014

14 Trainingen Trainingen voor leerlingen gaan gewoon door omdat we er van overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan een betere bewustwording en meer zicht op de eigen rol binnen de school. ouderavond 5h september 2014

15 Exameneisen (1) C.k.v. en l.o. tenminste voldoende of goed. Het gemiddelde bij het Centraal Examen (CE) behaalde cijfers moet voldoende zijn (5,5). Geen cijfer lager dan een 4 Maximaal één 5 als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde A of B (en rekenen, waarschijnlijk). Het gemiddeld cijfer voor alle vakken met een eindcijfer tenminste 6. Maximaal 2 onvoldoendes (1x4 en 1x5 of 2x5) ouderavond 4h 1415

16 Combinatiecijfer is een van de bovenstaande ‘vakken’; het gemiddelde van profielwerkstuk en maatschappijleer. Beide onderdelen moeten minimaal een 4 zijn. Vanaf 2016 minimaal een 5 voor de rekentoets (als 5, dan telt deze wel mee als onvoldoende). Taaltoets: wordt in examen Nederlands opgenomen. ouderavond 4h 1415 Exameneisen (2)

17 Profielwerkstuk Omvangrijk werkstuk Onderwerp uit de profielvakken Mei/juni wordt gestart met: Instructie in mentorlessen Duo's vormen Profielvak kiezen Onderwerp kiezen Cijfer zal op eindlijst (5h) deel uitmaken van combinatiecijfer (pwst + maatschappijleer) ouderavond 4h 1415

18 Reizen ouderavond 5h september 2014

19 FLiTS Digitale nieuwsbrief voor havo/(t)vwo Via (school)mail en op de website Zijn wij nog niet in bezit van uw actuele e-mailadres, dan kunt u dit mailen naar Margriet Reihs, managementsecretaresse havo/(t)vwo, rhm@denhulster.nl ouderavond 4h 1415

20 VRAGEN??


Download ppt "Onderwijs in de Tweede Fase 4 havo Functies mentor, ILB’er, teamvertegenwoordiger, teamleider Resonansgroep Bijzonderheden Tweede Fase Maatschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google