De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst A4 / A5 Woensdag15 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst A4 / A5 Woensdag15 september."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst A4 / A5 Woensdag15 september

2 Agenda  Onderwijs en organisatie dhr. Van der Vorst  Leerlingbegeleiding / tutorsysteem dhr. D’Elfant  Kennismaking met de klassenmentor

3 Je eigen plek Je eigen talent

4 Onderwijs en organisatie ONDERWERPEN ONDERWIJS EN ORGANISATIE 1: De profielen 2: Het examendossier 3: PTA (programma van Toetsing en Afsluiting) 4: KWT (keuze werktijd) 5: Internationalisering

5 Onderwijs en organisatie PROFIELEN Elk profiel bestaat uit: - Gemeenschappelijk deel - Verplicht profieldeel - Keuze profieldeel - Vrij deel

6 Onderwijs en organisatie EXAMENDOSSIER 1: Algemeen examenreglement(1 oktober) 2: Regels m.b.t. onregelmatigheden 3: Procedure bij onregelmatigheden 4: Herkansingsreglement 5: Overgangsreglement

7 Onderwijs en organisatie PTA (PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING) Vastgesteld programma van toetsing: 1. Voortgangstoetsen (VT’s) en 2. Examentoetsen (PTA) A4 en A5 alleen VT’s voortschrijdend jaargemiddelde = rapportcijfer Jaargemiddelde A4 wordt eerste PTA-cijfer (= TO1) Jaargemiddelde A5 wordt tweede PTA-cijfer (= TO2)

8 Onderwijs en organisatie PTA (PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING) Reglementen zijn van toepassing op PTA Inhoud: Alle toetsen en praktische opdrachten die het schoolexamencijfer vormen. Geeft aan in welk leerjaar, welke periode, inhoud toets, weging en (eventueel) herkansbaarheid. Enkele vakken sluiten af met een Schoolexamencijfer (SE) en zijn dus tevens eindcijfer.

9 Overgangsnormen A4 – A5 Alle vakken worden afzonderlijk meegeteld voor de overgang, dit geldt o ook voor de vakken Literatuur, ANW, Maatschappijleer (pas in A6 wordt dit samen met het cijfer voor het PWS een combinatiecijfer). A: Een leerling wordt bevorderd indien de leerling 0,1 of 2 omgerekende 5-en heeft behaald B: Een leerling wordt bevorderd indien hij 3 of 4 omgerekende 5-en heeft behaald, maar dient daarnaast een gemiddelde van 6.0 te hebben behaald over alle vakken C: Een leerling kan niet bevorderd worden met meer dan 4 omgerekende 5-en D: Een leerling kan niet bevorderd worden indien de leerling bij een vak of een onderdeel van het combinatiecijfer een cijfer lager dan 4 heeft behaald. Extra eis i.v.m. de strengere exameneisen: Maximaal 1 omgerekende onvoldoende in de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels + totaal van 18 punten.

10 Overgangsnormen A5 – A6 Alle vakken worden afzonderlijk meegeteld voor de overgang, dit geldt ook voor de vakken Literatuur, ANW, Maatschappijleer (pas in A6 wordt dit samen met het cijfer voor het PWS een combinatiecijfer). A: Een leerling wordt bevorderd indien de leerling 0,1 of 2 omgerekende 5-en heeft behaald B: Een leerling wordt bevorderd indien hij 3 omgerekende 5-en heeft behaald, maar dient daarnaast een gemiddelde van 6.0 te hebben behaald over alle vakken C: Een leerling kan niet bevorderd worden met meer dan 3 omgerekende 5-en D: Een leerling kan niet bevorderd worden indien de leerling bij een vak of een onderdeel van het combinatiecijfer een cijfer lager dan 4 behaald. Extra eis i.v.m. de strengere exameneisen: Maximaal 1 omgerekende onvoldoende in de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels + totaal van 18 punten.

11 Onderwijs en organisatie HERKANSINGEN Alleen voor PTA-toetsen herkansingen, dus alleen in A6. (PTA = programma van toetsing en afsluiting) In A4/A5 alleen VT’s, dus GEEN herkansingen. (VT’s = voortgangstoetsen) Op rapportcijfers is het overgangsreglement van toepassing

12 Onderwijs en organisatie PERIODISERING en KWT Het schooljaar is in 4 periodes verdeeld; 2 roosters per jaar. A4 KWT in periode 1 en 2 A5 KWT in periode 3 en 4 A6 KWT gehele jaar

13 Onderwijs en organisatie INTERNATIONALISERING Uitwisselingsprogramma’s: Italië, Rusland Educatieve reizen: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Peru Talenreis: Spanje

14 Lokalen A4a Dhr. HekermanLokaal V0.01 A4b Mevr. TielenLokaal V0.02 A4c Dhr. G. v.d. BoomenLokaal V0.03 A5a Dhr. T. HermansLokaal V1.01 A5b Dhr. v.d. WijdevenLokaal V1.02 A5c Dhr. v.d. RietLokaal V1.03 A5d Mevr. Wensink Lokaal V1.04


Download ppt "Informatiebijeenkomst A4 / A5 Woensdag15 september."

Verwante presentaties


Ads door Google